Tavshedspligt

Det er meget vigtigt, at borgerne føler sig trygge, når de henvender sig til Faaborg-Midtfyn Kommune. En del af den tryghed ligger i at vide, at alt, de siger til os, bliver sagt i fortrolighed, og at deres personfølsomme oplysninger bliver anvendt korrekt.

Tavshedserklæring

Når du bliver ansat, skal du skrive under på en tavshedserklæring. Her skriver du under på at være indforstået med at arbejde under Borgerlig straffelovs §152, som bl.a. skriver:

”Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder”.

Du er selv ansvarlig for det, du siger

Du har altså straffeansvar, hvis du videregiver oplysninger, du ikke har samtykke til at videregive. Det kan være fristende og til tider føles tiltrængt at diskutere sin hårde eller spændende arbejdsdag med sin familie eller sine venner – men du skal til enhver tid have fokus på, hvor grænsen mellem at berette om sin dag og at bryde sin tavshedspligt går.

Resten af livet

Som det fremgår af den tavshedserklæring, du underskriver, gælder din tavshedspligt ikke alene, mens du er ansat ved kommunen. Selv efter dit ansættelsesforhold er ophørt, er din tavshedspligt stadig bindende.