Alkohol og misbrug

Det er ikke tilladt at nyde alkohol eller tage rusmidler i forbindelse med arbejdet, ligesom det er forbudt at møde påvirket op.

Formål

Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes alkohol- og misbrugspolitik er at undgå, at der daglig nydes alkohol på arbejdspladsen og hjælpe ansatte, der har problemer med misbrug af alkohol eller rusmidler.

 

Principper

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes holdning, at alkohol og rusmidler skal adskilles fra arbejdet. Det skal det af hensyn til sikkerhed, effektivitet, trivsel og ikke mindst af hensyn til den professionelle betjening af borgerne.

Det er derfor ikke tilladt at nyde alkohol eller tage rusmidler i forbindelse med arbejdet. Dette gælder tillige pauser, uanset disse er indregnet i arbejdstiden eller ej.

Ansatte må ikke møde på arbejde, hvis de er påvirket af alkohol eller et rusmiddel. Det accepteres heller ikke, at medarbejderen syner påvirket ved fremmøde.

I forbindelse med særlige arrangementer og begivenheder vil den ansatte kunne indtage alkohol i begrænset omfang, f.eks. mærkedage og receptioner. Den enkelte arbejdsplads udarbejder om fornødent lokale retningslinjer herfor.

Udenfor normal arbejdstids ophør, hvor der ikke er brugerkontakt, kan det være tilladt at nyde alkohol. Den enkelte arbejdsplads kan om fornødent udarbejde lokale retningslinjer herfor.

Konsekvenser ved overtrædelse af alkohol- og misbrugspolitikken

Ansattes overtrædelse sidestilles med misligholdelse af ansættelsesforholdet. Overtrædelse kan medføre afskedigelse eller bortvisning og behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens ansættelse.

Gæster som til trods for henstilling eller advarsel herom, alligevel møder påvirket af alkohol eller et rusmiddel, eller indtager alkohol eller rusmidler kan bortvises.

Alle har ansvar

Alkoholproblemer og/eller brug af rusmidler er ikke en privat sag, og ledere/kolleger har pligt til at reagere på eventuel bekymring for en kollega, så det kommer til lederens kendskab. Det er lederens ansvar at tage hånd om problemet.

Arbejdspladsen yder støtte og hjælp til ansatte med misbrugsproblemer, i form af tilbud om rådgivning og tjenestefrihed til behandling.