Feriehuse

Faaborg-Midtfyn Kommunes feriefond ejer et antal feriehuse på Fyn og i Jylland samt en lejlighed i København.

Feriefonden udlejer fritidshuse til alle fastansatte ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

Feriehusene udlejes til pensionister eller modtagere af efterløn. Det er en betingelse, at pensionisten/ efterlønsmodtageren ved ophør med aktiv tjeneste var ansat enten i Faaborg-Midtfyn Kommune eller i en af de sammenlagte kommuner.

Aftale om udleje af husene til pensionister og efterlønsmodtagere kan tidligst indgås 4 uger før det ønskede tidspunkt, idet medarbejderne derved sikres fortrinsret.

Ansatte, der har enten forældreorlov – uddannelsesorlov – sabbat – kan leje på lige fod med andre ansatte.