Single

Timelønnede afløsere til Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 31-12-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du sygeplejerske, social- & sundhedsassistent, eller har en anden relevant uddannelsesbaggrund og kunne du tænke dig at arbejde som tilkaldevikar inden for psykiatrien?
Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune består af Botilbud Toften, hvor der bor 19 borgere med psykiatriske lidelser, samt Botilbud Solskrænten som består af 6 afdelinger hvor der i alt bor 20 borgere med senhjerneskade og 20 borgere med psykiatriske lidelser. Flere borgere har flere diagnoser og misbrug.
Vi har brug for nogle dygtige timelønnede afløsere, som kan træde ind, når vi skal holde ferie, er syge, eller på kursus. Der er mulighed for både, dag, aften og nattevagter.
Du har mulighed for at arbejde enten på Solskrænten eller Toften, eller være tilknyttet begge steder, alt efter dine ønsker til timetal. Det vil give dig mulighed for at bruge din faglige baggrund, men også at prøve nye områder inden for psykiatriens mange tilgange.
Vi arbejder med forskellige metoder, såsom Neuropædagogik, Åben Dialog og den Kognitive tilgang, samt flere andre, alt efter borgernes behov.
Vi arbejder efter medicininstruks og du tildeles en delegation, alt efter din baggrund.
Vi forventer at
 • Du er god til at samarbejde med borgerne om at opnå deres mål og drømme
 • Du kender dine egne grænser
 • Du er tværfagligt orienteret, kan løse selvstændige opgaver og i team
 • Humor er bestemt ingen hindring
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn Kommune og er omfattet af lokal løn. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Ansøgning skal fremsendes elektronisk og der vil indkaldt løbende til samtaler.
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Solskrænten Gertrud Søndergaard tlf. 7253 6933 e-mail geso@fmk.dk, eller Afdelingsleder Toften Nina Dam tlf. 7253 6862 e-mail ninad@fmk.dk .
 

Medarbejdere søges til Botilbud Solskrænten, Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 01-02-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Solskrænten, Korinth søger 7 medarbejdere til det psykiatriske område. Stillingerne retter sig mod sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Der er tale om henholdsvis 2 stillinger med fortrinsvis aftenarbejde med arbejde hver 2. weekend og 5 stillinger med fortrinsvis dagarbejde med arbejde hver 3.weekend. Aftenstillingerne er på 28 timer/ugentlig og dagstillingerne 32 timer/ugentlig. Stillingerne ønskes besat den 1. december 2018 eller snarest muligt.
Solskrænten er et botilbud for 39 sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Det psykiatriske område består af to afsnit, hvor der pt. bor 20 borgere, samt et værested for 6-8 borgere. Der er tale om en udpræget rehabiliterende tilgang og med fokus på recovery.
Vi tilbyder:
En grundig introduktion til afsnittet.
Et krævende, men meget spændende arbejde.
Et sted der er i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgernes hverdagsliv, ønsker og drømme sætter dagsordenen i samspil med din kreativitet og fantasi.
Et sted hvor borgergruppen er aktiv i det daglige samarbejde omkring deres hverdagsliv.
Et sted hvor der er supervision, kurser og intern uddannelse.
Et sted med åbne, engagerede, inspirerende og loyale kollegaer tværfagligt sammensat.
Et sted hvor du kan være med til at præge udviklingen af afsnittet.
Vi ønsker, at du:
-har en pædagogisk/social / sundhedsfaglig uddannelse -gerne med psykiatrisk erfaring samt medicinsk kompetence.
-er psykisk og fysisk robust samt initiativrig, selvstændig og imødekommende.
-kan tilbyde beboerne er ærlig, personlig og professionel kontakt.
-har gode samarbejdsrelationer både i forhold til beboere og kollegaer
-er i besiddelse af humor og gåpåmod
-kan se muligheder frem for begrænsninger og er indstillet på at arbejde målrettet med bruger indflydelse og medinddragelse.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Erik Petersen på tlf. 72536931
Du er meget velkommen til at finde yderligere information på vores hjemmeside: http://solskraenten.fmk.dk/forside/
Der vil blive indkaldt løbende til samtaler.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse

Medarbejdere til Solskrænten aften og nattevagter

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-02-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Døgnpsykiatrien Botilbud solskrænten afd 17AB søger 2 aften og 2 nat medarbejdere - Pædagoger eller Sosu-assistenter - 28 t ugt m hv 2. Weekend - stillingerne ønskes besat fra 1.12.2018 (eller senere, vi venter gerne på de rigtige)

Botilbud Solskrænten er et botilbud for mennesker med sindslidelser og senhjerneskader, der har brug for støtte og vejledning i dagligdagen.

Stillingerne er i en mindre afdelingm 8 borgere, hvor en af borgerne har brug for en tæt Døgnindsats.
Botilbud Solskrænten ønsker at du:
-Har en pædagogisk eller social og sundhedsfaglig uddannelse (min. Sosu assistent) gerne med psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring.
-Viden om og erfaring med selvskadende personlighedsforstyrrelser
- Medicinsk erfaring/kompetance, også psykofarmaka.
-Er initiativrig, samarbejdsorienteret og imødekommende, uden at være holdningsløs.
Kan tilbyde borgerne en ærlig og profesionel kontakt.
-Har gode samarbejdsrelationer, både i forhold til borger og personale.
-er i besiddelse af gå på mod og humor.
Ser muligheder fremfor begrænsninger, og er indstillet på at arbejde med brugerinddragelse.
-Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier/indsatsplaner.
- Har kendskab og erfaring m elektroniske journaler (vi bruger Nexus)
- indehaver af alm kørekort (ikke et must, men et ønske)

Botilbud Solskrænten tilbyder:

-En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus.
-Borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, er det naturlige udgangspunkt.
-indsatsen præges af Kognitiv og neuropædagogisk tilgang.
-En engageret og stærk personalegruppe, hvor monofaglighed gå på tværs i opgaveløsningen og relationen.
-Supervision, Temadage og udviklingssamtaler er en naturlig del af indsatsen.

For yderlige oplysning: Afdleder Erik Pedersen tlf 72536931
Website - Botilbud-solskraenten.dk

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse

Afdelingsledere til Myndighed i Sundhed og Omsorg

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 11-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
To Afdelingsledere til Myndigheden i Sundhed og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune
Innovativ myndighedsafdeling søger to ledere med udsyn, som brænder for at skabe resultater og et dynamisk tværfagligt samarbejde med borgeren i fokus.
 
Vil du være med til at etablere en ny Myndighed, og implementere de arbejdsgange og det mindset, der skaber meningsfulde og sammenhængende borgerforløb?
Myndigheden varetager myndighedsrollen indenfor handicap og psykiatri, ældreområdet og visiterer til hjælpemidler og boliger. Vi har i 2018 samlet 3 afdelinger til en fælles myndighed og ansat en fælles myndighedschef. I vores nye struktur vil vi etablere to tværfaglige afdelinger og flere teams således at samarbejdet omkring og med borgeren styrkes. I den nye struktur fokuserer vi på rehabiliteringstankegangen, samt tværfagligheden ud fra tankerne omkring relationel koordinering. For os er kerneopgaven det sammenhængende forløb og det gode liv for borgerne. Vores fokusområder for det kommende år er:
 • Videre udvikling af ny struktur i fremtidens Myndighed, herunder beskrivelse af roller og ansvar, arbejdsgange og kompetenceudvikling.
 • Udvikle og implementere styringssystemer, således aktivitet og budget styres via ledelsesinformation og en proaktiv tilgang.
 • Sammenhængskraft og samskabelse, invitere til nysgerrighed og facilitere prøvehandlinger og tværfagligt samarbejde.
 • Social kapital skal øges gennem anerkendende ledelse og åbne veldefinerede samarbejdsfora.
 • Innovativ kultur med fokus på fremtidens trends indenfor både samfund og teknologi.
Vi står overfor at skulle organisere os i to nye afdelinger– en afdeling, som får ansvar for de enkle, midlertidige forløb og en afdeling, som får ansvar for de mere komplekse og ofte livslange forløb. Afdelingerne skal samarbejde og etablere fælles arbejdsgange og kultur. Din funktion understøttes af fagspecialister som koordinerer på tværs af afdelingerne, deres rolle og ansvar bliver supervision og kompetenceudvikling. 

Som leder brænder du for:
At skabe resultater gennem andre og at skabe forudsætninger for at dine medarbejdere lykkes med kerneopgaven. Du værdsætter ledelsesarbejdet og lader dette blive det centrale fokus således at uddelegering, planlægning, organisering, koordinering og coaching af dine medarbejdere står øverst på prioriteringslisten. Endelig er du synlig og du handler hele tiden med integritet. Du inspireres af at implementere og indfri målsætninger i myndigheden og effekter hos borgerne.

Faglige og personlige kompetencer:
Du kan f.eks. have en sundheds- eller socialfaglig grunduddannelse, på bachelorniveau evt. kandidatniveau med indgående kendskab til og helst erfaring med myndighedsområdet, sagsbehandling og Serviceloven. Du har desuden minimum 2 års ledelseserfaring og kan dokumentere gode resultater. Til stillingen som afdelingsleder for de komplekse forløb er det en stor fordel hvis du har en juridisk uddannelse kombineret med din bachelor.  Du har diplom i ledelse, og meget gerne masteruddannelse indenfor offentlig ledelse. Du er nysgerrig af natur, er handlekraftig og kan agere kompetent på mange arenaer.

Dit konkrete ansvar:
Bliver blandt andet at videreudvikle vores organisationsstruktur og – kultur. Du skal medvirke til at nå i mål med vores strategi- og implementeringsplan og du vil skulle tage dig af den konkrete daglige personaleledelse med forskellige faguddannelser samt sikre høj faglighed og sikker drift. Der vil desuden være brug for dig i koordinationsopgaver og i deltagelse i tværfaglige fora på tværs af skel og sektor.

Vi tilbyder:
En ambitiøs og kompetent Myndighed i kraftig udvikling i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Sundhed og Omsorg. Vi arbejder med stor tillid under ansvar og du vil få et stort ledelsesrum. Der vil være mulighed for personlig udvikling. 

Du bedes angive hvilken afdeling du primært ansøger.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 11.12. 2018
Samtaler afholdes d. 17 og 18 dec.
Du er velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 72536300.  Der henvises desuden til www.FMK.dk
 
 
 
 

Virksomhed & Indsats søger en fleksjobkonsulent

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 06-12-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Virksomhed & Indsats søger en engageret fleksjobkonsulent til Team Virksomhedsservice
Brænder du for at give virksomheder og borgere den bedste indsats og sætte dem i centrum for din opgaveløsning? Trives du med at motivere mennesker til at fokusere på deres ressourcer? Tor du på, at alle kan bidrage med noget på en arbejdsplads? 
Hvis du kan svare JA til dét, er det dette job, du skal søge!
 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune prioriterer indsatsen for at støtte alle borgere i at opnå/fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Som et led i denne indsats er der særligt fokus på at understøtte fleksjobberettigede borgere i at finde et arbejde. Vi søger derfor en ny kollega 20 timer ugentligt, til at bidrage med at løse denne opgave.
 
 
Indhold i jobbet
 • Vejledning af borgere og virksomheder
 • Etablering af fleksjob
 • Undervisning og vejledning i Jobklub
 • Øvrige administrative opgaver
 • Der tages forbehold for ændringer i jobindholdet i løbet af 2019, da indsatsen på området er i løbende udvikling
 
Om dig
 • Du har en socialfaglig baggrund – gerne socialrådgiver eller socialformidler
 • Du har flere års erfaring og succes med at arbejde med målgruppen
 • Du har en tro på, at alle kan bidrage med noget på en arbejdsplads
 • Du har en naturlig evne til at motivere
 • Du har gode formuleringsevner – såvel skriftligt som mundtligt
 • Du har gode IT-kundskaber – vi arbejder i Momentum og SBSYS
 • Det forventes at du har gyldigt kørekort.
 
Om os
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Engagerede kollegaer, som brænder for opgaven
 
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.

Virksomhed og Indsats består pr. 1/1-19 af  3 team hvor den ledige stilling er i Team Virksomhedsservice  I Virksomhedsservice har vi ansvaret for kontaktstrategi over for virksomhederne, samarbejde med Erhvervskontor, Rekrutteringsservice Fyn og Dialogforum. Vi driver strategiske kampagner omkring virksomhedscentre, brancheindsatser og formidling af småjobs, og samarbejder tæt med andre afdelinger og teams i Arbejdsmarked.
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på 20 timer ugentligt, med tiltrædelse den 01-01-2019 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte John Schiellerup på telefon 7253 7342 hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Jobcenteret her:
Beskæftigelsesplan
Arbejdsmarkedsudvalget
De regionale arbejdsmarkedsråd
 
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 06-12-2018 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11-12-2018.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
Det fulde stillingsopslag kan ses på kommunens hjemmeside.
 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Pædagogisk supervisor til Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-12-2018 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
En tidsbegrænset stilling på 34 timer til vores pædagogiske supervisorteam den 1. januar 2019 eller snarest.

Alle børn skal have en god start i livet, og derfor er området for småbørn styrket. Der er igangsat et kompetence- og uddannelsesforløb for dagplejere og i den forbindelse er der også fokus på at understøtte dagplejerne med supervision og sparring.

Hvem er vi?

Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune består af ca. 484 børn, 132 dagplejere, ledelse, administration samt 5 pædagogiske supervisorer og én medhjælper. Én stor organisation med mange roller, positioner, forandringer, sammenhængskraft og kompleksitet.

Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune er helt særlig og er med til at udvikle tilbuddet til de helt små børn mellem 0 - 2 år og 11 måneder. Dagplejen har et højt fagligt niveau, hvor udvikling og læring er det bærende element.

Pædagogiske supervisorer i dagplejen har ansvaret for: 
 • At varetage de lovpligtige tilsyn i dagplejehjem og netværksgrupper
 • At udvikle dagplejernes systematiske arbejde med læreplanens læringsmodeller og læringsmiljøer
 • At sikre det gode samarbejde med forældre, tværfaglige samarbejdspartnere og i supervisorteamet
 • At medvirke til afholdelse af interne uddannelsesdage for dagplejere
 • At gennemføre GRUS og MUS samtaler
 • At kende og formidle Faaborg-Midtfyn Kommunes børnepolitik, handleguide, dagtilbuddenes kvalitetsstandard, ledelses- og personaleværdier samt det pædagogiske læreplansarbejde
 • At holde dig fagligt ajour på 0-3 års området
 • At være grundig og systematisk i arbejdet med den tidlige indsats
 • At være skriftlig ansvarlig på alle indsatsbørn over for dagplejerne
 • At være medudvikler på dagplejens professionalisering
Vores nye kollega skal have følgende kompetencer: 
 • En grunduddannelse som pædagog eller tilsvarende
 • Et anerkendende menneskesyn og et positivt sind
 • Erfaring med supervision og rådgivning vedrørende små børns udvikling
 • Evnen til at strukturere egne opgaver samt kunne arbejde selvstændigt
 • Overblik og erfaring med ledelse på opgaver
 • Være en dygtig formidler samt sikre den gode dialog
 • Evnen til at forenkle det komplicerede
 • Lyst og mod til at indgå og bidrage i en professionel kontekst med højt fagligt niveau
Du vil få: 
 • En dagplejeorganisation med fokus på kerneydelsen
 • Fokus på tværfagligt samarbejde på tværs i Center for Opvækst og Læring og fælles opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Fokus på kompetenceudvikling
 • Et godt arbejdsmiljø med mange smil
 • Et velfungerende pædagogisk supervisorteam der arbejder selvstændigt
 • 132 yderst kompetente dagplejere med stor faglig viden, som er KLAR.
Er din nysgerrighed blevet vakt, og har du lysten og kvalifikationerne til at arbejde som pædagogisk supervisor i Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune? Så modtager vi gerne din ansøgning elektronisk via linket. 
 • Der er ansøgningsfrist senest tirsdag den 6. december 2018 kl. 8.00. 
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 10. december 2018
 • Ansættelse den 1. januar 2019 som aflønnes efter gældende overenskomst ved FOA.
 • Stillingen er tidbegrænset og udløber den 31. december 2019
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Dagplejen Lene Stokholm på tlf. 72 53 48 16 eller souschef Pernille Josiasen på tlf. 72 53 48 33. Du kan også sende en mail til lesto@fmk.dk

Du er meget velkommen til at orientere dig på Dagplejens hjemmeside https://dagplejen.fmk.dk/forside/ 
 

Center for Opvækst og Læring søger pædagogisk psykologisk konsulent til 0 – 6 års området

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 05-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at gøre en forskel for de mindste børn i vores daginstitutioner – og er du optaget af at understøtte læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune, forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.

Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, familierådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen refererer ind til småbørnsområdet (0-6 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og daginstitutionerne – herunder dagplejen. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.

Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med vores daginstitutioner i det nord/vestlige område af kommunen, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt forebyggende team lige bag dig og sammen med dig!

Sammen med en socialrådgiver, sundhedsplejerske, tale/høre konsulent og ergoterapeut/fysioterapeut udgør du et forebyggende team, hvor I koordineret samarbejder med dagtilbuddet med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver på dagtilbudsområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.

Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel dagtilbudsloven, folkeskoleloven og serviceloven.

Din faglige profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Du har derfor en bred faglig viden om småbørns udvikling og kendskab til neuropsykologisk/pædagogisk teori. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/terapi i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har stor viden om arbejdet med læring og inkluderende børnefællesskaber indenfor 0- 6 års området. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere.

Som pædagogisk psykologisk konsulent har du derfor en særlig viden, praktisk erfaring og/eller interesse i forhold til:
 • Tilknytning, samspil og kontakt (gerne med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi)
 • Det gode forældresamarbejde
 • Organisering af støttende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksom på kommunikationens betydning og have nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændig uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for forebyggelse i dagtilbud, Pernille Petersen på telefon 72533182. Dertil afholdes der informationsmøde d. 29.11.18 kl. 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingen.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 27.11.2018 til sekretær Kamilla Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Der er tale om fuldtidsstillinger med ansættelse senest den 1. februar 2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er d. 5.12.18 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes d. 14.12.18.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted d. 17.12.18.

Center for Opvækst og Læring søger pædagogiske psykologiske konsulenter til skoleområdet

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 05-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?
Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger udviklingsorienterede pædagogiske psykologiske konsulenter med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune, forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienterede opgaveløsning.

I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.
Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen refererer ind til skoleområdet (6 – 17 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og skolerne. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.

Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med nogle af vores skoler (0. – 9. klasse) inden for det almene og det specialpædagogiske felt, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt forebyggende team lige bag dig og sammen med dig!

Sammen med en socialrådgiver og sundhedsplejerske udgør du på ”dine” skoler et forebyggende team, hvor I koordineret samarbejder med dagtilbuddet/skolen med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver på skoleområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.
Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel Folkeskoleloven og Serviceloven, og der vil være mulighed for at sammensætte stillingsporteføljen alt efter de endelige kandidaters profiler.

Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/supervision i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har en bred faglig viden om arbejdet med læring, klassetrivsel og inkluderende børnefællesskaber inden for skoleområdet. Du har erfaring med at arbejde med børn i sociale/følelsesmæssige vanskeligheder. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.

Vi søger pædagogiske psykologiske konsulenter, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksom på kommunikationens betydning og have nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændigt uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for Forebyggelse skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Jesper Dyreborg på telefon 72533161. Dertil afholdes der informationsmøde d. 29.11.18. kl. 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 27.11.2018 til sekretær Kamilla Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Der er tale om fuldtidsstillinger med ansættelse senest den 1. februar 2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er d. 5.12.18. kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes d. 14.12.18.

2. ansættelsessamtalerunde finder sted d. 17.12.18.

Håndværker til hjælpemiddeldepot

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 03-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemiddeldepot søger medarbejder med håndværksmæssig baggrund
 
Hjælpemiddeldepotet der er beliggende Nordbakken 7 i Ringe, leverer og servicerer hjælpemidler i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Stillingen ønskes besat 01.01 2019. Stillingen er på 37 timer om ugen.
 
Hjælpemiddeldepotet håndterer alle genbrugshjælpemidler:
Indkøber, leverer og afhenter hjælpemidler hos borgere, rengør, klargør, lagerstyrer, reparerer, udfører lovpligtige eftersyn samt specialindstiller hjælpemidler i samarbejde med sagsbehandlende terapeuter.
Der er fast telefonvagt alle hverdage. Hjælpemidlerne er registreret elektronisk.
 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i: 
 • Reparation og vedligehold af hjælpemidler på depotet
 • Reparation af hjælpemidler hos borgere
 • Lagerstyring/indkøb af reservedele
 • Indstillinger af hjælpemidler i samarbejde med terapeuter på depotet
 • Deltagelse i vask og klargøring af hjælpemidler efter behov
 • Afløse med kørsel af hjælpemidler 
 Vi tilbyder: 
 • Et job med mange spændende udfordringer
 • Gode kolleger
 • En fri og humoristisk tone 
Vi forventer at du: 
 • Har en håndværksmæssig uddannelse eks. mekaniker, elektriker eller cykelsmed
 • Har en god fysik og er robust
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
 • Har ordenssans og er god til at planlægge
 • Kan bevare overblikket i stressede situationer
 • Er god til at samarbejde
 • Har kørekort, gerne stort kørekort
 • Er ansvarsbevidst, fleksibel og loyal
 • Er en god teamplayer 
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse bedes straffeattest indhentet.
 
Ansøgningsfrist d. 3/12 2018 kl. 12.00. Samtaler finder sted i uge 50
Få evt. flere oplysninger hos daglig leder Henning Kristensen, tlf. 7253 6991.
 

Medarbejder til Vejkontoret - myndighed og drift

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 03-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid

By, Land og Kultur
Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Har du lyst til at være med til at stå for fremtidens trafikforhold, fremkommelighed og mobilitet i en kommune med ambitioner? Vi søger en medarbejder til at varetage en række opgaver på vej- og trafikområdet, primært inden for myndighedsområdet, men også opgaver vedr. drift og evt. administration må forventes.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1200 kilometer veje. Vedligeholdelsen for ca. 2/3 af vejene er udbudt i en funktionskontrakt.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi (Udviklingsstrategi) hvor fokus er på at få 2000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vejkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven.

Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter. I 2018 er desuden indført parkeringskontrol, parkeringslicens såvel en ny borger-app for at lette dialogen med borgerne i kommunen. I 2019 igangsættes et nyt arbejde med gennemgang af kommunes grundejerforeninger.

Vejkontoret – en del af By, Land og Kultur fagcenter
Som medarbejder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 28 personer under en afdelingsleder. Vejkontoret har p.t. 12 medarbejdere fordelt i tre teams: Anlæg, drift og myndighed, og ledes i dagligdagen af en teamleder.

Vejkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder, både i afdelingen såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i administrationsbygningen i Mellemgade 15, 5600 Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.
 
Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 12 medarbejdere og en teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:
 • Forestå sagsbehandling inden for vejloven og privatvejslovens regler, herunder hæk og hegnssager
 • Varetage sagsbehandling i forhold til parkeringskontrol og parkeringsregulativ mm.
 • Udstede parkeringslicenser og håndværkertilladelser mm.
 • Står for en gennemgang af kommunens grundejerforeninger, herunder varetage samarbejdet med grundejerne om oprettelse af nye grundejerforeninger
 • Forestå tilsyn i forhold til sagsområdet
 • Bidrage til indsatser vedrørende øget trafiksikkerhed, trafiksikkerhedskampagner
 • Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver, herunder også administrative opgaver, såvel som bidrag til andre afdelinger i By, Land og Kultur kan komme på tale.
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, dog forventes erfaringen inde for Vejområdet, herunder sagsbehandling inden for vej- og privatvejslovgivningen.
 
Derudover forstiller vi os, at du har nogle af nedenstående kvalifikationer:
 • Er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter
 • Har erfaring med lovadministration og sagsbehandling inden for vej- og trafikområdet
 • Har et godt kendskab til GIS og IT (vi anvender bl.a. Vejman, Microstation, Office pakken)
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere, entreprenører, andre myndigheder og politikere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst at være en engageret holdspiller
 • Har mod på at arbejde i en politisk styret organisation
Vi tilbyder:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade eksternt såvel som internt, og herunder det politiske system.
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til kommune med kant!
 • Et job med selvstændigt ansvar og mulighed for stor kompetenceudvikling. Hos os får du mulighed for at deltage i processen fra start til afgørelse.
 • Kontor i Faaborg. Der vil evt. være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemmearbejdsdage 
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør og engagerede kollegaer
Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er en fast fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem. Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingerne besat hurtigst muligt, senest 1. februar 2019.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 3. december kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler fredag den 7. december.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om vejkontoret og stillingen hos afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, 72 53 20 53 eller teamleder Omer Kaseem Salahadeen, 72 53 2 201.
 

Barselsvikar- Projekterende vejingeniør til Vej- og trafikkontoret

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 02-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde med anlægsprojekter i en kommune med ambitioner? Vi søger en barselsvikar til at varetage primært anlægsopgaver på vejområdet. Vikariatet er 11 måneder.

Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1200 kilometer veje.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi (Udviklingsstrategi) hvor fokus er på at få 2000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vejkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven. Der er en række af større anlægsprojekter i gang, heraf Ny busholdepladser i Faaborg, Cykelsti mellem Nr. Broby – Brobyværk, Fællessti igennem Millinge. To arkitektkonkurrencer der danner grundlag for hvordan udviklingen skal ske i de kommende boligområder i den sydlige del af Årslev samt en plan for bymidten er netop offentliggjort. I forbindelse med udviklingen af området, vil der igangsættes en række projekter, herunder anlæg af en ny sydlig byvej og en kørevej over Vindinge Å.

Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.
 
Vejkontoret – en del af By, Land og Kultur fagcenter
Som medarbejder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 29 personer under en afdelingsleder. Vejkontoret har p.t. 12 medarbejdere fordelt i tre team: anlæg, drift og myndighed, og ledes i dagligdagen af en teamleder.

Vejkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder både i afdelingen såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.
 
Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 12 medarbejdere og en teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:
 • Bidrage til anlægsprojekter, store som mindre. Vi har en række byudviklingsprojekter hvor der skal anlægges nye veje, kanaliseringsanlæg, gang- og cykelstier, parkeringspladser, byggemodninger samt forskellige faciliteter til at understøtte øget mobilitet og kollektive transport.
 • Mulighed for projektering og varetage rollen som bygherrerådgiver..
 • Øget trafiksikkerhed, trafiksikkerhedskampagner, færdselslovens bestemmelser og samarbejde med politiet.
I din ansøgning vil vi gerne høre hvilke områder du mestre – hvad du er dygtig til og hvad der særligt er din drivkraft i arbejdet.
 
Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver og samarbejde med øvrige afdelinger.
 
Vi forestiller os, at du:
 • Har en akademisk baggrund, f.eks. som vejingeniør, og gerne med erfaring fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden.
 • Du har specifikke kompetencer og erfaring inden for vejanlæg såvel som erfaring med projektledelse af anlægsprojekter.
 • Er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter.
 • Har et godt kendskab til GIS og IT.
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere, entreprenører, andre myndigheder og politikere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst at være engageret holdspiller.
 • Har mod på til at arbejde i en politisk styret organisation.
Vi tilbyder:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade eksternt såvel som internt, og herunder det politiske system.
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til kommune med kant!
 • Et job med selvstændigt ansvar og mulighed for stor kompetenceudvikling. Hos os får du mulighed for at deltage i processen fra start til aflevering og klipning af snor.
 • Kontor i Faaborg. Der vil evt. være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemarbejdsdage.
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugt, massagetilbud og engagerede kollegaer.
Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge og løber fra 1. februar til 31. december 2019.

Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem. Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingen besat senest den 1. februar 2019.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 2. december klokken 12. og vi forventer at holde samtaler fredag den 7. december.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om vejkontoret og stillingen hos teamleder Omer Kaseem Salahadeen, på  72 53 22 01 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen på 72 53 20 53.
 

Tilbudskonsulent til Arbejdsmarked

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 30-11-2018 23:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Tilbudskonsulent til Arbejdsmarked
 
Har du indgående kendskab til arbejdsmarkedsområdet, og kan du skabe overblik, struktur og arbejde professionelt sammen med medarbejdere og ledere i et jobcenter, så kan du være vores nye konsulent. Vi tilbyder til gengæld en nyoprettet stilling, du selv kan være med til at præge, en spændende arbejdsplads med foranderlige opgaver og en flot udsigt over Ringe Sø.
 
Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er ved at lægge sidste hånd på Beskæftigelsesplanen for 2019. Et af de beskæftigelsespolitiske temaer i planen er, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse – måske ikke overraskende. I Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det, at borgere uden for arbejdsmarkedet skal have en aktiv og virksomhedsrettet indsats, fordi vi ved, det virker, når vi skal gå fra ledighed til beskæftigelse.
 
Derfor har vi oprettet en ny stilling som ”tilbudskonsulent”, der med sin erfaringer fra arbejdsmarkedsområdet, kan agere strategisk sparringspartner for ledelsen ift. udvikling af ny tilbudsvifte. Tilbudsviften er overblikket over alle de beskæftigelsesrettede indsatser, vi tilbyder borgerne. Den skal være let tilgængelig for medarbejderne i Jobcenteret, så de kan levere aktive og virksomhedsrettede indsatser til gavn for borgere og virksomheder.
 
Vi skal være i stand til at prioritere, tilrette og kombinere vores mange forskellige indsatser sådan, at vi kan levere meningsfulde og effektfulde forløb. Borgere og virksomheder skal opleve sammenhæng i de ting, vi gør. Som tilbudskonsulent skal du bistå Arbejdsmarkeds udfører- og myndighedsdel i arbejdet omkring disse indsatser.
 
Dine arbejdsopgaver
Du skal:
 • Med baggrund i din indsigt i arbejdsmarkedsområdet, agere strategisk partner for ledelsen ift. vores vifte af tilbud
 • Have overblik over det samlede tilbudsbillede og hjælpe med at skabe statistisk materiale, hvorpå ledelsen kan træffe afgørelser
 • Beskrive standardiserede tilbud med afsæt i efterspørgsel fra myndighedsdelen
 • Sikre koordinering af tilbud, så der skabes sammenhængende borgerforløb uden ventetid
 • Bistå myndighedsdelen i at beskrive behov for nye tilbud, som skal danne udgangspunkt for dialog med udførerdelen og med eksterne leverandører
 • Bistå myndighedsdelen i kontraktindgåelse med eksterne leverandører, herunder opfølgninger på de aftalte effektmål
 • Sikre, at de økonomiske konsekvenser af eksterne kontrakter tilgår økonomifunktionen med henblik på løbende budgetkontrol og kalkuleringsbudget
 • Skabe overblik over, hvorvidt udførerdelen vil kunne levere konkurrencedygtige tilbud inden indgåelse af aftale med ekstern aktør 
Udover opgaverne som tilbudskonsulent bliver du samtidig del af en konsulentgruppe i Administrationen, hvor der løbende kommer opgaver med projektledelse, strategisk udvikling og generel understøttelse af organisationen. Her vil du, på lige fod med de øvrige konsulenter, få opgaver, som matcher dine kompetencer.
 
Om dig
 • Du har erfaring med arbejdet i et jobcenter
 • Du har en akademisk uddannelse
 • Du evner at indsamle viden og kan vurdere denne ud fra mange forskellige parametre, herunder økonomi og effekt mv.
 • Du har analytiske evner og flair for at skabe struktur
 • Du har helhedsforståelse og evne for overblik
 • Du kan samarbejde professionelt med en række interne og eksterne interessenter med fokus på systematik i dialogen
 • Du er god til prioriteringer, så afdelingslederne kan træffe de bedste beslutninger ud fra forskellige kundebehov
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et af 4 koncernområder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Koncernområde Arbejdsmarked består af Borgerservice og Jobcenter med i alt ca. 270 ansatte. Du bliver organisatorisk en del af Administrationen, som er en stabsfunktion med 20 ansatte.
 
Administrationen har ansvaret for at understøtte den samlede organisation i Arbejdsmarked administrativt, konsulentunderstøttende og strategisk. Vi sikrer driften af en lang række organisatoriske systemer som fx ansættelse af nye medarbejdere, MUS-samtaler, ferie/fravær, betaling af regninger og meget mere.
Desuden konsulentunderstøtter vi ledelsesgruppen i Arbejdsmarked ved blandt andet rådgivning, ledelsesinformation, politiske sager, projekt- og processtyring, strategiudvikling m.v.
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Primær arbejdsplads i nyrenoverede bygninger i Ringe by med udsigt til søen
 • Fleksible arbejdspladser, hvor du skal være indstillet på, at du hver dag kan sidde ved siden af en ”ny” kollega
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid med tiltrædelse den 01.01.2019 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Brian Birkelund Jørgensen på telefon 7253 1673 eller afdelingsleder Lene Oleander Møller på telefon 7253 2054, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Jobcenteret her:
Beskæftigelsesplan
Arbejdsmarkedsudvalget
De Regionale Arbejdsmarkedsråd
Organisationsdiagram
 
Det fulde stillingsopslag med link til organisationsdiagram kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 30.11.2018 kl.23.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10.12.2018.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Pædagogmedhjælper søges til SFO Slottet

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 29-11-2018 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagogmedhjælper søges til fantastisk SFO
 
Landsbyordningen Tre Ege Skolens SFO i Kværndrup har en ledig stilling som pædagogmedhjælper på 20 timer om ugen pr. 07.01.19.
 
Stillingen er primært på SFO Slotte, og så er der 2 timer om ugen i vores børnehave Oasen, som vi har et tæt samarbejde med.
 
Vi har en velfungerende SFO med stor tilslutning. Vi har en rigtig god forældregruppe, som er engagerede i deres børns fritidsliv, og en personalegruppe der går op i deres arbejde. Vi er en meget aktiv SFO med flere aktiviteter/tilbud til børnene hver dag.
 
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en PALS organisation. PALS står for Positiv adfærd i Læring og Samspil.
PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygge adfærdsproblemer.
 
Hvis du kunne tænke dig at være en del af dette, skal du vide at vi forventer at:
    
 • Du skal deltage i PALS personalemøder, og arbejde værdiskabende ud fra PALS
 • Du deltager aktivt i alle arbejdsopgaver, både pædagogiske og praktiske
 • Du kan tage initiativ og selv igangsætte aktiviteter
 • Du er en person som kan modtage og give konstruktiv kritik
 • Du kan reflektere over eget og andres arbejde, og sparre med dine kollegaer
 • Du trives med udeliv
   
Det vi tilbyder er en arbejdsplads med energi og arbejdsglæde. Der er plads til forskelligheder og meningsudvekslinger, og vi mener, at vi gør et bedre stykke pædagogisk arbejde, når vi tør udfordre hinanden.
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 29.11.18
Samtalerne forventes at foregå i uge 49
Ved ansættelse vil børne- og straffeattest blive indhentet.
 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Viceskoleleder og afdelingsleder af Landsbyordningen afd. Kværndrup Morten W. Ejlsmark på tlf.: 7253 4033 eller se vores hjemmeside www.treegeskolen.skoleporten.dk
 
Adressen på afd. Kværndrup er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
 
Kværndrup ligger ca. 10 minutters kørsel syd for Ringe. Toget fra Odense og Svendborg stopper i Kværndrup og skolen og SFO´en ligger i gåafstand ca. 10 minutter fra banegården i Kværndrup 
 

Erfaren og udviklingsorienteret teamleder til Team Jobklar

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 29-11-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du til spændende udvikling og sikker drift?
Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en erfaren og udviklingsorienteret
teamleder til Team Jobklar.


Som teamleder i Jobcentret under koncernområdet Arbejdsmarked bliver du del af en organisation i rivende udvikling, såvel internt i Arbejdsmarked og som del af Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udviklingsinitiativer.

Hvad har vi fokus på:
Aktuelt er der fuld gang i arbejdet med en ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune, og lige om lidt afsluttes arbejdet med en ny målrettet beskæftigelsesplan for 2019, som også bliver del af Mål- og effektaftalen for Arbejdsmarked for det kommende år.
Pejlemærkerne i strategier og Beskæftigelsesplanen er overordnet at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorfor der er særligt fokus på:
 • Virksomhedsrettede indsatser til alle målgrupper, herunder også ordinære timer og småjobs til borgere længere fra arbejdsmarkedet
 • Det gode møde med borgerne via jobrettede værdiskabende samtaler og dialog, herunder tydelig og gennemsigtig forventningsafstemning med borgerne
 • Viden og evidens af BIP-projektet – særligt i forhold til borgere længere fra arbejdsmarkedet
Vi har i et tæt internt samarbejde i Jobcentret netop omlagt vores tilbudsvifte, så alle tilbud - både interne og eksterne, har et direkte virksomhedsrettet indhold for alle målgrupper, samt et stort fokus på opkvalificeringsforløb, der tilgodeser virksomhedernes aktuelle behov og efterspørgsel.

Hvem er vi:
Koncernområdet Arbejdsmarked består af:
 • Borgerservice
 • Afdelingen Virksomhed & Indsats, der varetager virksomhedskontakten og Jobcentrets udførerdel
 • Afdelingen Job & Udvikling, der varetager Jobcentrets samlede myndighedsområde
 • Administrationen, der understøtter afdelingerne administrativt og med konsulentunderstøttelse
Ledelsesstrengen består af Arbejdsmarkedschefen, 4 afdelingsledere og 10 teamledere.
Organisatorisk bliver du del af afdelingen Job & Udvikling, der består af 5 teams med hver sin teamleder og en fælles afdelingsleder.
Teamlederne har det faglige og personalemæssige ansvar for eget team.
Som teamleder vil du få ansvaret for Team Jobklar, der består af forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og af jobparate integrationsborgere. Teamet består af ca. 20 medarbejdere.

Hvem er vores nye teamleder:
Vi søger en erfaren teamleder med stærke beskæftigelsesfaglige kompetencer og erfaringer fra myndighedsområdet i jobcenterregi. Du skal kunne give faglig sparring til medarbejderne efter behov. Du skal endvidere have erfaringer med drifts- og produktionsstyring i forhold til at optimere den daglige drift, og sikre rettidighed i samtaler og tilbud. Du skal samtidig have lyst til at prioritere tid til udviklingsinitiativer, både i eget team og på tværs i organisationen.
Endvidere vil du skulle repræsentere Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune i forskellige fynske fora, herunder bl.a. RAR, og du skal arbejde tæt sammen med Jobcentrets Virksomhedsservice.
Herudover er vores nye teamleder:
 • Uddannet socialrådgiver, socialformidler eller anden relevant uddannelse
 • En nærværende, tydelig og anerkendende leder
 • En selvstændig leder, som har lyst til at indgå i ledelsesmæssigt teamwork og sparring
 • God til at have mange bolde i luften samtidig uden at miste overblik
 • En god kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • En leder med overblik – også for helheden
 • God til at lytte og være nysgerrig
 • Struktureret og overholder deadlines
 • Uhøjtidelig og ligetil i sin stil og fremtoning
 • En troværdig, loyal kollega og leder
Hvad kan vi tilbyde:
I afdelingen Job & Udvikling er vi optaget af at udnytte potentialerne og synergieffekterne af en fælles myndighedsafdeling for alle målgrupper. Samtidig har vi, sammen med resten af Arbejdsmarked, stort fokus på at videreudvikle samarbejdet med Jobcentrets virksomhedsrettede arbejde og med Jobcentrets udførerdel samt ydelseskontor.
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, og med et kompetent og dygtigt samarbejdende lederkollegie, hvor vi er optaget af at lære af hinanden og anvende hinandens kompetencer.
Vi har en veldrevet organisation med fokus på kerneopgaven, på trivsel og på arbejdspladskulturen. Vi prioriterer nærværende ledelse bl.a. via 1:1 samtaler og via GLUS, TUS, MUS og LUS. Vi er i gang med at implementere en feedbackkultur på alle niveauer i organisationen, som vil blive understøttet af undervisning til alle som del af et planlagt fælles ledelsesudviklingsforløb primo 2019.
Samtidig er vi kontinuerligt optaget af vores performance via data og resultater, som både medarbejdere og ledelse følger tæt.
Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe sø. Vi har fleksible arbejdspladser.
 
Ansøgningsprocedure:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Hvis du har lyst til at høre mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inger Thorø Pedersen på tlf. 72 53 75 98 eller på mail: inthp@fmk.dk

Løn- og ansættelsesforhold vil blive aftalt med den overenskomstmæssige organisation.
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse d.01. februar 2019 eller hurtigst muligt.

Jobsamtaler forventes afholdt d. 11. december 2018.
En evt. 2. runde forventes afholdt d. 13. december 2018.
Ansøgningsfrist: d. 29. november 2018 kl. 08.00

*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 

BO & AKTIV´ s afd. Egebo i Kværndrup søger vikarer, som er interesserede i skiftende vagter og /eller nattevagter i forbindelse med det faste personales sygdom, ferie og fravær.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 28-11-2018 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Seniorcenter Egebo er Faaborg-Midtfyn Kommunes specialiserede bo- og dagtilbud for 18 seniorer med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelser. Borgerne bor i egne lejligheder og er tilknyttet internt dagtilbud på Seniorcenter Egebo.
Den pædagogiske praksis bygger på en rehabiliterende/habiliterende tankegang med fokus på den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang KRAP
Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.

Vi lægger vægt på at du:
- Er fysisk og psykisk robust
- Har viden om eller lyst til at samarbejde med borgere med varige funktionsnedsættelser og demens
- At du medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel pleje og omsorg
- At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
- At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
- Er skriftligt velfunderet og har gode IT- kompetencer

Vi tilbyder:
- Introduktion ved erfarne medarbejdere
- Faglige og kvalificerede kollegaer
- En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
- En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 7253 6875
Send gerne motiveret ansøgning til bisni@fmk.dk
 

Vikariat i Vester Åby som SSH

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-11-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedshjælper til vikariat på tre måneder med mulighed for forlængelse pr. 1/12 2018
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdesmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingen er på 28 timer ugentlig i fast rul.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og den gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 27/11 2018. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler torsdag/fredag i uge 48
 
 
 

Lærerstilling 1. januar 2019

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-11-2018 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.

Lærerstilling pr. 1. januar 2019

En af vores afholdte lærere er flyttet til København og har fået nyt job.

Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen har ca. 380 børn, og med en enkelt undtagelse er vi en to-sporet skole. Skolens SFO har ca. 120 børn.

Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.

Skolen arbejder i teams. Lærerne er fortrinsvis tilknyttet et afdelingsteam, men med mulighed for undervisning i de andre team.

På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i afdelingsteam og udviser et meget stort engagement for skolens udvikling. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt. Lærernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt medarbejder. Vi har indgået en arbejdstidsforståelse på 35 timers tilstedeværelse pr uge, hvor fleksibilitet går begge veje.

Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.

Vi søger en lærer, der:

- vil videreudvikle det pædagogiske arbejde i nært samarbejde med børn, forældre     og kolleger
- har lyst til at arbejde sammen med positive kolleger
- bl.a. har linjefagskompetence i fagene fysik, matematik samt evt andre
naturvidenskabelige fag

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceskoleleder Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.

Vi modtager gerne et besøg og henviser i øvrigt til www.carlnielsenskolen.skoleintra.dk

Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst. Interesserede bedes sende

ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 29. november 2018
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 27. november 2018 kl. 10.00
 

Ernæringsassistent i fast afløserstilling

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-11-2018 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent, fast afløser
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Køkkenet Tømmergaarden, Tømmergaarden 6, 5600 Faaborg
Det drejer sig om en fast stilling med både faste planlagte dage i rul og arbejdsdage, som planlægges 4 uger forud for.
 
Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 7-9 t varighed i tidsrummet kl. 6.00-17.00,
der arbejdes hver 3. lørdag.
Stillingen er på 30 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. januar 2019 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • har gennemført en kost-og ernæringsfaglig uddannelse, f.eks. ernæringsassistent
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads med et højt fagligt niveau
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.
   
  Køkkenet Tømmergaarden producerer kølemad til Madservice samt enkelte Plejehjem og bosteder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  Der produceres både der varme og det kolde måltid i forskellige kostformer.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, der er til stillingen tilknyttet et løntillæg på ca. 500 kr. pr. mdr. begrundet i fleksibilitet i forbindelse med vagplanlægningen.
Vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist mandag den 26.november 2018 kl.8.00 via rekrutteringssystemet.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Tina Hannibaldsen tlf. 7253 5504
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. januar 2019 en plejehjemssygeplejerske på 32 timer/uge

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-11-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. januar 2019 en plejehjemssygeplejerske på 32 timer/uge, til Plejehjemmet Lysbjergparken, Lysbjergparken 1, V. Aaby, 5600 Faaborg
 
Stillingen vil, i perioden 1. januar 2019 til primo 2020, være tilknyttet Plejehjemmet Lysbjergparken, hvorefter den overgår til de øvrige plejehjem i kommunen.
Arbejdstiden vil indtil videre primært være mandag til fredag, og arbejde på helligdage deles imellem kommunens plejehjemssygeplejersker.
 
Plejehjemmet Lysbjergparken ligger i et naturskønt område i V. Aaby, med dejlig udsigt over landskabet omkring Åstrup og Nakkebølle Fjord, ca. 10 km. fra Faaborg og 15. km. fra Svendborg.
Huset er inddelt i tre leve-bo miljøer, med 8 lejligheder i hver. Hvert leve-bo miljø har fælles køkken og opholdsstue.
Vi er en spændende arbejdsplads i udvikling, hvis primære opgave er i fællesskab at arbejde til gavn for beboerne. Vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø. En opgave vi ser som et fælles projekt for hele medarbejdergruppen.
 
Vi tilbyder
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og funktion
 • Et nært samarbejde med sygeplejerskerne på kommunens øvrige plejehjem
 • Et tæt samarbejde med det tilknyttede lægehus
 • Relevant efter- og videreuddannelse inden for geriatri, demens og palliation
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang (Blomstring)
 
Vi søger en sygeplejerske
 • Gerne med geriatrisk erfaring
 • Som er fagligt velfunderet og evner at udrede, koordinere og følge op på sygeplejen
 • Der kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret samt være synlig og opsøgende
 • Som kan kompetenceudvikle sammen med det øvrige social- og sundhedspersonale
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorte Pihl på tlf. 72 53 50 93 eller mail: dopim@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 26. november 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 28 november 2018 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Lysbjergparken. Lysbjergparken 1, V. Aaby, 5600 Faaborg.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. januar 2019 to plejehjemssygeplejersker på 32 timer/uge

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-11-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. januar 2019 to plejehjemssygeplejersker på 32 timer/uge, til Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkeparken 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Arbejdstiden vil primært være mandag til fredag, der må påregnes enkelte helligdags- og weekendvagter.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger, fordelt i 3 huse, der er opdelt i 6 teams, med 8 lejligheder i hvert team samt en aflastningsafdeling for borgere med en demensdiagnose.
 
Vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø. En opgave vi ser som et fælles projekt for alle ansatte på plejehjemmet.
Vores medarbejdergruppe består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og aktivitetspersonale.
Vi samarbejder med ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinatorer, gerontoteam, sygeplejespecialister og læger. Der holdes jævnligt møder med alle kommunens sygeplejersker og plejehjemssygeplejersker.
 
Vores udgangspunkt er Faaborg-Midtfyn Kommunes demensstrategi, som omhandler kulturforandring fra apparatfejlmodellen til en personcentreret omsorgsmodel med udspring i Tom Kitwoods teori.
 
Vi tilbyder
 • Et arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og funktion
 • Et nært samarbejde med sygeplejerskerne på kommunens øvrige plejehjem
 • Et tæt samarbejde med det tilknyttede lægehus
 • Relevant efter- og videreuddannelse bl.a. inden for demens
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang (Blomstring)
 
Vi søger en sygeplejerske
 • Der kan varetage kompleks sygepleje
 • Gerne med geriatrisk erfaring, erfaring fra demensområdet, palliativ pleje og terminale forløb
 • Som er fagligt velfunderet og evner at udrede, koordinere og følge op på sygeplejen
 • Der kan kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation samt kompetenceudvikle sammen med det øvrige social- og sundhedspersonale
 • Der har pædagogiske og gode kommunikative kompetencer
 
Fagprofil og funktionsbeskrivelse for sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune kan rekvireres hos plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard, mail: lstee@fmk.dk
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 72 53 53 11 eller mail: lstee@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 26. november 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 28 november 2018 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkeparken 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Børneområde Vest søger pædagoger

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-11-2018 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
  Børneområde-Vest  i Faaborg-Midtfyn kommune er i en rivende udvikling
Derfor søges 3 pædagoger på 32-37 timer til Symfonien, Røjlevej 22, 5792 Årslev og 1 pædagog til Myretuen, Egeballe 1a, 5672 Broby
Derudover søges en 30 timers fast vikar (SKAL være uddannet pædagog)
 
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode rammer og børnefællesskaber?
 
Vi søger 1 pædagog til vuggestuen
Vi søger 1 pædagog til børnehavegruppen
Vi søger 1 lærings-miljøpædagog der kan koble almen og specialpædagogikken sammen
Vi søger 1 pædagog som fast vikar – 30 timer.
Stillingerne er p.t. i Symfonien.
 
Vi søger 1 natur(ude)pædagog med timetal på 32-37 timer / uge.
Stillingen er p.t. i Myretuen.
 
 
Symfonien er totalrenoveret med god plads, hvor dagtilbudsreformens intentioner om understøttende læringsmiljøer og hvor børnefællesskaber vil ske fyldest.
Myretuen ligger i naturskønt område i Nr. Broby.
 
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved- så er det dig vi søger.
 
Børneområde VEST er et kommunalt dagtilbud, der består af to Børnehuse: Myretuen med 55 børn i alderen 3-6 år og med en stærk Natur-profil og Symfonien, som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og 14 specialpædagogiske pladser med musik og DGI som profil.
 
Stillingerne er på 0-6 års området  - med ansættelse 1. januar eller efter aftale.
 
Vi arbejder ud fra FMKs læreplansmodel som i de kommende år skal kvalificeres, understøttes og implementeres på ny jf. den nye dagtilbudsreform. I børnegrupperne tilrettelægges læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle gruppe. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen og sikre at ny viden implementeres.
 
Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I Faaborg - Midtfyn kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget børn-og unge politik. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.
 
Forventninger til medarbejderen:
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • Kender til det pædagogiske arbejde med positionering og læringsgruppe
 • It kundskaber og gode kommunikative evner kræves
 • Organisere og strukturere læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • Arbejde målrettet med at sikre alle børn i fællesskaber (inklusions- tanken)
 • Indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege- og læringsmiljø.
 • Skal have særlige kompetencer og lyst på motorik, musik og udeliv (Børnehusenes profiler)
 • Er indstillet på - og interesseret i hele 0-6 års området.
 • Skal have gode samarbejdsevner
 • Der er tilknyttet mentor de første tre måneder
   
   
  Har du særlig viden / efteruddannelse i sprog, motorik, natur, musik, inklusion eller andet relevant, så vil det kvalificere ansøgningen yderligere, hvis du vil skrive, hvordan du har implementeret dette i din hidtidige pædagogiske praksis.
  Skriv hvilken stilling der har din interesse.
   
  Stillingerne er på minimum 32 og gerne 37 timer ugentlig.
   
  Ansøgningsfrist er søndag den 25.nov. 12.00.
  Der indkaldes til samtaler mandag den 26. November 2018 fra kl.17:00 Løn jf. BUPL overenskomst.  
   
  Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
 • Områdeleder Lissi Beier - 7253 4570


Kok/cater søges til kantinerne i Arbejdsmarked

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-11-2018 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
 
 
Om jobbet
 
Vi søger en kok/cater som kan indgå i et team bestående af 8 kolleger samt et variabelt antal af borgere, hvor vi dagligt laver mad til mellem 100-300 gæster i vore to kantiner henholdsvis på Lindevej i Ringe og på Faaborgvej  i Gislev

Du vil i det daglige arbejde med de borgere, der er tilknyttet projektet, understøtte den udvikling der bringer borgeren hen til at kunne deltage i uddannelse eller opnå hel-eller delvis selvforsørgelse. Du skal kunne rumme borgere med forskellige fysiske og psykiske problematikker, være tålmodig, robust og have gode  samarbejdsevner. En god ordens-sans, livserfaring og overblik vil helt klart være en stor fordel i dette job.
 
Vores nye kollega skal være kok/cater med en stor passion for god mad og lækre råvarer. Du vil bl.a. få ansvar for menu planlægning og vareindkøb samt udføre egenkontrol derfor skal du prioritere hygiejne, fødevaresikkerhed og kvalitet højt. Du vil desuden have et medansvar for oplæring af vores caterelever. Du skal være rutineret og engageret med fokus på det gode håndværk.

Vi forventer, at du
 • Har en relevant uddannelse
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded og at du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret.
 • Er psykisk robust
 • Har kørekort
 
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone og humor
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere.
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. januar 2019.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte køkkenchef Camilla Have, tlf. 7253 7517 mellem kl. 12 – 14.30 hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 23. november 2018 inden kl 8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. november 2018.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 
Hvem er vi:
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
 
Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i Jobcenteret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddan-nelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og har fokus på kundebehovet. Vi er vidensleve-randører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmulig-heder. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder og arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.


Lærer med naturfaglig profil søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-11-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 7. januar 2019 (37t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 60 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen (7.-9. årg.) gerne med en naturfaglig profil (matematik, fysik, biologi eller geografi).
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.
 

Dygtig og engageret lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen med start den 7. januar 2019.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-11-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 7. januar 2019 (37t/uge) som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 60 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialafdelingen med linjefag i musik eller fysik.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.
 

Lærer til barselsvikariat i specialklasseafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-11-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 7. januar 2019 (37t/uge), i et tidsbegrænset barselsvikariat til den 5. marts 2019. Du skal have lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 60 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af mellemtrinnet i specialklasseafdelingen og undervise i dansk, kristendom, idræt og valgfag.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.
 
 

Projektansat UU-vejleder søges til ungeindsatser i Ung i FMK

Jobkategori: Undervisning, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 21-11-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for unge i deres karriere- og uddannelsesvalg?
 
Lyder en bred kontaktflade til virksomheder og skoler som noget for dig?

Er du god til at opbygge netværk og etablere kontakter til gavn for den enkelte unge?

Kan du arbejde selvstændigt - og selv tilrettelægge dit arbejde?

Og har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udadvendt UU-vejleder til Ung i FMK med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan etablere og drive to nye indsatser for ikke uddannelsesparate unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ung i FMK er Faaborg-Midtfyn Kommunes tværgående indsats for unge på tværs af koncernområder, som sætter fokus på, at alle børn og unge deltager i forpligtende fællesskaber, udvikler de evner de har og mødes med respekt og forventninger, samt ikke mindst at de unge gennemfører en uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Stillingen er en tre-årig projektstilling og forankres i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Center for Opvækst og Læring.


Om stillingen
Som projektansat UU-vejleder vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med de unge, deres familier samt institutioner og skoler.

Du vil her stå for etableringen af Fritidsjobambassadørindsatsen, som har til formål at hjælpe udsatte unge, som har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved at varetage et fritidsjob opnår den unge forståelse for arbejdsmarkedet og de spilleregler, der er på en arbejdsplads. Fritidsjobambassadøren skal skabe kontakter og udvikle et netværk med virksomheder, der kan trækkes på i forbindelse med de unges muligheder for at få et fritidsjob. Der lægges samtidig op til et tæt samarbejde med skolerne, som er med til at udpege relevante unge til indsatsen.
 
Du vil ligeledes etablere og koordinere Overgangsmentorindsatsen, som vil være et tilbud til de ældre elever i udskolingen, som har behov for ekstra fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Disse unge skal tilbydes en overgangsmentor, hvilket kan være en UU-vejleder, fritidsjobambassadøren eller andre professionelle, som har en relation til den unge (såsom lærer eller pædagog el.lign.). Det kan også være etablering af en god kontakt til kommunens studiestartskoordinator.
 
Derudover vil du i mindre omfang indgå som en del af ungevejledningen, hvor du vil være med til at varetage ungevejledningen af de 15-25 årige. Du vil evt. også indgå i visitation af unge på jobcenteret.
 
- og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” - med et stærkt tværfagligt team lige bag dig og sammen med dig!
 

Om os
I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: Småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25/30 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er en funktion under Center for Opvækst og Læring og dermed det samlede børne- og ungeområde i Kommunen, fordi vi tror på, at de tværgående indsatser tilføjer nødvendig synergi i opgaveløsningen. Dertil har vi et tæt og fast forankret samarbejde med Jobcenteret i forhold til vejledning af de 18-30 årige. Vi er fem vejledere, herunder en koordinator, en administrativ medarbejder på deltid samt en gruppeleder.
 

Om dig
Vi søger en UU-vejleder, som naturligt er optaget af arbejdet med de unge, og som gerne har erfaring med projektledelse. Dertil søger vi en UU-vejleder, der har fokus på netværksskabelse og opsøgende arbejde blandt virksomheder og skoler - og dertil:
 • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og formår, at formidle til tider, komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
 • Er opmærksom på kommunikationens betydning, er relationskompetent og har nemt ved at samarbejde
 • Er pålidelig, troværdig og engageret
 • Udviklingsorienteret og iderig
 • Skal kunne understøtte forandringer i et systemisk og tværfagligt perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • På alle måder er fleksibel og uhøjtidelig
 • Med ”glimt i øjet” har modet til at stå fast - også når det bliver svært
 • Har humor og ikke holder sig tilbage fra at medvirke til at gøre arbejdspladsen til et sjovt sted at være.
Din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er formentligt rodfæstet i den pædagogiske/ uddannelsesmæssige verden med relevant vejledningsbaggrund rettet mod unge, og måske har du også erfaring med at udvikle og drive projekter på ungeområdet. 


Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for Forebyggelse, skole og Ungdommens uddannelsesvejledning Jesper Dyreborg på telefon 72533161. Dertil afholdes der informationsarrangement tirsdag den 13. november 2018 kl. 16.00-17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingen.

Tilmelding til informationsarrangementet skal ske senest mandag den 12. november 2018 til sekretær Alexia Møhlenberg på mail: ammpe@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse 1. februar 2019 – 31. december 2021. Det er en forudsætning, du har kørekort.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 21. november 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag formiddag den 28. november 2018. 2. ansættelsessamtalerunde afholdes tirsdag eftermiddag den 4. december 2018.

Øhavsskolen søger dygtige indskolingslærere med interesse og flair for værk-stedsbaserede læringsaktiviteter.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 21-11-2018 12:00
Arbejdssted: Øhavsskolen
Stillingstype: Fuldtid
Øhavsskolen søger dygtige indskolingslærere med interesse og flair for værkstedsbaserede læringsaktiviteter
 
Øhavsskolen ligger i Faaborg på Sydfyn tæt på vandet med skønne naturområder i vores nærmiljø. I skoleåret 2016/17 blev Faaborgs to skoler lagt sammen til en samlet skole, som i dag hedder Øhavsskolen med to matrikler: Afdeling Uglen (0.kl.- 6.kl.) og Afdeling Svanen (7.kl.- 10.kl.).
 
På Øhavsskolen arbejder vi målrettet på, at vores pædagogiske og faglige praksis i hverdagen altid er i overensstemmelse med skolens vision og værdigrundlag.
 
”Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Vi bidrager alle til et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så dygtige, som vi kan”
 
I dagligdagens praksis skal vision og værdiggrundlag afspejle sig tydeligt i vores faglige og pædagogiske tilgang til børnene. Det kræver af dig, at du har en veludviklet evne til at skabe gode relationer, samt at du har en grundlæggende forståelse for, hvordan du i samarbejde med dit team skaber et tillidsfuldt, trygt og stimulerende læringsmiljø, hvor alle børn bliver udfordret tilpas.    
 
Særlige fokuspunkter i indskolingen i dette skoleår:
 • Frugtbart teamsamarbejde omkring børnene
 • Spændende læringsaktiviteter og læringsmål i børnehøjde
 • Kommunikation der inviterer ind i skolens fællesskab
 • Udvikling af vores og børnenes mentaliseringsevner 
Vi søger to dygtige lærere med erfaring/interesse i at undervise aldersintegrerede grupper fra 0. kl. – 3. kl. i henholdsvis dansk og matematik, samt øvrige skolefag, eksempelvis Idræt, N/T, Engelsk, Musik, Billedkunst, Historie mv.
 • De to ledige stillinger er begge fuldtidsstillinger og er tidsbegrænsede med ansættelse fra 1/12-18 til og med 1/7-19.
Du kan læse mere om indskolingens aldersintegrerede undervisning og andet på dette link: http://xn--havsskolen-zcb.dk/cms-content/uploads/2018/10/Folder_indskolingen_skole%C3%A5ret_2018_2019.pdf
 
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du:
Hviler så tilpas i din faglige og pædagogiske viden, at du har det fornødne overblik til at kunne tilrettelægge differentierede læringsaktiviteter for eleverne, og samtidig formår at skabe trygge rammer i klassens rum via omsorgsfuld og meget tydelig klasseledelse.
Du skal også være åben for at lære nyt og have lyst til at udvikle dig i samarbejde med dine dygtige kolleger og ledelsen. Herudover skal du kunne se fordelene ved at ”løfte i flok” via et tæt teamsamarbejde omkring børnegruppen.

 
Du kan læse mere om Øhavsskolen på vores hjemmeside: www.Øhavsskolen.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokalaftale med DLF, kreds 80.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Katja Moltenow på telefon 72533952. 
 • Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 21. november 2018 kl. 12.00.
 • Samtaler forventes afholdt i uge 48.


Økonomisk konsulent / analysemedarbejder

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 21-11-2018 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Fuldtid
Økonomisk konsulent / analysemedarbejder søges
 
Socialministeren siger at socialtilsynene skal have flere muskler – altså ”hjernemuskler” til at overskue og gennemskue sociale tilbuds økonomi og hvordan den hænger sammen med tilbuddets faglige indsats.
 
Har du de ”hjernemuskler” og:
 
 • Vil du være en del af en organisation, som forventer, at du tager medansvar for fælles praksis og hvor dit arbejdsfelt er centreret om sociale tilbuds økonomi, budgetlægning og økonomiske modeller?
 • Er du analytisk, talstærk og arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
 • Kan du både udfordre, inspirere, vejlede og kontrollere?
 • Kan du trives i tætte samarbejdsrelationer med andre faggrupper?
 - Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds kommende økonomikonsulent
 
I Socialtilsyn Syd lægger vi vægt på en uformel omgangsform, hvor der er let adgang til ledelse og kollegaer i alle funktioner - dette med henblik på organisatorisk læring og fælles praksis.
 
Du vil blive en del af et tværfagligt sekretariat, med kompetencer inden for jura, økonomi, administration m.v. Vi har et godt socialt miljø, en uformel omgangstone og lægger vægt på samarbejde om opgaven.

Dit arbejdsfelt
Dit arbejdsfelt vil være centreret omkring tilsynsopgaven med både private og offentlige tilbuds økonomi, forståelse af økonomistyringsmodeller og økonomiske analyser.
 
Socialtilsynenes hovedopgave er at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud, herunder disses økonomi.
 
I samarbejde med tilsynskonsulenterne skal du sikre, at sociale tilbud til udsatte borgere har en økonomi, der er bæredygtig, giver mulighed for fornøden kvalitet i forhold til prisen og som har den fornødne gennemsigtighed.
 
I økonomikonsulentfunktionen er der bl.a. følgende konkrete opgaver, som du i samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere kommer til at medvirke ved løsningen af og med tiden få helt eller delvist selvstændigt ansvar for:
 • Gennemgang af budgetter og regnskaber fra offentlige og private sociale tilbud
 • Lave økonomisk tilsyn/konsekvensbeskrivelse
 • Vejledning i udfyldelse af budgetskemaer
 • Stikprøvevis kontrollere stabiliteten i plejefamiliers økonomi
 • Deltagelse i partshøringsmøder i forbindelse med påtænkte bebyrdende afgørelser
 • Medvirke ved udarbejdelse af høringssvar og ved samarbejde med andre myndigheder
 
Om dig forestiller vi os at du
 • Har økonomisk indsigt og forståelse
 • Har flere års erfaring med udarbejdelse og forståelse af regnskaber og selvangivelser, gerne revisorassistent eller anden relevant beskæftigelse
 • Er serviceminded og har gode samarbejdsevner
 • Er analytisk og refleksiv
 • Arbejder struktureret og bevarer roen i travle perioder
 • Ser en udfordring i at samarbejde med flere faggrupper
Det er ikke centralt hvad din baggrund er – det kan f.eks. være revisor, akademisk eller kommunalt eventuelt suppleret med en diplomuddannelse. Det vigtigste er, at du brænder for økonomiområdet og ønsker at arbejde i et felt, hvor du gør en forskel for nogle af samfundets sårbare.
 
Endvidere tilbyder vi
 • Gode arbejdsvilkår i en kommune, der lægger vægt på god trivsel
 • Muligheden for at være med til at videreudvikle Socialtilsyn Syd som ansvarlig myndighed, professionelt tilsyn og moderne arbejdsplads
 • 12 gode kollegaer i sekretariatet og ca. 70 gode kollegaer i driftssektionerne
 
Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 85 medarbejdere, som alle arbejder hen imod en fremtid, hvor vi sammen bliver klogere. Socialtilsyn Syd består af et sekretariat og to fagopdelte driftsafdelinger inden for hhv. plejefamilieområdet og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område. Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud skal socialtilsynene også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.
 
Socialtilsynene er relativt nye og baseret på en lov, hvis anvendelse er ny, så der er til stadighed en naturlig og rimelig bevågenhed på socialtilsynenes arbejde, herunder afgørelser.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst til en løn der modsvarer kvalifikationer. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

1. januar 2019 eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til administrationsleder Claus Ribe Bagge 72 53 19 87 eller økonomikonsulent Henrik Elmelund 72 53 19 21.
 
Ansøgningsfrist onsdag den 21. november 2018 kl. 08.00.
 
Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked senest fredag den 23. november 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. november 2018.
 
 
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk
 

Børnehaveklasseleder til Brahesminde Skoler & Børnehuse i Svanninge

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-11-2018 23:59
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
Børnehaveklasseleder til Brahesminde Skoler & Børnehuse i Svanninge
 
Afdeling Svanninge er beliggende ved foden af Svanninge bakker med den skønne natur, tæt på mange andre natur skønne steder og stranden tæt på. Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske fællesskab.
 
Vi søger en dygtig børnehaveklasseleder, som brænder for udeliv, leg og læring og klasserumsledelse.
 
Brahesminde Skoler & børnehuse er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Samlet set, er der ca. 250 elever i skoledelen, fordelt på klassetrinnene 0.- 6., samt elever i modtageafdelingen i alderen 6-14 år. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.
 
Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring
 
Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
                             - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring
 
Faglige forventninger.
 • Du skal brænde fortsat at udvikle vores ugentlige udeskoledag for 0. kl. og ældste gruppen i børnehuset.
 • Du sætter faglighed højt og kan arbejde målrettet med at udvikle færdigheder hos børn.
 • Du arbejder anerkendende overfor både børn, forældre og kolleger.
 • Du vægter dokumentation og formidling højt både mundtligt og skriftligt. 
 • Du kan både samarbejde med lærere og pædagoger, men også arbejde selvstændigt og tage klasserumsledelsen på dig.
 • Du er i stand til at tage initiativ og udvise kreativitet i opgaveløsningen.
 
Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold arbejdsopgaver og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i vores værdier
Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.
 
Fuldtidsstilling med ansættelsesstart 1. januar 2019. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 20. november. Samtaler fredag d. 23. november
 
Ring for nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, eller bestyrelsesformand Martin Jonø  2681 7957 eller se på http://brahesminde.skoleporten.dk/sp Der er mulighed for at aftale et besøg.
 
 

Matematik og madkundskabslærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-11-2018 23:59
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
30 timers matematik og madkundskabslærer til Brahesminde Skole
 
I naturskønne omgivelser tæt ved skov og strand ligger Brahesminde Skole fordelt på to adresser. Nu har du mulighed for at blive vores nye kollega. Samtidig bliver du en del af 2 stabile lærergrupper, som sætter elevernes læring, trivsel og fagfagligt udbytte i forreste række.
 
Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Samlet set, er der ca. 250 elever i skoledelen, fordelt på klassetrinnene 0.- 6., samt elever i modtageafdelingen i alderen 6-14 år. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.
 
Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring
 
Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
                             - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring
 
Faglige forventninger.
Generelle forventninger:
Du vil indgå i vores personalegrupper med engagement, nysgerrighed, undren og lyst at være med til at gøre en forskel på begge matrikler.
Du har tanker og ideer til fortsat at udvikle inklusionsarbejdet og den understøttende undervisning.
Du skal være indstillet på at have timer på begge matrikler, men med en primær tilknytning til en afdeling.
Andre fag end nedenstående kan komme i betragtning.
 
Stillingen medfører undervisning både i afd. Horne og afd. Svanninge:
 
afd. Horne
Matematik i 1. og 2. klasse. Du vil være teammakker med dansklærer, som også har begge klasser.
2-lærer timer i 1. og 2. klasse, gerne med fokus på spec. uv i matematik.
Du er primært tilknyttet i Horne
 
Afd. Svanninge
Madkundskab på mellemtrinnet, altså 4., 5. og 6. kl.
 
Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold klassestørrelser og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i skolens værdier
Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.
 
30 timers stilling med ansættelsesstart hurtigst muligt og senest 1. januar 2018. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 20. november. Samtaler torsdag d. 22. november.
 
Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Bestyrelsesformand Martin Jonø 2681 7957. Ring for yderligere informationer eller se på http://brahesminde.skoleporten.dk/sp
Der er mulighed for at aftale et besøg.