Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane

Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes voldspolitik er at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor vold, mobning og chikane ikke accepteres, og hvor risikoen forebygges gennem en aktiv indsats i sikkerhedsorganisationen på den enkelte arbejdsplads.

Vold er når ens egne grænser overskrides fysisk og/eller psykisk - f.eks. ved

  •  truende adfærd
  •  verbale trusler
  •  slag og spark
  •  mobning
  •  osv. 

Hvad er målet?

Leder og medarbejder skal være fortrolig med, hvilke foranstaltninger/tiltag, der kan tages i anvendelse i situationer, hvor der kan opstå vold eller trusler om vold.

Forebyggelse af voldssituationer

Forebyggelsen starter på arbejdspladsen. Leder og sikkerhedsrepræsentant skal sikre, at arbejdspladsen om nødvendigt udarbejder en lokal politik for håndtering af vold, mobning og chikane.