Single

BO & AKTIV søger én pædagog til afdeling NOBO på Pegasus i Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 11-03-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bofællesskabet NOBO, på afdeling Pegasus i BO & AKTIV, har en ledig stilling som socialpædagog 1. april 2019. Stillingen er på 26 timer ugentligt. Arbejdstiden er primært om aftenen samt hver anden weekend. Der er mulighed for at supplere som vikar på andre tidspunkter.
Pegasus er et specialiseret bo- og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune for voksne med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelser og på Bofællesskabet NOBO er der 8 pladser. Borgerne bor i egne lejligheder og er tilknyttet det interne dagtilbud Dacabo.
Praksis bygger på en rehabiliterende/habiliterende tankegang og indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger. Vi har en tværfaglig socialpædagogisk og sundhedsfaglig kapacitet som danner basis for beboernes trivsel.


      Vi lægger vægt på at du:
 • Kan indgå i et tæt samarbejde.
 • Har et positivt livssyn og godt humør.
 • Magter ordentlig og ærlig kommunikation.
 • Er loyal og overholde aftaler og beslutninger.
 • Har en anerkendende og empatisk tilgang til beboere, kollegaer og pårørende.
 
      Vi kan tilbyde
 • Et spændende job i et godt team.
 • Faglige og kvalificerede kollegaer.
 • Et bofællesskab der er Uddannelsesinstitution.
 • En god arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
 
       I din ansøgning vil vi bede dig beskrive:
 • Dine faglige og personlige styrker.
 • Hvordan du ser dig selv i arbejdet med målgruppen.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon
72 53 69 05.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 11. marts 2019 klokken 12.00.
Der afvikles ansættelsessamtaler fredag den 23. marts 2019.

Stillingen kan kun søges elektronisk via linket "søg stillingen"
 

Områdeleder til børneområde Syd

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-03-2019 20:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Spændende lederstilling til 2 moderne børnehuse i Faaborg – er det noget for dig?
 
Har du høje ambitioner for de 0-6 årige og har du samtidig et nysgerrigt blik for at være med i udviklingen af et fælles perspektiv på læring for hele 0-18 års området? Er du optaget af at udvikle et moderne og læringsorienteret dagtilbud, og har du stærke relations kompetencer? Er du fagligt rodfæstet, og har ledelseserfaring med at sætte både kurs og retning samt skabe følgeskab? Så er du måske vores nye områdeleder pr. 1. maj 2019 eller snarest muligt.
 
Du er indstillet på at have 2-delt lederskab. Dels et lederskab for Område Syd og dels et ledelsesansvar for det samlede dagtilbudsområde som del af forvaltningen Opvækst og Læring.
 
Du bliver områdeleder og indgår i et ledelsesteam med 2 teamledere. Børneområde Syd består af to børnehuse: Toftegården og Sundbrinken begge beliggende i Faaborg. Der skal rekrutteres en ny teamleder efter længere tids vakance.
 
Sundbrinken er en forholdsvis nybygget institution (inkl. vuggestue) og en omfattende renovering og udvidelse af Toftegården blev afsluttet i foråret 2018. Toftegården har endvidere en skovgruppe. Du er i stand til at omsætte en Dagtilbudsreform til pædagogisk praksis med ny styrkede lærerplan samt en særlig indsats i Område Syd med positionering og fleksible børnegrupper.
 
Stillingen går på tværs af begge børnehuse, og en af dine vigtigste opgaver bliver at sikre koordineret retning og udvikling på tværs af de to børnehuse. Derudover er der forventning om administrative ledelseskompetencer i forhold til ressourcestyring, økonomi, planlægning, personaleforhold med videre.
 
Endvidere er der et stærkt fokus på, at samspillet mellem dig og de to teamledere sikrer tydelig og nærværende ledelse i hele institutionen for både børn, forældre og personale.
 
Brænder du for at stå i spidsen for medarbejdere, inspirere til kompetenceudvikling og høje faglige og pædagogiske ambitioner? Har du ledelseskompetencer, som du ønsker at sætte i spil og udvikle, og har du holdånd til at bidrage som medskaber af lærings- og udviklingsrum? Så er her en spændende ramme at arbejde i.

De to børnehuse i område Syd har begge gode rammer og miljø som udgangspunkt for den pædagogiske praksis. Hvert enkelt hus’ særlige kendetegn skal tydeliggøres og udvikles og sikre at Børneområde Syd både repræsenterer mangfoldighed og fælles retning og udviklingsmål for pædagogik og læringsmiljø.
Børnehusene spænder over mange forskellige kulturelle baggrunde og sociale forhold. Dette stiller særlige krav om indsigt i og anerkendelse af mangfoldigheden i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde.

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at chef for Opvækst og Læring Michael Gravesen på tlf. 7253 3101.

Ansøgningsfrist den 6. marts 2019 kl. 18.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 13. marts 2019
Herefter vil 2-3 ansøgere blive inviteret til 2. samtalerunde, som finder sted den 20. marts 2019
 
Ved ansættelse vil der blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Løn forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og gældende overenskomst.
 

Havneassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 06-03-2019 12:00
Arbejdssted: Faaborg Havn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg Havn søger en havneassistent på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

Vi forventer, at du:
 • Har en håndværksmæssig baggrund.
 • Har kendskab til det maritime miljø, og især lystbåde.
 • Har duelighedsbevis i sejlads
 • Har kendskab til pc på brugerniveau
 • Behersker tysk og engelsk på samtaleniveau
 • Har overblik, kan arbejde selvstændigt og trives i et mindre team
 • Du skal kunne køre med vores 30 tons kran til bådoptagning, vi sender dig på kursus.
 • Er fleksibel, serviceminded og har lyst til at arbejde med mennesker
 • Er bosiddende højst 15 minutters kørsel i bil fra havnen
 • Har kørekort kategori B, gerne truckcertifikat.
 • Har humoristisk sans – også i en til tider hektisk hverdag
Vi tilbyder:
 • Venlige, dygtige og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads i stadig udvikling
 • En arbejdsplads, hvor det er tilladt at have det sjovt
 • Stor variation i arbejdsopgaverne, udfordringer og indflydelse
 • Skiftende arbejdstider, specielt om sommeren, aften/morgenvagt, weekendvagt
Eksempler på arbejdsopgaver:
Havneassistenterne løser mange forskelligartede arbejdsopgaver, og pladsen er derfor ikke til en udtømmende liste, men nogle eksempler er servicering af havnens mange brugere samt betalingsanlæg, vedligeholdelse og mindre renoveringsopgaver af havnens bygninger, arealer samt kajanlæg, optagning og isætning af både, rengøring af baderum og toiletter uden for sæsonen. Udskiftning og vedligehold af søafmærkninger, føre havnens arbejdsbåd, duelighedsbevis nødvendigt.
      
Der må påregnes en del overtid i sommerhalvåret, som afspadseres uden for sæsonen. Havneassistenten indgår i en ISPS døgn vagtordning med kollegaer. Dette bevirker at man ikke bor længere fra havnen end 15 minutters kørsel i bil.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønindplacering sker efter reglerne om ny løn.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til havnemester Lasse Olsen eller Joan Aaskov Rasmussen på tlf. 72 53 02 60.

Ansøgninger sendes via Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside eller jobnet.dk og skal være os i hænde senest onsdag den 6. marts 2016 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag og fredag i uge 10, 2019.
 

Bo & Aktiv søger Social- og Sundhedsassistent til afdeling Lunden

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 06-03-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Til Bo & Aktivs aflastningsafdeling for børn søges en social- og sundhedsassistent pr. 1. april 2019 eller snarest.
Stillingen er på 33 timer ugentlig. De 7 af timerne er bundet op på en særforanstaltning
 
Arbejdstiden er bl.a. tilrettelagt med vagter hver 2. weekend, samt morgen- og aftenvagter.
 
Lunden er Faaborg-Midtfyn Kommunes Aflastning- & Botilbud for børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Vi er beliggende i Årslev på Midtfyn tæt på togstationen.
 
Gæsterne på Lunden har, med udgangspunkt i den enkeltes behov, brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt til personlig pleje / omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
 
Relationen og ”nærvær i samværet” er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
 
Vi tilbyder:
- Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
- En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Et spændende miljø, hvor vi arbejder aktivt med vores værdier
- Gode rammer ude og inde
- Mange forskellige arbejdsopgaver og tid til samvær med gæsterne
- Grundnormering på 1 personale til 3 gæster.
 
Vi forventer:
- At du er fysisk og psykisk robust
- At du er en engageret og tydelig voksen, som gæsterne let kan aflæse
- At du har et sundhedsfagligt perspektiv og medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel    
  pleje og omsorg
- At du har lyst til at arbejde med mennesker med varigt nedsat funktionsniveau
- At du har lyst til at samarbejde med gæsternes forældre og forskellige faggrupper
- At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
- At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
- At du er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog
- At du har en særlig grad af personlig selvstændighed og ansvarlighed
- At du har lyst til tværfagligt samarbejde
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 81 og på boogaktiv.fmk.dk
 
Stillingen skal søges elektronisk, ansøgningsfristen er senest onsdag d. 6/3 2019 kl. 12.00
 

BO & AKTIV´ s afd. Egebo i Kværndrup søger vikarer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-02-2019 08:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
BO & AKTIV´ s afd. Egebo i Kværndrup søger vikarer, som er interesserede i skiftende vagter og /eller nattevagter i forbindelse med det faste personales sygdom, ferie og fravær.
 
Seniorcenter Egebo er Faaborg-Midtfyn Kommunes specialiserede bo- og dagtilbud for 18 seniorer med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelser. Borgerne bor i egne lejligheder og er tilknyttet internt dagtilbud på Seniorcenter Egebo.
 
Den pædagogiske praksis bygger på en rehabiliterende/habiliterende tankegang med fokus på den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang KRAP
Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.
 
Vi lægger vægt på at du:
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har viden om eller lyst til at samarbejde med borgere med varige funktionsnedsættelser og demens
 • At du medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel pleje og omsorg
 • At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
 • At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
 • Er skriftligt velfunderet og har gode IT- kompetencer
   
  Vi tilbyder:
 • Introduktion ved erfarne medarbejdere
 • Faglige og kvalificerede kollegaer
 • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 7253 6876
 
 
 

Plejehjemmet Åløkkeparken søger SSA til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-02-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken søger 1 Social- og sundhedsassistent til nattevagt
 
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling i nattevagt.
 
Stillingen er på 28 timer gennemsnitlig pr. uge og der arbejdes 5 og 2 dage, med weekendvagt hver 2. weekend.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan
 
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
 
 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag d. 27. februar 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. februar 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 

Intern Drift søger tidsbegrænsede medarbejdere til den kommende sæson på vejområdet

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-02-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Det er snart forår og i den forbindelse mangler vi specialarbejdere til at løse kommunens driftsopgaver. Er du entreprenør, landmand, skovarbejde eller lignende med flair for maskiner, har vi en stilling, som måske er noget for dig. Konkret søges der 5 medarbejdere til vejområdet.
 
Stillingerne vil hovedsagelig bestå i:
 • Brøndarbejde
 • Dampning af ukrudt
 • Skiltning
 • Brolægning
 • Ad hoc arbejde
 
Stillingerne er 6 mdr. tidsbegrænsede fra 25.03.19 til 11.10.19 eventuelt start tidligere.
 
Du vil blive ansat som specialarbejder og vil ud over ovenstående kunne blive sat til at udføre en del andre opgaver på tværs af afdelingen og hele organisationen. Stillepladser er i Faaborg og Ringe.
 
Der vil blive lagt vægt på entreprenør og håndværksmæssige kvalifikationer, men samtidig også stor vægt på de maskinmæssige kvalifikationer.
 
Derudover lægger vi vægt på at du:
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • er serviceminded, ansvarsbevidst og har selvjustits
 • kan udvise initiativ og har en positiv indstilling til arbejdet uanset vejrliget og tidspunktet på dagen
 • kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med kolleger
 • som person ser vi dig gerne som glad og positiv
 • kan køre ud hjemmefra og møde direkte på skiftende arbejdssteder (Intern Drift stiller køretøj til rådighed)
 • har IT-flair. Arbejdsopgaver overdrages elektronisk til Ipads og tidsregistrering sker også der
 
Der kræves kørekort til alm. bil, men vi imødeser gerne ansøgere med:
 • Trailerkort
 • Truckcertifikat
 • Vejen som arbejdsplads
 • Der er en fordel at have vaccination mod hepatitis A+ B samt stivkrampe
 • Der vil blive indhentet børne- og straffeattest
 
Vi er en moderne arbejdsplads, med en travl handlingsorienteret hverdag og mange forskellige arbejdsopgaver, som du skal deltage i. Vi arbejder med selvstyrende arbejdshold, hvor der er medbestemmelse og mulighed for personlig udvikling. Faaborg-Midtfyn kommune er en røgfri kommune.
 
Aflønning sker efter principperne om Ny Løn og efter gældende overenskomst.
 
Skriv lidt om dig selv – om din baggrund og erfaringer så vi modtager din ansøgning senest 25.februar kl.12.00.
Det er vigtigt, at du i ansøgningen skriver hvilken form job du søger eller om du er interesseret i alle kategorier af stillinger. Jobsamtaler forventes afholdt den 6. og 7. marts 2019
 
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sektionsleder Carsten Nøhr, Tlf. 7253 2403
 

Intern Drift søger grønne tidsbegrænsede medarbejdere til den kommende sæson

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-02-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Det er snart forår og i den forbindelse mangler vi specialarbejdere til at løse kommunens driftsopgaver. Er du entreprenør, landmand, skovarbejde eller lignende med flair for maskiner, har vi en stilling som måske er noget for dig. Konkret søges der 12 medarbejdere til parkområdet.
 
Stillingerne vil hovedsagelig bestå i:
 • Specialarbejdere til manuelt arbejde primært grønne opgaver
 • Græsklipning
 Stillingerne er 6 mdr. tidsbegrænsede fra 08.04.19 til 18.10.19 eventuelt tidligere.
 
Du vil blive ansat som specialarbejder og vil ud over ovenstående kunne blive sat til at udføre en del andre opgaver på tværs af afdelingen og hele organisationen.
 
Der vil blive lagt vægt på de entreprenør- og gartnermæssige kvalifikationer, men samtidig også stor vægt på de maskinmæssige kvalifikationer.
 
Derudover lægger vi vægt på at du:
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • er serviceminded, ansvarsbevidst og har selvjustits
 • kan udvise initiativ og har en positiv indstilling til arbejdet uanset vejrliget og tidspunktet på dagen
 • kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med kolleger
 • som person ser vi dig gerne som glad og positiv
 • kan møde direkte i felten og om man kan have køretøj med hjem. (Intern Drift stiller køretøj til rådighed)
 • har IT-flair. Arbejdsopgaver overdrages elektronisk til I-pads og tidsregistrering sker også der
 Der kræves kørekort til alm. bil, men vi imødeser gerne ansøgere med:
 • Trailerkort
 • Motorsavskurser
 • Sprøjtecertifikat
 • Truckcertifikat
 • Vejen som arbejdsplads
 • Der er en fordel at have vaccination mod hepatitis A+ B samt stivkrampe
 • Der vil blive indhentet børne- og straffeattest
Vi er en moderne arbejdsplads, med en travl handlingsorienteret hverdag og mange forskellige arbejdsopgaver, som du skal deltage i. Vi arbejder med selvstyrende arbejdshold, hvor der er medbestemmelse og mulighed for personlig udvikling. Faaborg-Midtfyn kommune er en røgfri kommune.
 
Aflønning sker efter principperne om Ny Løn og efter gældende overenskomst.
 
Skriv lidt om dig selv – om din baggrund og erfaringer så vi modtager din ansøgning senest 25. februar kl.12.00.
Det er vigtigt, at du i ansøgningen skriver hvilken form job du søger – eller om du er interesseret i alle kategorier af stillinger. Jobsamtaler forventes afholdt den 6. og 7. marts 2019.
 
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sektionsleder Anders Krog, Tlf. 7253 2404
 

Social- og Sundhedsassistent til et barselsvikariat i aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-02-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Årslev  udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedsassistent til et barselsvikariat i aftenvagt snarest muligt og til udgangen af år 2019
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på trivsel, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingen er på 28 timer ugentlig i fast rul, med weekend vagt i ulige uger.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren i centrum
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
 • Stabilt fremmøde

Ansøgningsfrist er 25.02.19, kl. 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Birthe A Karlsen tlf. 7253 5308
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler torsdag i uge onsdag i uge 9.
 
 

BO & AKTIV søger 1 pædagog til Bofællesskabet Egeparken 62.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-02-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
I botilbuddet Egeparken 62 i Kværndrup er der pr. 1.marts 2019 én ledig stilling. Stillingen er på 16 timer pr. uge, arbejdstiderne er skiftende og vil være placeret på hverdage.
 
BO & AKTIV er Faaborg-Midtfyn Kommunens Aflastnings- & Botilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Egeparken 62 er en del af BO & AKTIV og tilbuddet er oprettet efter ABL § 105 med støtte efter §§ 83 a & 85 i SEL.
 
Egeparken 62 består af 9 selvstændige boliger – alle med direkte adgang til fælleshuset.
Beboerne er aldersmæssigt mellem 30 og 53 år, de har betydelig og varig funktionsnedsættelse og alle har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende og med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.
 
Vi tilbyder
- Gode rammer ude og inde
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
- En dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
 
Vi forventer at du
- kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov
- kan strukturere, prioritere og arbejde målrettet i f. t. beboernes pædagogiske handleplaner
- har erfaring med skriftlig dokumentation og gerne kendskab til Nexus
- kan samarbejde med de pårørende
- kan arbejde selvstændigt
- har kendskab til målgruppen
- er fysisk og psykisk robust
- er engageret, tydelig og fagligt kompetent
- er loyal, fleksibel og har fokus på mulighederne
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 samt på boogaktiv.fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er senest søndag den 24.februar 2019 kl. 12.00
 
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 28.februar i tidsrummet kl. 9.00-17.00

BO & AKTIV søger 2 pædagoger til Bofællesskabet Egeparken 2

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-02-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
I botilbuddet Egeparken 2 i Kværndrup er der pr. 1.marts 2019 to ledige stillinger. Stillingerne er på 23 timer pr. uge. Arbejdstiderne er skiftende og vil i  den ene stilling være placeret på hverdage og den anden på hverdage samt hver anden weekend. 
 
BO & AKTIV er Faaborg-Midtfyn Kommunens Aflastnings- & Botilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Egeparken 2 er en del af BO & AKTIV og tilbuddet er oprettet efter ABL § 105 med støtte efter §§ 83 a & 85 i SEL.
 
Egeparken 2 består af 8 selvstændige boliger samt et fælleshus.
Beboerne er aldersmæssigt mellem 19 og 74 år, de har betydelig og varig funktionsnedsættelse og alle har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende og med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.
 
Vi tilbyder
- Gode rammer ude og inde
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
- En dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Samarbejde på tværs af afdelingerne og engagerede kolleger
 
Vi forventer at du
- kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov
- kan strukturere, prioritere og arbejde målrettet i f. t. beboernes pædagogiske handleplaner
- har erfaring med skriftlig dokumentation og gerne kendskab til Nexus
- kan samarbejde med de pårørende
- kan arbejde selvstændigt
- har kendskab til målgruppen
- er fysisk og psykisk robust
- er engageret, tydelig og fagligt kompetent
- er loyal, fleksibel og har fokus på mulighederne
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 samt på boogaktiv.fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er senest søndag den 24.februar 2019 kl. 12.00
 
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 28.februar i tidsrummet kl. 9.00-17.00

Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger sommerferieafløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-02-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger sommerferieafløsere
Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-02-2019
Arbejdssted: Forebyggelse, træning og rehabilitering
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger sommerferieafløsere med erfaring inden for området, enten via uddannelse (SSH, SSA, spl) eller via igangværende uddannelse indenfor sundhedssektoren, eksempelvis sygeplejestuderende.
Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 stuer alle til midlertidigt ophold. Det betyder at vores borgere typisk kommer på baggrund af funktionstab og ikke kan være i egen bolig. På Bakkegården kan formålet med opholdet være træning, hjælp til afklaring af videre boligsituation, aflastning, pleje i livets sidste fase mv.
Vi ønsker os kollegaer, der har lyst til at være en del af vores personalegruppe, der sætter borgeren i centrum og arbejder målrettet med rehabilitering. Det er vigtigt at du trives i skiftende borgerforløb med et bredt spektrum af forskellige problemstillinger.
Vi har fokus på helheder og forløb, der er et stærkt tværfagligt samarbejde mellem SSH, SSA, Sygeplejersker, Ergo- og Fysioterapeuter, køkkenpersonale, diætist. Vi samarbejder endvidere med Neuroteamet som er i huset flere gange ugentligt, samt med diverse eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi forventer
•At du er empatisk
•At du tror på at samarbejde er en forudsætning for at lykkes
• At du tør spørge om hjælp – ingen i verden ved alt!
•At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
•At du har humor
•At du ser tværfaglighed som en styrke
•At du har et godt overblik
 
Vi tilbyder
• Introduktionsprogram
•Højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling og faglig sparring
• Engagerede kolleger
•Et selvstændigt og varieret arbejde med mange udfordringer
• Mulighed for at oparbejde bred erfaring
•Et godt team, hvor vi hjælper hinanden

Timetal og ansættelsestidspunkt vil være efter aftale. Det drejer sig om både dag-, aften og nattevagter.

 Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Maria Kunz på tlf. 7253 5704 eller planlægger Tina Kildegaard Hansen på tlf. 72530534.
Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Vi indkalder og afholder samtaler løbende.
Sidste frist for ansøgning er d 20.2.2019
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 1 tidligere arbejdsgiver
 

Kursuscenter Faaborg-Midtfyn søger caterelev til Gastronomien

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 20-02-2019 23:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn søger CATERELEV til Gastronomien  
 
Om jobbet
Vi søger en caterelev, som indgår i et team i samarbejde med otte kolleger samt et variabelt antal af borgere, hvor vi dagligt laver mad til mellem 150 og 300 daglige gæster i vores to dejlige kantiner i henholdsvis Gislev og Ringe.
 
Vi forventer, at du
 • Har gennemført grundforløbet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
Vi tilbyder:
 • En uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med både det varme og kolde køkken, varebestillinger, egenkontrol, menuplanlægning og den daglige rengøring
 • Et køkken, hvor alt bliver lavet fra bunden af friske gode og gerne økologiske råvarer
 • Dygtige kollegaer, der vil støtte dig igennem din uddannelse
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Gode arbejdstider fra kl.7.00-15.00, om fredagen til kl.12.00 og fri i weekender
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse d.1. marts 2019.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte køkkenchef Camilla Have, tlf. 7253 7517 mellem kl. 12 – 14.30, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 20. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. februar 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
 
Hvem er vi:
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv. og har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.