Introduktion

Her kan du læse om hvordan introduktionen til din nye arbejdsplads i Faaborg-Midtfyn Kommune kommer til at forløbe.

Velkommen til Faaborg-Midtfyn Kommune!

Som en del af din introduktion til arbejdet og til Faaborg-Midtfyn Kommune, starter din første arbejdsdag på Ringe rådhus, hvor alle eleverne, den uddannelsesansvarlige og de oplæringsansvarlige fra afdelingerne spiser morgenmad sammen. Herefter finder I ud på jeres afdelinger.

Rundtur til kommunens administrationsbygninger

Senere er der sat en hel dag af til en rundtur på alle kommunens kontorer. Her får I lov til at se hinandens afdelinger, og du står selv for præsentation og rundvisning af din egen. Det gør dig mere fortrolig med, hvad der laves og hvor.

Introdag for alle eleverne

For at blive mere fortrolige med hinanden, arrangerer 2. års eleverne en introdag for alle eleverne. Den går ofte med at opleve noget inden for kommunens grænser.