Fastholdelse - et job med mening

Vi er en rummelig arbejdsplads og tager så vidt muligt udgangspunkt i dig, alt efter hvor du er i livet.

Nøglen til den attraktive arbejdsplads er den gode ledelse.

Vi sikrer gennem værdierne, at du oplever en arbejdsplads, der via anerkendende tilgang, dialog, involvering, frihed og tillid, dømmekraft og sund fornuft har fokus på opgaveløsningen og på at gøre en forskel for vores borgere.

Samtidig er der også krav til dig som medarbejder og kollega, og vi forudsætter dit engagement og din selvstændighed.

Du vil blive udfordret fagligt, og gennem løbende kompetenceudvikling vil du få mulighed for faglig udfoldelse.

Der tages udgangspunkt i dig, alt efter hvor du er i livet, og vi vil gerne have, at du bliver og gør Faaborg-Midtfyn Kommune til en endnu bedre arbejdsplads. Derfor har vi også sundhedsordninger og personalegoder som et tilbud.

Vi er en rummelig arbejdsplads, hvor du kan være, selvom du i en periode måske ikke kan yde 100% på grund af helbredet eller andre forbigående forhold.

Vi er vores sociale ansvar bevidst, og efter de givne rammer bruger vi mulighederne for at fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne.

Når fastholdelse ikke længere er mulig, håndteres dette gennem et forløb, der er båret af etiske spilleregler, som sikrer både dialog og gennemskuelighed.