Single

Timelønnede afløsere til Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 31-12-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du sygeplejerske, social- & sundhedsassistent, eller har en anden relevant uddannelsesbaggrund og kunne du tænke dig at arbejde som tilkaldevikar inden for psykiatrien?
Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune består af Botilbud Toften, hvor der bor 19 borgere med psykiatriske lidelser, samt Botilbud Solskrænten som består af 6 afdelinger hvor der i alt bor 20 borgere med senhjerneskade og 20 borgere med psykiatriske lidelser. Flere borgere har flere diagnoser og misbrug.
Vi har brug for nogle dygtige timelønnede afløsere, som kan træde ind, når vi skal holde ferie, er syge, eller på kursus. Der er mulighed for både, dag, aften og nattevagter.
Du har mulighed for at arbejde enten på Solskrænten eller Toften, eller være tilknyttet begge steder, alt efter dine ønsker til timetal. Det vil give dig mulighed for at bruge din faglige baggrund, men også at prøve nye områder inden for psykiatriens mange tilgange.
Vi arbejder med forskellige metoder, såsom Neuropædagogik, Åben Dialog og den Kognitive tilgang, samt flere andre, alt efter borgernes behov.
Vi arbejder efter medicininstruks og du tildeles en delegation, alt efter din baggrund.
Vi forventer at
 • Du er god til at samarbejde med borgerne om at opnå deres mål og drømme
 • Du kender dine egne grænser
 • Du er tværfagligt orienteret, kan løse selvstændige opgaver og i team
 • Humor er bestemt ingen hindring
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn Kommune og er omfattet af lokal løn. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Ansøgning skal fremsendes elektronisk og der vil indkaldt løbende til samtaler.
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Solskrænten Gertrud Søndergaard tlf. 7253 6933 e-mail geso@fmk.dk, eller Afdelingsleder Toften Nina Dam tlf. 7253 6862 e-mail ninad@fmk.dk .
 

Medarbejdere søges til Botilbud Solskrænten, Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 01-02-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Solskrænten, Korinth søger 7 medarbejdere til det psykiatriske område. Stillingerne retter sig mod sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Der er tale om henholdsvis 2 stillinger med fortrinsvis aftenarbejde med arbejde hver 2. weekend og 5 stillinger med fortrinsvis dagarbejde med arbejde hver 3.weekend. Aftenstillingerne er på 28 timer/ugentlig og dagstillingerne 32 timer/ugentlig. Stillingerne ønskes besat den 1. december 2018 eller snarest muligt.
Solskrænten er et botilbud for 39 sindslidende og senhjerneskadede borgere, som har brug for støtte til at mestre dagligdagen. Det psykiatriske område består af to afsnit, hvor der pt. bor 20 borgere, samt et værested for 6-8 borgere. Der er tale om en udpræget rehabiliterende tilgang og med fokus på recovery.
Vi tilbyder:
En grundig introduktion til afsnittet.
Et krævende, men meget spændende arbejde.
Et sted der er i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus, og hvor borgernes hverdagsliv, ønsker og drømme sætter dagsordenen i samspil med din kreativitet og fantasi.
Et sted hvor borgergruppen er aktiv i det daglige samarbejde omkring deres hverdagsliv.
Et sted hvor der er supervision, kurser og intern uddannelse.
Et sted med åbne, engagerede, inspirerende og loyale kollegaer tværfagligt sammensat.
Et sted hvor du kan være med til at præge udviklingen af afsnittet.
Vi ønsker, at du:
-har en pædagogisk/social / sundhedsfaglig uddannelse -gerne med psykiatrisk erfaring samt medicinsk kompetence.
-er psykisk og fysisk robust samt initiativrig, selvstændig og imødekommende.
-kan tilbyde beboerne er ærlig, personlig og professionel kontakt.
-har gode samarbejdsrelationer både i forhold til beboere og kollegaer
-er i besiddelse af humor og gåpåmod
-kan se muligheder frem for begrænsninger og er indstillet på at arbejde målrettet med bruger indflydelse og medinddragelse.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Erik Petersen på tlf. 72536931
Du er meget velkommen til at finde yderligere information på vores hjemmeside: http://solskraenten.fmk.dk/forside/
Der vil blive indkaldt løbende til samtaler.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse

Medarbejdere til Solskrænten aften og nattevagter

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-02-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Døgnpsykiatrien Botilbud solskrænten afd 17AB søger 2 aften og 2 nat medarbejdere - Pædagoger eller Sosu-assistenter - 28 t ugt m hv 2. Weekend - stillingerne ønskes besat fra 1.12.2018 (eller senere, vi venter gerne på de rigtige)

Botilbud Solskrænten er et botilbud for mennesker med sindslidelser og senhjerneskader, der har brug for støtte og vejledning i dagligdagen.

Stillingerne er i en mindre afdelingm 8 borgere, hvor en af borgerne har brug for en tæt Døgnindsats.
Botilbud Solskrænten ønsker at du:
-Har en pædagogisk eller social og sundhedsfaglig uddannelse (min. Sosu assistent) gerne med psykiatrisk/neuropædagogisk erfaring.
-Viden om og erfaring med selvskadende personlighedsforstyrrelser
- Medicinsk erfaring/kompetance, også psykofarmaka.
-Er initiativrig, samarbejdsorienteret og imødekommende, uden at være holdningsløs.
Kan tilbyde borgerne en ærlig og profesionel kontakt.
-Har gode samarbejdsrelationer, både i forhold til borger og personale.
-er i besiddelse af gå på mod og humor.
Ser muligheder fremfor begrænsninger, og er indstillet på at arbejde med brugerinddragelse.
-Kan arbejde struktureret og loyalt i forhold til strategier/indsatsplaner.
- Har kendskab og erfaring m elektroniske journaler (vi bruger Nexus)
- indehaver af alm kørekort (ikke et must, men et ønske)

Botilbud Solskrænten tilbyder:

-En arbejdsplads i løbende udvikling, hvor trivsel og faglighed sættes i fokus.
-Borgerens hverdagsliv, ønsker og drømme, er det naturlige udgangspunkt.
-indsatsen præges af Kognitiv og neuropædagogisk tilgang.
-En engageret og stærk personalegruppe, hvor monofaglighed gå på tværs i opgaveløsningen og relationen.
-Supervision, Temadage og udviklingssamtaler er en naturlig del af indsatsen.

For yderlige oplysning: Afdleder Erik Pedersen tlf 72536931
Website - Botilbud-solskraenten.dk

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Faaborg-Midtfyn kommune. I henhold til gældende procedure for kommunen vil der blive indhentet udvidet straffeattest inden evt. ansættelse

Studentermedhjælper til Fællesindkøb Fyn

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-01-2019 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 149.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.

Vi søger en nysgerrig, videbegærlig og engageret studerende som medhjælper til afdelingen.
Vi forestiller os, at du læser en samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand. merc. eller cand. oecon., gerne på sidste del af bachelor eller starten på kandidaten, og eventuelt har kendskab til offentligt indkøb, herunder reglerne for udbud. Det afgørende er, at du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig for de opgaver, du kommer til at arbejde med. Dit fokus på helheden samt lyst til at lære og udforske er det vigtigste.

Hovedopgaverne er:
 • Assistere ved mindre indkøbsprojekter og tilbudsindhentninger
 • Assistere ved større indkøbsprojekter og EU udbud
 • Deltage i udarbejdelse af analyser
 • Udføre ad hoc opgaver for afdelingen
 • Være med til at sikre, fællesskabet når de opstillede mål
Kompetencer ved dig som vi vægter højt:
 • Du er selvstændig, initiativrig og udadvendt, og tør udfordre etableret praksis
 • Du er struktureret og vedholdende
 • Du er god til at samarbejde såvel internt som eksternt med leverandører og andre samarbejdspartnere
 • Du har god analytisk forståelse og flair for tal
 • Du har gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • Du har et godt humør
Du får:
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang.
Du vil blive en del af et engageret team på 11 personer, hvor vi kan garantere, at du vil få muligheden for at prøve kræfter med mange alsidige arbejdsopgaver samt gode muligheder for at kombinere din teori med praksis og udvikle dig i takt hermed.
Fællesindkøb Fyn er p.t. placeret i Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune, men vil primo januar 2019 blive placeret i Gislev.

Ansættelse:
Studiejobbet er på 10-15 timer/uge. Du skal kunne starte senest 1. marts 2018, men meget gerne før.
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller business controller Sune Nancke, tlf. 7253 1196 - mail: snanc@fmk.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er hos os senest den 20. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 5 og 6.
 

Studentermedhjælpere - Genopslag

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 10-01-2019 12:00
Arbejdssted: IT
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger 2 studentermedhjælpere til at hjælpe med databehandleraftaler, samt øvrige opgaver i krydsfeltet mellem GDPR og informationssikkerhed i Faaborg-Midtfyn Kommune.


Har du særlig interesse i persondataret og it-kontrakter? Er du glad for at arbejde i et team og er du OK med en del praktiske indtastningsopgaver mv? Hvis dit CV skal indeholde erfaring i det praktiske arbejde med EU persondataforordningen, så har vi brug for din juridiske kompetence. 
 
Om jobbet
Faaborg-Midtfyn Kommune er i fuld gang med at efterleve kravene i den ny EU persondataforordning og implementering af informationssikkerhed efter standarden ISO 27001, som alle offentlige organisationer skal følge.
Din primære opgave, vil være at bistå i arbejdet med databehandleraftaler, it-kontrakter og dokumentation på behandlingsaktiviteter. Opgaverne vil også omfatte produktion af retningslinjer, vejledninger og ajourføring af kommunens database med it-systemer, samt journaliseringsopgaver.  Vi har derfor brug for 2 dygtige studentermedhjælpere, der kan bistå projektlederen og informationssikkerhedsteamet med løsning af disse opgaver.
 
Da du vil være tilknyttet informationssikkerhedsteamet, får du samtidig unik mulighed for erfaring med, hvordan en it-afdeling omstiller sig organisatorisk og teknisk til at efterleve artikel 32.
I starten vil dit arbejdssted være på Rådhuset i Ringe, på sigt vil du skulle arbejde i Ryslinge, hvor it-afdelingen holder til.
 
Om os
Ansættelsen er i It & Digitalisering med reference til It-chefen. Du vil kunne forvente at indgå i et samarbejde med HR, it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter. It & Digitalisering har desuden tæt relation til Kommunens jurister og leverer it til alle områder i kommunen. Vi lægger vægt på faglighed, åbenhed, respekt og godt humør.
 
Om dig
Vi forestiller os, at du er i gang med overbygningen som cand.jur., cand.merc.jur, eller lignende, med valgfag indenfor persondataret.
Du skal være ansvarsbevidst, åben og serviceminded. Du skal både kunne samarbejde tæt med kollegaer og i perioder arbejde selvstændigt. Du sætter pris på struktur og grundighed og du lader dig ikke slå ud af ændrede deadlines.
Du er skriftligt stærk og behersker Office-pakken. Derudover skal du have flair for at sætte dig ind i nye it-løsninger.
 
Ansættelsesforhold
Stillingerne er på op til 20 timer ugentligt fordelt på 2 til 3 dage. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsessted er Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge. Dog i opstart, vil arbejdsstedet være Rådhuset i Ringe, Tinghøj Alle 2.

Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgningsfrist er den 10. januar 2019.  Vi forventer at holde samtaler den 16. januar på adressen Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge.
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Rikke Graff på M: 7253 1381, træffes bedst 08.00-08.30 eller Anne Busk Larsen på M: 72531280.
 

Teamleder til Team Jobklar

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 07-01-2019 23:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du til spændende udvikling og sikker drift?
Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en erfaren og udviklingsorienteret teamleder for Team Jobklar.

Som teamleder i Jobcentret under koncernområdet Arbejdsmarked bliver du del af en organisation i rivende udvikling, såvel internt i Arbejdsmarked og som del af Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udviklingsinitiativer.

Hvad har vi fokus på:
Aktuelt er der fuld gang i arbejdet med en ny Udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune, og en ny målrettet Beskæftigelsesplan for 2019 er netop godkendt. Beskæftigelsesplanen bliver også en del af Mål- og effektaftalen for Arbejdsmarked for det kommende år.
Pejlemærkerne i strategier og Beskæftigelsesplanen er overordnet at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorfor der er særligt fokus på:
 • Virksomhedsrettede indsatser til alle målgrupper, herunder også ordinære timer og småjobs til borgere længere fra arbejdsmarkedet
 • Det gode møde med borgerne via jobrettede værdiskabende samtaler og dialog, herunder tydelig og gennemsigtig forventningsafstemning med borgerne
 • Viden og evidens af BIP-projektet – særligt i forhold til borgere længere fra arbejdsmarkedet
Vi har i et tæt internt samarbejde i Jobcentret netop omlagt vores tilbudsvifte, så alle tilbud, både interne og eksterne, har et direkte virksomhedsrettet indhold for alle målgrupper, samt et stort fokus på opkvalificeringsforløb, der tilgodeser virksomhedernes aktuelle behov og efterspørgsel.

Hvem er vi:
Koncernområdet Arbejdsmarked består af:
 • Borgerservice og Administration
 • Afdelingen Virksomhed & Indsats, der varetager virksomhedskontakten og Jobcentrets udførerdel
 • Afdelingen Job & Udvikling, der varetager Jobcentrets samlede myndighedsområde
Ledelsesstrengen består af Arbejdsmarkedschefen, 3 afdelingsledere og 10 teamledere.
Organisatorisk bliver du del af afdelingen Job & Udvikling, der består af 5 teams med hver sin teamleder og en fælles afdelingsleder.
Teamlederne har det faglige og personalemæssige ansvar for eget team.
Som teamleder vil du få ansvaret for Team Jobklar, der består af forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og af jobklare integrationsborgere. Teamet består af ca. 20 medarbejdere.

Hvem er vores nye teamleder:
Vi søger en erfaren teamleder med stærke beskæftigelsesfaglige kompetencer og erfaringer fra myndighedsområdet - herunder erfaringer med jobklare borgere, både forsikrede ledige og kontakthjælps- og integrationsborgere. Du skal kunne give faglig sparring til medarbejderne. Du skal endvidere have erfaringer med drifts- og produktionsstyring i forhold til at optimere den daglige drift samt sikre rettidighed i samtaler og tilbud. Du skal samtidig have lyst til at prioritere tid til udviklingsinitiativer både i eget team og på tværs i organisationen.

Herudover er vores nye teamleder:
 • En nærværende, tydelig og anerkendende leder
 • En selvstændig leder, som har lyst til at indgå i ledelsesmæssigt teamwork og sparring
 • God til at have mange bolde i luften samtidig uden at miste overblik
 • En god kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • En leder med overblik – også for helheden
 • God til at lytte og være nysgerrig
 • Struktureret og overholder deadlines
 • Uhøjtidelig og ligetil  i sin stil og fremtoning
 • En troværdig og loyal kollega og leder
Hvad kan vi tilbyde:
I afdelingen Job & Udvikling er vi optaget af at udnytte potentialerne og synergieffekterne af en fælles myndighedsafdeling for alle målgrupper. Samtidig har vi, sammen med resten af Arbejdsmarked, stort fokus på at videreudvikle samarbejdet med Jobcentrets virksomhedsrettede arbejde og med Jobcentrets udførerdel samt ydelseskontor.
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, og med et kompetent og dygtigt samarbejdende lederkollegie, hvor vi er optaget af at lære af hinanden og anvende hinandens kompetencer.
Vi har en veldrevet organisation med fokus på kerneopgaven, på trivsel og på arbejdspladskulturen. Vi prioriteter nærværende ledelse bl.a. via 1:1 samtaler og via GLUS, TUS, MUS og LUS. Vi er i gang med at implementere en feedback kultur på alle niveauer i organisationen, som vil blive understøttet af undervisning til alle som del af et planlagt fælles ledelsesudviklingsforløb primo 2019.
Samtidig er vi kontinuerligt optaget af vores performance via data og resultater, som både medarbejdere og ledelse følger tæt.
Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe sø. Vi har fleksible
arbejdspladser.

Ansøgningsprocedure:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Hvis du har lyst til at høre mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inger Thorø Pedersen på tlf. 72 53 75 98 eller på mail: inthp@fmk.dk
Løn- og ansættelsesforhold vil blive aftalt med den overenskomstmæssige organisation.
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse d.01. marts 2019 eller hurtigst muligt.
 
Jobsamtaler forventes afholdt d. 16. januar 2019.
En evt. 2. runde forventes afholdt d. 21. januar 2019.
Ansøgningsfrist: d. 7. januar 2019 kl. 23.00
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Fuldtids skolepædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 07-01-2019 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen, Faaborg Midtfyn kommune.
 
Skolepædagog til Carl Nielsen Skolen 1. marts 2019 - 37 timer. 
 
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen er en to-sporet skole, og vi har ca. 380 elever. Skolens SFO har ca. 140 børn.

Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.

På Carl Nielsen Skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt.
Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.
 
Vi søger en skolepædagog i en fast fuldtidsstilling.
Som skolepædagog er du med i såvel skoledelen som SFO. I skoledelen er du tilknyttet primært én årgang. Vi har en skolepædagog tilknyttet hver årgang, fra forårs-sfo til udskoling efter behov.
  
Vi forventer af dig 
- at du vil tage aktivt del i både skoledelen og SFO-delen og kan rumme deres   
  forskellighed.
- at du er udviklingsorienteret og vil være med til at videreudvikle vores skole og sfo.
- at du vil indgå i et forpligtende samarbejde med nærvær, anerkendelse og godt humør.
- at du vægter faglighed og trivsel ligeværdigt.
- at du er engageret, fleksibel, ansvarsfuld og har en positiv indstilling til udfordringer.
 
Vi tilbyder dig 
- et job med kompetente, engagerede og gode kolleger.
- en skole/SFO, der er godt forankret i lokalsamfundet, og som vægter
  forældresamarbejdet højt.
 
Flere oplysninger kan fås hos indskolingsleder Susanne Pedersen, mail supe@fmk.dk eller på tlf. 72 53 39 01
Du kan læse mere om os på www.carlnielsenskolen.skoleintra.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist 
Der er ansøgningsfrist d. 7. januar 2019 kl. 10.00
Vi indhenter børneattest og straffeattest.
   
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 17. januar 2019
 
 

Pædagog til vuggestuen i Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 04-01-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledig 35 timers vuggestuepædagog stilling til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 1. februar 2019. 
 
Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativrig vuggestuepædagog på 35 timer pr. 01.02.19. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
 
Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer.
Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Vi søger en vuggestuepædagog med erfaring i arbejdet med og omkring de 0-3 årige.
Du har kontinuerlig opmærksomhed på børnenes indbyrdes relationer og egne relationer til børnene og kan handle derefter. Du involverer dig, og formår i mødet med børnene at arbejde med fokus på hverdagspædagogikken, inddrage små temaer og aktiviteter, samt understøtte børnenes udvikling, relationer og leg. Du har fokus på at være medskabende til at give børn sprog og tilrettelægge praksis ud fra dette.
 
Vi forventer at du:
 
Er rummelig og inkluderende i et anerkende ståsted
Er tydelig og struktureret
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde
Mestre og evner det skriftlige arbejde
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen
Kan anvende babytegn, eller vil lære det
Har kendskab til vuggestuepædagogik
Du må meget gerne være kreativ og spille på fx guitar
Har humor og er fuld af energi
 
Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkendende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik.
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Der vil være personalemøde 1 gang om måneden i tidsrummet kl. ca. 16-19.
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.
 
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 4. januar 2019. Samtaler forventes at bliver afholdt torsdag den 10. januar fra kl. 9.00 i Børnehuset Oasen, Kirkevej 12, 5772 Kværndrup.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf: 7253 4671 eller se vores hjemmesiden oasen.fmk.dk. 

Pædagogisk Assistent-elev

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 21-12-2018 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer?
Er du ansvarlig, robust, empatisk og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger som pædagogisk assistent-elev

Faaborg-Midtfyn Kommune søger 3 elever til uddannelsen som pædagogisk assistent pr. 1. marts 2019.

Uddannelsen
På uddannelsen vil du udvikle personlige og faglige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.
Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder:
 • Natur og ude-liv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.
Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense.
Praktikkerne tilrettelægges i Odense Kommune indenfor vuggestuer, børnehaver, skoler og tilbud for børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap.
Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Uddannelsen som pædagogisk assistent giver mulighed for, at du kan søge ind på pædagogstudiet, eller akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Adgangskrav
For at kunne søge en stilling som pædagogisk assistentelev skal du være i gang med Erhvervsuddannelsens Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet dette efter august 2015. Du skal vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning. Hvis du har taget grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen Fyn skal du vedlægge kompetencebevis og uddannelsesplan, som du kan finde på Social- og Sundhedsskolens elevplan.
EUX:
Har du taget EUX Grundforløb 2 og ønsker at fortsætte på EUX hovedforløb, så skriv dette i din ansøgning. EUX hovedforløb tager 3 år og består af 4 skoleperioder og 2 praktikperioder.
For nærmere afklaring ift. adgangskrav, kontakt da en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.
 
Hvad forventer vi af dig?
Vi lægger vægt på, at du:
 • Viser interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for det pædagogiske område.
 • Arbejder med personlig udvikling og indgår positivt i samarbejdet med respekt, ansvar og hensyn til andre mennesker.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
21. december 2018

Samtaler
Der afholdes samtaler i uge 4 2019.

Flere oplysninger
Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på: www.sosufyn.dk. og om Faaborg-Midtfyn Kommune på www.fmk.dk

Kontakt
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes kontaktperson
Gitte K. Zenker på tlf. 7253 5054 eller på mail gikez@fmk.dk samt Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på telefon 6310 2779.
 
 

Pædagog til SFO på Heldagsskolen Vantinge

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-12-2018 12:00
Arbejdssted: Heldagsskolen i Vantinge
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Heldagsskolen i Vantinge søger en pædagog til SFO på 25 timer ugentligt.

Vi søger en uddannet pædagog, der er fagligt dygtig med en positiv og professionel tilgang til arbejdsopgaver og udfordringer.
Som vores nye kollega vil du møde en fleksibel skoledag, hvor du både vil være tilknyttet SFO og vores indskoling. 
Du vil blive koordinator for vores SFO og skal indgå i et tværfagligt samarbejde med pædagoger og lærere og kan arbejde med børn og forældre med forskellige ressourcemæssige baggrunde.
 
Vi søger en dygtig og engageret pædagog med stor viden om og erfaring i at lave pædagogiske aktiviteter med børn særlige behov.
Vi vil især gerne se en ansøgning fra en pædagog som har erfaring med at arbejde med indskolingsbørn
 
Vi ønsker, at vores nye kollega har stor lyst til og mod på at udvikle pædagogiske aktiviteter i samarbejde med kolleger og indgå i interaktioner med børnene
udvikle meningsfulde læringsmiljøer
har erfaring i at arbejde med børn med særlige behov og udfordringer, 
vil indgå konstruktivt i arbejdet i et tværfagligt team
kan kommunikere klart i skrift og tale og er fortrolig med brug af it
er professionel i arbejdet med børn, der kan være udadreagerende
kan være bærer af den gode stemning 
 
Heldagsskolen Vantinge er en selvstændig Heldagsskole i FMK.
Målgruppen i skolen er elever med socio- og emotionelle problemstillinger, som har brug for støtte i både undervisnings-, social- og familiemæssige sammenhæng.
Vi har både elever med kognitivt lavt funktions niveau, elever med kognitiv funktionsniveau i normalområdet, begge kombineret med social/følelsesmæssige vanskeligheder.
Desuden har vi omsorgssvigtede elever der er anbragt uden for hjemmet.
 
Eleverne i målgruppen har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning, socialpædagogiske indsatser og eventuelle familiebehandlingsforløb går hånd i hånd.
 
 
Vi forventer at du kan:
 
• Sætte rammer
• Bevare overblikket og roen når det går stærkt
• Udstråle ro
• Følge strukturen og afvige fra denne, når det giver bedre mening i mødet med eleven
• Have erfaring med målgruppen (udsatte børn + indskoling)
• Brænde for at arbejde med målgruppen
• Have gode relations kompetencer
• Være lyttende og anerkendende
• Kendskab til miljøterapi
• Formulere dig skriftligt
• Være loyal overfor fælles beslutninger (eksempelvis struktur)
• Kendskab til den systemiske tænkning
• Kendskab til den mentaliserende tilgang (både teori og praksis)
 

Løn og ansættelse:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte skolens leder Anne Rasmussen på telefon 7253 5099
 

Projektleder til tværfagligt projekt målrettet sårbare ældre.

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 19-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Projektleder til tværfagligt projekt, målrettet sårbare ældre.
( Tidsbegrænset stillling)
Vil du være med til at udvikle og styrke indsatsen for sårbare ældre i Faaborg – Midtfyn Kommune? Har du mod på at være den, der skal facilitere fælles retning på tværs af myndigheden, hjemme-pleje, sygepleje, bostøtte og genoptræningsområdet i et 1,5 -årigt projektforløb? Så er du måske vores kommende projektleder til projektet ” Styrket rehabiliteringsindsats for sårbare ældre”

Faaborg – Midtfyn Kommune har fået bevilget 1,4 mio. kr. af sundhedsstyrelsens satspuljemidler til et tværfagligt projekt målrettet de sårbare ældre. Vi søger derfor en dygtig projektleder, der selvstændigt og med sikker hånd kan styre projektet i mål. Stillingen er en projektansættelse på 37 timer/uge tidsbegrænset til udgangen juni 2020, med evt. mulighed for forlængelse. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Om stillingen
Projektet, med titlen ”Bostøtter integreres i tværfaglige rehabiliteringsforløb for sårbare ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune”, har til formål at styrke de sårbare ældre borgeres sociale og psykiske funktionsevne, ved at udvikle de tværfaglige indsatser og samarbejdet mellem myndigheden, bostøtter, den kommunale sygepleje, den kommunale hjemmepleje og træningsområdet.
Som projektleder skal du gå forrest og sikre projektets fremdrift, så vi får:
 • Udarbejdet en detaljeret aktivites- og kommunikationsplan
 • Koordineret alle aktiviteter
 • Implementeret en tværfaglig rehabiliteringsmodel
 • Evalueret på om indsatserne virker og forslag til revudering
 • Vidensdelt
 • Afrapportering af milepæle og slutevaluering senest marts 2020
Din kompetence- og personprofil
Du har en relevant videregående uddannelse – gerne kombineret med en projekt- eller proceslederuddannelse. Du formår at holde balancen i en travl og kompleks hverdag, hvor dagene ikke er ens.

Derudover forestiller vi os, at du har:
 • Proces- og projektledelse af større tværgående opgaver
 • Lyst til at samarbejde med mange forskellige fagligheder om at udvikle indsatserne for sårbare ældre
 • Erfaring med facilitering af både små og store møder og workshops
 • Lyst til at arrangere temadage
 • Erfaring med, eller mod på, at udvikle evalueringsdesign, og selv gå forrest i både indsamlingen af empiri og i udarbejdelsen af den efterfølgende afrapportering
 • Gode kommunikationsevner i både skrift og tale og kan rumme mange forskellige målgrupper
 • Har erfaring fra en politisk ledet organisation
Vi tilbyder
 • En spændende projektlederstilling med høj grad af selvstændighed i den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • En unik mulighed for at fordybe sig i et projekt
 • Mulighed for både personlig og faglig udvikling
 • Et stærkt kollegialt fællesskab med god mulighed for sparring
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en projektansættelse på 37 timer/uge tidsbegrænset til juni 2020.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
Primære ansættelsessted er Faaborgvej 19, 5854 Gislev, men du vil skulle møde ind på forskellige lokationer i hele kommunen.
Du bliver ansat i Koncernen Sundhed og Omsorg. Du referer i det daglige til Sundhed og Omsorgs myndighedschef hvor projektet er forankret, men vil også få et tæt samarbejde med ledere af bostøtten, Den kommunale sygepleje, Den kommunale hjemmepleje og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Foged Justi, på tlf. 7253 6300 eller specialkonsulent Dorthe Brænder Lilliendal på tlf. 7253 5070.

Søg stillingen
Din ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk og skal være modtaget senest den 19. december 2018 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk ved hjælp af link.
Ansøgningen skal være vedlagt kopi af samtlige relevante eksamenspapirer samt evt. C.V., referencer mv.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. december 2019.
Ansættelsessamtalerne afvikles på Graabjergvej 3a, 5856 Ryslinge, mødelokale 51.
 
Faaborg – Midtfyn Kommune er en stor geografisk kommune hvorfor kørekort og bil er en forudsætning for at besidde jobbet. Der udbetales kørsel efter statens laveste takst.
 
Faaborg – Midtfyn Kommune har en vision om at alle medarbejdere er røgfri i arbejdstiden.
 

Plejehjemmet Prices Have Centeret, Faaborg søger 1 social- og sundhedsassistent til nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-12-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Prices Have Centeret, Faaborg søger 1 social- og sundhedsassistent til nattevagt
 
Stjernestunder finder også sted om natten…
 
Da en af vores dygtige medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega til en fast stilling som nattevagt pr. 1. februar 2019 eller snarest muligt derefter.
 
Stillingen er på 20 timer/uge. Der arbejdes hver anden weekend. Der er mulighed for at få ekstra vagter.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drewsen Bach.


Vi tilbyder
 • Kompetente kollegaer, der vægter samarbejde og sparring
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads
 
Vi søger
 • En god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • En medarbejder, der vægter faglighed højt og som arbejder helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers ønsker og behov
 • En person med hjertet på rette sted og hvor gensidig respekt og åben dialog er vigtige essenser i arbejdslivet
 
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail: doan@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag d. 19. december 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 20. december 2018 om formiddagen, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Ernæringsassistentelev

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 18-12-2018 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Fuldtid

Ernæringsassistentelev

Ernæringsassistentelev søges til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning.

Praktikken er dels i Plejehjemskøkkenet Humlehaven i Nr. Lyndelse og dels i Kølemadskøkkenet, Tømmergården i Faaborg og mulighed for 4 uger i køkkenet på Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe.
Elevstillingen er ledig pr. januar 2019 i forbindelse med opstart af grundforløb 2, praktikken starter 1. juli 2019. Alternativt ansættelse 1. juli, hvis der er merit for grundforløb 2 eller det er gennemført tidligere.

Arbejdstiden ligger indenfor tidsrummet kl. 6.30 – 18.00, der må påregnes arbejde i enkelte weekender.
I Faaborg-Midtfyn Kommune ansætter vi både voksenelever og ungdomselever, de ledige stillinger kan søges af begge.

Virksomhedsområde for uddannede ernæringsassistenter i Faaborg-Midtfyn Kommune:
 • Anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Arbejde ansvarligt, tværfagligt, udviklings- og borgerorienteret.
Vi tilbyder.

 • køkkener som leverer
  • døgnkost til 40 plejehjemsbeboere
  • køle-mapproduktion til 380 brugere i eget hjem
  • køle-map middagsmad til 3 modtage-køkkener
 • 2 praktiksteder
 • køkkener hvor uddannelsen af elever prioriteres højt
 • køkkener med engagerede kolleger og stor variation i opgaverne
 • køkkener hvor kvalitet i madlavningen vægtes højt
Vi forventer:
 • en elev som er stabil og pålidelig
 • en elev som har stor interesse for faget
 • en elev som har kendskab til It på brugerniveau
 • en elev som er robust og har gåpåmod
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Produktionsleder Lene Larsen tlf. 72 53 55 78, eller Leder af Kostforplejningen Dorit Jensen, tlf.72 53 5021.

Ansøg via rekrutteringssystemet på kommunens hjemmeside.
Ansøgningsfrist 18. december 2018

 

 •  


Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger 2 social- og sundhedshjælpere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-12-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger 2 social- og sundhedshjælpere
 
Pr. 1. februar 2019 søger vi:
 
- 1 social og sundhedshjælper til aftenvagt på 28 timer/uge. Vagterne er i en 5–2 turnus med arbejde mandag og tirsdag i alle uger, samt fredag, lørdag og søndag i lige uger.
 
- 1 social og sundhedshjælper til dagvagt på 24 timer/uge med weekendvagt i ulige uger.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
http://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål, eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 18. december 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 2. januar 2019, på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger 2 social- og sundhedsassistenter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-12-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger 2 social- og sundhedsassistenter
 
Pr. 1. februar 2019 søger vi:

- 1 social- og sundhedsassistent til dagvagt på 30 timer/uge med weekendvagt i ulige uger.
 
- 1 social- og sundhedsassistent på 24 timer/uge fordelt på 8 dagvagter og 7 aftenvagter over 4 uger. Aftenvagterne er placeret hver anden weekend i ulige uger, samt 1 fredag over de 4 uger. 
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 18. december 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 2. januar 2019, på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Fysioterapeut til fast stilling

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 17-12-2018 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                                     Fysioterapeut
                                                          søges til

                                  Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

 
                       Brænder du for rehabilitering i et tværfagligt miljø?

                       Kan du trives med genoptræning af borgere med komplekse problemstillinger                        og har du kompetencer indenfor geriatri?

                      Kan du indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde og samtidigt stå fagligt på egne 
                      ben?
Vi søger pr. d. 1.februar 2019 eller gerne før, en fysioterapeut til en fast stilling, 28 timer ugentligt med funktion i udvidet dagvagt, weekender og helligdage.
Du vil blive en del af ”team Bakkegården”, der består af 4 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Teamet varetager den daglige genoptræning af borgere i midlertidigt døgnophold på ”Rehabiliteringscenter Bakkegården”.
Borgere visiteres til et rehabiliteringsophold efter sygehusindlæggelse. Der er overvejende tale om rehabiliteringsforløb for borgere med komplekse problemstillinger, typisk med en geriatrisk og/eller ortopædisk diagnose. Formålet med opholdet kan fx være en afklaring af borgers mulighed for at vende tilbage til eget hjem.

Dine arbejdsopgaver: 
 • Sammen med dine terapeutkollegaer skal du varetage den daglige genoptræning (efter Sundhedsloven) af borgere, der er i midlertidigt døgnrehabiliteringsophold.
 • I tæt samarbejde med terapeutteamet, skal du indgå i det daglige samarbejde med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og TIV (Terapeuter i Visitationen)
 • Du skal indgå i en fast vagtplan over alle ugens 7 dage, med weekendarbejde hver 4. weekend, samt helligdagsvagt.

Vi er:
Organiseret i ”Forebyggelse, Træning og Rehabilitering” hvor genoptræningen varetages af trænende ergo- og fysioterapeuter, fordelt i 6 teams, spredt geografisk i kommunen. Terapeuterne mødes på tværs i Fagområder, hvor der arbejdes med faglig udvikling og praksis-læring.                                                                                

Vi kan tilbyde:
 • En selvtilrettelæggende arbejdsdag, hvor humor og forskellighed vægtes højt.
 • En tæt faglig sparring med kollegaer.
 • Høj prioritering af tid til faglig udvikling og deltagelse i Fagområdet Geriatri
 • Et godt tværfagligt samarbejde
 • Uddannelse i Blomstringsuniverset og den personcentrerede tilgang.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med god trivsel og høj social kapital.
 • Personlig adgang til iPad og bærbar pc.

Vi søger en fysioterapeut, der:
 • har lyst til og erfaring med genoptræning af borgere med geriatriske og/eller ortopædiske problemstillinger.
 • er fleksibel ift. at indgå i vagtplan og er indstillet på at være fleksibel ved sygdom / fravær.
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og kan indgå konstruktivt i samarbejde med mange, forskellige faggrupper.
 • har et godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • kan arbejde selvstændigt.
 • har kørekort.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og lokal aftale om Retningslinjer for Arbejdstilrettelæggelse.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos team Bakkegården tlf. 72 53 62 91 eller afdelingsleder Anne Bro, tlf.72 53 63 51.
Ansøgningsfrist d. 17.december 2018 kl. 12
Samtaler forventes gennemført torsdag d. 20. december 2018.
Du kan læse mere om os på http://rta.dk
 

Center for Opvækst og Læring søger en medarbejder på fuld tid til det kommunale læsetilbud i perioden 1/1 2019 - 1/6 2019

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Du skal:
- være uddannet læsevejleder og/eller have erfaring med ordblindeundervisning
- have kompetencer inden for kompenserende it og digitale læremidler
- kunne varetage undervisningen i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk, kristendom/historie og idræt
- have lyst til at undervise 10 ordblinde elever, der har brug for et fagligt løft i alle fag
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for Forebyggelse, Skole og Ungdommens uddannelsesvejledning Jesper Dyreborg på telefon 72533161.
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Der er tale om en tidbegrænset stilling med ansættelse 1. januar 2019 - 1. juni 2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 17. december 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag eftermiddag den 18. december 2018.
 
 

Ernæringassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 17-12-2018 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Primært Plejehjemskøkkenet Tingager i Ringe.  I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-3 dage om måneden i et andet køkken.
 
Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 7-9 t varighed i tidsrummet
kl. 6.00-19.00, der arbejdes hver 4. weekend og Plejehjemskøkkenet Tingager er bemandet i tidsrummet kl. 7.00-15.30 pt.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. Februar 2019 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddanne ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.
   
  Køkkenet Tingager producerer døgnkost til 58 beboere på Plejehjemmet Tingager, det varme måltid og mellemmåltider til 2 aktivitetscenter og cafe.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist mandag den 17. december 2018 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af ugen.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Lene Larsen 7253 5578.
 

Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk søger 1 social- og sundhedsassistent / plejehjemsassistent

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-12-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk søger 1 social- og sundhedsassistent / plejehjemsassistent
 
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. januar 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent/plejehjemsassistent til en fast stilling i aftenvagt.
 
Stillingen er på 28 timer gennemsnitlig pr. uge og der arbejdes 5 og 2 dage, samt hver 2. weekend.
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 17. december 2018 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 19. december 2018 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.