Single

Babyboom…..derfor søger Opvækst og Læring socialrådgivere til vikariater.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-03-2018 22:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger 3 socialrådgivere til barselsvikariater med forventet tiltrædelse den 1. maj 2018. To af stillingerne er i Børnegruppen (6-12 år) og en i handicapgruppen. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.
 
Center for Opvækst og Læring blev etableret d. 1. december 2015 og varetager alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.
 
Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Læring arbejde”. 
 
I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.
 
Myndighedsområdet er organiseret i 3 grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-12 år) og unge (12-23 år). Handicapsocialrådgiverne er en del af grupperne, men har samtidig et stærkt fagligt fælleskab med gruppemøder og supervision.
 
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, udfærdige børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 og handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.
 
Som handicapsocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, bruge funktionsudredningsmetoden i forhold til undersøgelser og handleplaner og sagsbehandle efter bl.a. SEL § 41, 42, 83 og 84.
 
I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.
 
Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
 
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer, ipad og iphone stillet til rådighed.
 
Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor bl.a. vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.
 
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børne- eller handicapområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.
 
Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen eller Mette Wulf på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingerne.
 
 
Der er ansøgningsfrist den 12. marts 2018 kl. 22.00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 21. marts 2018
 

GENOPSLAG - Fremsynet dagtilbudsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-03-2018 18:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Områdeleder til spændende lederstilling til 2 veletablerede børnehuse i Område Nord – er det noget for dig?
 
Har du høje ambitioner for de 0-6 årige og har du samtidig et nysgerrigt blik for at være med i udviklingen af et fælles perspektiv på læring for hele 0-18 års området?
 
Vil du sammen med os være optaget af videreudviklingen af et dagtilbud som fremmer vores børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv?
 
Det forudsætter at du har stærke relationskompetencer og professionelt kan sætte både kurs og retning for vores børn, forældre, personale i samspil med forvaltningen. Så er du måske vores nye områdeleder pr. 1. maj 2018 
 
Den 1. januar 2016 trådte en ny dagtilbudsstruktur i kraft i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du er derfor indstillet på at have 2-delt lederskab. Dels et lederskab for Område Nord og dels et ledelsesansvar for det samlede dagtilbudsområde som del af Opvækst og Læring.
 
Opgaverne på tværs af dagtilbudsområdet i Opvækst og Læring omfatter et medansvar for den strategiske udvikling af det samlede dagtilbudsområde.
 
Du bliver områdeleder og indgår i et ledelsesteam med 2 teamledere, som indgår i en matrixledelse mellem 2 børnehuse. Børneområde Nord består af to børnehuse Bøgehaven og Nøddehøj, som begge er beliggende i naturskønne omgivelser i Årslev tæt på Odense.
 
Børnehus Bøgehaven er en integreret daginstitution med plads til 56 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Institutionen er nyrenoveret med mange spændende læringsmiljøer.
 
Børnehus Nøddehøj er ligeledes en integreret daginstitution med plads til 39 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.
 
Stillingen går på tværs af begge børnehuse, og en af dine vigtigste opgaver bliver at sikre en koordineret retning og udvikling på tværs af de to børnehuse. Derudover er der forventning om ledelseskompetencer i forhold til ressourcestyring, planlægning, ledelse på tværs, personaleforhold, samarbejde med forældrebestyrelsen med videre. Samlet er der cirka 25 medarbejdere inden for forskellige faggrupper.
 
Endvidere er der et stærkt fokus på, at samspillet mellem dig og dine teamledere sikrer en tydelig, kommunikativ og nærværende ledelse i hele institutionen for både børn, forældre og personale.
 
Brænder du for at stå i spidsen for medarbejdere og videreudvikle det eksisterende arbejde med høje faglige og pædagogiske ambitioner? Har du ledelseskompetencer, som du ønsker at sætte i spil og udvikle, og har du holdånd til at bidrage som medskaber af lærings- og udviklingsrum? Så er her en spændende ramme at arbejde i.

De to børnehuse i område Nord har begge gode rammer og miljøer som udgangspunkt for den pædagogiske praksis. Selvom der er 2 børnehuse er det væsentligt at fortsætte understrege, at forældre og personale oplever sig som én institution på 2 matrikler med fælles retning og udviklingsmål for pædagogik og læringsmiljø.


Er du blevet nysgerrig?
 
Du kan læse mere om ledelsesgrundlaget for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du er også velkommen til at kontakte koncernchef Michael Gravesen på tlf. 7253 3101.

Ansøgningsfrist den 5. marts 2018 kl. 18.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 14. marts 2018
Herefter vil 2-3 ansøgere blive inviteret til 2. samtalerunde, som finder sted den 16. marts 2018
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Løn forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og gældende overenskomst.

 

Servicemedarbejder med håndværksmsæssig erfaring søges til Botilbud Solskrænten.

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-02-2018 12:00
Arbejdssted: Solskrænten
Stillingstype: Fuldtid
Botilbud Solskrænten, Korinth søger ny Servicemedarbejder per 1.april 2018.

Vi søger en medarbejder med relevant håndværksmæssig erfaring, idet vor nuværende servicemedarbejder har valgt at søge helt nye udfordringer.
Stillingen er på 37 timer ugentlig (mulighed for tilkald) fra 1.april 2018 eller snarest mulig.

Servicemedarbejderen skal varetage forefaldende mindre håndværksmæssige opgaver samt almindelige vedligeholdelsesopgaver på bygninger og anlæg.

Botilbuddet er en del af Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn, der organisatorisk hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn kommune.

Botilbud Solskrænten Lykkevalg17 i Korinth består af to enheder med plads til i alt 41 borgere, et tilbud til sindslidende og et tilbud til senhjerneskadede. Der er ansat omkring 75 personaler til at varetage opgaverne med beboerne/borgerne.

Du skal bl.a. sørge for:
 • At udføre forfaldende mindre håndværksmæssige opgaver på bygninger og inventar 
 • Holde haveanlæg med græsslåning og holde botilbuddets veje, pladser og stier i forsvarlig stand, herunder snerydning
 • Vedligeholde botilbuddets bus/biler og sikre de er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • Sikre vedligeholdelse af brandalarmeringsanlæg, ventilationsanlæg, justering af varmeanlæg
 • Service og reparation af hårde hvidevarer
 • Stå for brandintro af medarbejdere
 • Indkøb til depot og udlevering af depotvarer
 • Klargøring af boliger ved ud-og indflytning
 • Tilkaldelse og kontakt til eksterne håndværkere
 • Bistå afdelingerne med kørsel af borgere

Det er en forudsætning, at du skal:
 • Have håndværksmæssig erfaring og kendskab til lovgivningen på det håndværksmæssige område
 • Kunne planlægge, udføre og vurdere arbejdsopgaverne
 • Have flair for EDB
 • Være i besiddelse af menneskelige kvalifikationer til at omgås sindslidende og hjerneskadede borgere
  Vi tilbyder:
 • Et godt arbejdsmiljø og gode fysiske rammer
 • En stilling med megen frihed til at planlægge mulighed for stor indflydelse på egen arbejdssituation

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune og er omfattet af Ny løn. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet privat straffeattest inden evt. ansættelse

Ansøgningsfrist: fredag den 23.2.2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: onsdag den 28.2.2018

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til leder Ivan Underlin på tlf. 7253 6930
 

SOSU og pædagoger søges til skærmet enheder, Botilbud Solskrænten

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 20-02-2018 12:00
Arbejdssted: Solskrænten
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Døgnpsykiatri FMK, Botilbud Solskrænten har fået udvidet antallet af faste borgerpladser på de skærmede enheder.
 
Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn søger 1 Social og sundhedsassistent og 1 pædagog til faste stillinger på Solskrænten - fortrinsvis dagarbejde. Stillingerne er på 32 timer/uge, med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat den 1. marts 2018 eller snarest muligt. 

Desuden søges 1 Social og sundhedsassistent og 2 pædagoger til faste stillinger på Solskrænten - fortrinsvis aftenarbejde. Stillingerne er på 28 timer/uge, med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat den 1. marts 2018 eller snarest muligt.
 
Solskrænten er et botilbud §107/108 for 41 sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Stillingerne er i afdelinger for senhjerneskadede borgere.

Vi forventer:
•                     At du har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse og gerne med
                       psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring. Har medicinsk erfaring/kompetence.
•                     At du er både psykisk og fysisk robust.
•                     At du er initiativrig, selvstændig, udadvendt og fleksibel
•                     At du kan håndtere udadrettet adfærd.
•                     At du kan udtrykke dig klart og tydeligt i skrift og tale og behersker IT på
                       mindst brugerniveau.
•                     At du er indstillet på, at supervision er en del af arbejdet.
•                     At du betragter humor som en nødvendighed på en arbejdsplads.
•                     At du kan og vil reflektere over egen praksis
•                     At du vil efterleve Solskræntens og Faaborg-Midtfyns værdier.
 
Dine opgaver bliver:
•                     At arbejde neuropædagogisk ud fra den enkelte borgers handleplan,
                       mål og bestilling
•                     At indgå i relations arbejde
•                     At tage del i social- og sundhedsfaglige opgaver
•                     At dokumentere den daglige indsats, delmål og andet skriftligt arbejde
•                     At indgå i et tværfagligt team omkring borgere
 
Vi tilbyder:
•                     En grundig introduktion til afdelingen.
•                     Et krævende, men meget spændende arbejde.
•                     Et sted der er i konstant faglig udvikling.
•                     Et sted hvor der er supervision, kurser og intern uddannelse.
•                     Et sted med åbne, engagerede, inspirerende og loyale kollegaer.
•                     Et sted hvor du kan være med til at præge udviklingen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har røgfri arbejdstid.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse
 
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jytte Rasmussen på tlf. 72536932 og afdelingsleder Gertrud Søndergaard tlf. 72536933
Du er meget velkommen til at finde yderligere information på vores hjemmeside: www.solskraenten.fmk.dk  
 
Ansøgningsfrist: 20.02 2018 kl.12.00
Ansættelsessamtaler: uge 9 2018

 

Lærer til barselsvikariat på 7. årgang på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-02-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 19. marts 2018 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 480 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 55 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen (pt. 7. kl.), med linjefag i flere af følgende fag: matematik, fysik og biologi.
Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er faglig kompetent også inden for IT- og digitale læremidler
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Er interesseret i at afprøve og udvikle nye undervisnings- og evalueringsformer, herunder at arbejde målstyret
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Ny renoveret skole
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes tirsdag den 27. februar 2018

Barselsvikar søges til specialklasseafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-02-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 19. marts 2018 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 480 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 55 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialklasseafdelingens udskoling med linjefag i dansk. Skemaet består på nuværende tidspunkt af dansk, biologi og geografi i 7-9 klasse, kristendom og natur og teknologi i indskolingen samt halv klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Ny renoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes tirsdag den 27. februar 2018.
 
 
 
 

Pædagog søges til Brahesminde

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-02-2018 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Horne Skole d. 10.01.18
 
 
Brahesminde skoler & Børnehuse, afdeling Horne søger en dygtig og faglig pædagog til SFO’en.
 
Stillingen er på 33timer i pr. uge. Tiltrædelse 01.04.2018 eller snarest muligt.
 
Brahesminde Skoler og Børnehuse omfatter vuggestue, børnehave, SFO og skole, på henholdsvis to matrikler, Horne og Svanninge. Stillingen er i Horne, fortrinsvis på skole/SFO-delen.
 
SFO’en er beliggende i skønne omgivelser tæt ved skov og strand. Vi har pt. 65 børn i alderen 6-11 år samt en SFO2 med 8 børn på 12/13år. Derudover har vi en Forårs SFO fra 1.april med 14 børn. Vi har et tæt samarbejde med skolen og arbejder ud fra en anerkendende tankegang. Vi vægter især børns trivsel og et godt forældresamarbejde højt.
 
Vi søger efter en tydelig og faglig velfunderet pædagog, som forstår og kan udføre klasserumsledelse.
Vi forventer ligeledes initiativ og kreativitet og værdsætter god dokumentation og formidling. Vi søger en pædagog, som har erfaring med tværfagligt samarbejde; konsulenter, pædagogisk, psykologisk, fysioterapi, ergoterapi, osv.
 
Har du en AKT uddannelse eller lignende inklusionsuddannelse, er det absolut en fordel.
Du skal indgå i et tæt samarbejde med kollegerne på SFO’en og lærerstaben.
 
Som pædagog forventer vi af dig, at du er udadvendt og selvstændig. Du har godt overblik og humoristisk sans. Kreativitet, Ude liv og bevægelse er væsentlige elementer, som vi gerne vil have styrket. Du er initiativrig, da hovedparten af tiden vil være blandt børnene.
 
Vi tilbyder et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt. En god arbejdsplads, hvor der hersker en god stemning samt stort fokus på trivsel for store og små.
 
Har du mod på disse udfordringer, så er det måske dig, vi søger.
 
For yderligere information kan afdelingsleder Dorte Barber kontaktes på tlf. 72534550 eller Brahesmindes leder Sanne Flittner-Nielsen 72533942.
 
http://brahesminde.skoleporten.dk/sp
 
Ansøgningsfrist den 19. februar 2018 kl. 12. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 8/9
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlægger søges til udvikling af fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 17-02-2018 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at være med til at udvikle fremtidens mobilitet, i samarbejde med borgere, erhvervslivet og politikkere? - og har du indsigt i mobilitetens mange udfordringer og muligheder? Hvis ja - så er det måske dig vi søger til en stilling som trafikplanlægger og mobilitetsmedarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn er en landkommune i hastig transformations fra udkantskommune til kommune med kant. Udgangspunktet er en ambitiøs udviklingsstrategi, hvor målet er 2000 nye borgere i 2030 og flere store udviklings- og signaturprojekter. Vi er stolte af vores strategi og udviklingsprojekter, og fortæller gerne om det.

Som ét signaturprojekt, har vi indgået samarbejde med Dansk Design Center om udvikling af fremtidens mobilitet i kommunen. Med udgangspunkt i viden om nye former for transport og mobilitet inviteres lokalsamfund, virksomheder og operatører ind i et fælles værksted som medudvikler på fremtidens mobilitet og afprøvning af mulige tiltag.

Samtidig med dette, presser Faaborg-Midtfyn Kommune på for at få opgraderet statsvejene i kommunen. Vores vision er blandt andet at turen mellem Odense og Faaborg reduceres med 10 minutter. Desuden, og i samarbejde med Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, arbejdes for en fast forbindelse mellem Bøjden på Horne land og Fyns Hav på Als. I regi af Byregion Fyn samarbejder vi med de fynske kommuner om implementering af vores fælles infrastrukturstrategi ”Fyn i Bevægelse”.
 
Jobbet
For at speede udviklingen af nye smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger op, søger vi en erfaren mobilitetsmedarbejder/trafikplanlægger. Dine primære opgaver vil være:
 • Samarbejde med Dansk Design Center om projekt Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Herunder arbejde for etablering af en erhvervs-interessentgruppe for mobilitetsfremme i kommunen.
 • Sikre udarbejdelse af en vidensyntese i samarbejde med rådgivningsfirma om nye transport- og mobilitetsformer afprøvet i Danmark og udlandet.
 • Indgå i tæt samarbejde med plan- og udviklingsmedarbejdere i større projekter, herunder sikre at fremkommelighed og mobilitet integreres.
 • Arbejde for en forbedret fremkommelighed på rute 43 mellem Odense og Faaborg samt opgradering af andre trafikknudepunkter på statsveje.
 • Forestår en øget dialog med borgere og virksomheder om mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Indgå i arbejdet om overordnet udvikling af den kollektive trafik.
 • Varetage samarbejdet med Byregion Fyn om implementering af den fællesfynske Infrastrukturstrategi 2017-2035 ”Fyn i bevægelse”
Din arbejdsplads er By, Land og Kultur, i afdelingen Natur og Trafik. I dagligdagen vil du indgår i et tæt samarbejde med Plankontoret, såvel som Strategisk Udvikling. Afdelingen Natur og Trafik består af i alt 29 medarbejdere og en afdelingsleder. Center for By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere.

Kvalifikationer
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende men sandsynligvis har du en videregående uddannelse og har erfaring med trafikplanlægning og/eller mobilitetsudvikling.
 
Du bør desuden kunne sige ja til flere af nedenstående punkter (helt eller delvist):
 • Har erfaring med mobilitetsudvikling fra en tilsvarende stilling eller som konsulent.
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, interessenter og politikkere. Du har erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaringer fra arbejde med udvikling af infrastrukturprojekter og/eller nye mobilitets- eller transportformer i forbindelse med by-udviklingsprojekter.
 • Du evner at sparke nye døre ind, har højt gå på mod og kan arbejde selvstændigt.
 • Er god til at se nye muligheder, arbejder struktureret med opgaverne og få dem afsluttet. 
I din ansøgning må du gerne uddybe hvad der er din drivkraft og hvad du brænder for.
 
Vi tilbyder i øvrigt:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade til kollegaer, andre afdelinger, borgere og andre interessenter, herunder det politiske system.
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • Kontor i Faaborg. Der vil være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemarbejdsdage.
 • Et job med stor fokus på tværgående samarbejde på tværs af fagligheder og organisering.
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø og god stemning.
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, kaffe og engagerede kollegaer.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Arbejdssted er Mellemgade 15 i Faaborg. Der må påregnes kørsel, hvorfor kørekort er en nødvendighed.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansættelse 1. april 2018.
 
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås hos afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, Natur og Trafik, tlf. 72 53 20 03.
 
Ansøgningsfrist er lørdag den 17. februar kl. 12.00. Du bedes vedlægge CV og eksamensbevis.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag den 21. februar 2018.
 

Familierådgiver til Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-02-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Opvækst og Læring søger en familierådgiver/kontaktperson til børn, unge og familier pr. 1. april 2018 på fuldtid.
Brænder du for arbejdet med børn, unge og deres familier? Har du en pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig baggrund, og erfaring som familierådgiver, så er dette lige stillingen for dig.

Om stillingen som familierådgiver i Opvækst og Læring
Som familierådgiver i Opvækst og Læring løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Det vil sige, at arbejdet består i støtte som f.eks.:
 • Opgaver i form af praktisk støtte til familier med børn, hvor familien i en periode har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen. Endvidere arbejdes der med relationen mellem forældrene og barnet, samt støtte til forældrene med at opbygge en forståelse af egne handlinger/mønstre og ændre uhensigtsmæssige handlinger/mønstre.   
 • Støtte i forbindelse med tidlig forældre/barn tilknytning, hvor der er bekymring for, om forældrene efter fødslen formår at få etableret en sund tilknytning til spædbarnet. Støtten til familien kan være både i form af samtaler og af mere praktisk karakter.
 • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er helt klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål i barnets handleplan. 
 • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte familierådgiveren, i den tid en indsats løber.
Du vil blive en del af et team på 11 familierådgivere/kontaktpersoner, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Alle vores familierådgivere har uddannelsen inden for den systemisk/narrative metode.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring som familierådgiver i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Vil være en del af en flerfagligt og ambitiøs arbejdsplads og team
 • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de Kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningspersonerne og familieplejekonsulenterne Vicky Petersen på 72533171

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.

 
Ansøgningsfrist: 17. februar 2018 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler den 23. februar 2018
2. samtalerunden den 26. februar 2018
 

Familieplejekonsulent til Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-02-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Familieplejekonsulent til Opvækst og Læring
Opvækst og Læring søger en familieplejekonsulent pr. 1. april 2018 på fuldtid.
 
Om stillingen som familieplejekonsulent i Opvækst og Læring
Som familieplejekonsulent i Opvækst og Læring vil dine arbejdsopgaver være
 • Matchning af pleje-/aflastningsfamilier til sårbare børn og unge
 • Supervision, hvor der altid tages udgangspunkt i barnets/den unges handleplan
 • Understøtte plejefamilien med et succesfuldt anbringelsesforløb
 • Rekruttere nye pleje- og aflastningsfamilier
 • Planlægge og gennemføre uddannelse, undervisning og temadage
 • Godkendelse af konkrete pleje- og aflastningsfamilier i tæt samarbejde med socialrådgiver
 • At bidrage konstruktivt til et godt arbejdsmiljø, og udvikling af den faglige og administrative praksis
 • Administrativt arbejde, som er tilknyttet ovenstående arbejdsopgaver
 • Tæt samarbejde med aktører omkring barnet
I Opvækst og Læring har vi tilrettelagt arbejdet således at alle aflastnings- og plejefamilier har en familieplejekonsulent tilknyttet.
 
Der vil i forbindelse med temaaftener og kurser forekomme arbejde uden for almindelig arbejdstid dvs. aftener, hvilket det forventes at du deltager i.
 
Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse
 • Har erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Har erfaring som familieplejekonsulent
 • Har viden om nyere teori inden for sårbare børn og unge.
 • Vil være en del af en flerfagligt og ambitiøs arbejdsplads, hvor vi sammen koordinerer en fælles indsats over for det sårbare barn.
 • At du kan arbejde selvstændigt
 • At du kan bevare overblikket i en travl hverdag og er god til at tilrettelægge dit arbejde
 • Har interesse for arbejdet med plejefamilier med udgangspunkt i det anbragte barn
 • Er god til at formulere dig på skrift og i tale
 • Er fleksibel
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de Kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningspersonerne og familieplejekonsulenterne Vicky Petersen på 72533171
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.
 
Ansøgningsfrist den 17. februar 2018 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler den 20. februar 2018. Der vil blive indkaldt til ansættelsessamtaler mandag den 19. februar 2018 inden kl. 12.00
2. samtalerunde den 26. februar 2018
 

Vi søger en dygtig sygeplejerske til et vikariat

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 11-02-2018 12:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Nørrevænget søger en sygeplejerske
i perioden 1. april 2018 til 31. juli 2019.
 
Stillingen er på 20 timer om ugen, og timerne ligger mandag til fredag i tidsrummet 08.00 – 12.00, med fri hver weekend.
 
På Nørrevænget er der ansat 2 faste sygeplejersker, som lige nu kombinerer deres arbejde med en kandidatuddannelse. Deres timer på Nørrevænget ligger på forskellige tidspunkter i ugen, og derfor mangler vi dig i de sidste 20 timer om ugen.
 
Kan du starte den 1. april, er det rigtig godt, men det er ikke afgørende for, om vi tilbyder dig stillingen, da vi gerne venter på den rette.
 
Nørrevænget er et mellemstort plejehjem, der ligger i meget smukke omgivelser i Gislev, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Plejehjemmet er indrettet som 5 leve-bo miljøer, alle med eget køkken og stue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet, og hvor alle måltider bliver lavet i den enkelte afdeling.
Sundhed og Omsorg i kommunen arbejder målrettet ud fra ”personcentreret omsorg”
 
Dine primære opgaver vil være kontakt til læge, opfølgning på behandlinger, videredelegering af opgaver i Nexus, så sosu-personalet kan overtage de opgaver, der tilhører dem mm.
 
Vi søger en sygeplejerske der:
 • Er faglig dygtig og kan bevare overblikket, samt kan arbejde målrettet og struktureret
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at formidle, vejlede og koordinere sygepleje
 • Har udpræget sans for elektronisk sygeplejefaglig dokumentation
 • Har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer
 
Vi tilbyder dig en arbejdsplads:
 • Hvor du er med at skabe livskvalitet for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er omdrejningspunktet
 • Der er udviklingsorienteret og tilbyder en bred vifte af faglige udfordringer
 • Med høj grad af medindflydelse og ansvar for fælles og egne opgaver
 • Hvor der er god mulighed for sparring med stede engagerede sundhedspersonale, leder og med kommunens øvrige sygeplejersker
 • En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet kontinuerligt drøftes og evalueres, med henblik på at skabe den bedst mulige arbejdsplads
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 eller på mail mejo@fmk.dk. Se også vores hjemmeside på www.noerrevaenget.fmk.dk
 
Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag og straffeattest, senest 11. februar 2018 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 8.

Tidsbegrænset lærerstilling til afd. Ryslinge

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 09-02-2018 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge søger en engageret og initiativivrig lærer pr.16.04.18 til en tidsbegrænset stilling (37t/uge) slutdato 30.06.18. Du skal have lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med elever, forældre, det pædagogiske personale og skolens øvrige medarbejdere.
 
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en skole med to undervisningssteder. Foruden afdeling Ryslinge har vi en afdeling i Kværndrup. Den 1. august 2015 blev Tre Ege Skolen udvidet til at være landsbyordning, hvilket betyder, at vi også hører sammen med to børnehaver. Tre Ege Skolen har siden skoleåret 15/16 arbejdet med PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil). PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer, og dermed forebygge adfærdsproblemer. Foruden PALS arbejder vi med ugeskemarevolutionen som et fælles værktøj for alle årgange.
 
Profil: Du skal være en del af teamet på afdeling Ryslinge med linjefag i et eller flere af følgende fag matematik, natur og teknologi samt idræt.
 
Vi forventer at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er fagligt kompetent
 • Er tydelig og struktureret
 • Nysgerrig, undersøgende og vurderende i forhold til egen praksis
 • Mestre samarbejde internt og eksternt og er loyal i forhold til trufne beslutninger. 
Tre Ege Skolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • Hvor der er mulighed for pædagogisk, faglig og personlig udvikling
 • Hvor du får gode kollegaer, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 
Du bliver budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade elever samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Vi skal have din ansøgning senest den 09.02.18. Samtalerne forventes at blive afviklet den 22.02 2018.
 
Har du lyst til at vide mere eller besøge skolen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Louise Mindegaard på tlf. 7253 4041 eller skoleleder Hanne Rygaard på tlf. 7253 4031
Adressen på afd. Ryslinge er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge – men bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
 
 

Social- og sundhedsassistent- afløser til Lysbjergparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 06-02-2018 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Social- og sundhedsassistenter til at afløse på Lysbjergparken – plejehjem og rehabiliterings gruppe
 
Lysbjergparken søger timelønnede social- og sundhedsassistenter, der kan afløse snarest muligt eller pr. 1/3-2018.
Lysbjergparken er en integreret enhed bestående af et plejehjem og en udekørende rehabiliteringsgruppe. Vi ser gerne at afløsere kan dække ind i begge grupper, såfremt du er indforstået med dette.
Plejehjemmet:
Plejehjemmet Lysbjergparken er Faaborg-Midtfyn kommunes mindste plejehjem og består af 24 plejeboliger fordelt på tre enheder. Lysbjergparken er opført i 2001 og er beliggende i et naturskønt område i Vester Aaby med en dejlig udsigt over landskabet omkring Åstrup og Nakkebølle Fjord.


Rehabiliteringsgruppen:
Rehabiliteringsgruppe Lysbjergparken er et landdistrikt, som dækker områderne omkring Vester Aaby, Diernæs, Korinth og Aastrup.  Fysisk holder gruppen til på plejehjemmets 1. sal, hvor der er personalerum og kontor.
Rehabiliteringsgruppen består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Til gruppen er knyttet sygeplejersker, terapeuter og bostøtter som er i tæt samarbejde med plejepersonalet omkring borgerne.
 
Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats ved borgere, hvor vores fælles tilgang tager afsæt i ”Blomstringsuniverset”, som er baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsmodel om personcentreret omsorg. Blomstringsmodellen tager afsæt i, at vi skal se det hele menneske og tage udgangspunkt i dennes livshistorie, hvorfor vi søger medarbejdere der kan se muligheder, er fleksible, initiativrige og har et højt fagligt niveau.
Vi kan tilbyde:
 • Introduktion med udgangspunkt i dine kompetencer og din erfaring
 • Daglig faglig sparring
 • Et team og en leder med fokus på at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø
 • Høj prioritering af faglighed og samarbejde
 • Mulighed for at få medindflydelse på udviklingen i vores team
 • Undervisning og kursus i blandt andet ”Blomstringsuniverset”
Vi forventer at du:
 • Arbejder helhedsorienteret med borgeren i fokus
 • Varetager plejeopgaver og sygeplejeopgaver jf. dit kompetenceniveau
 • Er fleksibel og aktivt deltager i at udvikle det tværfaglige samarbejde
 • Arbejder selvstændigt og samtidig tør sige til og fra, når der er brug for det
 • Arbejder rehabiliterende og indgår i tæt samarbejde med borgere og pårørende
 • Kan bruge it og er vant til at dokumentere
 • Er medansvarlig i forhold til at styrke arbejdsmiljøet
 • Har kørekort
Vi ser frem til at modtage din ansøgning via rekrutteringssystemet vedlagt relevante bilag senest den 6. februar 2018 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. februar 2018 fra kl. 8.00.


Yderligere oplysninger om stillingen kan rettes til ledelsen på Lysbjergparken, Ellen Refsgaard Jensen, tlf. 7253 8862 eller eljen@fmk.dk eller Amina Rønnov, tlf. 7253 5550 eller amisr@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest, som medbringes ved evt. samtale.
Faaborg-Midtfyn kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 
 
 
 

Plejehjemmet Humlehaven søger SSA til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-02-2018 09:00
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven søger social- og sundhedsassistent til nattevagt
 
Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores team.
 
Vil du være med til at skabe høj faglighed?
Vil du være med til at skabe rammerne for god trivsel?
Vil du være med til at skabe livskvalitet og godt velbefindende for vores beboere?
Vil du være med til at skabe stjernestunder for vores beboere?
 
Vi søger pr. 1. marts 2018, eller efter aftale, en SSA til en nattevagtsstilling på 28 timer om ugen, med weekendvagt hver anden weekend.
 
Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø
 
Vi forventer:
 • Erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori
 • Som SSA på Humlehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt
 • Vi forventer at du har overblik og er struktureret i en til tider hektisk hverdag. Faglighed og faglig ansvarlighed er væsentlige faktorer
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel
 • Vi forventer at du kan tilrettelægge hverdagen, så du formår at varetage plejeopgaverne sideløbende med assistentopgaverne på et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898 eller kigge på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret, så send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, seneste 5. februar kl. 09.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9.
 
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest. 

Dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 29-01-2018 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området.
 
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?
 
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.
 
Vi forventer at du:
• Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
• Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
• Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
• Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
• Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
• Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Vi kan tilbyde dig:
• En spændende og livsbekræftende hverdag.
• Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
• Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
• To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
• En uges kompetenceudvikling i 2018 eller 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.

Om jobbet:
• Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
• Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Nr.Søby.
• Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn

Dagplejerens løn- og skatteforhold:
• Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2018 er grundlønnen for en dagplejer 266.403 kr. + pension årligt.
• I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 56% af lønnen efter
AM bidrag og bidrag til ATP.

Ansættelsesdato omkring d. 1. april 2018.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 29. januar 2018 kl. 8.00 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 31. januar 2018.
 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/
 

Social- og Sundhedsassistent til Tingager Plejehjem

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-01-2018 23:59
Arbejdssted: Rehabilitering Nord
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
FAGLIG DYGTIG MED LYST TIL UDFORDRING
TVÆRFAGLIG INDSATS OMKRING SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE
FOR BLOMSTRING I LIVETS EFTERÅR
 
 
Tingager Plejehjem søger en SSA, snarest eller efter aftale, på 28 – 30  timer/uge i blandede vagter dag/aften. Vi arbejder hver 2. weekend.
 
 Vi ønsker os en kollega, der kan engagere sig i huset og er fleksibel.  
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er fagligt ajour - især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
 
Vi tilbyder:
 • engagerede kolleger og ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • god introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • faglig sparring
 • et godt team, hvor vi hjælper hinanden
 
Tingager plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Lene Jelbert 7253 5811, Stedfortræder Janne Schouboe-Olsen 7253 2391, SSH Anne Mortensen 7253 8602, SSA Anna Bang Birker 7253-8602.
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 26.01.2018. Der holdes ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem i uge 6.
Ansøgningen sendes elektronisk.
Ved indkaldelse til samtale medbringes straffeattest.
 
Tingager Plejehjem
Østre Ringvej 7
5750 Ringe
Tlf.nr. 7253 0532

 
 
 

Tidsbegrænset stilling - Projektkonsulent

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere
Ansøgningsfrist: 26-01-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Tidsbegrænset stilling
 
Projektkonsulent søges til sekretariatet i Center for Opvækst og Læring.
 
Med forventning om og under forudsætning af endelig politisk beslutning vedrørende Ung i FMK søges en konsulent til en 2 årig projektansættelse.
 
Kan du arbejde systematisk, skabe struktur og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor udviklingen og udmøntningen af de strategier, som skal understøtte Børne- og Ungepolitiken, er en af de vigtige opgaver?
 
Kan du med succes koordinere opgaver på tværs af fagområder?
 
Og trives du i et arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er uhøjtidelig, og der også er plads til et godt grin, mens vi får noget fra hånden?
 
Så er det måske lige dig vi søger!
 
Ung i FMK
 
Er én af de nye strategier under Faaborg-Midtfyns Børne- og Ungepolitik. Strategien går på tværs af både forvaltningerne Opvækst og Læring, Arbejdsmarked og By, Land og Kultur. Flere af Ung i FMK´s konkrete handlinger tilknyttes Opvækst og Læring. Det drejer sig blandt andet om:
 • Mi Life
 • Udvidet videndeling på tværs (vedr. Den Forberedende Grunduddannelse)
 • Et godt fritidsliv til alle
 
Derudover vil der til stillingen være knyttet øvrige ad hoc/ generalistopgaver.
 
Center for Opvækst og Læring
Du bliver en del af en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager alle opgaver vedrørende børn og unge sammen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater sammen med dagtilbud og skoler - for borgerne – og sammen med borgerne.
 
Opgaverne
Arbejdsopgaverne skifter mellem planlægning af processer, koordinering af leverancer på tværs, udarbejdelse af analyser/ rapporteringer samt andre administrative opgaver. Herunder kan der også være tale om udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger. Dette er med til at give en afvekslende arbejdsdag, som du i høj grad selv er med til at planlægge. Du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og formår at formidle det komplicerede lige til. Som konsulent er du i kontakt med en stor del af organisationen på alle niveauer.
Jobbet indebærer således både rent administrative opgaver og mere ”hands-on” projektopgaver blandt andet i relation til Ung i FMK.
 
Dig
Du er god til at se sammenhænge og forstår at kommunikere med forskellige målgrupper.
 
Du kan have erfaring fra konsulentarbejde i kommunalt regi eller andre større organisationer, og du har sikkert også kendskab til hele eller dele af opgaverne inden for Opvækst og Lærings koncernområde.
 
Du er en udpræget teamspiller og trives med at arbejde på tværs af både fagligheder og afdelinger. Men du har også evnen til at ”gå solo”, når opgaverne kræver det.
 
Du motiverer dig selv og andre til at skabe resultater og har en anerkendende tilgang til dine kolleger. Du trives i en politisk styret organisation og går positivt og konstruktivt til opgaverne samt udviser stor handlekraft.
Din optimisme og dit overskud gør, at du ser løsningsmuligheder og formår at udfordre det bestående. Du er opsøgende, selvdreven og vedholdende over tid. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.
 
Stillingen
 
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til forebyggelseschef Jakob Vejlø på tlf. 72533126.
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst og er betinget af, at der kan indhentes ren børne-/ og straffeattest.
Der er tale om en 2 årig tidsbegrænset stilling på 37 t/ ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningsfrist fredag den 26. januar 2018 kl. 12:00
 
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 29. januar 2018 fra kl. 17:00.
 
De ansøgere der inviteres til ansættelsessamtale bliver kontaktet telefonisk.
 
 
 

Projektkoordinator for Den kulturelle rygsæk

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 25-01-2018 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Vi er i gang med at videreudvikle Den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal sikre alle skoleelever lærende møder med kunst og kultur. Derfor søger vi en ambitiøs projektkoordinator
 
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ambitiøs udviklingsstrategi er vedtaget, og der er igangsat en række spændende udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle skolerne og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever. Derfor har vi brug for en projektkoordinator, der kan bidrage til at sikre den videre udvikling og implementering af Den kulturelle rygsæk. Læs mere om Den kulturelle rygsæk på http://rygsaek.fmk.dk
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra koordinering og styring af udviklingsprocesser til arbejde med netværksdannelse, evaluering og økonomistyring. Din største opgave bliver at koordinere og videreudvikle Den kulturelle rygsæk, som for alvor skal sætte Faaborg-Midtfyn på landkortet på både uddannelses- og kulturområdet. Du vil dog også komme til at arbejde med konsulentopgaver i relation til andre kultur- og bylivsprojekter samt administration af kommunens kulturpulje og håndtering af kontakten til kulturelle foreninger. Til dagligt vil du være en del af afdelingen Plan og Kultur, hvor dine nærmeste kolleger er konsulenter på kultur- og fritidsområdet.
 
Og du får mere endnu!
Du får også en tæt relation til kollegaer i Opvækst og Læring, som bidrager til udvikling og implementering af Den kulturelle rygsæks mange undervisningsforløb ude på skolerne. Derfor vil konsulenter på undervisningsområdet og medarbejdere på folke- og friskoler over hele kommunen også blive en stor del af din arbejdshverdag. Du skal sikre, at vi får opbygget en struktur, hvor evaluering og opdatering af rygsækkens undervisningsforløb er sat i system. Derudover skal du bidrage til at skabe en model, der kan videreudvikle Den kulturelle rygsæk med forløb til børn i daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.  
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Vi har brug for dig, hvis du…
 • brænder for arbejdet med børn og unges læring og kulturelle dannelse
 • har erfaring med proces- og projektledelse inden for uddannelses- og/eller kulturområdet
 • er dygtig til at bringe udviklingsprojekter fra vision til realisering
 • vil gå forrest i implementeringen af Den kulturelle rygsæks undervisningsforløb på skoler og i daginstitutioner
 • kan arbejde struktureret med opfølgning og evaluering
 • har interesse for administration i relation til kulturinstitutioner og kulturelle foreninger
 • kan håndtere økonomistyring og opdatere hjemmesider
 Derudover leder vi efter en kollega, der
 • både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • kan gå i detaljer og bevare blikket for visionerne
 • har stort kendskab til og viden om kulturlivet
 • kan skabe relationer, samarbejde og opbygge netværk
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • arbejder effektivt og er målrettet
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Hasse Winther, tlf. 72 53 20 69, hassw@fmk.dk .
 
Ansøgningsfristen er den 25. januar 2018.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret administrationsbygningen på Mellemgade 15, 5600 Faaborg – tæt på bymidten og busstationen.
Du bliver en del af et udviklingsorienteret koncernområde, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 

Sygeplejerske til Lysbjergparken

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 25-01-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Plejehjemmet Lysbjergparken søger sygeplejerske, der brænder for tværfagligt samarbejde

Plejehjemmet Lysbjergparken søger en sygeplejerske pr. 1. marts 2018 eller snarest muligt

Vil du være vores nye kollega og sammen med os arbejde for et ”blomstrende liv” for vores beboere og kollegaer?

Plejehjemmet Lysbjergparken søger en sygeplejerske på 30 timer/uge – primært i dagvagt og med arbejde ca. hver 6. lørdag.

Plejehjemmet Lysbjergparken er kommunens mindste plejehjem, beliggende i Vester Aaby i et unikt lokalsamfund.
Der er 3 boliggrupper med i alt 24 lejligheder. Aktuelt har vi 25 beboere.
Beboerne er præget af et komplekst sygdomsbillede, hvilket stiller store, faglige krav til omsorg, pleje og sygepleje.
Det tværfaglige samarbejde er en stor del af det daglige arbejde. Der samarbejdes med social- og sundhedspersonalet, praktiserende læger, elever, terapeuter mv.
 
På plejehjemmet er der en meget aktiv venneforening, som er en vigtig del af fællesskabet hos os. På Lysbjergparken har også en udekørende rehabiliteringsgruppe til huse, hvor der er ansat sygeplejersker, bostøtter, terapeuter samt social- og sundhedspersonale.
 

Din profil:
Vores nye sygeplejerske ønsker, som resten af medarbejdergruppen at have fokus på kommunens overordnede værdier samt plejehjemmets interne værdier.
Du kan formidle din sygeplejefaglige viden og er i stand til på forsvarlig vis, at delegere relevante arbejdsopgaver til resten af sundhedspersonalet.
Du kan håndtere den mangfoldighed som mange beboere repræsenterer og samtidig er du i stand til at tage udfordringer op på faglig og professionel vis.

Vi søger således en sygeplejerske der:
 • Ligesom det øvrige personale, brænder for at skabe livskvalitet for beboerne
 • Vil tage del i og arbejde med udgangspunkt i den personcentrede tilgang i Blomstrings-universet og ”rejsen til månen”  https://faaborgmidtfyn.emply.net/GetFile.aspx?id=c03ea632-9bfc-404c-adf2-ced63db3f7e9
 • Er uddannet sygeplejerske - gerne med erfaring fra vores kerneområde
 • Er faglig kompetent og kan bevare overblikket i en hverdag med mange spændende opgaver.
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og helhedsorienteret om komplekse omsorgsopgaver
 • Er faglig velfunderet og kan arbejde rehabiliterende, med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at formidle, vejlede og koordinere sygepleje
 • Har kendskab til elektronisk sygeplejefaglig dokumentation
 • Har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer
 • Tager medansvar for det gode arbejdsmiljø og trivsel
 • Er positiv og kan bevare jordforbindelsenVi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor du er med til at skabe livskvalitet for beboerne og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er i fokus.
 • En bred vifte af faglige udfordringer
 • Høj grad af medindflydelse og ansvar for mono- samt tværfaglige opgaver
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger (sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, ernæringsassistenter m.fl.)
 • Et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden
 • Høj grad af medindflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
 • Fagrelevante kurser  

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter gældende overenskomst og efter forhandling med den faglige organisation.

  Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
  Straffeattest skal medbringes til evt. samtale.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lysbjergparkens ledelse: Amina Rønnov tlf. 7253 5550 / amisr@fmk.dk eller Ellen Refsgaard Jensen, tlf. 7253 8862 / eljen@fmk.dk
  Du er også meget velkommen til at komme forbi til en uformel snak eller en lille rundvisning – vi har altid kaffe på kanden!
  Vi ser frem til at modtage din ansøgning via rekrutteringssystemet vedhæftet relevante bilag senest den 25. januar 2018 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. januar 2018.   

Lærer til mellemtrinet

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-01-2018 12:00
Arbejdssted: Toftegårdsskolen
Stillingstype: Fuldtid
Øhavsskolen søger lærer til akut opgave på mellemtrinet
 
Vi søger pr. 1. februar en lærer, som kan undervise på 5 årgang.
Skemaet består af følgende fag:
 
 • Dansk
 • Engelsk
 • Kristendom
 • IFU – ikke fagdelt undervisning/understøttende undervisning
 • To-lærertimer, i hvilke man sammen med kollegaen/-erne har fælles forberedelsesansvar
 • Fordybelsesdag
Om onsdagen er hele dagen allokeret til forskellige både faglige og ikke-faglige fordybelsesaktiviteter. I dette skoleår har vi igennem Den åbne Skole gang i et super godt samarbejde med Faaborgs foreningsliv, som stiller undervisere på højt niveau til rådighed for vores elever i forskellige idrætsgrene. I efteråret har det været karate, tennis, håndbold, badminton og skak. Samarbejdet fortsætter frem til påske. Derefter er det årgangsteamet, som tilrettelægger programmet.
 
Øhavsskolen er ny skole sammenlagt august 2016 af Faaborg Sundskole og Toftegårdsskolen. Vi er fordelt på to matrikler ØhavsUglen (0-6 årgang) og ØhavsSvanen (7-10 årgang). På ØhavsUglen har vi ca. 430 elever, hvoraf de 250 er mellemtrinselever.
Vores fokuspunkter ift. medarbejderudvikling er i år:
 • Teamsamarbejde – yderligere styrkelse af teamets refleksion og handlekraft
 • Kommunikation – kommunikation, som på alle niveauer peger ”hen i mod”
 • Differentiering – hvordan kan alle børn blive så dygtige, som de kan?
 
Ansøgningsfristen er 25. januar kl. 12.
Samtaler forventes afholdt 29. januar.
Evt. spørgsmål kan rettes til Nils Edmond Pedersen. niepe@fmk.dk eller tlf.nr. 72 53 38 93
 
 
Nils Edmond Pedersen
Afdelingsleder
 

Beskæftigelsesvejleder til Team Jobklar

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 25-01-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt koncernområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.  
 
Det ledige vikariat som beskæftigelsesvejleder er i Team Jobklar – i gruppen, der arbejder med forsikrede ledige.
 
Team Jobklar er del af afdelingen Job & Uddannelse.
 
Afdelingen varetager vejlednings- og / eller myndighedsopgaver vedr. forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, unge uddannelseshjælpsmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere. Vi har i afdelingen fokus på at motivere og kvalificere borgerne, så de kan komme i betragtning til ledige jobs i virksomhederne, herunder motivation af unge til uddannelse, der matcher efterspørgslen efter arbejdskraft. I afdelingen arbejdes der målrettet med at videreudvikle målstyring og opfølgning af effekten af indsatser, realisering af politiske strategier. Vi har fokus på at sikre synergier og tæt samarbejde med andre afdelinger, koncernområder og samarbejdspartnere, både interne og eksterne.
 
I Team Jobklar har vi særligt fokus på borgere tæt på arbejdsmarkedet – forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse. Vi samarbejder tæt med øvrige teams i Arbejdsmarked, så vi hurtigt kan matche ledige borgere med vakante jobs. Vi har løbende fokus på organisering og udvikling af samtaleflow, særligt i forbindelse med flytning til nye lokaliteter i Ringe by, i 2017.
 
Om jobbet
 • Afholdelse af jobrettede kontaktsamtaler med forsikrede ledige
 • Motiverende samtaler
 • Visitering til opkvalificerende og virksomhedsrettede tilbud
 • Tæt samarbejde med A-kasser
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Administrative opgaver
 Om dig
 • Du har relevant uddannelse og gerne erfaring inden for beskæftigelsesområdet
 • Du har erfaring med inddragende borgerkontakt og med administrativt arbejde
 • Du er både fokuseret på resultatskabelse og på inddragende metoder
 • Du er selvstændig, men indgår også godt i teamwork
 Om os
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Du bliver del af en kompetent og faglig dygtig kollegagruppe, der tager både individuelt og fælles ansvar for opgaveløsningen og som har stor selvstændig kompetence.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
  
Løn og ansættelse
Der er tale om et fuldtids vikariat i perioden 1.3.2018 – 31.3.2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Teamleder Lisbeth Roses på tlf. 72537316, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Jobcenteret her:
Beskæftigelsesplan
Arbejdsmarkedsudvalget
De regionale arbejdsmarkedsråd
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 25.01.2018 klokken 08.00. Samtalerne forventes afholdt d. 30.01.2018.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
Det fulde stillingsopslag med link til bl.a. job-og personprofil kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

BO & AKTIV søger 1 pædagog til Egeparken 62 - 21 timer ugentlig

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-01-2018 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
I botilbuddet Egeparken 62 i Kværndrup er der fra 1.marts til 30.november 2018 én ledig stilling. Stillingen er på 21 timer pr. uge, arbejdstiderne er skiftende og timerne vil hovedsaligt være placeret på hverdage.
 
BO & AKTIV er Faaborg-Midtfyn kommunens Bo-, Aktivitets- & Aflastningstilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Egeparken 62 er en del af BO & AKTIV og tilbuddet er oprettet efter ABL § 105 med støtte efter §§ 83 & 85 i SEL.
 
Egeparken 62 består af 9 selvstændige boliger – alle med direkte adgang til fælleshuset.
Beboerne er aldersmæssigt mellem 30 og 53 år, de har betydelig og varig funktionsnedsættelse og alle har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende og med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.
 
Vi tilbyder:
- Gode rammer ude og inde
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
- En dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
 
Vi forventer at du:
- kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov
- kan strukturere, prioritere og arbejde målrettet i f. t. beboernes pædagogiske handleplaner
- kan samarbejde med de pårørende
- kan arbejde selvstændigt
- har kendskab til målgruppen
- er fysisk og psykisk robust
- er engageret, tydelig og fagligt kompetent
- er loyal, fleksibel og har fokus på mulighederne
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 samt på www.boogaktiv.fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 24. januar 2018 kl. 12.00
 
Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d. 30. januar 2018.

BO & AKTIV søger 1 pædagog til Egeparken 62 30 timer ugentlig

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-01-2018 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
I botilbuddet Egeparken 62 i Kværndrup er der pr. 1. marts, 2018 én ledig stilling på 30 timer ugentligt.
Arbejdstiderne er skiftende og der vil være weekendarbejde hver 2. weekend. 
 
BO & AKTIV er Faaborg-Midtfyn kommunens Bo-, Aktivitets- & Aflastningstilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Egeparken 62 er en del af BO & AKTIV og tilbuddet er oprettet efter ABL § 105 med støtte efter §§ 83 & 85 i SEL.
 
Egeparken 62 består af 9 selvstændige boliger – alle med direkte adgang til fælleshuset.
Beboerne er aldersmæssigt mellem 30 og 53 år, de har betydelig og varig funktionsnedsættelse og alle har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende og med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.
 
Vi tilbyder:
- Gode rammer ude og inde
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
- En dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
 
Vi forventer at du:
- kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov
- kan strukturere, prioritere og arbejde målrettet i f. t. beboernes pædagogiske handleplaner
- kan samarbejde med de pårørende
- kan arbejde selvstændigt
- har kendskab til målgruppen
- er fysisk og psykisk robust
- er engageret, tydelig og fagligt kompetent
- er loyal, fleksibel og har fokus på mulighederne
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 samt på www.boogaktiv.fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.
 
Der afholdes samtaler tirsdag den 30. januar 2018.
 
 

Social- og sundhedsassistent til Faaborg C (aftenvagt)

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-01-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent med
Arbejde hver 2. weekend,
Til udekørende rehabiliteringsgruppe Fåborg C.

Da vi ønsker at udvide og omrokerer i vores assistentteam, på grund af mange nye og spændende opgaver, søger vi 1 social- og sundhedsassistent, til Rehabiliteringsgruppe Fåborg c.
Stillingen er på 28 timer om ugen i fortrinsvis aftenvagt, dagvagter kan ønskes ved behov.  Arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.2.18. eller snarrest derefter.
 
Vi er en rehabiliteringsgruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere/assistenter, bostøtter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder med den rehabiliterende tankegang. Som rehabiliteringsgruppe samarbejder vi tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder rehabiliterings møder, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 
I rehabiliteringsgruppe ”Fåborg c.” arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori, ud fra Tom Kitwoods  teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.


Vi tilbyder:
 
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed.
 • Faglig sparring
 • Plads til udvikling
 • Tværproffesionelt samarbejde

Vi forventer at du:
 
 • Er omstillingsparat.
 • Nærværende.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • It-kendskab
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan planlægge og koordinere arbejdet med og ved borgeren. 
 Har ovenstående vakt din interesse og kunne du tænke dig, at blive en del af en fantastisk arbejdsplads, så send en ansøgning
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til, at kontakte Rehabiliteringsleder Anette K. Henriksen tlf. 7253 5103
 
 
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 24.1.18.
 
Der forventes samtaler i uge 5.


Med venlig hilsen
 
Rehabiliteringgruppen Fåborg C.

Anette Henriksen
 

 

Brobyskolerne søger lærer til Jobrotation

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
Brobyskolerne søger en lærer som kunne tænke sig at blive ansat i en jobrotationsstilling.

Får at komme i betragtning, så skal man have været ledig i 6 måneder - og have en læreruddannelse.

Man vil som jobrotationslærer varetage mindre vikariater ved kurser - omsorgsdage - 6. ferieuge.

Hvis man har brug for flere informationer, så er man velkommen til at ringe på 72533861