Single

Udbudskonsulent søges

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 28-03-2018 12:00
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
Udbudskonsulent søges
Strategisk indkøb af varer og tjenesteydelser
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 149.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Vi søger en initiativrig og selvstændigt arbejdende udbudskonsulent, der har erfaring med offentligt strategisk indkøb.

Dine primære arbejdsopgaver
 • Tilrettelægge og gennemføre udbud og tilbudsindhentninger på vare- og tjenesteydelsesområder
 • Sikre at brugernes behov udmøntes i attraktive aftaler gennem dialog eksternt og internt
 • Formidle indhold og værdi af indgåede kontrakter i tæt samarbejde med vores interessenter
 • Yde konsulentbistand i forhold til konkurrenceudsættelse og kontrakter
 • Understøtte kommunernes politikker og effektiviseringsstrategier
 • Bidrage til optimering og videreudvikling af interne processer
 • Udarbejde relevante analyser og rapporter
Din profil
 • Interesse for at arbejde bredt med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunerne
 • Erfaring med EU's udbudsregler, herunder udbudsloven
 • Praktisk erfaring med offentlige udbudsprocesser som ordregiver eller tilbudsgiver
 • Gerne erfaring med udbud inden for de tekniske områder
 • Gerne erfaring med kontraktstyring
 • Solid rutine i anvendelsen af gængse pc-værktøjer, herunder især regneark
 • Helheds- og procesorienteret tilgang til opgaverne, herunder erfaring med projektledelse
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Personligt drive, der bidrager aktivt til at nå fælles mål
 • Udadvendt og selvstændig personlighed med solide samarbejdsevner og ikke mindst godt humør
 • Relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang, med vide mulighe­der for selv at præge job og dagligdag.
Arbejdspladsen er p.t. placeret i Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune med mulig fremtidig placering i Ringe eller Gislev.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid.
Tiltrædelse: 1. juni 2018 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk  eller udbudskonsulent Bjarne Roe Iversen, tlf. 7253 1183 - mail: bi@fmk.dk
Du kan få flere informationer om Fællesindkøb Fyn på www.indkobfyn.dk.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er os i hænde senest onsdag 28. marts kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 15 og 16.