Sygdom

Læs her, hvad du skal gøre i forbindelse med sygdom.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg under din elevperiode, er det vigtigt, at du ringer til din arbejdsplads klokken 08:00, hvor du normalt skal møde. Hvis der er specielle hensyn, der skal tages hensyn til omkring sygemelding, vil din oplæringsansvarlige fortælle dig om det.

Sygemelding under skoleophold

Hvis du bliver syg i en skoleperiode skal du både melde dig syg til skolen og til din arbejdsgiver. Din elevplads får dispensation for din elevløn i den periode, du er fraværende på grund af skoleophold, men bliver du uberettiget væk fra skolen - det vil sige: uden at melde dig syg - får din elevplads ikke løndispensationen.