Personalepolitisk værdisæt

Faaborg-Midtfyn Kommune har 4 overordnede personalepolitiske værdier.

Vi tager ansvaret på os

Det personalepolitiske værdisæt bygger på tillid og den værdibaserede organisation, fællesskab og loyalitet. Forandring er et vilkår. Det stiller krav til nytænkning, ambitioner samt vilje og evne til at sige til og fra!

Dialog er en forudsætning for at vi lykkes

Klar kommunikation og information på rette tid og sted gør, at vi sætter tydelige mål og afstemmer forventninger. Den dialogbaserede aftalestyring foregår i en åben atmosfære, hvor vi lytter til hinanden.

Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde

Kommunen har brug for kompetente ledere og medarbejdere til at løse opgaverne. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et væksthus, hvor alle hele tiden kompetenceudvikler sig selv og hinanden til fælles bedste.

Vi forenkler det komplicerede

Fremtidens udfordringer kræver faglig og tværfaglig bæredygtighed på et højt niveau. Der skal være overensstemmelse mellem opgaver, kompetencer og ressourcer.