FMK som arbejdsplads

FMK er en værdibaseret arbejdsplads. Vi har kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere.