En organisation fuld af værdier

Vi har defineret et sæt fælles ledelsesværdier og et personalepolitisk værdisæt, som er en beskrivelse af den adfærd, vi forventer af vore ledere og medarbejdere.

For at gøre arbejdsforholdene så gode som muligt har vi defineret er sæt fælles ledelsesværdier, der gennemsyrer alt vores arbejde.

Værdierne er en beskrivelse af den adfærd, som vi forventer af vore ledere, og derfor også et løfte til medarbejderne om, hvad de kan forvente at blive mødt med i dagligdagen. For vore værdier er ikke bare til pynt. Derfor spørger vi også løbende medarbejderne om de er tilfredse med kommunen som arbejdsplads.

Men det er ikke kun lederne, der har forpligtet sig til at arbejde værdibaseret.

Gennem vores samarbejdssystem har medarbejderne udformet et personalepolitisk værdisæt, som ligger tæt op ad ledelsesværdierne. Det giver både ledere og medarbejdere en gensidig forpligtelse til at tage ansvar for at opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune løses i overensstemmelse med vore værdier.

Ved at fokusere på værdier som det bærende elemt i vores organisation kan ledelse og medarbejdere sammen finde de rigtige løsninger på hverdagens mange udfordringer - nu og i fremtiden.

Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde! Det er en af værdierne i Faaborg-Midtfyn kommune. Vi lægger vægt på at være en god arbejdsplads.

Det gør vi fordi det er vigtigt for os at fastholde og rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere. Vi tror på, at glade medarbejdere yder en bedre indsats overfor vore borgere. 

Den værdibaserede tilgang smitter også af på denne personalepolitik.

Vores personalepolitik er ikke en samling af regler, men derimod nogle korte værdibaserede politikker, som sender signaler til ledere og medarbejdere om, hvordan vi griber tingene an i Faaborg-Midtfyn Kommune. Omsætning af værdier til handling finder sted på de enkelte arbejdspladser i den daglige dialog om, hvordan vi løser de forskellige problemstillinger.

Derfor har vi også alle et ansvar for at efterleve værdierne i vores daglige arbejde.

Som en stor, åben og proaktiv kommune er det vigtigt, at vi til stadighed gør forskelligheden til vores styrke og dagligt udfordrer hinanden fagligt og holdningsmæssigt.

Kun på den måde kan vi udvikle og fastholde dynamikken i kommunen, så vi når målet om at være fremtidens kommune, hvor det både er rart at bo og arbejde.