Arbejdsmiljø - et fælles ansvar

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar, hvor vi prioriterer den forebyggende indsats.

Vi er på forkant med det gode arbejdsmiljø og prioriterer den forebyggende indsats højt. Det er ledelsens ansvar at skabe balance mellem det udmeldte/besluttede serviceniveau og de afsatte ressourcer.

Ledelse og medarbejdere har en fælles interesse og et fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø. Denne fælles interesse og ansvar varetages bl.a. i sikkerhedsgrupperne og MED-udvalgene, som indtænker arbejdsmiljø både i den daglige opgaveløsning, men også i planlægningen af nye arbejdsopgaver. Derfor har vi fokus på, at vi kender opgaven og har viden til at løse den.

God ledelse er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vores ledere udvikler derfor arbejdsforholdene både fysisk og psykisk optimalt i dialog med medarbejderne, så vi har et minimum af arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser.