Skoleophold

Her finder du alle de relevante informationer om de skoleophold, du skal på under din elevtid.

Hvad skal du gennemgå på dine skoleophold

Som elev har du 4 skoleophold, hvoraf det ene er afsat til at skrive fagprøve. Skoleopholdene varer mellem 4 og 5 uger ad gangen og foregår på Tietgen KompetenceCenter i Odense.

1. skoleophold omhandler:

•    Personale og arbejdsmarkedsforhold
•    Sagsbehandling og forvaltningsret
•    It på jobbet
•    Kommunikation, organisation og medier
•    Præsentations og vejledningsteknikker
•    Forvaltningens opbygning
•    Velfærdsstaten

2. Skoleophold omhandler:

•    Kvalitetssikring i den offentlige sektor
•    Sagsbehandling og forvaltningsret 
•    Databaser og it
•    Konferenceprojekt
•    Markedsføring og service
•    Image og kultur
•    Brugerindflydelse og demokratisering
•    Lovproces og praksis

3. Skoleophold omhandler:

•    Målstyring og decentralisering
•    Persondataloven
•    Image og kultur
•    Nye arbejdsformer
•    EU-Bevillinger, budgetlægning og økonomistyring
•    Opgaveløsning og fagprøvevejledning

4. Skoleophold omhandler:

•    Fagprøven

Fagprøven skal sikre, at du har nået alle mål, der er for uddannelsen. Både de fælles mål og målene for undervisning og oplæring i praktiktiden. Du skal kunne formulere en idé, fastsætte mål og planlægge og gennemføre en opgave inden for et afgrænset arbejdsområde i virksomheden.