Single

Space Manager til Ejendom

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-11-2017 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Space Manager til Ejendom
By, Land og Kultur
Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi søger en dygtig Space manager til afdelingen Ejendom i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis du: 

•    er god til at styre involverende processer med mange interesser i spil, 
•    har viden om og interesse for indretning af bygninger til forskellige formål 
•    kan arbejde struktureret  
•    er en god kommunikator med evner til at lytte og skabe tillid omkring dig 

er dette job måske det ideelle for dig. Der er tale om et job med masser af
udviklingsmuligheder. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ambitiøs udviklingsstrategi (se link nederst), hvor fokus især er på at få nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. 

Det kræver investeringer i udvikling og at det både er attraktivt at bo og arbejde i kommunen.

Vi vil gerne investere i vores bygninger, så de lever op til kommunens udviklingsstrategi. Vi styrer mod moderne arbejdspladser i spændende miljøer og i huse, som - hvis muligt - skal kunne anvendes til flere formål, der kan befrugte hinanden.  

Det er langt fra alle bygninger, der udnyttes lige effektivt og udgør de bedste rammer for de forskellige aktiviteter de huser. 

Vi har en ambition om at vores nye Space Manager skal opnå en optimal udnyttelse af færre m2 med bedre rammer både for de borgere, som kommer i vores bygninger og for de mange medarbejdere, som har arbejdsplads i kommunen.  

Du tilknyttes Afdelingen Ejendom, som bor i Faaborg, men du skal arbejde bredt rundt i organisationen og betjene en styregruppe (Ejendomsforum), som er forankret i direktionen.

Mere om jobbet
Som Space Manager skal du bidrage til et godt samarbejde med mange interessenter, herunder ledere, brugere, kolleger mv. Bygningerne skal understøtte flere brugere på forskellige tidspunkter af døgnet og der skal tænkes i nye løsninger og samarbejder på tværs af kommunen.
  
I arbejdet, skal du forberede og koordinere flytninger, skabe et overblik over bygninger og lokaler såvel som medarbejdere og afdelinger. Du skal involvere nuværende og potentielle brugergrupper i processerne. Endvidere skal du styre udarbejdelse af indretningsforslag i forhold til medarbejdernes workflow, den bedste pladsudnyttelse og multifunktionel anvendelse, hvor f.eks. foreninger og andre borgergrupper inviteres ind til brug af ledige kapacitet m.v.  

I de større medarbejderrokader, kan der blive behov for eksterne rådgivere, som kan supplere dine kompetencer. Du skal her være det naturlige bindeled til de eksterne rådgivere og gerne kunne varetage opgaver som rådgiverudbud og kontraktindgåelse. 

Du får ansvar for udarbejdelse af materiale til drøftelser i Ejendomsforum samt materiale til indstillinger, hvor der skal tages beslutninger i direktionen, koncernledelsen op politikere. Der er derfor behov for gode evner i skriftlige fremstillinger.

Vores forventninger til dig:
Du kan opfylde væsentlige dele af følgende:
 • Uddannelse som for eksempel ingeniør gerne ingeniør i Arkitektur og Design, arkitekt  eller bygningskonstruktør
 • Have erfaring med og interesse for ejendomsområdet, herunder en vis indsigt i lovgivning omkring byggeri og indretning af arbejdspladser
 • Gode projektleder egenskaber
 • Håndtere ledelse af forandringsprocesser.
 • Kunne skabe overblik over ejendomsporteføljen og have blik for muligheder for øget fortætning og fællesanvendelse og på en måde, hvor der er kvalitet i de miljøer bygningerne skal være ramme for.  
 • Evne til at omsætte overordnede strategier til resultater i de konkrete projekter.
 • Samarbejde med salg og udlejning vedr. reduktion af porteføljen ved salg eller udleje
 • Evne at samarbejde med mange forskellige faggrupper.
 • Administrativ stærk
 • Kunne formulere dig godt både mundtligt og skriftlig.
 • Være helhedsorienteret, men samtidig kunne forenkle det komplicerede i klare bud på prioriteringer, som er gennemskuelige. 
 • Være robust med høj personlig integritet og kunne håndtere situationer med modstridende interesser på en tillidsvækkende måde. 
 • Optræde serviceminded over for de mange forskellige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder: 
 •  Varieret arbejde med en stor kontaktflade
 •  En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads 
 •  Selvstændigt ansvar og kompetence 
 •  Base i Faaborg
 •  Gode kolleger
 •  Flextid
Din nye arbejdsplads
Afdelingen Ejendom er en del af centret By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 175 dygtige og ambitiøse kolleger inden for fysisk planlægning, miljø, natur, trafik, byggeri, service, kultur og fritid. 

Ejendom er en Facility Management-enhed under udvikling. Afdelingen varetager alle anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Afdelingen består af en Planlægningsenhed med i alt 12 medarbejdere opdelt i to teams – et Driftsteam samt et Anlægsteam. Endvidere er der en enhed for Teknisk Service med i alt ca. 60 servicemedarbejdere. 
Din primære tilknytning vil blive til Anlægsteamet. 

Din base vil være i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.

Du vil i din hverdag skulle køre en del rundt i kommunen -  så det vil være nødvendigt at du har kørekort.

Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingen besat senest den 1. januar 2018.

Ansøgningsfristen er torsdag den 23. november 2017 kl. 12.00
Vi forventer at holde samtaler den 27. og 29. november 2017.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.
Du kan få mere at vide hos afdelingsleder i Ejendom Jane Haugaard Bruun tlf.: 72 53 21 67 

Udviklingsstrategi
Organisationsdiagram

Dygtig og engageret lærer søges til Specialklasseafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-11-2017 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. januar 2018 (37t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 480 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 55 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
I skoleåret 17-18 arbejder vi med en tilstedeværelsestid på 35,0 time pr. uge.
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialklasseafdelingens udskoling med linjefag i dansk og gerne være læsevejlederuddannet. Skemaet består på nuværende tidspunkt af dansk i 7-9 klasse, natur og teknologi i indskolingen samt halv klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Ny renoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk eller kontakt afdelingsleder Annette Fuglsang på tlf. 72 53 40 27.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.30-17.30, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes torsdag den 23. november 2017.
 
 

Lærer til barselsvikariat på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-11-2017 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 15. januar 2018 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 480 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 55 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen (pt. 8. kl.), gerne med linjefag i flere af følgende fag: dansk, kristendom, samfundsfag, historie og idræt.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er faglig kompetent også inden for IT- og digitale læremidler
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Er interesseret i at afprøve og udvikle nye undervisnings- og evalueringsformer, herunder at arbejde målstyret
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Helt ny opdateret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.30-17.30, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes torsdag den 23. november 2017.
 

Violin lærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-11-2017 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Faaborg-Midtfyn musikskole søger violinlærer.
Faaborg-Midtfyn Musikskole søger pr.  1/1 2018 en dygtig og udviklings orienteret violinlærer.
Den ledige stilling er på 9/37.
Musikskolens undervisning foregår dels decentralt på skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune og dels centralt i egne lokaler i Kulturzonen i Ringe og på Byskolen i Faaborg. Stillingens timer læses i Ringe.
Vi samarbejder med mange aktører; skoler, børnehaver og kulturinstitutioner både lokalt, regionalt og nationalt.
Musikskolens organisation er bygget op med teams, hvor du samarbejder dels med ledelse og dine fagkolleger.
Dine opgaver bliver:
at varetage violinundervisning på såvel begynder-, mellem- og videregående niveau
at varetage sammenspilsundervisning
at løse administrative opgaver i forbindelse med din ansættelse som lærer
Vi har følgende forventninger til dine formelle kompetencer og erfaringsbaggrund:
En videregående musikfaglig uddannelse
Evne og lyst til at indgå i samarbejde med dine kolleger om udviklingen af dit fag i musikskolen
Evne og lyst til at indgå i samarbejde med musikskolens andre samarbejdspartnere
Evne og lyst til at undervise på hold samt varetage undervisning i forbindelse med musikskolens samarbejde med folkeskolerne og i den Kulturelle Rygsæk
It kundskaber på brugerniveau påkrævet
Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
Evne til at sætte sig ind i, hvad det vil sige at arbejde i en kommunal institution
Som ny violinlærer og medarbejder i Faaborg-Midtfyn Musikskole skal du være:
et menneske med godt humør og positiv indstilling
bevidst om at være imødekommende og serviceminded
en der ser muligheder og kan bevare overblikket, selv når udfordringerne presser sig på
i stand til at arbejde selvstændigt og tage initiativ i en travl og meget omskiftelig hverdag
 
Vi tilbyder:
En musikskole i udvikling
Mulighed for indflydelse på egne arbejdsopgaver
Arbejdsforhold, der bygger på tillid og gensidig respekt  
 
Du kan læse mere om musikskolen på www.musikskolen.fmk.dk dk eller om vores mange aktiviteter på musikskolens facebookside.

https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/

Ansøgningsfrist 17. november kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 1/12 2017
Faaborg-Midtfyn Kommune foretrækker at modtage ansøgninger elektronisk
Løn og vilkår iht. gældende overenskomst mellem KL og FMM.
V/ spørgsmål, kontakt Helle Jakobsen 7253 8360
 

Rengøringssektionen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger driftsleder

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 13-11-2017 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Intern Drift i Faaborg-Midtfyn Kommune består af en Park- og Vej sektion, Parkeringssektion samt en Rengøringssektion.
Rengøringssektionen udfører rengøring på kommunens institutioner. Derudover tilbyder vi også hovedrengøring, håndværkerrengøring, skadeservice og erhvervsservice som udføres af eget professionelle team. Samtidig har vi vores vaskeri, der servicere hele sektionen i vask af mopper, klude m.m.
Med vores voksende rengøringssektion er der behov for en hjælpende hånd og sparringspartner i ledelsesgruppen.
 
Vi lægger vægt på at du –
 • Har interessen og evnen til at sætte dig ind i nye IT-systemer
 • Er faglig kompetent mht. rengøringsmetoder, midler, ergonomi og hygiejne
 • Har fagligt kendskab til tilsyn
 • Har erfaring med ledelse
 • Er serviceorienteret og har fokus på kunden
 • Har lyst til at indgå i et team hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er kendetegnet
 • Er selvstændig, engageret og handlingsorienteret
 • Er fleksibel, positiv og udadvendt
 • Kan arbejde struktureret og med et godt overblik
 • Har kørekort (dette er et krav)Dine arbejdsopgaver vil være: 
 • Sparring med rengøringsassistenterne
 • Forestå den daglige drift af rengøringen i samarbejde med rengøringslederen
 • Afløsning af ledelsesopgaver i forbindelse med ferie og fravær
 • Føre tilsyn med rengøring på samtlige institutioner
 • Indkøb og lagerstyring
 • Ajourføring af rengøringsplaner i IT-systemet
 • Kontrol af timeindberetningerVi kan tilbyde:
 • Et godt samarbejde med nuværende ledelse, hvor du indgår som en del af ledergruppen
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Firmabil til rådighed i arbejdstiden
 • Løn iht. gældende overenskomstVi gør opmærksom på, at der indhentes udvidet straffe- og børneattest.
  Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
  For yderligere oplysninger kontakt Maria Weisbjerg på tlf. 7253 0230.
   
  Hvis du gerne vil være en del af et team af dygtige og dynamiske kolleger i en uformel organisation, så send din ansøgning senest d. 13. november 2017 kl. 12.00.
  Samtaler forventes afholdt i uge 47.
   

Botilbud Solskrænten, Døgnpsykaitri Faaborg-Midtfyn søger aftenarbejder til skærmet enhed.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 13-11-2017 12:00
Arbejdssted: Solskrænten
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Solskrænten, Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn, søger  Social- og sundhedsassistent til aftenstilling i skærmet enhed.
 
Botilbud Solskrænten, Korinth søger Social og sundhedsassistent til fast aften stilling. Stillingen er på 28 timer/uge, med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat den 1.december 2017 eller snarligst derefter.
Solskrænten er et botilbud § 107 og §108 for sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen.
Stillingen er i skærmet enhed for senhjerneskadede borgere, hvor der pt bor 8 borgere.

Botilbud Solskrænten ønsker at du:

 •Har en social- og sundhedsfaglig uddannelse (min. assistent niveau), gerne med    psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring.
•Har medicinsk erfaring/kompetence
•Er initiativrig, selvstændig og imødekommende
•Kan tilbyde borgerne ærlig og professionel kontakt
•Har gode samarbejdsrelationer, både i forhold til borgere og personale
•Er i besiddelse af humor og gå på mod.
•Ser muligheder frem for begrænsning og er indstillet på at arbejde målrettet med brugerindflydelse og – inddragelse
•Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier/ handleplaner samt kendskab til elektronisk journalføring
 
Botilbud Solskrænten tilbyder:

•En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, sætter dagsorden i samspil med den neuropædgogiske tilgang

•En engageret personalegruppe, som er tværfagligt sammensat.

•Mulighed for personlig og faglig udvikling

•Supervision, temadage og udviklingssamtale, samt kollegial sparring.
 
For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Afd. Leder Gertrud Søndergaard tlf: 72536933
http://www.botilbud-solskraenten.dk
 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune og er omfattet af lokal løn. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest, inden evt. ansættelse.
Botilbud Solskrænten er en røgfri arbejdsplads


Ansøgning sendes elektronisk.
Ansøgningsfrist:13.11. .2017 kl 12
Ansættelsessamtaler: den 22.11.2017
 

 

Teamleder - visitatorteam

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 09-11-2017 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Stilling som teamleder for et velfungerende visitatorteam
Forebyggelse og Visitation søger en teamleder pr. 1. januar 2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Opgaven er faglig og personalemæssig ledelse af medarbejderne i visitatorteamet samt deltagelse i visitationsopgaven. Der visiteres efter Servicelovens §§ 83, 83 a og 84.
 
Vi forventer, du er uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut med erfaring med myndighedsarbejde og ledelse.  
 
Som teamleder er du en kommunikerende leder, der i samarbejde med medarbejderne planlægger og prioriterer de samlede opgaver og ressourcer i teamet. Du medvirker til at udvikle teamets faglighed, udmønte langsigtede målsætninger, sætte kurs og holde fast – og samtidig sikre involvering af medarbejderne.
Du evner at samarbejde på tværs af organisationen og understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med rehabilitering.
Ud over ledelsesopgaverne forventes det, at du deltager i teamets opgaveløsning med visitation i borgerens hjem. Det forventes derfor, at du har kørekort.

Du bliver en del af et velfungerende og ressourcestærkt visitatorteam. Vi har en positiv og faglig indstilling til arbejdsopgaverne med fokus på såvel detaljer som helhed. Den anerkendende og den motiverende samtale er udgangspunkt for vores møde med borgeren.
Vi prioriterer et sundt og positivt arbejdsmiljø og lægger vægt på at have det sjovt, når vi er på arbejde.

Du bliver en del af Fagcenter Sundhed og Omsorg, der er en dynamisk arbejdsplads, hvor også terapeuter i plejen, terapeuter i visitationen, uddannelsesansvarlige, ældrekonsulenter, udviklingskonsulenter, socialrådgivere, sagsbehandlende terapeuter, ansatte i Det Mobile Sundhedscenter og administrative medarbejdere hører til. Der er ca. 120 medarbejdere, som alle værdsætter høj faglighed i en hverdag præget af humor og en uformel omgangstone. Vi holder til i administrationsbygningen i Ryslinge.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation. Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
 
Har du spørgsmål til stillingen og/eller ønsker du at få tilsendt en jobprofil, er du velkommen til at kontakte TR og visitator Tina Feldthusen, tlf. 72 53 50 67, visitator Susanne Larsen, tlf. 72 53 50 76 og leder Inger-Marie Hansen, tlf. 72 53 50 52.
 
Send din ansøgning og CV senest den 9. november 2017.
 
Ansættelsessamtale afholdes den 16. november 2017.

 

Natarbejder søges til Døgnpsykiatrien Botilbud Solskrænten, Korinth

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 08-11-2017 12:00
Arbejdssted: Solskrænten
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Solskrænten søger social-og sundhedsassistent/sygeplejerske til natarbejde
 
Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn søger 1 Social og sundhedsassistent til fast stilling på Botilbud Solskrænten - fortrinsvis natarbejde. Stillingen er på 28 timer/uge, med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat den 1. december 2017 eller snarest muligt.
 
Solskrænten er et botilbud §107/108 for 41 sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Huset er inddelt i 4 afdelinger.
Natteamet på Solskrænten består af 2 teams med hver tre medarbejdere. Natteamet fordeler arbejdsopgaverne i hele huset mellem sig.
 
Vi forventer:
•                     At du har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse og gerne med
                      psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring. Har medicinsk erfaring/kompetence.
•                     At du er både psykisk og fysisk robust.
•                     At du er initiativrig, selvstændig, udadvendt og fleksibel
•                     At du kan håndtere udadrettet adfærd.
•                     At du kan udtrykke dig klart og tydeligt i skrift og tale og behersker IT på
                      mindst brugerniveau. Kendskab til elektronisk journalføring en fordel.
•                     At du er indstillet på, at supervision er en del af arbejdet.
•                     At du betragter humor som en nødvendighed på en arbejdsplads.
•                     At du kan og vil reflektere over egen praksis
•                     At du vil efterleve Solskræntens og Faaborg-Midtfyns værdier.
 
Dine opgaver bliver:
•                     At arbejde neuropædagogisk ud fra den enkelte borgers handleplan,
                      mål og bestilling
•                     At indgå i relationsarbejde
•                     At tage del i social- og sundhedsfaglige opgaver
•                     At dokumentere den daglige indsats, delmål og andet skriftligt arbejde
•                     At indgå i et tværfagligt team omkring borgere
 
Vi tilbyder:
•                     En grundig introduktion til afdelingen.
•                     Et krævende, men meget spændende arbejde.
•                     Et sted der er i konstant faglig udvikling.
•                     Et sted hvor der er supervision, kurser og intern uddannelse.
•                     Et sted med åbne, engagerede, inspirerende og loyale kollegaer.
•                     Et sted hvor du kan være med til at præge udviklingen i natteamet
Faaborg-Midtfyn Kommune har røgfri arbejdstid.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse
 
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jytte Rasmussen på tlf. 72536932
Du er meget velkommen til at finde yderligere information på vores hjemmeside: www.botilbud-solskraenten.dk 
 
Ansøgningsfrist: 08.11 2017 kl.12.00
Ansættelsessamtaler:  15. november 2017
 
 

Park- og Landskabsforvalter

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 05-11-2017 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger erfaren park- og landskabsforvalter

En af vores dygtige park- og landskabsforvaltere har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en park- og landskabsforvalter som har lyst til, og erfaring med, at varetage kommunale grønne områder. Der er tale om fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.
 
Faaborg-Midtfyns Kommunes udviklingsstrategi har tre udviklingsspor hvor bosætning er det ene og hvor de grønne områder spiller en væsentlig rolle. Her opdeles kommunen i tre egne med hver deres by- og oplandsprofiler og roller:
 • Faaborg og opland - Danmarks foretrukne friluftsområde med et levende kunst- og kulturliv
 • Ringe og opland - en entreprenant og legende bosætningsby tæt på det hele
 • Årslev - Sdr. Nærå - Nr. Lyndelse og opland - grønne og aktive boligbyer med mange bosætningsformer
For byerne og deres udvikling er der udarbejdet masterplaner. Her er der fokus på, at de grønne områder i højere grad indtænkes i byernes udvikling i forhold til at styrke rekreative muligheder, trække naturen ind i byen og danne et naturligt bånd mellem by og land. For de mindre byer skal de grønne områder udvikles både som et naturligt samlingspunkt og samtidig kunne opfylde multiple formål for forskellige grupper af beboer. Med udgangspunkt i de forskellige profiler skal de grønne områder være med til at give byerne identitet, ligesom grønne områder kan få nye funktioner i relation til byernes fremtidige roller og udvikling.
 
For at sætte retning på dette arbejde har Kommunalbestyrelsen besluttet at der skal udarbejdes en egentlig parkstrategi i 2017-2018. Vi står nu og skal i gang med dette arbejde, som forventes at ske i en proces hvor borgere, politikkere og andre interessenter inddrages undervejs. Sideløbende med udvikling af parkstrategien indarbejdes parker og grønne områder i den kommende kommuneplan.

Jobbet
Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer i alt ca. 350 hektar grønne områder, fordelt på 172 ha grønne områder og parker, 9 ha strande, 57 ha vejplantninger og 114 ha idrætsanlæg. Parkafdelingens to medarbejdere har ansvar for planlægning og udvikling af kommunens parker, grønne områder, legepladser, gadekær, idrætsanlæg, vejplantninger, rastepladser, strande og kolonihaver i samarbejde med fagsekretariatets planlæggere, fritidskonsulenter, biologer m.fl., samt kommunens entreprenørafdeling og ikke mindst borgere og foreninger.
 
Selve driften udføres af kommunens entreprenørafdeling i en såkaldt BUMP model eller via udlicitering. BUMP står for Bestiller-Udfører-Modtager-Partnering og er en udvidelse af den traditionelle BUM model hvor P står for partnerskab.
 
Jobbet vil bestå af både driftsorienterede såvel som nogle udviklingsorienterede opgaver, dog med hovedvægten på at sikre den daglige drift.
 
Konkrete arbejdsopgaver i relation til drift vil være:
 • Ansvar for planlægning af driften af de grønne områder, herunder også driftsplanlægningen for idrætsanlæg
 • Varetage en bestillerfunktion i forhold til kommunens entreprenørfunktion, Intern Drift
 • Planlægning og udvikling af mindre anlæg, i gang sætning og opfølgning på igangsatte ekstraarbejder/bestillingsopgaver udført af Intern Drift eller eksterne entreprenører
 • Faglig koordinering og kvalitetssikring af pleje, drift og renholdelsesindsatserne, herunder tilsyn i områderne, møder med Intern Drift og opfølgning på standarddrift/driftsaftaler
 • Afgive tilbud og indgå aftaler med underentreprenører og evt. kunder
 • Borgerkontakt - herunder behandling af borgerhenvendelser via mail og telefonsamtaler, møder med borgere, foreninger, lokalråd og lign. i forbindelse med udvikling af områderne og inddragelse af frivillige i udvikling og drift af områderne
 • Ansvarlig for løbende digitalisering af fagområdet, herunder opdatering af kort og data samt implementering af nyt driftsstyringssystem fra 2018
 • Økonomistyring - herunder bogholderi, opfølgning på indgåede aftaler med entreprenør, intern som ekstern 

Arbejdsopgaver i relation til udvikling vil bl.a. være:
 • Bidrage til udvikling af masterplaner for byerne og byudvikling mht. grønne områder
 • Bidrage til udvikling af opgaven med at få de grønne områder med i oplandsplaner for oplandsbyerne (de mindre byer) og i forbindelse med byggemodninger
 • Bidrage til udvikling af en parkstrategi
Du placeres på Parkkontoret i afdelingen Natur og Trafik, der består af i alt 28 medarbejdere og en afdelingsleder. Parkkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder, både inden for Natur- og Trafikafdelingen såvel som andre afdelinger i By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere.

Kvalifikationer
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende men kan eksempelvis være landskabsarkitekt, forstkandidat, hortonom, agronom, have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog eller lignende.
  
Derudover er det ønskeligt, hvis du kan opfylde de fleste af nedenstående punkter:
 • har faglig erfaring fra en tilsvarende stilling
 • har en erfaring med driftsmøder, økonomistyring, udbud, entreprisestyring samt tilsyn
 • vægter høj faglighed og kvalitet i udførelsen af arbejdet
 • er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter. Du skal kunne skære igennem ved interessekonflikter med afsæt i regler og retningslinjer
 • er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, lodsejere, andre myndigheder og politikkere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg
 • det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har arbejdet med strategisk udvikling af grønne områder
 • har erfaring med gennemførelse af udbud
 • interesse for, og kendskab til, digitalisering af arbejdsgange
 • er god til at arbejder struktureret med opgaverne og få ting afsluttet
 • er engageret, handlekraftig og samtidig fleksibel
I din ansøgning vil vi gerne høre om hvad du er dygtig til og hvad der er din drivkraft i arbejdet.

Vi tilbyder i øvrigt:
 • Varieret arbejde med en stor kontaktflade til kollegaer, andre afdelinger, borgere og andre interessenter, herunder det politiske system
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til kommune med kant
 • Kontor i Faaborg. Der vil være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemarbejdsdage
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø og god stemning
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, kaffe ad libitum og engagerede kollegaer
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Arbejdssted er Nørregade 4 i Faaborg. Der må påregnes en del kørsel, hvorfor kørekort er en nødvendighed.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansættelse 1. januar 2018 eller gerne før.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås hos parkforvalter Majken Asserbo, tlf. 72 53 20 25 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, Natur og Trafik, tlf. 72 53 20 03.
 
Ansøgningsfrist er søndag den 5. november 2017 kl. 23.59. Du bedes vedlægge CV og eksamensbevis.
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 13. november 2017.

Studentermedhjælper

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 05-11-2017 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Studenter-medhjælper til kultur- og fritidsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune
                        
En fagligt stærk og udviklingsorienteret kultur- og fritidsafdeling søger en studentermedhjælper, der kan hjælpe os i hverdagen med mange forskellige opgaver i relation til foreninger, lokale ildsjæle og kulturinstitutioner. Stillingen er på 15-20 timer/uge med ansættelse pr. 20. november 2017 eller snarest derefter. Du skal kunne arbejde selvstændigt, være analytisk, tage initiativ og have et ønske om at få erfaring med den kommunale forvaltning og en politisk organisation. 

Du vil bl.a. blive involveret i udarbejdelse af aktivitetsbrochurer til børn og unge, behandling af ansøgninger om tilskud, kommunikation via sociale medier, udarbejdelse af analyser, journalisering og andre forefaldende opgaver i relation til at understøtte kultur- og fritidslivet i Faaborg-Midtfyn. Derudover kan stillingen omfatte deltagelse i projektarbejde, praktisk assistance til arrangementer samt hjælp til frivillige, der ønsker at igangsætte lokale aktiviteter. Du skal derfor være indstillet på en bred vifte af arbejdsopgaver.

Hvad får du?
Som ansat får du ansvar for løsningen af bestemte opgaver og bliver en del af en spændende udviklingsafdeling, som bl.a. skal understøtte arbejdet med kommunens udviklingsstrategi. Kultur- og fritidsområdet skal bidrage til at gøre det mere attraktivt at bo, uddanne sig og arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Du vil få et udfordrende job samt imødekommende og kompetente kollegaer. Desuden vil du udbygge dit netværk i samarbejdet med forskellige kultur- og fritidsaktører i området og i det hele taget komme i berøring med en lang række forskellige medarbejdere og borgere i Faaborg-Midtfyn. 

Det praktiske
Stillingen er på 15-20 timer pr. uge. Timerne kan efter aftale og arbejdspres fordeles med en vis fleksibilitet. Løn efter gældende overenskomst.

Arbejdssted: Kommunens administrationsbygning, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Du skal dog være indstillet på, at nogle arbejdsopgaver kan foregå andre steder i kommunen. 

Send en kort ansøgning (max 1 side) samt CV og udskrift af relevante eksamensresultater. 
Ansøgningen skal sendes senest den 5. november 2017 . Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hasse Winther, Teamleder – Kultur, hassw@fmk.dk, tlf. 7253 2069 
 

Fremsynet dagtilbudsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-11-2017 18:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Områdeleder til spændende lederstilling til 2 veletablerede børnehuse i nyetableret område Vest – er det noget for dig?
 
Har du høje ambitioner for de 0-6 årige og har du samtidig et nysgerrigt blik for at være med i udviklingen af et fælles perspektiv på læring for hele 0-18 års området? Er du optaget af at udvikle et moderne og læringsorienteret dagtilbud, og har du stærke relations kompetencer?
Er du fagligt rodfæstet, og kan du både sætte kurs og retning samt skabe følgeskab?
Så er du måske vores nye områdeleder pr. 1. januar 2018 
 
Den 1. januar 2016 trådte en ny dagtilbudsstruktur i kraft i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du er derfor indstillet på at have 2-delt lederskab. Dels et lederskab for Område Vest og dels et ledelsesansvar for det samlede dagtilbudsområde som del af koncernen Opvækst og Læring.
 
Du bliver områdeleder og indgår i et ledelsesteam med 2 teamledere. Børneområde Vest består af to børnehusene Symfonien og Myretuen, som pr. 1. januar 2018 er organisatorisk og ledelsesmæssigt sammenlagt. Der er en fælles overgangsbestyrelse frem til ordinære valg i foråret 2018. Den endelige beslutninger er aktuelt til behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. november 2017 og derfor er opslaget med forbehold herfor.
 
Opgaverne på tværs af dagtilbudsområdet i Opvækst og Læring omfatter et medansvar for den strategiske udvikling af det samlede dagtilbudsområde.
 
Symfonien er et DGI-certificeret børnehuset i Nr. Søby, som er en integreret institution med plads til ca. 100 børn, heraf ca. 20 vuggestuebørn og ca. 10 specialpædagogiske pladser. Institutionen er nyrenoveret med mange spændende læringsmiljøer og har fokus på musik.
 
Myretuen ligger i Nr. Broby tæt på skov og grønne områder. I Myretuen arbejdes der med grøn bæredygtighed og ”spring ud i naturen”. Der er plads til ca. 65 børnehavebørn.
 
Stillingen går på tværs af begge børnehuse, og en af dine vigtigste opgaver bliver at sikre koordineret retning og udvikling på tværs af de to fusionerede børnehuse og skabe et nyt fælles ”vi”. Derudover er der forventning om administrative ledelseskompetencer i forhold til ressourcestyring, planlægning, ledelse på tværs, personaleforhold med videre. Samlet er der cirka 30 medarbejdere indenfor forskellige faggrupper.
 
Endvidere er der et stærkt fokus på, at samspillet mellem dig og de 2 teamledere sikrer tydelig og nærværende ledelse i hele institutionen for både børn, forældre og personale.
 
Brænder du for at stå i spidsen for medarbejdere, inspirere til kompetenceudvikling og høje faglige og pædagogiske ambitioner? Har du ledelseskompetencer, som du ønsker at sætte i spil og udvikle, og har du holdånd til at bidrage som medskaber af lærings- og udviklingsrum? Så er her en spændende ramme at arbejde i.

De to børnehuse i område Vest har begge gode rammer og miljøer som udgangspunkt for den pædagogiske praksis. Hvert enkelt hus’ særlige kendetegn skal tydeliggøres og udvikles og sikre at det nyetablerede Børneområde Vest både repræsenterer mangfoldighed og fælles retning og udviklingsmål for pædagogik og læringsmiljø. Børnehusene spænder over forskellige kulturelle baggrunde og sociale forhold. Dette stiller særlige krav om indsigt i og anerkendelse af mangfoldigheden i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde.

Er du blevet nysgerrig?
 
Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du er også velkommen til at kontakte koncernchef Michael Gravesen på tlf. 7253 3101.

Ansøgningsfrist den 5. november 2017 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 10. november 2017
Herefter vil 2-3 ansøgere vil inviteret til 2. samtalerunde, som finder sted den 14. november 2017
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Løn forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og gældende overenskomst

Plejehjemmet Nørrevænget søger 2 SSA'ere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-11-2017 12:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Nørrevænget søger 2 Social- og sundhedsassistenter

Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev søger 2 SSA’ere til stillinger på 30 timer pr. uge, med start 1. januar 2018, eller efter aftale.

Ser du muligheder frem for begrænsninger, og har du lyst til at arbejde med mennesker med forskellige behov? Så er dette din chance.

Vi søger 2 nye SSA-kollegaer. Stillingerne er på 30 timer pr. uge, og stillingerne består primært af dagvagter, med weekendvagt hver 2. uge i ulige uger. Du skal dog påregne, at du skal arbejde enkelte aftenvagter.
 
Plejehjemmet Nørrevænget arbejder ud fra "Leve-bo miljø"-principperne. Nørrevænget
består af 46 plejeboliger, og 8 ældreboliger. Plejeboligerne er opdelt i 5 bo-enheder. Der arbejdes personcentreret med Tom Kitwoods teori fortolket i en "Blomstringsmodel", udarbejdet af Vibeke Drevsen Bak.
 
Vores værdier er:
 • At skabe rammer for beboernes liv, der i mindst muligt omfang er præget af at være en arbejdsplads
 • At beboerne lever et værdigt liv
 • Beboerne kan leve det hverdagsliv som de magter og ønsker
 • At sikre høj grad af trivsel
 
Vores medarbejdere består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ernæringsassistenter og sygehjælpere.
 
Vi samarbejder med ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygeplejespecialister og læger.
Hver måned afholdes der teammøde i de enkelte grupper.
 
Vi forventer:
 • At du brænder for at arbejde på et plejehjem med leve/bo principper
 • At du vil arbejde i team, hvor den fælles opgave er, at give vores beboere den bedste guide og opbakning til at få en god hverdag, så vi derved lever op til Faaborg-Midtfyn Kommunes værdi omkring kerneopgaver til vores beboere
 • At du er engageret og har lyst til at bidrage positivt i samarbejdet med beboere og pårørende
 • At du kan arbejde selvstændigt og træffe fagligt funderede beslutninger.
 • At du brænder for at arbejde med ældre mennesker ud fra den enkeltes ressourcer, vaner og behov
 • At du er fagligt kompetent, har en bred viden og er interesseret i at udvikle dig og lære nyt
 • At du er indstillet på at lave og deltage i aktiviteter sammen med vores beboere, også aktiviteter uden for huset
 • At du er idérig og omstillingsparat
 • At du er fleksibel, ansvarstagende, kreativ og har et godt humør
 
Vi kan tilbyde:
 • En spændende og afvekslende arbejdsdag
 • Fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • Engagerede kollegaer
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oplysninger plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Der skal kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.

Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 5. november 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Områdeleder til rehabilitering nord

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-11-2017 12:00
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Områdeleder til Rehabilitering Nord i Sundhed og Omsorg
Vil du være med til at fortælle en ny fortælling og vise vejen til det gode liv og samfund så søger Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune en Områdeleder til Rehabilitering Nord, der kan sætte tydelig retning på alle niveauer og skabe mening og følgeskab gennem god ledelse.
Rehabiliteringsområde Nord
Rehabilitering Nord af et af to overordnede rehabiliteringsområder i Faaborg–Midtfyn Kommune (Rehabilitering Syd er det andet).
Rehabilitering Nord leverer indsatser til hele den nordlige del af Faaborg–Midtfyn Kommune og består af:
 • 4 plejehjem, hvor det ene er en selvejende institution under Diakonstiftelsen
 • 1 værksted med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) (Montagen)
 • 1 værksted med beskyttet beskæftigelse & aktivitets – og samværstilbud (SEL §§103-104) (Tværgade Ringe)
 • Det socialfaglige område (SEL §85)
 • 1 visiteret værested ( SEL § 104)
 • STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)  & VSU (Voksen specialundervisning)
 • 1 sygeplejegruppe
 • 4 rehabiliteringsgrupper med tilhørsforhold i lokalsamfundene. Rehabiliteringsgrupperne er tværfagligt sammensat, med egen leder for hver faggruppe. Rehabiliteringsgrupperne løser i stærke kerneteams opgaver for borgere med ko-morbiditet, kroniske sygdomme, socialt udsatte og psykisk syge
  • Rehabiliteringsgrupperne benævnes: Ringe, Aarslev, Gislev & natgruppen.
Opgaver
Den nye Områdeleder i Rehabilitering Nord bliver en del af den tværfaglige ledelse i Sundhed og Omsorg i en moderne og visionær organisation, og indgår i et ledelsesteam som drives af ønsket om at være sammen om forandringer, der skaber resultater og værdi for borgerne. Sundhed og Omsorg har netop ansat en ny Koncernchef, hvis hovedopgave er at skabe opbakning og begejstring og omsætte ord til handling og resultater.
Områdelederen i Rehabilitering Nord skal videreudvikle en sund og ordentlig ledelseskultur, som skaber tilfredshed og begejstring og kan mærkes i medarbejdernes møde med borgerne. Med afsæt i Udviklingsstrategien og Sundhedsaftalen implementeres en styrket rehabiliteringsindsats og nye tilgange til meningsfulde og sammenhængende forløb med fokus på organisatorisk sammenhængskraft og borgerinddragelse.
Kompetencer
Områdelederen i Rehabilitering Nord skal personligt være et generøst, tillidsvækkende og kommunikerende menneske, der formår at skabe virkelyst omkring sig og træde nye stier.  Du skal kunne fokusere på samspil, motivation, effektive teams samt kunne skabe ejerskab til forandringsprocesser. Du skal kunne drive kulturudviklingsprocesser i et langt træk, hvor fremtiden er meget forskellig fra nutiden.
Derudover forventer vi ledelsesmæssig handlekraft, evne til at sætte mål og retning og forståelse for delegering og opfølgning. Det er nødvendigt med bred indsigt i de faglige funktioner og udviklingstendenser inden for Sundhed og Omsorg. Områdelederen i Rehabilitering Nord skal have relevant uddannelse - gerne suppleret med en lederuddannelse evt. en Master i Rehabilitering.
Kontakt gerne Koncernchef Dorthe Lykke Jensen tlf. 72 53 60 51 eller Områdeleder i Rehabilitering Syd Susanne Buch, tlf 72 53 60 52.
Ansøgningsfristen er søndag den 5. november kl 12.00.
Der er udarbejdet en uddybende stillingsprofil.
 

Underviser til kompenserende specialundervisning for voksne

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 03-11-2017 12:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Fuldtid
Med base i Hjerneskadecentret Hillerslev søger vi en underviser til undervisning af voksne med ADHD/ADD, erhvervet hjerneskade, sindslidende, adfærdsforstyrrelser samt udviklingshæmning. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Du er uddannet lærer, ergoterapeut eller har anden relevant uddannelse. Du har erfaring med at arbejde med målgruppen og har en anerkendende og neuropædagogisk tilgang. Du er god til at tilrettelægge undervisningen, både individuelt samt i små grupper, hvor du tilpasser undervisningen til det den enkelte borger. Du er god til at samarbejde med mange faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, socialrådgivere m. fl.
 
Kørekort er en nødvendighed, da undervisningen kan foregår forskellige steder i kommunen, bl.a. i borgernes eget hjem.
 
Vi søger en underviser med:
 • Bred faglig viden indenfor, ADHD/ADD, erhvervet hjerneskade, samt andre adfærdsforstyrrelser
 • Stort kendskab til kompenserende strategier ex. I forhold til hukommelse, opmærksomhed og overblik.
 • Stort kendskab til kognitiv træning, kompenserende strategier, it, mindfulness m.m. til kognitiv træning og undervisning.
 • En person med en anerkende tilgang til den enkelte borger
 • Gode kommunikative færdigheder, både mundtligt og skrifteligt 
 • Kendskab til det at arbejde med mennesker i sorg og krise
 • Kan undervise borgere individuelt, samt i små grupper, samt være ”konsulent” for andre faggrupper
 • Kan samarbejde og modtage/give sparring til dine kollegaer
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og god til at gøre opmærksom på behovet for sparring og vejledning.
 
Vi tilbyder:
 • En lille arbejdsplads med højt til loftet
 • En arbejdsplads med stor mono/tværfaglighed
 • Et ny indrettet hus
 • Indflydelse på egen hverdag
 • Gode kollegaer, som elsker deres arbejde
 • Stor mulighed for indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Åbenhed over for nye tiltag og ideer.
 • En travl og spændende hverdag
 • Deltagelse i faglige netværk
 • Tæt samarbejde med hjerneskadecenterets øvrige personale.
 
Kompenserende specialundervisning for voksne er et af Faaborg-Midtfyn kommunes tilbud til personer med senhjerneskade, ADHD/ADD, sindslidelse, adfærdsforstyrrelser og udviklingshæmning. Undervisningen gennemføres ud fra en individuel målsætning - som eneundervisning eller på små hold i tidsbegrænsede forløb. Samarbejde med kollegaer i Hjerneskadecentret, kommunens øvrige bo- og dagbeskæftigelsessteder samt hjemmevejledere, sikrer en flerfaglig indsats.
 
Der vil være mulighed for at se tilbuddet onsdag d. 1. november fra 14.00-15.30
 
Samtaler
Afholdes 15. november.
 
Yderligere information
Vil du vide mere, kan du kontakte leder Dorthe Bæhrenz 7253 6896
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med relevant fagforbund.


Ansøgning
Ansøgningsfrist 3. november kl. 12.
Der ansøges elektronisk via kommunens hjemmeside
 

Arbejdsmarked, Viksomhed & Indsats søger Cater elev.

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 03-11-2017 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitiøse udviklingsstrategi understøttes af Arbejdsmarked via fokus på at give borgere uden job en varig tilknytning til arbejdsmarkedet samt at servicere virksomheder.
 
Virksomhed & Indsats søger  
CATER ELEV  
til Team Center for Aktiv Indsats
 
 
Om jobbet
Centret varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, hvor et af projekterne er et velfungerende køkken.
 
Vi søger en caterelev som indgår i et team i samarbejde med 7 kolleger samt et variabelt antal af borgere, hvor vi dagligt laver mad til mellem 100-200 gæster.
 
Vi forventer, at du
 • Har gennemført grundforløbet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded og at du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret.
 • Er psykisk robust
 
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere.
 • Dejlige omgivelser og et lækkert køkken i Gislev
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte køkkenchef Camilla Have, tlf. 7253 7517 mellem kl. 12 – 14.30 hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 3.11.2017 kl. 08. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. november 2017.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 
Hvem er vi:
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder, om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Virksomhed & Indsats består af 4 teams, hvor den ledige stilling er i Team Center for Aktiv Indsats.
I Center for Aktiv Indsats har vi ansvaret for at drive med de projekter, som vi skal have som tilbud in-house – og dermed ansvaret for at designe og koordinere tilbud til borgerne. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
 
 
 
 
 

Bliv social-og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 01-11-2017 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
 
 
Vi søger 12 social-og sundhedsassistent elever med tiltrædelse marts 2018.  Ansøgningsfrist 1.november 2017. Samtaler afholdes 14. og 15. november 2017.
 
 
Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både pleje, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktik delen og 5 uger for skole delen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social-og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os. Ansøgningsfrist 1.november 2017. OBS VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af de udd.ansvarlige
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk eller Kira Halkjær tlf. 7253 8890, mail: khalk@fmk.dk
 
 
 

Contract Manager

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 30-10-2017 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
Contract Manager 
 
Fællesindkøb Fyn søger en engageret, udviklings- og resultatorienteret Contract Manager.
 
Fællesindkøb Fyn varetager strategisk indkøb af varer og tjenesteydelser for Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De 5 kommuner har tilsammen 150.000 indbyggere og et årligt indkøbspotentiale på ca. 2 mia. kr. Vi håndterer i dag mere end 220 leverandørkontrakter og har som led i vores strategi øget fokus på kontrakt­styring.
 
Primære arbejdsopgaver
 • Følge op på kontrakter med fokus på at identificere potentialer, der kan optimere kontrakten og samarbejdet med leverandøren i dens løbetid
 • Følge op på at kontraktvilkår opfyldes, herunder priser, kvalitet, service, leverancer mv.
 • I tæt samarbejde med Fællesindkøb Fyn’s Business Controller at analysere udvalgte udbuds- og kontraktområder for potentialer og sammensætning til brug for kommende udbud.
 • Gennemføre sparring og dialog internt om analyser, potentialer, metoder og modeller.
 • Opsamle viden internt og eksternt i kontraktens løbetid.
 • Indgå i forskellige samarbejder og netværk.
 • Være med til at sikre opfyldelse af fælles mål. 
Din profil
 • Du besidder stærke analytiske evner og god forretningsforståelse.
 • Du er selvstændigt arbejdende med et personligt drive, der bidrager aktivt til at nå de fælles mål.
 • Du har en udadvendt og dialogskabende personlighed med stærke kommunikative evner.
 • Du er rutineret it-bruger, herunder gerne erfaring med KMD Indkøbsanalyse, kontraktsystemer og Excel på superbrugerniveau.
 • Solid erfaring med kontraktstyring, analysearbejde og opfølgning, gerne fra indkøbsområdet i kommunalt regi.
 • Dokumenterede resultater med kontraktopfølgning og fakturakontrol. 
Du tilbydes
 • En arbejdsplads i konstant udvikling og med stor bevågenhed fra flere sider.
 • Et arbejdsmiljø, der er værdibåret, ambitiøst og udviklingsorienteret.
 • En uformel og imødekommende omgangstone.
 • Et udfordrende job, hvor du i vid udstrækning selv kan være med til at præge stillingen.
 • 10 engagerede kolleger. Du vil blive en del af vores supportteam med i alt 4 personer. Supportteamet har ansvar for kontrakter, e-handel, compliance og mange andre spændende opgaver.
 • En arbejdsplads, der geografisk dækker det meste af Fyn. 
  Fællesindkøb Fyn er organisatorisk tilknyttet Faaborg-Midtfyn Kommune med fysisk placering i Ryslinge. Stillingen er på 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse snarest muligt. Aflønning sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
   
  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Indkøbs- og udbudschef, Jeanet Vandling, tlf. 7253 1191, mail: jevan@fmk.dk, eller hos Business Controller Sune Bjørn Nancke tlf. 7253 1196, mail snanc@fmk.dk. Yderligere informa­tioner om Fællesindkøb Fyn kan findes på www.indkobfyn.dk
   
  Ansøgning
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er os i hænde senest mandag den 30. oktober 2017. Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 6. november og tirsdag den 7. november 2017. Ansøgning med cv og relevante bilag uploades her.

Dagplejer Årslev/Sdr.Næråområdet

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 30-10-2017 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
• Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
• Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
• Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
• Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et pasningstilbud til de helt små børn og deres familier.
• Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
• Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Vi kan tilbyde dig:
• En spændende og livsbekræftende hverdag.
• Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
• Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
• To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.

Om jobbet:
• Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
• Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken.
• Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn

Dagplejerens løn- og skatteforhold:
• Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2017 er grundlønnen for en dagplejer 266.403 kr. + pension årligt.
• I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 56% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 44. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 30. oktober 2017 elektronisk via linket.

• Ansættelsesdato omkring d. 1. januar 2018.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/
 

Sagsbehandlende terapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 26-10-2017 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Sagsbehandlende terapeut
 
Hjælpemiddelteamet i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en sagsbehandlende terapeut 37 timer om ugen, med tiltrædelse 1.december 2017.
 
Hvis du som ergo- eller fysioterapeut har erfaring med bevilling af hjælpemidler/boligændringer efter Servicelovens §§ 112,113 og 116 er det måske dig vi har brug for.
 
Vi forestiller os at du:
 • Har bred sagsbehandlererfaring og lyst til myndighedsopgaven
 • Har gå på mod og evner at arbejde under pres
 • Kan arbejde effektivt og struktureret
 • Er rummelig og god til at samarbejde med forskellige aktører
 • Er omstillingsparat
 • Har kørekort  
Vi tilbyder:
 • Et velfungerende team af engagerede terapeuter med en faglig leder
 • Vi er en del af en organisation, som er i gang med at implementere den rehabiliterende tankegang.
 • Tæt samarbejde med hjælpemiddeldepot med i alt 10 medarbejdere.
 • Flextid 
Får du lyst til at vide mere, så ring til afdelingsleder Kirsten Ganderup tlf. 7253 6577eller TR-suppleant Jeanette Thomsen tlf. 7253 6569. 
 
Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.
Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 30.10.2017. Indkaldelsen sker via e-mail.

Send din ansøgning med CV og relevante bilag, så vi har den senest d.26.10.2017 kl. 12:00.

 

To vikariater som terapeut i Forebyggelse og Visitation

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 26-10-2017 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Fagcenter Sundhed og Omsorg søger to terapeuter, idet to af vores kolleger går på barsel. Vikariaterne er på 32 timer ugentligt.
Begge vikariater løber fra d. 01.01.2018 til 30.06.2018 med mulighed for forlængelse.
 
De primære arbejdsopgaver er:
 • Indgå i rehabiliterende forløb i borgers eget hjem.
 • Målrettet støtte og vejledning til at fremme og bevare ADL-funktioner, bl.a. ved at være sparringspartner for kolleger i rehabiliteringsgruppen både i form af sidemandsoplæring og formidling af viden.
 • Indgå i det daglige arbejde i rehabiliteringsgrupperne med fokus på borgernes funktionsniveau, dokumentation og tværfaglig sparring.
 • Bevilling af udvalgte hjælpemidler.
 • Bevilge og udføre genoptræning hos borgere, der modtager hjælp til personlig pleje efter servicelovens § 86, stk. 1.
 • Deltage i implementeringen af velfærdsteknologiske hjælpemidler.
 • Forflytningsvejleder.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde om borgere med trykskade/tryksår.
 
Som terapeut er du tilknyttet en bestemt rehabiliteringsgruppe. De ledige vikariater er placeret i Ringe og Gislev. Dit arbejde foregår primært i borgernes hjem og i rehabiliteringsgruppen. Der arbejdes ud fra Servicelovens § 83, 86.1 og 112. Rehabiliteringsgruppen består af SSH, SSA, sygeplejen, terapeuter og bo-støtter.
 
I det daglige er der mulighed for tværfaglig og monofaglige vidensdeling og kollegial sparring bl.a. via fysiske møder og videokontakt. 
 
Vi forventer, at du er uddannet ergo- eller fysioterapeut med fokus på rehabilitering og ADL og har gode kommunikations- og samarbejdsevner, flair for tværfagligt samarbejde og en bred erfaring. Derudover gerne erfaring i formidling, anerkendende dialog og den motiverende samtale.                     
 
Du vil organisatorisk blive forankret i Fagcentret Sundhed og Omsorg med reference til lederen
af Forebyggelse og Visitation. Der er ansat 18 terapeuter, der alle værdsætter høj faglighed i en hverdag præget af humor og en uformel omgangstone.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at reorganisere Sundhed og Omsorg fra 1. januar 2017.
Fremadrettet arbejdes i tværfaglige rehabiliteringsgrupper i lokalområdet for at sikre stærke faglige teams omkring borgerne.
Den organisatoriske forandring består i en bevægelse væk fra at se velfærd, som noget der leveres til borgerne, til at se velfærd som noget vi skaber sammen med borgeren.
 
Du er i din ansøgning velkommen til at præcisere eventuelt ønske til geografisk placering.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Ansættelse i stillingerne forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Conny Elnegaard på tlf. 72 53 6008. Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos terapeuterne Camilla Wulff Michelsen (TR) tlf.: 72 53 50 83, Karen Weeke 72 53 62 69, Teamkoordinator Mette Seir Petersen tlf.: 72 52 50 78 eller leder
Inger-Marie Hansen tlf.: 72 53 50 52.
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 10.11.2017. Indkaldelsen vil ske via e-mail.
 
Ansøgningsfristen er d. 26.10.2017 kl. 08:00.
 

Social- og sundhedsassistent til Tingager Plejehjem

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 23:59
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
FAGLIG DYGTIG MED LYST TIL UDFORDRING
TVÆRFAGLIG INDSATS OMKRING SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE
FOR BLOMSTRING I LIVETS EFTERÅR

Tingager Plejehjem søger en SSA pr. 1. december 2017 eller efter aftale på 28 timer/uge i blandede vagter primært aften/dag.  Vi arbejder hver 2. weekend.
 
 Vi ønsker os en kollega, der kan engagere sig i huset og er fleksibel.  
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.


Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er fagligt ajour - især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • At du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
 
Vi tilbyder:
 • Engagerede kolleger og ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • Højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • Et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • God introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • Et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • Faglig sparring
 • Et godt team, hvor vi hjælper hinanden
 
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Lene Jelbert 7253 5811, Stedfortræder Janne Schouboe-Olsen 7253 2391, SSA Pia Nielsen 7253 8593 eller SSH Morten Foli 7253 8593.

Vi ser frem til, at få din ansøgning med relevante bilag senest 24. oktober 2017. Der holdes ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem i uge 44.

Ansøgningen sendes elektronisk.

Ved indkaldelse til samtale medbringes straffeattest.
 

Skolesekretær til Nordagerskolen

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 10:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Skolesekretær til Nordagerskolen 
 
Nordagerskolen søger en dygtig, selvstændig og udadvendt sekretær til administrationen – med tiltræden 1. december, 2017. 
 
Er du positiv og ansvarsbevidst og har du de rette kvalifikationer og mod på at være en del af en spændende og travl hverdag på en velfungerende arbejdsplads, så læs videre.
 
Nordagerskolen er en udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole beliggende i centrum af Ringe. Vi har 560 elever fordelt på to - tre spor fra 0. – 9. årgang samt 3 modtageklasser, 80 ansatte.
 
Nordagerskolen er en skole, hvor engagement, trivsel, faglighed og nytænkning er bærende værdier.
 
Du vil som sekretær skulle have det primære ansvar for kontorets drift, bl.a.: - sekretariatsfunktion - personaleadministration - løn – ferier - refusioner – økonomi.
 
Hertil kommer, alt efter dine kvalifikationer og konkret aftale, eventuelt administration af skolens hjemmeside, bestilling af tolke mv. - Der vil også være en række sekretæropgaver, herunder betjening af telefon og personlige henvendelser. 
 
Som ny sekretær og medarbejder på Nordagerskolen skal du være:
 • et menneske med godt humør og positiv indstilling til liv og arbejde
 • bevidst om at være imødekommende og servicemindet indadtil og udadtil
 • den, der ser muligheder og kan bevare overblikket, selv når udfordringerne presser sig på
 • i stand til at arbejde selvstændigt og tage initiativ i en travl og meget omskiftelig hverdag
 • indstillet på at være med til at udvikle administrationsteamet og derigennem hele skolen
 • garant for sikker drift af økonomi og administration, både på personale og elever,
 • i stand til at styre økonomiopgaver i forhold til budgetberegninger, fakturabetaling og rapportering.
 • kompetent inden for IT-programmer: såsom: Intra, Tabulex, Tea, og Excel m.fl.
 • i stand til at yde sparring på administrative opgaver til ledelsen
 • sikker og velformuleret i skriftlige opgaver 
Du vil referere direkte til skolens leder og indgå i et team med skolens øvrige ledelse og administrative medarbejdere.
 
Kan du se dig selv i den overvejende del af ovenstående opgaver og ansvarsområder, og har du relevant uddannelse og erfaring, er du måske lige den, vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • en spændende arbejdsplads fuld af liv, glæde og engagement
 • godt kollegialt fællesskab
 • arbejdsforhold, der bygger på tillid og gensidig respekt  
Løn- og ansættelsesforhold aftales med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skoleleder Per Midtgaard på: 72534001 eller viceskoleleder Troels Stubager på: 72534002 og på www.Nordagerskolen.dk

Ansøgningsfristen er tirsdag d.24.oktober kl. 10. Første samtalerunde forventes at finde sted i uge 43, anden samtalerunde i uge 44.
 
Venlig hilsen
 
Per Fuglsang Midtgaard
Skoleleder
 

 
Nordagerskolen
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
Tlf: 7253 4001
perfm@fmk.dk
www.nordagerskolen.dk
 
 

Plejehjemmet Humlehaven søger ny SSA-kollega

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 09:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven søger social- og sundhedsassistent
 
Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores team.
 
Vil du være med til at skabe høj faglighed?
Vil du være med til at skabe rammerne for god trivsel?
Vil du være med til at skabe livskvalitet og godt velbefindende for vores beboere?
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores beboere?
 
Vi søger pr. 1. november, eller efter aftale, en SSA til en stilling på 30 timer om ugen i blandede vagter, men med hovedvægten af vagter i dagvagt. Du arbejder hver 3. weekend.
 
Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø
 
Vi forventer:
 • Erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori
 • Som SSA på Humlehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt
 • Vi forventer, at du har overblik, og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel
 • Vi forventer, at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage plejeopgaverne sideløbende med assistentopgaverne på et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898 eller kigge på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret, så send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, seneste 24. oktober 2017 kl. 09.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.
 
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.  

Plejehjemmet Humlehaven søger SSA-kollega til nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 09:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven søger social- og sundhedsassistent
 
Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores team.
 
Vil du være med til at skabe høj faglighed?
Vil du være med til at skabe rammerne for god trivsel?
Vil du være med til at skabe livskvalitet og godt velbefindende for vores beboere?
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores beboere?
 
Vi søger pr. 1. januar 2018, eller efter aftale, en SSA til en stilling som nattevagt, 28 timer om ugen. Du arbejder efter 5-2 modellen.
 
Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø
 
Vi forventer:
 • Erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori
 • Som SSA på Humlehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt
 • Vi forventer at du har overblik og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel
 • Vi forventer at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage plejeopgaverne sideløbende med assistentopgaverne på et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898 eller kigge på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret, så send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, seneste 24. oktober 2017 kl. 09.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.
 
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.  

Humlehaven søger SSA-kollega som fast afløser

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 09:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven søger social- og sundhedsassistent
 
Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores team.
 
Vil du være med til at skabe høj faglighed?
Vil du være med til at skabe rammerne for god trivsel?
Vil du være med til at skabe livskvalitet og godt velbefindende for vores beboere?
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores beboere?
 
Vi søger pr. 1. november, eller efter aftale, en SSA til en stilling fast afløser 28 timer om ugen, dag, aften og nat.
 
Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø
 
Vi forventer:
 • Erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori
 • Som SSA på Humlehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt
 • Vi forventer at du har overblik og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel
 • Vi forventer at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage plejeopgaverne sideløbende med assistentopgaverne på et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898 eller kigge på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret, så send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, seneste 24. oktober 2017 kl. 09.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.
 
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.  

Vi søger SSA-kollega til stilling i blandede vagter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-10-2017 09:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven søger social- og sundhedsassistent
 
Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores team.
 
Vil du være med til at skabe høj faglighed?
Vil du være med til at skabe rammerne for god trivsel?
Vil du være med til at skabe livskvalitet og godt velbefindende for vores beboere?
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores beboere?
 
Vi søger pr. 1. november, eller efter aftale, en SSA til en stilling på 30 timer om ugen, med lige dele dag- og aftenvagter. Du arbejder hver 3. weekend.
 
Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø
 
Vi forventer:
 • Erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori
 • Som SSA på Humlehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt
 • Vi forventer at du har overblik og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel
 • Vi forventer at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage plejeopgaverne sideløbende med assistentopgaverne på et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898 eller kigge på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret, så send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, seneste 24. oktober 2017 kl. 09.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.
 
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.  

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-10-2017 12:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent
med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Primært kølemadskøkkenet i Faaborg
 
Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 7-9 t varighed indenfor tidsrummet kl. 6.00-17.00
Stillingen er på 30 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. december 2017 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os 
Vi forventer, at du:
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold. 
  Kølemadskøkkenet producerer det varme og det kolde måltid til 390 borgere i eget hjem, samt det varme måltid til 27 plejehjemsbeboere og ca. 30 borgere på bosteder i Kommunen i køle-map systemet.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist 23. oktober 2017 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet under job på Kommunens hjemmeside.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Tina Hannibaldsen tlf. 72 53 53 94
 

Skolepædagog - vikariat

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-10-2017 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.
 
Skolepædagog til Carl Nielsen Skolen – barselsvikariat frem til forår 2019 - 37 timer 
 
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen har ca. 380 elever, og med enkelte undtagelser er vi en to-sporet skole. Skolens SFO, Toppen, har ca. 150 elever.

Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.

På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i faseteams og udviser en meget stor grad af ansvarsfølelse for skolens udvikling. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt.
Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.
 
Vi søger en skolepædagog i et barselsvikariat 37 timer ugentligt formentlig frem til foråret 2019.
Som skolepædagog er du med i såvel skoledelen som SFO. Du er tilknyttet primært én årgang, pt. 1. årgang.
 
Tiltrædelse
Snarest eller senest 1. december 2017. 
 
Vi forventer af dig 
- at du vil tage aktivt del i både skoledelen og SFO-delen og kan rumme deres forskellighed
- at du er udviklingsorienteret og vil være med til at videreudvikle vores indskoling
- at du vil indgå i et forpligtende samarbejde med nærvær, anerkendelse og godt humør
- at du vægter faglighed og trivsel ligeværdigt
- at du er engageret, ansvarsfuld og har en positiv indstilling til udfordringer
 
Vi tilbyder dig 
et job med kompetente, engagerede og gode kolleger.
En skole/SFO, der er godt forankret i lokalsamfundet, og som vægter forældresamarbejdet højt.
 
Flere oplysninger kan fås hos indskolingsleder Susanne Pedersen, mail supe@fmk.dk eller på tlf. 72 53 39 01
Du kan læse mere om os på www.carlnielsenskolen.skoleintra.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist 
Der er ansøgningsfrist d. 23. oktober 2017 kl. 10.00
Vi indhenter børneattest og straffeattest
   
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 27. oktober 2017
 

Brobyskolerne søger lærer til Jobrotation

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
Brobyskolerne søger en lærer som kunne tænke sig at blive ansat i en jobrotationsstilling.

Får at komme i betragtning, så skal man have været ledig i 6 måneder - og have en læreruddannelse.

Man vil som jobrotationslærer varetage mindre vikariater ved kurser - omsorgsdage - 6. ferieuge.

Hvis man har brug for flere informationer, så er man velkommen til at ringe på 72533861