Single

Bliv social-og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 09-07-2018 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger 12 social- og sundhedsassistent elever med tiltrædelse november 2018. 
Ansøgningsfrist 9. juli 2018. Samtaler afholdes i uge 34.
 
 
Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både primær, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktikdelen og 5 uger for skoledelen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social-og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os.
OBS VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af de uddannelsesansvarlige
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk eller Kira Halkjær tlf. 7253 8890, mail: khalk@fmk.dk
 
 

Plejehjemmet Steensvang søger SSA/SSH til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 08-07-2018 23:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Steensvang søger social- og sundhedshjælper/ social- og sundhedsassistent til fast nattevagt

Vil du være med til at puste liv i et gammelt hus? Vil du være med til at opfylde drømme hver dag?
Så er Steensvang lige noget for dig.

Vi mangler nemlig en nattevagt på 28 timer pr. uge med tiltrædelse d 1. august 2018, eller snarest derefter.

Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. Det er et hjem for 30 beboere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Der er desuden 2 aflastningspladser.

Vi er i gang med at udvikle Steensvang i forhold til stedets hverdag og tilknytning til lokalområdet, en proces som du får mulighed for at være en aktiv del af.

Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang både i forhold til beboerne og i forhold til vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i strategien omkring ”Blomstring”.
 
Vi kan tilbyde et afvekslende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer skal medvirke til, at Steensvang er et godt sted at bo og arbejde, og da der altid er 2 på arbejde om natten, er der god mulighed for sparring.
 
Vi leder efter en kollega, der ser forskellighed som en styrke og som har lysten til at arbejde tværfagligt.
Du skal se dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og samtidig bidrage til, at det er sjovt at gå på arbejde for alle.
 
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest, som medbringes ved en personlig samtale.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved plejehjemsleder Lisbeth Kold på tlf. 7253 5793.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 8. juli 2018 kl. 23.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. juli 2018

Udbudskonsulent

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere
Ansøgningsfrist: 01-07-2018 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
 
Strategisk indkøb af varer og tjenesteydelser
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 149.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Vi søger en initiativrig og selvstændigt arbejdende udbudskonsulent, der har erfaring med offentligt strategisk indkøb.

Dine primære arbejdsopgaver
 • Tilrettelægge og gennemføre udbud og tilbudsindhentninger på vare- og tjenesteydelsesområder
 • Sikre at brugernes behov udmøntes i attraktive aftaler gennem dialog eksternt og internt
 • Formidle indhold og værdi af indgåede kontrakter i tæt samarbejde med vores interessenter
 • Drifte kontrakterne i samarbejde med supportteamet
 • Yde konsulentbistand i forhold til konkurrenceudsættelse og kontrakter
 • Understøtte kommunernes politikker og effektiviseringsstrategier
 • Bidrage til optimering og videreudvikling af interne processer
 • Udarbejde relevante analyser og rapporter
Din profil
 • Erfaring med EU's udbudsregler, herunder udbudsloven
 • Interesse for at arbejde bredt med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunerne
 • Praktisk erfaring med offentlige udbudsprocesser som ordregiver eller tilbudsgiver
 • Gerne erfaring med udbud inden for sundhedsområderne
 • Gerne erfaring med kontraktstyring
 • Solid rutine i anvendelsen af gængse pc-værktøjer, herunder især regneark
 • Helheds- og procesorienteret tilgang til opgaverne, herunder erfaring med projektledelse
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Personligt drive, der bidrager aktivt til at nå fælles mål
 • Udadvendt og selvstændig personlighed med solide samarbejdsevner og ikke mindst godt humør
 • Relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang, med vide mulighe­der for selv at præge job og dagligdag.
Arbejdspladsen er p.t. placeret i Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune, men vil senest pr. 1. januar 2019 blive placeret i Gislev.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid.
Tiltrædelse: 1. oktober 2018 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller udbudskonsulent Bjarne Roe Iversen, tlf. 7253 1193 - mail: bi@fmk.dk
Du kan få flere informationer om Fællesindkøb Fyn på www.indkobfyn.dk.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er os i hænde senest 1. juli 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 33 og 34.
 

Udbudskonsulent - primær fokus på SKI-aftaler

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-07-2018 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
 
Strategisk indkøb af varer og tjenesteydelser
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 149.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Vi søger en initiativrig og selvstændigt arbejdende udbudskonsulent, hvis primære fokus vil være rettet mod de aftaler, der indgås via Staten og Kommunernes indkøbsservice (SKI).

Dine primære arbejdsopgaver
 • Deltage i projektgrupper hos SKI med udformningen af kommunernes fælles forpligtende aftaler
 • Bistå kommunerne med tilslutning til aftalerne, herunder gennemlæse udbudsmaterialer, koordinere høringsprocesser og fremsende tilslutningsdokumenter til SKI
 • Lejlighedsvis gennemføre egne udbud og eller tilbudsindhentninger, herunder sikre, at brugernes behov udmøntes i attraktive aftaler gennem dialog eksternt og internt
 • Understøtte kommunerne arbejde med implementering og drift af såvel egne som SKI-kontrakterne
 • Understøtte kommunernes politikker og effektiviseringsstrategier
 • Bidrage til optimering og videreudvikling af interne processer
 • Udarbejde relevante analyser og rapporter
Din profil
 • Interesse for at arbejde bredt med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunerne
 • Gerne kendskab til EU's udbudsregler, herunder udbudsloven
 • Praktisk erfaring med SKI aftalerne og offentlige udbudsprocesser som ordregiver eller tilbudsgiver, vil være en fordel
 • Gerne erfaring med kontraktstyring
 • Solid rutine i anvendelsen af gængse pc-værktøjer, herunder især Excel
 • Helheds- og procesorienteret tilgang til opgaverne, herunder erfaring med projektledelse
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Personligt drive, der bidrager aktivt til at nå fælles mål
 • Udadvendt og selvstændig personlighed med solide samarbejdsevner og ikke mindst godt humør
 • Relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang, med vide mulighe­der for selv at præge job og dagligdag.
Arbejdspladsen er p.t. placeret i Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune, men vil senest pr. 1. januar 2019 blive placeret i Gislev.
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge med fleksibel arbejdstid.
Tiltrædelse: 1. oktober 2018 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller udbudskonsulent Bjarne Roe Iversen, tlf. 7253 1193 - mail: bi@fmk.dk
Du kan få flere informationer om Fællesindkøb Fyn på www.indkobfyn.dk.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er os i hænde senest 1. juli 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 33 og 34.
 

Sommerferieafløsere til Bakkegården

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-07-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sygeplejersker og assistenter eller studerende på videregående sundhedsfaglig uddannelse søges til Rehabiliteringscenter Bakkegården snarest
Der er tale om korte ansættelser sommeren over med start snarest muligt til 30.9 i blandede vagter med gode muligheder for forlængelse
 
Nu har du mulighed for at blive en del af et velfungerende rehabiliteringscenter hvor borgerne er hos os i kortere periode og hvor vi har stort fokus på rehabilitering og tværfaglighed.
Vi er en dynamisk arbejdsplads og din arbejdsdag vil være præget af stor omskiftelighed, hvor du vil få indblik i en masse forskelligartede borgerforløb og problemstillinger.  Vi arbejder målrettet med målsætning og lykkes i høj grad med rehabiliteringsopgaven.
 
Vi er så heldige at være bredt tværfagligt sammensat, det betyder at der er eksperter til sparring tæt på. På vores matrikel er der ergo- og fysioterapeuter, der træner alle ugens 7 dage med borgeren. Vi har diætist og køkkenpersonale samt eget køkken der servere individuel tilpasset kost. Derudover er vi sygeplejersker, og social og sundhedsfagligt personale ansat, samt husassistenter der alle medvirker til at borgeren understøttes bedst muligt, til at blive mest muligt selvhjulpen.
Vi har studerende og elever tilknyttet.
 
Vores borgere er her typisk i forhold til nedenstående problemstillinger:
 • Terminale forløb
 • Neurologiske/Psykiatriske forløb
 • Kirurgiske og medicinske forløb
 • Forløb hvor fremtiden skal afklares
 • Særligt sårbare forløb herunder alkoholproblematikker
 •  For at kunne trives på Bakkegården og den omskiftelige hverdag, er det nødvendigt at du er i besiddelse af følgende kompetencer:
   
 • Kan sige til og fra
 • Er fagligt velfunderet
 • Kan reflektere over egen praksis.
 • Kan håndtere pressede situationer og bevare overblikket når tingene går stærkt
 • Ikke er bange for at spørge om hjælp, vi forventer ikke at du kan det hele
 • Er villig til at lære nyt
 • Er positiv af sind og som besidder en god humoristisk sans.
 • Har flair for IT – Vi anvender Nexus og FS3 
  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
  Ansøgningsfrist d 1.7.2018 - Ansættelsessamtaler afholdes løbende
   
  Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Leder Maria Kunz eller Planlægger Tina K Hansen på 72530534
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi søger en sygeplejerske til 2 plejehjem

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 01-07-2018 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
FAGLIG DYGTIG MED LYST TIL UDFORDRING
TVÆRFAGLIG INDSATS OMKRING SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE
FOR BLOMSTRING I LIVETS EFTERÅR

Vi søger en ny sygeplejerske til plejehjemmet Lysbjergparken og plejehjemmet Lykkevalg (v. behov), pr. 1. august, eller efteraftale. Stillingen er på 35 - 37 timer pr. uge.
 
Lysbjergparken er et hyggeligt mindre plejehjem, beliggende i naturskønne omgivelser i Vester Åby.
Lykkevalg er et demenscertificeret plejehjem, beliggende smukt i Korinth,
 
Vi arbejder ud fra Tom Kidwoods personcentrerede omsorgsteori, omsat af Vibeke Drevsen til Blomstringsuniverset, hvor vi ofte rejser med beboeren ”en tur til månen”.
 
Vi skal i samarbejde kunne:
 • vurdere og planlægge håndtering af komplekse situationer og forløb
 • udvikle det faglige niveau
 • udføre palliativ behandling og pleje
 • samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • samarbejde med beboerens sociale netværk og plejehjemmets frivillige
 • styrke og målrette den sygeplejefaglige dokumentation
 
Vi søger en kollega:
 • som er uddannet sygeplejerske med min. 2 års erfaring - gerne med erfaring i problemstillinger i forhold til kerneområdet
 • som kan og vil arbejde rehabiliterende
 • som vil indgå i dagligdagen, og som har fokus på faglighed og evidens
 • som er fagligt velfunderet, som evner at formidle, vejlede og koordinere
 • som har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer
 • som arbejder tværfagligt, selvstændigt og helhedsorienteret
 • som har humor og kan bevare jordforbindelsen
 • som er klinisk vejleder eller har lyst til at tage uddannelsen 
Vi tilbyder:
 • et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab med veluddannede og erfarne kolleger (sygeplejersker, plejehjemsassistent, SSA, sygehjælper, SSH, ergo- og fysioterapeut, samt diætist)
 • en bred vifte af faglige udfordringer
 • indflydelse på opgaver og funktion
 • indflydelse på arbejdstilrettelæggelse – som tilrettelægges primært som dagarbejde med enkelte senvagter  – desuden dækker vi i fællesskab med  kommunens øvrige plejehjem ferier perioder og øvrigt fravær,
 • faste møder med de øvrige plejehjemssygeplejersker – temadage og undervisning
 • fagrelevante kurser (Blomstring, demens m.v.)
 • et godt og tillidsfuldt miljø hvor vi hjælper hinanden – og spiller hinanden gode
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter gældende overenskomst og efter forhandling med den faglige organisation. Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest. Kørekort er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Konstitueret plejehjemsleder (Lysbjergparken) Lene Jelbert på tlf. 7253 5811 Konstitueret plejehjemsleder (Lysbjergparken) Janne Schouboe-Olsen på tlf. 7253 2391
Plejehjemsleder (Lykkevalg) Børge Fugl Hansen på tlf. 7253 5211.
 
Se også: 
www.lysbjergparken.fmk.dk
www.lykkevalg.fmk.dk
 
Vi ser frem til at få din ansøgning, elektronisk, med relevante bilag senest 1. juli 2018 kl. 12.00.
Samtalerne forventes afholdt på Lysbjergparken den 3. og 5. juli.    

Musiklærer til mellemtrinet

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-06-2018 12:00
Arbejdssted: Toftegårdsskolen
Stillingstype: Fuldtid
 
 
Faaborg 6. juni 2018
Øhavsskolen søger dygtig og engageret musiklærer
 
Vi søger pr. 1. august en musiklærer, som brænder for musik og har stor lyst til at præge udviklingen af et levende musikmiljø og skabelsen af traditioner i musikundervisningen på mellemtrinet.

Vi ser gerne skemaet se ud som nedenstående, men er fleksible, således at der tages hensyn til dine ønsker, hvor det er muligt:
 
 • Musik 13 lektioner
 • Madkundskab 4 lektioner
 • N/T 4.lekt.
 • IFU – ikke fagdelt undervisning/understøttende undervisning
 • To-lærertimer, i hvilke man sammen med kollegaen/-erne har fælles forberedelsesansvar
 • Fordybelsesdage
Om onsdagen er hele dagen allokeret til forskellige både faglige og ikke-faglige fordybelsesaktiviteter. I dette skoleårs efterår og forår har vi igennem Den åbne Skole haft et super godt samarbejde med Faaborgs foreningsliv, som har stillet undervisere på højt niveau til rådighed for vores elever i forskellige idrætsgrene. I vinter- og sommerperioden er det årgangsteamet, som tilrettelægger onsdagsprogrammet.
 
Øhavsskolen er forholdsvis ny skole sammenlagt august 2016 af Faaborg Sundskole og Toftegårdsskolen. Vi er fordelt på to matrikler ØhavsUglen (0-6 årgang) og ØhavsSvanen (7-10 årgang). På ØhavsUglen har vi ca. 430 elever, hvoraf de 175 tilhører mellemtrinet.
 
Vores fokuspunkter ift. medarbejderudvikling er:
 • Teamsamarbejde – yderligere styrkelse af teamets refleksion og handlekraft
 • Kommunikation – kommunikation, som på alle niveauer peger ”hen i mod”
 • Differentiering – hvordan kan alle børn blive så dygtige, som de kan?
 
Ansøgningsfristen er 25. juni kl. 12.
Samtaler forventes afholdt 3. juli.

Øhavsskolen vil gerne have en tydelig kreativ profil, og her spiller musikken en naturlig og vigtig rolle. Så har du mod på at være med til at løfte denne opgave, glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Evt. spørgsmål kan rettes til Nils Edmond Pedersen. niepe@fmk.dk eller tlf.nr. 72 53 38 93
 
Nils Edmond Pedersen
afdelingsleder
 

37 timers pædagog stilling på Brobyskolerne, landsbyordningen i Allested-Vejle

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-06-2018 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Ledig 37 timers pædagog stilling på Brobyskolerne, landsbyordningen i Allested-Vejle pr.1 august 2017
 
Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?
Så læs endelig videre….
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole og børnehave. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende, at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vil du være med til at skabe en god sammenhæng mellem børnehave, skole og fritid for alle børn i landsbyordningen i Allested-Vejle.
 
Så læs videre:
Vi er en børnehave med ca. 45 børn fordelt på 2 grupper (3-6 årige).
Vi vægter høj faglighed, hvor de pædagogiske læringsmiljøer danner rammen for det pædagogiske arbejde.
Det gode barneliv, hvor den anerkendende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik.
Der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et høje fagligt miljø.
Vi er en SFO med 6o børn og 4 voksne.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i indskolingen og i SFO om at skabe tryghed, trivsel og læring for alle børn. Vi betragter SFO’en som en integreret del af indskolingen.
Du er en vigtig del at et tværprofessionelt team, så du skal kunne tænke helhedsorienteret og kunne tage initiativ og styring samt være ansvarlig for den gode overgang mellem SFO og skole. 
Vi er en klub/SFO2 med 15 børn, som ønsker et ungemiljø, hvor der er en voksen, der gerne vil dem.
 
Vi ønsker en kollega, der er igangsætter og katalysator for det gode læringsmiljø.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende børnefælleskaber, er meget selvstændig og tør tage ansvar.
Stillingen er en kombination af timer på alle tre områder.
 
Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk og Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.
 
 
Ansøgningsfrist: D.25. juni kl.12.00.
Samtaler afholdes d.27.juni fra kl. 12.30.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt afd. leder Helle Greve, på Tlf. 72534403 eller skoleleder, Søren Hillers, på Tlf. 72533872, for yderligere oplysninger og meget gerne rundvisning.
 
Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Pædagogstillinger 37 timer til SFO og skole - på afd. Pontoppidan

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-06-2018 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
 
Ledige pædagogstillinger 37 timer til SFO og skole.
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2018 på Brobyskolerne afd. Pontoppidan.
 
Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?
 
Så læs endelig videre….
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre. Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Brobyskolerne søger fra 1. august 2018 to medarbejdere til at være med til at skabe en god sammenhæng mellem skole og fritid for alle børn i indskoling og SFO-en på afd. Pontoppidan.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i indskolingen og i SFO om at skabe tryghed, trivsel og læring for alle børn. Vi betragter, SFO’en som en integreret del af indskolingen.
Du er en vigtig del at et tværprofessionelt team, så du skal kunne tænke helhedsorienteret og kunne tage initiativ og styring samt være ansvarlig for den gode overgang mellem SFO og skole.  Vores indskoling og SFO rummer både børn fra almenklasserne, men også fra vores specialklasse. Der vil være opgaver både i specialklassen som i almenklassen.
 
 • Vi har høje faglige forventninger til dig
 • Vær med til at lave en spændende SFO og skole, som eleverne ikke vil hjem fra
 • Det må godt være sjovt at blive klogere relationelt og fagligt
 • Du er god til relationsarbejde og kan se, hvordan du bedst understøtter eleverne i deres udvikling.
 • Du møder børnene anerkende og er en vigtig medspiller i udviklingen af barnets selvværd
 • Du prioriterer et tæt tværprofessionelt teamsamarbejde
 • Du tager ansvar både i SFO og skole
 • Du er god til at tage initiativ og er aktiv 
 
Du skal se dig selv varetage understøttende undervisning, hvor vi har fokus på sproglig opmærksomhed, faglig fordybelse og motorik. Ligeledes vil der være små fag (billedkunst) i vores specialklasse, som varetages af dig.
Det betyder, at du skal kunne formulerer dine didaktiske overvejelser og udarbejde synlige læringsmål.
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger: Afd. Pontoppidan i Brobyværk og Afd. Allested-Vejle og Børnehaven Broholm i Allested-Vejle. Der er ca. 480 elever i de 2 skoleafdelinger.
Ansættelsen vil være ca. 15 timer i SFO og 17 timer i skolen.
Ansøgningsfrist: Den 25. juni 2018 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt den 27. juni. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt Indskolings- og SFO-leder Tine Schytt 72534874 eller skoleleder Søren Hillers 72533872 for yderligere oplysninger og meget gerne rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 
 

Muligheden der opstod. GRIB DEN!

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-06-2018 10:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Dygtig og engageret lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen med start den 1. august 2018.

Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. august 2018 (37t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 55 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialafdelingens indskoling og mellemtrin (3.-5. kl.) med linjefag i dansk eller matematik og gerne musik eller naturfaglige fag.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Ny renoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk eller kontakt afdelingsleder Annette Fuglsang tlf. 72 53 40 27.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfristen er den 25. juni 2018 kl. 10.00, og samtaler afholdes onsdag den 27. juni 2018.
 

Socialrådgiver/Koordinerende sagsbehandler til Team Aktivitetsparate

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 25-06-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitiøse udviklingsstrategi understøttes af Arbejdsmarked via fokus på at give borgere uden job en varig tilknytning til arbejdsmarkedet samt at servicere virksomheder.

Socialrådgiver/Koordinerende sagsbehandler til Team Aktivitetsparate
 
Er du engageret i at give virksomheder og borgere den bedste indsats og sætte dem i centrum for din opgaveløsning? Er du interesseret i at være med helt fremme og møde borgerne der, hvor de er? Vil du være med til at sikre synergier og samarbejde til gavn for borgere og virksomheder? Så er du lige den kollega, vi leder efter!
 
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
 
Team Aktivitetsparate er en del af afdelingen Job og Uddannelse.
Afdelingen varetager myndigheds- og/eller vejledningsopgaver vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelsesmodtagere og revalideringsansøger, forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, unge uddannelseshjælpsmodtagere samt integrationsborgere. Vi har i afdelingen fokus på at motivere og kvalificere borgerne, så de kan komme i betragtning til ledige jobs i virksomhederne, herunder motivation af unge til uddannelse, der matcher efterspørgslen af arbejdskraft. I afdelingen arbejdes der målrettet med at videreudvikle målstyring og opfølgning af effekten af indsatser samt realisering af politiske strategier. Vi har fokus på at sikre synergier og tæt samarbejde med andre afdelinger, koncernområder og samarbejdspartnere, både interne og eksterne.
 
I Team Aktivitetsparate har vi primært ansvaret for, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Endvidere har vi ansvaret for behandling af revalideringssager, som via et opkvalificerende revalideringsforløb, sikres fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores fokus er på de udsatte borgere og på, hvordan også de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, et arbejde som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde både internt og eksternt i organisationen. Foruden det tætte samarbejde er det vigtigt hele tiden at have fokus på arbejdsmarkedets behov, for der igennem at kunne sikre den rette opkvalificering og/eller jobmatch til de ledige job i virksomhederne.
I teamet er der ligeledes tilknyttet to boligsociale medarbejdere, da vi arbejder ud fra begrebet ”housing first” i et tæt tværgående samarbejde på tværs af hele kommunen.
 
Om jobbet
 • Afholdelse af jobrettede samtaler, herunder i samarbejde med borgerne, at tilrettelægge en individuel plan, som skal sikre varig tilknytning til arbejdsmarked.
 • Løbende faglige vurderinger ifm. udarbejdelse af Min Plan efter de gældende regler på kontanthjælpsområdet, herunder også løbende rådighedsvurderinger.
 • Visitering og henvisning til beskæftigelsesrettede indsatser, evt. som parallel indsats koordineret med anden sundheds- eller socialfaglig foranstaltning.
 • Administrative opgaver, herunder blandt andet udarbejdelse af den forberedende del til rehabiliteringsteamet.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager.
 • Du har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borgere henimod et jobmatch.
 • Du er serviceminded og møder borgerne anerkendende.
 • Du er fokuseret på resultatskabelse.
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde.
 • Du har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt og er ikke bange for at modtage og give feedback.
 • Du tør begå fejl og lære af dem.
 Om os
 • Vi er et dynamisk team med et godt sammenhold og stor arbejdsglæde.
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
En uddybende job- og personprofil kan ses her. 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Fastansættelse med tiltrædelse den 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Ida Nørbygaard på telefon 7253 8217, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Jobcenteret her:
Beskæftigelsesplan
Arbejdsmarkedsudvalget
De Regionale Arbejdsmarkedsråd
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 25. juni 2018 kl. 8.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27.juni 2018
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
Det fulde stillingsopslag med link til job-og personprofil, kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Pædagoger søges til Botilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-06-2018 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn- Botilbud Solskrænten søger 2 Pædagoger til faste stillinger i skærmet enhed. Botilbud Solskrænten, Korinth søger Pædagoger til faste stillinger i skærmet enhed. Stillingerne er på 32 timer/uge, fortrinsvis dagarbejde, med arbejde hver 3. weekend, og ønskes besat den 1.august 2018. Solskrænten er et botilbud § 107 og §108 for sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Stillingerne er i skærmet enhed for senhjerneskadede borgere, hvor der bor 6 borgere. Botilbud Solskrænten ønsker at du: •Har en pædagog udd., gerne med psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring. •Er initiativrig, selvstændig og imødekommende •Kan tilbyde borgerne ærlig og professionel kontakt •Har gode samarbejdsrelationer, både i forhold til borgere og personale •Er i besiddelse af humor og gå på mod. •Ser muligheder frem for begrænsning og er indstillet på at arbejde målrettet med brugerindflydelse og – inddragelse •Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier og handleplaner Botilbud Solskrænten tilbyder: •En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, sætter dagsorden i samspil med den neuropædgogiske tilgang •En engageret personalegruppe, som er tværfagligt sammensat. •Mulighed for personlig og faglig udvikling •Supervision, temadage og udviklingssamtale, samt kollegial sparring. For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Afd. Leder Gertrud Søndergaard tlf: 72536933 http://www.botilbud-solskraenten.dk Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune og er omfattet af lokal løn. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest, inden evt. ansættelse. Ansøgning sendes elektronisk. Ansøgningsfrist:24.06.2018 Ansættelsessamtaler: torsdag den 28.06.2018

Døgnpsykaitri Faaborg-Midtfyn- Botilbud Solskrænten, søger aftenarbejder til skærmet enhed.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-06-2018 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Døgnpsykaitri Faaborg-Midtfyn- Botilbud Solskrænten, søger aftenarbejder til skærmet enhed. Botilbud Solskrænten, Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn, søger Social- og sundhedsassistent til aftenstilling i skærmet enhed. Botilbud Solskrænten, Korinth søger Social og sundhedsassistent til fast aften stilling. Stillingen er på 28 timer/uge, med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat den 1.september 2018. Solskrænten er et botilbud § 107 og §108 for sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Stillingen er i skærmet enhed for senhjerneskadede borgere, hvor der pt bor 8 borgere. Botilbud Solskrænten ønsker at du: •Har en social- og sundhedsfaglig uddannelse (min. assistent niveau), gerne med psykiatrisk/neuropædgogisk erfaring. •Har medicinsk erfaring/kompetence •Er initiativrig, selvstændig og imødekommende •Kan tilbyde borgerne ærlig og professionel kontakt •Har gode samarbejdsrelationer, både i forhold til borgere og personale •Er i besiddelse af humor og gå på mod. •Ser muligheder frem for begrænsning og er indstillet på at arbejde målrettet med brugerindflydelse og – inddragelse •Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier/ handleplaner samt kendskab til elektronisk journalføring Botilbud Solskrænten tilbyder: •En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, sætter dagsorden i samspil med den neuropædgogiske tilgang •En engageret personalegruppe, som er tværfagligt sammensat. •Mulighed for personlig og faglig udvikling •Supervision, temadage og udviklingssamtale, samt kollegial sparring. For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Afd. Leder Gertrud Søndergaard tlf: 72536933 http://www.botilbud-solskraenten.dk Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune og er omfattet af lokal løn. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest, inden evt. ansættelse. Botilbud Solskrænten er en røgfri arbejdsplads Ansøgning sendes elektronisk. Ansøgningsfrist: 24.06.2018 Ansættelsessamtaler: den 28.06.2018

Spændende job på Botilbud Solskrænten, Korinth

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-06-2018 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn ,Botilbud Solskrænten, søger medarbejder til Afdeling Solskrænten 17AB.

Botilbud Solskrænten, Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn, søger Social- og sundhedsassistent til dagstilling i afd. 17AB.

Botilbud Solskrænten, Korinth søger Social og sundhedsassistent til fast dag stilling. Stillingen er på 32 timer/uge, med arbejde hver 4. weekend, og ønskes besat den 1.juli (vi venter gerne på den rigtige) 2018.

Solskrænten er et botilbud § 107 og §108 for sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen.

Stillingen er i afd 17AB hvor borgerne har brug for støtte og vejledning, og mestendels er udfordret med psykiske sygdomme og hvor der pt bor 12 borgere.

Botilbud Solskrænten ønsker at du:
 •Har en social- og sundhedsfaglig uddannelse (min. Social og sundhedsassistent), gerne    med psykiatrisk erfaring.
•Har medicinsk erfaring/kompetence
•Er initiativrig, selvstændig og imødekommende og vedholdende.
•Kan tilbyde borgerne faglig og professionel kontakt.
•Har gode samarbejdsrelationer, og tåler en faglig diskussion, både i forhold til borgere og personale
•Er i besiddelse af humor og gå på mod.
•Ser muligheder frem for begrænsning og er indstillet på at arbejde målrettet med brugerindflydelse og – inddragelse
•Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier/ handleplaner samt kendskab til elektronisk journalføring (vi arbejder i Nexus social)

Botilbud Solskrænten tilbyder:
•En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, sætter dagsorden i samspil med den neuropædgogiske tilgang
•En engageret personalegruppe, som er bestående af Social og sundhedsassistenter og pædagoger.
•Mulighed for personlig og faglig udvikling
•Supervision, temadage og udviklingssamtale, samt kollegial sparring.

For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Afd. Leder Erik Petersen mail Eabpe@fmk.dk eller tlf: 72536931.
Se mere her inden henvendelse:
http://www.botilbud-solskraenten.dk
 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune og er omfattet af lokal løn. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest, inden evt. ansættelse.
Botilbud Solskrænten er en røgfri arbejdsplads
 
 
Ansøgning sendes elektronisk.
Ansøgningsfrist: 24.06.2018
Ansættelsessamtaler: den 28.06.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysioterapeut søges til fast stilling

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 22-06-2018 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
Fysioterapeut søges til fast stilling
Træningsafdelingen
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
 
 
Har du viden, kompetencer og erfaring inden for skulder- og rygområdet og erfaring med genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere?
 
Vil du være med til at løfte spændende opgaver inden for genoptræningsområdet i en kommune, der har fokus på faglig udvikling, samarbejde på tværs, høj trivsel og rehabilitering?
 
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en del af koncernområdet Sundhed og Omsorg og varetager:
 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Hjerneskade- og demensområdet
 • Det frivillige sociale område
 • Rehabiliteringscenter Bakkegården
 
Vi har en fast stilling som fysioterapeut ledig til besættelse inden for genoptræningsområdet.
Stillingens placering er i Ringe, og er på 37 timer om ugen med opstart d. 15.08 2018.
 
 
Opgaverne:
Du skal varetage:
 • Genoptræning og rehabilitering af borgere med skulderproblematikker, individuelt og på hold.
 • Genoptræning og rehabilitering af borgere med rygproblematikker, individuelt og på hold.
 • Genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere individuelt og på hold. 
Visitation af borgerne foregår i det lokale team i Ringe bestående af 1 ergoterapeut og 7 fysioterapeuter og i samarbejde med nærmeste leder.
Holdtræning varetages inden for hver af de tre fagområder af dig og en fysioterapeut-kollega. Den individuelle genoptræning af borgere kan foregå i vores træningscenter eller i borgerens eget hjem.
 
 
Om os:
Vores afdeling består af ca. 130 medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige uddannelser, 2 sekretærer og et lederteam bestående af en overordnet leder og fem afdelingsledere.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og har altid fokus på at levere en høj kvalitet i borgerforløbene. 
Vi er en afdeling med meget engagerede medarbejdere, der har høje faglige ambitioner og stort fokus på faglig udvikling.    
 
 
Vi kan desuden tilbyde:
 • En selvtilrettelæggende arbejdsdag, hvor humor og forskellighed vægtes højt.
 • En tæt faglig sparring med kollegaer.
 • Et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige kommunale instanser.
 • Et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på trivsel og en høj social kapital.
 • Faglig udvikling med intern undervisning.
 • iPad, bærbar pc og telefon.
 
 
Om dig:
 • Du har erfaring med undersøgelse og træning af borgere med skulder- og rygproblematikker.
 • Du har erfaring med genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere.
 • Du har fokus på tværfagligt samarbejde, kan samarbejde på tværs af instanser i kommunen og har en rehabiliterende tankegang.
 • Du har erfaring med genoptræning af borgere på hold.
 • Du kan indgå konstruktivt i internt og eksternt samarbejde.
 • Du kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • Du kan varetage digital dokumentation.
 • Du har kørekort.
 
 
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
 • Fysioterapeut Maria Ringmann Christensen tlf.: 72 53 63 58, mail: mrich@fmk.dk
 • Fysioterapeut Sinisa Dokic tlf.: 72 53 63 17, mail: sido@fmk.dk
 • Afdelingsleder Tina Phillipsen på tlf.: 72 53 39 34, mail: tphil@fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er d. 22.06.18. kl. 12.
Samtaler forventes gennemført d. 27.06.18.
 
Inden eventuel ansættelse skal fremsendes privat straffeattest.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

 

Rytmik lærer søges til Faaborg Midtfyn Musikskole

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-06-2018 10:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Faaborg-Midtfyn Musikskole søger pr. 1/8 2018 en musiklærer med relevant uddannelsesmæssig baggrund som primært skal undervise i musikforløb i børnehaver og dagpleje samt i Musik og Bevægelse for børn i 0.- og 1. klasse.
I forbindelse med undervisning i børnehaver får vi brug for en person, der har lyst og erfaring i at komponere sange for og med børnehavebørn til brug i 2 årlige Børnemusikfestivaler.
Vi ønsker en positiv og energisk kollega, som ser muligheder frem for begrænsninger.
 • du er dynamisk, kreativ og nytænkende – ikke mindst vedrørende undervisningsformer
 • du har en udpræget evne og lyst til samarbejde
 • du kan håndtere travle perioder
 • du brænder også for de aktiviteter, der ligger ud over selve undervisningen
 • du er struktureret
Det samlede ugentlige løntimetal er ca. 4 /37. Med evt. mulighed for at udvide timetallet, hvis der kan oprettes flere småbørnshold.
Yderligere information
Faaborg-Midtfyn Kommune foretrækker at modtage ansøgninger elektronisk
Løn og vilkår iht. gældende overenskomst mellem KL og FMM.
Vi gør opmærksom på at der indhentes børneattest og straffeattest inden ansættelse.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Musikskoleleder Helle Jakobsen 72538360 eller souschef Palle Larsen 72538391.
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag d. 22. juni kl. 10.00. Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk
Samtaler forventes afholdt d. 27/6
 

Pædagogisk souschef

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 21-06-2018 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag
Pædagogisk souschef søges til Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole pr. 01.08.18 eller hurtigst muligt derefter.

Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har på årsbasis 2.300 elever fordelt på almenunder-visning, heltidsundervisning, 2-sprogsundervisning, SSP, klubber, diverse projekter og tilbud under Den Åbne Skole.
Den pædagogiske souschef bliver sammen med ungdomsskolens leder, den administrative souschef og afdelingslederen en del af ungdomsskolens lederteam, hvis hovedopgave er at arbejde strategisk og visionært med at lede ungdomsskolens samlede udvikling og opgaveløsning.
Den pædagogiske souschefs hovedopgaver bliver at varetage ledelsesopgaver inden for ungdomsskolens dagtilbud:
 • Heltidsundervisningen
 • Specialundervisning
 • Prøveforberedende undervisning og eksamensafvikling
 • 2-sprogsundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold
 • Eneundervisning
 • SSP
 • Mi Life undervisning
 • Samarbejde med folkeskolerne i forhold til ”Den åbne skole”
Læs mere om Faaborg Midtfyn Ungdomsskole på www.fmus.dk
 
Vi forestiller os, at du har en læreruddannelse, gerne ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation – og erfaring fra en stilling, hvor forståelse for unge med udfordringer er en del af arbejdsopgaven. Det er vigtigt, at du brænder for arbejdet med ungegruppen og kan se din indsats i sammenhæng med lovgivningen på ungdomsskoleområdet, kommunens børne- ungepolitik, herunder udviklingsstrategien og ungestrategien, som kan ses på www.fmk.dk
 
Derudover er det en fordel, at du har godt kendskab til nogle af flg. områder:
 
 • Personaleledelse pædagogisk og administrativt
 • Forebyggelsesindsatser for unge
 • Pædagogik i forhold til unge med sociale og psykiske udfordringer
 • Inklusion
 • Kendskab til indlæringsteorier og metoder i praksis
 • Ungdomskultur / unges fritidsinteresser
 • Demokratisk dannelse og ungeinvolvering
 • Samarbejde med forældre, vejledere, rådgivere, PPR, konsulenter, sagsbehandlere mv.
 • Projektbeskrivelse, sagsfremstilling, elevplaner og lign.
 • Årsplan, skemalægning, aktivitetsplaner og eksamensafvikling
 • Ledelse fordelt på flere matrikler
 • Kendskab til samarbejde med MED-udvalg og bestyrelse
 
Stillingen kræver, at man er omstillingsparat i forhold til aktuelle ungegrupper, kommunale indsatsområder, interne behov og tiltag fra ungdomsskolebestyrelsen.Vi tilbyder
 • En ambitiøs kommune
 • Åbent og professionelt ledelsesteam
 • Mulighed for at påvirke og omsætte kommunens strategier og indsatser på ungeområdet
 • Kompetente og engagerede medarbejdere
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Et kreativt og inspirerende ungdomsmiljø
 • En oplæringsplan med relevante kurser 
   
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for ledere og afdelingsledere i ungdomsskolen. Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Desuden kræves børneattest, da arbejdet indebærer kontakt med unge under 15 år.
Normalt ligger arbejdstiden i tidsrummet 8-16, men der kan af og til forekomme aftenarbejde.
Vi skal have din ansøgning med relevante bilag senest den 21.06.18.
Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til ungdomsskoleleder Susanne Sommer, tlf. 72538331.
Ansøgning bedes tilsendt elektronisk via emplynet.
 
 
 
 
 

Engageret og erfaren skolekonsulent til Opvækst og Læring Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Kontor og administration, Undervisning, Akademikere
Ansøgningsfrist: 20-06-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Engageret og erfaren skolekonsulent til Opvækst og Læring
Faaborg-Midtfyn Kommune


Vil du være med til at udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede børne- og ungeområde, og brænder du for at arbejde med at skabe sammenhæng i børns læring, udvikling og trivsel fra 0-18 år? Har du en indgående viden om opgaver og udfordringer på skoleområdet, og kan du understøtte skoleledere i forhold til drift og udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes skoler? Vil du arbejde tæt på kommunens politiske og administrative ledelse og i samarbejde ledere og kolleger løse opgaver på tværs?

Dine opgaver:
Som skolekonsulent vil du få mulighed for at løse mange forskelligartede opgaver. Du vil f.eks. få mulighed for at arbejde med strategiske udviklingsopgaver i forhold til den fortsatte implementering af folkeskolereformen, være med til at skabe fundamentet for ”Fremtidens skole” som i øjeblikket har stort politisk fokus. I stillingen ligger endvidere en række løbende driftsopgaver som f.eks planlægning og facilitering af skoleledermøder sammen med dine kolleger. Af andre opgaver i relation til skoleområdet kan nævnes planlægning og gennemførelse af dialogmøder mellem det politiske udvalg og bestyrelser, understøttelse af skolernes ledelser, udarbejdelse af analyser og sagsfremstillinger til det politiske udvalg, driftsopgaver i relation til skoleområdet samt tværgående opgaver i forhold til det samlede børne- og ungeområde. Opgaveløsningen vil foregå i tæt samarbejde med den administrative ledelse i Opvækst og Læring, skoledelserne og ikke mindst kollegerne i sekretariatet.

Hvem er du?
Du har indsigt i skoleområdet og gerne nogle års erfaring på dit CV. Du har metodeværktøjskassen i orden og erfaring med kommunale drifts-, analyse- og udviklingsopgaver.
Du har stærke kommunikative kompetencer såvel mundtligt som skriftligt. Du har en læreruddannelse med en overbygning/master suppleret med forvaltningserfaring.
Du kan begå dig i en politisk styret organisation, hvor forventningerne er høje, og hvor opgaverne kan komme hurtigt og med stor variation. Du tænker helhedsorienteret og på tværs af organisationen.
Du kan samarbejde og kommunikere på en respektfuld måde med mange forskellige personer og faggrupper, og du kan bygge bro mellem mange forskellige interessenter – både indenfor og udenfor kommunen.

Hvem er vi?
Du vil blive en del af et ambitiøst sekretariat, der arbejder med det samlede 0-18 års område. Et spændende miljø med mange forskellige fagligheder, hvor vi prioriterer en fri omgangstone og en god atmosfære og hvor den ene dag sjældent ligner den næste.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen kan rette henvendelse til:
Skolekonsulent Palle Olesen på tlf. 72533292 eller
Sekretariatschef Sisi Eibye på tlf. 72533105.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist d. 20. juni 2018 kl. 12:00
1. samtalerunde d. 25. juni 2018
2. samtalerunde d. 28. juni 2018
Tiltrædelse 1. august 2018.
 

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-06-2018 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Hjemmeplejeleder søges til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hjemmeplejen aktuelt er blevet samlet i én afdeling. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen i Ringe, hvor der udover dag- og aftenvagt er nattevagten, der varetager nat i hele kommunen.

Du har en sundhedsfaglig uddannelse.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.

Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg, hvor den aktuelle justering af organisationen har til formål:
 • At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
 • At øge medarbejdertrivslen.
 • At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
 • At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
 • At styrke monofagligheden.
Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående koncernmål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og "gang i butikken".
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.

Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 lederkolleger og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje. I lederteamet er vi enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere.
Én af de opgaver, vi står overfor sidst på året, er at få kigget Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske ændringer i de enkelte Hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.

Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 285 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.

Det vil være en fordel, hvis du har ledererfaring og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.
Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du skal kunne reflektere over egen praksis.
Du er anerkendende i din ledelsesstil.
Du skal kunne håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du kan lytte og handle.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.

Ansøgningsfrist d. 20.06.18 kl. 10.00
Samtaler forventes gennemført d. 22.06.18 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 25.06.18.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Majbritt Brødsgaard Borgensgaard på tlf.: 72 53 56 16 eller mail: mabor@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk

Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Cecilie Hansen på mail: cecha@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk  

AC-konsulent til Administration

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 20-06-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
AC-konsulent søges til Administration i Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Brænder du for at ”fange”, analysere og omsætte data til konkret og relevant ledelsesinformation, og har du flair for at arbejde med tal og statistik, så er du måske lige den nye kollega, vi søger til Administrationen i Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvem er vi
Arbejdsmarked er ét ud af fire centre i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
 
Administrationen består af ca. 30 medarbejdere, der understøtter den samlede organisation i Arbejdsmarked administrativt, processuelt og strategisk. AC-konsulentopgaverne er mangfoldige og omhandler bl.a. analyse og dataunderstøttelse af koncernchef, afdelingsledere og teamledere, design af ledelsesinformation og datafangst samt udarbejdelse af diverse oplæg og præsentationsmaterialer, understøttelse af den løbende overvågning af økonomien samt deltagelse i relevante styregrupper og arbejdsgrupper. Alle medarbejdere i Administrationen refererer direkte til afdelingslederen.
 
Arbejdsmarked er i gang med en spændende transformation, hvor vi bl.a. arbejder med at optimere interne strukturer, arbejdsgange samt brug af styrings- og ledelsesinformationssystemer, så vi effektivt kan forfølge de politiske mål, der er opstillet for organisationen. Herudover indgår Arbejdsmarked på lige fod med andre koncernområder i Faaborg-Midtfyn Kommune i en række tværgående projektspor, som skal realisere kommunens udviklingsstrategi ”Sammen om nødvendige forandringer”.
 
Administrationen har en central rolle i at understøtte Arbejdsmarked i at lykkes med denne transformation samtidig med, at vi understøtter den daglige drift med administrative, juridiske, økonomiske og processuelle kompetencer, så vi sikrer lovmedholdelighed, økonomisk overblik og bidrager til fremdrift i det daglige arbejde.
 
Administrationen er pt. opdelt i tre grupper, hvor den rette kandidat vil blive tilknyttet to af grupperne, nemlig ”Økonomi & Nøgletal” samt ”Projekt & Portefølje”.

Om jobbet
Som AC-konsulent skal du styrke Arbejdsmarkedsområdets arbejde med økonomistyring og strategier, og udarbejde analyser til brug for udvikling heraf. Dine opgaver bliver bl.a. at:
 
 • Udarbejde analyser og datamateriale på beskæftigelsesområdet til chefer, ledere og politiske udvalg.
 • Deltage i månedlige budgetopfølgninger samt understøtte den løbende overvågning af økonomien.
 • Deltage i opstillingen af mål sammen med ledelsesstrengen samt sikre den løbende opfølgning på mål og indikatorer.
 • Deltage i implementering af nye systemer vedrørende økonomi, IT og ledelse.
 • Udvikle og vedligeholde ledelsesinformation via ledelsesinformationssystemerne Targit, Opus Lis m.v.
 • Varetage superbrugerfunktionen i forhold til Targit.
 • Udarbejde sagsfremstillinger til bl.a. fagudvalgsmøder og centerledergruppen i Arbejdsmarked.
 • Deltage i relevante styregrupper og arbejdsgrupper internt og eksternt.
  
Om dig
 • Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. Cand. Oecon. eller lignende.
 • Du er vant til at bearbejde data til relevant og brugbar ledelsesinformation.
 • Du har måske et godt kendskab til arbejdsmarkedsområdet.
 • Du har flair for at sætte dig ind i IT-systemer og er parat til at lære nyt.
 • Du er analytisk og evner at kommunikere og samarbejde med mange forskellige mennesker.
 • Du har gode formidlingsevner både i skrift og tale.
 • Du er initiativrig, grundig og tager ansvar for dine opgaver.
 • Du trives i en politisk styret organisation.
 • Du brænder for området og har lyst til at gøre en forskel.
 • Du har godt humør, sætter pris på gode kolleger, og det er naturligt for dig at give en ekstra hånd med, når situationen kræver det.
 
Om os
 • En arbejdsplads med fokus på at skabe resultater gennem bl.a. samarbejde og feedback.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskaber.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Du bliver del af en kompetent og faglig dygtig kollegagruppe, der tager både individuelt og fælles ansvar for opgaveløsningen.
 • Vi har et godt fagligt miljø på tværs af afdelingen.
  
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid med tiltrædelse medio august eller senest 1. september 2018.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder David Aarup Laustsen på tlf. 7253 7580, hvis du vil vide mere om jobbet.  
 
Du kan finde flere relevante oplysninger her:
Sammen om nødvendige forandringer
Beskæftigelsesplan
 
Ansøgningsfrist:
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 20. juni 2018 klokken 08.00.
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
Ansættelsessamtaler:
Samtaler forventes afholdt den 27. juni 2018.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 

En underviser til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i Faaborg-Midtfyn kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-06-2018 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger pr. 1. august en underviser til 37 timer. Du er uddannet lærer, pædagog eller har anden relevant uddannelse.
 
Kvalifikationer
 • Kendskab til KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik)
 • Erfaring med specialpædagogisk undervisning/arbejde
 • Stærk i relations arbejde
 • Erfaring med at arbejde med mange forskellige diagnoser – herunder blandt andet autisme.
 • Kvalificeret til at undervise i dansk, matematik og engelsk på ca. 1-5. klasses niveau
 • Evner at differentiere i forhold til meget forskellige kompetencer
 • Stabil og har ”ben i næsen”
 • Trives med hverdage, der sjældent bliver præcis som man forventer 
  Du har lyst til at
 • undervise elever med særlige behov og meget spredte problemstillinger 
 • sætte dig selv i spil, og du er en teamplayer          
 • anvende innovative metoder i dit arbejde
 • være en del af et dynamisk tilbud med stor kompleksitet
 • tage ansvar og være en aktiv og praktisk medspiller i STU´s dagligdag
 • være en del af et godt arbejdsfællesskab hvor humor er højt prioriteret
 
Vi tilbyder
 • et job i en organisation, hvor vi vægter høj faglighed
 • stort ansvar og indflydelse
 • et tæt og flerfagligt samarbejde i STU-teamet
 • en god omgangstone og engagerede kollegaer
 • tæt samarbejde med nærmeste samarbejdspartnere herunder jobcenter, sagsbehandlere, bosteder, pårørende m.fl.  
  STU uddannelsen startede i august 2012 i nyrenoverede lokaler på Nr. Broby skole. Uddannelsen har fire temaer: Almene fag, arbejdsliv, bo-træning og fritidsliv. Vi vil være kendt for at have den enkelte borger i centrum og tage udgangspunkt i dennes hverdag og liv. Vi arbejder efter at borgerne så selvhjulpen i eget liv som muligt. Kørekort er en nødvendighed.
 
Samtaler
Afholdes 21. juni
 
Yderligere information
Vil du vide mere kontaktes leder af STU Dorthe Bæhrenz 7253 6896 og du er også meget velkommen til at komme og besøge os d. 14. juni i tidsrummet 14.00-15.00.
STU, Egeballe 4 , 5672 Broby 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med DLF eller andet relevant fagforbund - 37 timer på arbejdsstedet.


Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 18. juni kl.23.59