HK møde

Er du medlem af HK i din elevtid, vil du opleve at få en masse tilbud. Fælles for alle - medlem eller ej - er det årlige møde med repræsentanter fra HK, som kommer og fortæller dig om dine rettigheder som elev.

Det årlige HK møde

En gang om året bliver der holdt et møde med repræsentanter fra HK, hvor du som elev får mulighed for at høre om dine muligheder i forhold til a-kasse og fagforening. Mødet sætter fokus på hvilke udviklings- og karrieremuligheder du har, hvordan du er stillet ved evt. ledighed efter endt læretid osv. Der bliver også sat fokus på, hvad HK kan gøre for dig som elev, og hvad du ellers lige synes der er relevant at tale om.

Hvem deltager?

Ved mødet deltager alle eleverne, gerne fællestillidsrepræsentanten for Faaborg-Midtfyn Kommune, eventuelt en eller flere af elevernes tillidsrepræsentanter, en ungdomskonsulent fra HK og en fra HKs job og vejledning.

Du skal være aktiv

HK-mødet er først nu ved at blive en ”tradition” og det kan være nødvendigt, at du som elev deltager aktivt i at få mødet planlagt. Naturligvis skal du også deltage aktivt i mødet. Selv om du ikke mener, du har nogle spørgsmål eller tvivl, er der stor chance for, at spørgsmålene melder sig, når først I begynder at snakke om jeres fremtid - og så er det bare med at byde ind!