Single

Genopslag - Afdelingsleder til Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-06-2019 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. På det Socialfaglige Område arbejdes der under SEL §103, §104, §85 og VSU/STU. Tilbuddene er fordelt på 6 matrikler. Vi har en flad ledelsesstruktur og en uformel omgangstone.

Du vil have direkte personaleledelse for 28 medarbejdere.

Dit primære ledelsesområde består af tre tilbud under SEL §103 og §104 og en noget under LAB §32. Tilbuddene indeholder beskyttede værksteder med pakke- montageopgaver, serviceopgaver og egenproduktion samt aktivitetstilbud fordelt på grupper med fokus på fx idræt og kreativitet. Tilbuddene er fordelt på to matrikler i henholdsvis Kværndrup og Broby.

Målgruppen er primært borgere over 18 som er psykisk sårbare/har psykiatriske diagnoser og personer med udviklingshæmning. En mindre del af målgruppen er personer med demens, senhjerneskade, misbrugsproblematikker eller med en diagnose inden for autismespektrumsforstyrrelser.

De daglige opgaver spænder fra fokus på kultur og faglighed, til produktion, samarbejde med myndighedsafdelingen og Arbejdsmarked, økonomisk overblik, optimering af arbejdsgange, fortsat implementering af KRAP samt kvalitet i målsætning. Et af dine første fokusområder vil være at understøtte den nylige fysiske sammen flytning af to af tilbuddene.

Om Jobbet
Ledelsesfelt
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver, samt perioder med højt arbejdspres. Du trives med at dine ansvarsområder spænder bredt i forhold til målgrupper, indhold og udfordringer og dermed hvad der kræves af dig. Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft.
 
Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et frit og ressourcefokuseret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der potentielt kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.
 
Matrixledelse
Som en naturlig forlængelse af vores fokus på at udnytte vores spidskompetencer på tværs af Det Socialfaglige Område er vi inspireret af matrixledelse. Det er derfor vigtigt at du kan se muligheder i- og har overblikket til at påtage dig ansvarsområder på tværs. Samtidig skal du kunne afgive kontrollen til dine lederkolleger på ansvarsområder i dine primære afdelinger.
 
Uddannelsesmæssig baggrund
Vi ser gerne at du er uddannet cand. pæd. eller har en anden kandidatgrad, med en solid faglig ballast i forhold til hele det socialfaglige område. Gerne særligt kendskab til den kognitive tilgang. Desuden er det en fordel hvis du har en ledelsesmæssig videreuddannelse. Din uddannelse skal gerne komplementeres af gode kommunikative egenskaber så du fx kan formidle svært stof så det er forståeligt.
 
Erfaring med målgruppen og ledelse
Det er en fordel hvis du har erfaring med målgruppen såvel praktisk som ledelsesmæssigt.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen på 72 53 89 41
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse pr. 1 august 2019 eller hurtigst muligt. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 20. juni 2019 kl. 12:00.
Vi holder første samtalerunde d. 24. juni 2019, hvor du skal forvente at der er en case. De der indkaldes til samtale kontaktes d. 21. juni 2019. Udvælges du til uddybende samtale som afholdes d. 26. juni 2019, skal du før kl. 16:00 d. 25. juni 2019 udfylde tilsendt materiale i forhold til personlighedsprofil.

Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-06-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger. Vi har brug for dig. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har to stillinger ledige til besættelse pr. 1. august på afd. Pontoppidan. Den ene stilling er en fuldtidsstilling med timer i vores yngste og mellemste specialklasse, som består af elever fra 0.-6.klassetrin. Den anden stilling vil være en mindst 80 % stilling med mulighed for ekstra timer i vores udskolings specialklasse fra 7.-9.klasse.
Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 
Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene
 
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.
 
Fortæl os hvad du kan!
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.
 
 
Ansøgningsfrist: 19. juni, Samtaler forventes afholdt mandag d. 24. juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt viceskoleleder Brian Bisgaard på tlf. 72533861, afd. leder Tine Sjørup på tlf. 72533871 eller afd. leder, Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 
 
 
 
 

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE RINGE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 17-06-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sygeplejersker søges til den kommunale sygepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune – Område RINGE
 
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. August 2019. Stillingen vil være primært dagvagt kombineret med aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske.

Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har lyst til at deltage i arbejdet med og oplæringen af sygplejestuderende.
 • Har kørekort
 
Alt det med småt
Løn & ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillinen fås ved henvendelse til gruppeleder Svend S. Davidsen tlf.: 7253 6405

Ansøgningsfrist: 17. Juni 2019, kl. 1000
Samtaler forventes afholdt 20. Juni 2019
 

Konsulent søges til Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 16-06-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Konsulent søges til Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Er du optaget af at understøtte og kvalificere kerneopgaven i Jobcenter og Borgerservice? Brænder du for at understøtte ledelsessystemet med tilbud om projektledelse, ledelsesrådgivning og optimering af arbejdsprocesser? Trives du med at skabe udvikling og resultater sammen med engagerede kollegaer?
Så er et job som konsulent i Arbejdsmarkeds Administration lige noget for dig.
 
Om jobbet
Dine opgaver vil primært bestå i at planlægge og understøtte tværgående processer og projekter i Arbejdsmarked. Desuden skal du medvirke til at understøtte den samlede ledergruppe i implementering af de overordnede strategier for Arbejdsmarked, som de er formuleret i f.eks. Kommunens Udviklingsstrategi og Beskæftigelsesplan. Derfor er det vigtigt, at du kan agere ubesværet i forskellige sammenhænge og på forskellige lederniveauer. Der vil indimellem også være behov for, at du kan stå i spidsen for komplekse processer og projekter, samt du kan agere på det interpersonelle plan.
 
Din profil   
Vi søger en kandidat med de rette kompetencer og relevant erfaring. Det forventes, at du har erfaring med projektledelse, optimering af arbejdsprocesser, rådgivning af ledelse samt udvikling og implementering af strategier.
 
Det er en fordel, at du tidligere har arbejdet i en stab eller en administration i en offentlig organisation, men absolut ikke en forudsætning. Du kan også have erfaringer fra private virksomheder med lederunderstøttelse, implementering af strategier og optimering af arbejdsprocesser.
 
Vi forventer, at du:  
 • Trives med, at politisk fastsatte mål og retningslinjer er en del af arbejdet 
 • Har erfaringer med at drive med udviklingsindsatser og større udviklings- og implementeringsprojekter  
 • Er en idérig facilitator og ved, hvordan du kan involvere medarbejdere og ledere i udviklingsopgaver og implementeringsprocesser  
 • Har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner – og gerne erfaring med politisk betjening  
 • Kan arbejde på tværs af hele Arbejdsmarked og håndtere forskellige interessenter  
 • Har blik for, hvem du skal involvere samtidig med, at du arbejder selvstændigt, systematisk og bevarer overblikket  
 • Trives som sparringspartner for kolleger med andre fagprofiler 
 • Har en akademisk uddannelse inden for administration, statskundskab, cand.merc. eller lignende
Du skal løse opgaver inden for følgende områder:
 • Projektledelse
 • Forandringsledelse
 • Procesoptimering / Arbejdsgangsanalyse
 • Skriftlig og mundtlig formidling
 • Analyse
 • Problemløsning
 • Koordinering
 • Facilitering / mødeledelse
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Administrationen, med 22 medarbejdere, har ansvaret for at understøtte den samlede organisation i Arbejdsmarked administrativt, konsulentunderstøttende og strategisk.
 
Vi konsulentunderstøtter ledelsesgruppen i Arbejdsmarked med blandt andet rådgivning, analyser, præsentationsmateriale, politiske sager, projekt- og processtyring, ligesom strategiudvikling og –implementering understøttes. Desuden sikrer vi driften af en lang række organisatoriske systemer som fx ansættelse af nye medarbejdere, ferie/fravær, betaling af regninger og meget mere.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
Vi tilbyder   
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med udsigt over Ringe Sø.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid med tiltrædelse den 1. august 2019 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte administrationsleder Brian Birkelund Jørgensen på telefon 7253 1673 eller e-mail briaj@fmk.dk.
 
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Jobcenteret her:
Beskæftigelsesplan
Udviklingsstrategi
Arbejdsmarkedsudvalget

Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 16. juni 2019 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. juni 2019. Eventuel 2. samtale afholdes den 25. juni 2019.  
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 

Fællesindkøb Fyn søger udbudskonsulent til strategisk indkøb af varer og tjenesteydelser

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 14-06-2019 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 147.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Vi søger en selvstændigt arbejdende udbudskonsulent med stort drive og engagement samt erfaring med offentligt strategisk indkøb.

Dine primære arbejdsopgaver
 • Tilrettelægge og gennemføre udbud og tilbudsindhentninger på vare- og tjenesteydelsesområder
 • Sikre at brugernes behov udmøntes i attraktive aftaler gennem dialog eksternt og internt
 • Formidle indhold og værdi af indgåede kontrakter i tæt samarbejde med vores interessenter
 • Drifte kontrakterne i samarbejde med supportteamet
 • Yde konsulentbistand i forhold til konkurrenceudsættelse, kontrakter og indkøb
 • Understøtte kommunernes politikker og effektiviseringsstrategier
 • Udarbejde relevante analyser
Din profil
 • Erfaring med EU's udbudsregler, herunder udbudsloven
 • Interesse for at arbejde bredt med udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunerne
 • Praktisk erfaring med offentlige udbudsprocesser som ordregiver eller tilbudsgiver
 • Gerne erfaring med kontraktstyring
 • Rutineret bruger af gængse pc-værktøjer, herunder især Excel
 • Helheds- og procesorienteret tilgang til opgaverne, herunder erfaring med projektledelse
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Personligt drive, der bidrager aktivt til at nå fælles mål
 • Udadvendt og selvstændig personlighed med solide samarbejdsevner og ikke mindst godt humør
 • Relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang, med vide mulighe­der for selv at præge job og dagligdag.
Arbejdspladsen er placeret i Gislev.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med mulighed for fleksibel arbejdstid.
Tiltrædelse: 1. september 2019 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller jurist Line B. N. Andersen tlf. 7253 1197 - mail: libna@fmk.dk
Du kan få flere informationer om Fællesindkøb Fyn på www.indkobfyn.dk.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er os i hænde senest den 14. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 26 og 27.
 

Serviceminded sagsbehandler til Opkrævning

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 14-06-2019 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Serviceminded sagsbehandler til Opkrævning
 
Er du serviceminded? Er du god til at kommunikere anerkendende og i øjenhøjde med både borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere?
 
Hvis du kan svare ja til ovenstående, så kunne du meget vel være vores nye kollega i Opkrævning, som skal understøtte vores arbejde med en effektiv opkrævning af kommunens tilgodehavender. 
 
I Opkrævning vil du bl.a. komme til at arbejde med:
 • Opkrævning af kommunens tilgodehavender fra eks. musikskole, daginstitution, kontanthjælp, kommunale regningskrav og mellemkommunale krav
 • Besvare henvendelser fra borgerne på telefon
 • Indgå betalingsaftaler, fastsætte tilbagebetaling, lave udbetalinger mm.
 • Afstemninger
 
Arbejdsopgaverne bliver endeligt fastlagt i teamet ud fra det nye teams samlede kompetencer.
 
 
Den ideelle ansøger har følgende kvalifikationer:
 • Kendskab til kommunal opkrævning
 • Serviceminded og engageret
 • I stand til at håndtere en vanskelig samtale med en borger
 • Arbejder struktureret og har god ordenssans
 • God til mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Godt humør og en god portion humor
 • Kendskab til økonomiløsningen Prisme
 
Vi lægger vægt på, at du har flair og/eller lyst til at få kendskab til de bagvedliggende systemer, så du kan hjælpe med systemforståelse, -understøttelse og -vedligehold.
 
Opkrævning er et team på 4 medarbejdere i afdelingen Økonomi og Løn, som holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej.
 
Vi tilbyder dig:
 • Spændende arbejdsopgaver, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø og gode kolleger
 • En udfordrende hverdag
 • En fleksibel arbejdsplads med fokus på work-life balance
Jobbet er som udgangspunkt på 32 timer ugentligt med forventet tiltrædelse 1. september 2019. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte Opkrævning på tlf. 72531565 eller afdelingsleder Sofie Loftsgaard på tlf. 72531480
 
Ansøgning med eventuelle bilag skal indsendes senest d. 14. juni 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 25. juni 2019. 
 

Analytisk stærke økonomikonsulenter med lyst til tværfagligt samarbejde

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 13-06-2019 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Analytisk stærke økonomikonsulenter med lyst til tværfagligt samarbejde
 
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet mange forandringer på de indre linjer. Det stiller større krav til økonomifunktionen om at kunne levere solid proaktiv. styringsinformation til alle niveauer. Vi søger derfor 2 analytisk stærke økonomikonsulenter, der primært skal bidrage til styringen af økonomien under Opvækst og Læring (skoler og dagtilbud) og Sundhed og Omsorg (ældre, sundhed og handicap).
 
I funktionen som økonomikonsulent har du bl.a. ansvaret for følgende opgaver:
 • Budgetlægning og budgetopfølgning under fagområderne
 • Økonomisk understøttelse og strategisk sparringspartner for de budgetansvarlige ledere
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og politiske udvalg
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af udgifts- og effektanalyser
 
Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller anden relevant uddannelse evt. nyuddannet. Du skal være analytisk stærk med stor talforståelse og evne at skabe overblik over store mængder af information – også under tidspres. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig på opgaveløsningen under fagområderne. Da du vil skulle arbejde sammen med fagprofessionelle ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde tværfagligt herunder formidle økonomistyring til dine samarbejdspartnere både i skrift og tale.
 
Den ideelle ansøger har desuden følgende kvalifikationer:
 • Kendskab til kommunaløkonomi
 • Erfaring med økonomistyring
 • Stærke IT-kompetencer, herunder erfaren bruger af Excel
 
Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som udover økonomistyring omfatter løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol for socialt bedrageri.
 
Økonomi og Løn ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi lægger stor vægt på at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance.
 
Økonomi og Løn holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej.
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. august 2019.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte chef for Økonomi og Løn Morten Bentsen tlf. 72531483 eller afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest d. 13. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 18. juni. 

Kan du skabe en intern fortælling, der kan flytte en organisation?

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 13-06-2019 10:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kan du skabe en intern fortælling, der kan flytte en organisation?
 
En af vores kolleger har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi en stærk kommunikatør, der brænder for kommunikation på organisationens interne linjer og ser en spændende udfordring i at bringe sin faglighed i spil, for at vi som organisation kan nå vores mål.
 
Vi tør lægge barren højt og gå nye veje – og det er der brug for, når vi som organisation skal realisere en ambitiøs udviklingsstrategi. Det giver rum for et hav af spændende opgaver, som hele tiden rykker ved vores egen og andres opfattelse af, hvem og hvad vi er. Det er eksperimenterende, nytænkende, kreativt og enormt givende, og vi kan helt sikkert love dig, at dit arbejdsliv bliver både spændende og uforudsigeligt.
 
Den centrale kommunikationsfunktion er et team på fem engagerede konsulenter, der sammen med vores leder har et bredt opgavefelt med web, sociale medier, pressehåndtering, events og krisekommunikation. Vi yder også kommunikativ understøttelse af såvel fagområder, strategiske projekter og ikke mindst det udviklingsprogram, som skal sikre, at vi når målene i vores udviklingsstrategi. Vi har det rigtig godt sammen og glæder os til at byde en ny kollega velkommen.
 
Vi har hver vores opgaveportefølje, men løfter også en del opgaver i fællesskab som fx opslag på Facebook, historier på vores intranet, kommunikativ understøttelse af events og diverse ad hoc-opgaver.
 
Dine hovedopgaver vil være:
 • intern kommunikation – herunder kommunikativ understøttelse af centrale, strategiske forandringsprojekter
 • kommunikationspartner for Sundhed og Omsorg samt By, Land og Kultur
 • projektledelse – herunder styrkelse af organisationens kommunikative kompetencer.
   
Din kommunikation skal skabe følgeskab og ændre adfærd
Vi er en organisation i konstant forandring, hvor arbejdsprocesser optimeres, adfærd ændres, tværfagligt samarbejde udforskes mv. Alt sammen for at sikre, at vi skaber størst mulig værdi for borgerne. En effektfuld intern kommunikation er en vigtig forudsætning for at lykkes med denne opgave, og det bliver en af dine hovedopgaver. Du skal hjælpe med at finde kommunikative virkemidler til bl.a. at understøtte, at vi køber ind på den rigtige måde, at vi håndterer data korrekt, at vi styrker organisationens trivsel – og meget, meget mere. Kort sagt, at vi bliver ved med at tage vigtige skridt frem mod at blive den organisation, vi ønsker at være.
 
Vigtig samarbejdspartner
En af opgaverne i den centrale kommunikationsfunktion er, at alle fagområder har en kommunikationspartner i teamet. Vi samarbejder tæt med fagområdets ledelse og konsulenter om at styrke områdets opmærksomhed på deres kommunikative potentialer. Vi støtter dem i at føre dem ud i livet gennem rådgivning og sparring og løser konkrete kommunikative opgaver. En af dine vigtige opgaver bliver at være kommunikationspartner for de to fagområder: Sundhed og Omsorg samt By, Land og Kultur.
 
Du er teamets projektmager
Vi har projekter om ny designlinje og bedre breve liggende klar, som du skal være projektleder på. Vi forventer, at du har erfaringer og evner, som vil gøre dig i stand til at gennemføre projekter som disse med sikker hånd, og at du mestrer både at have rollen som projektleder og kommunikationsfaglig ekspert i et projekt.
 
Endelig vil du – sammen med vores leder – blive ankermand på vores indsats for at styrke den øvrige organisations kommunikationsfaglighed.
 
Vores tanker om dig
Du har en kommunikationsfaglig baggrund, dit sprog er fængende, og du ved, hvordan du kan nå din målgruppe. Du har erfaringer fra en stor, politisk ledet organisation – gerne fra en kommune. Du kan navigere i de mange interesser, der er på spil, og har en evne til på strategisk niveau at se helheder og sammenhæng. Du mestrer projektarbejdsformen og er vant til at kvalificere tids- og procesplaner med kommunikationsaktiviteter.
 
Vi forventer, at du er god til at skabe relationer. Du er nysgerrig og evner at sætte dig ind i andres faglighed, men har også en gennemslagskraft, der gør dig i stand til at bringe din egen faglighed i spil på en konstruktiv og værdiskabende måde. Du motiveres af, at din kommunikation gør en forskel og er i stand til at finde kreative løsninger for at skabe resultater. Du arbejder godt på egen hånd, men er også i stand til at påtage dig et fælles ansvar, og kan i det hele taget få dine opgaver ud over rampen.
 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt – og har vi vakt din interesse, ser vi frem til at få din ansøgning senest den 13. juni kl. 10. Vi holder samtaler den 20. juni og eventuel 2. samtale den 25. juni.
 
Politik og Strategi holder til på rådhuset i Ringe. Der er tale om en fast stilling på 37 timer/uge, som aflønnes efter gældende overenskomst, og lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Kommunikation og Turisme, Aino Faldborg, på tlf. 7253 1063 eller chefkonsulent Annette Wognsen Frederiksen på tlf. 7253 1173.
 

Webkonsulent til barselsvikariat

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 13-06-2019 10:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Webkonsulent til barselsvikariat
 
En af vores kolleger går snart på barsel, så vi mangler en dygtig webkommunikatør, der kan hjælpe os med at drive og udvikle vores digitale kommunikation. Har du erfaring med formidling på nettet, er webtilgængelighed ikke et fremmedord for dig og kan du gennemføre webprojekter i en stor organisation, så er det måske dig, vi leder efter.
 
Som webkonsulent kommer du til at arbejde med både kommunikation og udvikling, men også drift af vores digitale platforme. Sammen med vores webansvarlige skal du være med til at drage omsorg for vores intranet, som forbinder organisationens 4.000 medarbejdere, og vores hjemmeside og omkring 50 subsites, hvor kommunens 52.000 borgere kan betjene sig selv og finde den viden, de har brug for.
 
Du skal kunne lide en omskiftelig hverdag, hvor der både er drift, udvikling og konkrete kommunikationsopgaver på to-do-listen. Du skal hjælpe alle de webredaktører, der sidder rundt omkring i organisationen med teknisk support, opsætning af indholdssider, ny IA, sparring om UX osv.
 
Vi står over for en række spændende projekter på vores hjemmeside, så den lever op til kravene omkring tilgængelighed og GDPR og derudover har vi et forholdsvist nyt intranet, som vi fortsat arbejder på at udbygge og udbrede anvendelse af. Dem skal du være med til at understøtte.
 
En af de vigtige opgaver i den centrale kommunikationsfunktion er, at alle fagområder har en kommunikationspartner i teamet. Som kommunikationspartner samarbejder vi tæt med fagområdets ledelse og konsulenter om at styrke områdets kommunikative indsatser. Du bliver kommunikationspartner for vores børneområde, Opvækst og Læring. Denne opgave har en tyngde, der ca. svarer til 1 dag om ugen.
 
Vores tanker om dig
Vi forventer at du:
 • har en relevant uddannelse inden for kommunikation med stærke digitale kompetencer
 • har teknisk flair og kan begå dig sikkert i CMS. Vi bruger TYPO3 til vores hjemmeside, og SharePoint med en Wizdom overbygning på vores intranet
 • har praktisk erfaring med CMS´er og kan sætte dig ind i de tekniske logikker og muligheder i de digitale løsninger – vi forventer ikke at du kan kode eller programmere
 • har erfaring med udviklingsprojekter inden for webområdet
 • har kendskab til webtilgængelighed
 • har kendskab til webstatistik (fx Siteimprove)
 • kan overholde deadlines og tage ansvar for egne arbejdsopgaver.
   
Hvis du har erfaringer fra en politisk ledet organisation, er det en fordel, men det er ikke en forudsætning.
 
Om os
Vi er et team på fire engagerede konsulenter, der sammen med vores leder har et bredt opgavefelt med web, sociale medier, pressehåndtering, events og krisekommunikation. Vi yder også kommunikativ understøttelse af såvel fagområder, strategiske projekter og ikke mindst det udviklingsprogram, som skal sikre, at vi når målene i vores udviklingsstrategi.
Udover dine hovedopgaver vil du i mindre omfang skulle bidrage til at løse opgaver i teamet. Vi har en bred vifte af kommunikationsopgaver, der består af alt fra at skrive taler, pressemeddelelser, nyhedsbreve og korrekturlæsning til at lave tekster til hjemmeside, intranet og de sociale medier. Hverdagen er uforudsigelig og fuld at spændende udfordringer, og du skal med en god gammel kliché kunne have mange bolde i luften samtidig. Vi har det rigtig godt sammen og glæder os til at byde en ny kollega velkommen.
 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt – og har vi vakt din interesse, ser vi frem til at få din ansøgning senest den 13. juni kl. 10. Vi holder samtaler den 18. juni og eventuel 2. samtale den 20. juni.
 
Politik og Strategi holder til på rådhuset i Ringe. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer/uge, som aflønnes efter gældende overenskomst, og lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Vikariatet vil i første omgang løbe fra 1. august 2019 – 31. marts 2020, men vi forventer, at der vil være mulighed for forlængelse i op til tre måneder.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af Kommunikation og Turisme, Aino Faldborg, på tlf. 72 53 10 63 eller webansvarlig Melina Martinez på tlf. 72 53 20 89.
 
 

Engageret og erfaren pædagogisk-administrativ konsulent til en spændende stilling i pladsanvisningen i Opvækst og Læring

Jobkategori: Kontor og administration, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 12-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede børneområde, og brænder du både for det administrative- og det udviklingsorienterede arbejde? Har du en indgående viden om opgaver og udfordringer på småbørnsområdet? Har du gode kommunikative evner på dansk og engelsk? Har du flair for at jonglere med tal? Har du erfaring med at arbejde tæt på kommunens politiske- og administrative ledelse, og i samarbejde med ledere og kollegaer løse opgaver på tværs?
 
Dine opgaver: 
Som pædagogisk- administrativ konsulent vil du få mulighed for at løse mange forskelligartede opgaver inden for pladsanvisning, forældrebetaling og udviklingsopgaver under dagtilbudsområdet.
 
Du skal varetage opgaver inden for følgende områder:
 • Telefonbetjening af borgere vedrørende dagtilbud og forældrebetaling
 • Administration af forældrebetaling og fripladstilskud
 • Pladsanvisning til dagpleje, vuggestue og børnehave
 • Samarbejde med dagtilbuds- og SFO ledere
 • Samarbejde med private institutioner i forhold til godkendelse og tilskud
 • Tilsyn i private pasningsordninger
 • Udviklingsopgaver i forhold til dagtilbudsområdet
 • Udarbejdelse af politiske dagsordener
 
Hvem er du?
 • Du har en pædagogisk uddannelse gerne suppleret med forvaltningserfaring.
 • Du har nogle års erfaring inden for dagtilbudsområdet.
 • Du har erfaring med kommunale drifts- og udviklingsopgaver, herunder gerne kendskab til KMD Institution.
 • Du har analytiske kompetencer, er handlekraftig og psykisk robust.
 • Du har stærke kommunikative kompetencer såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du kan begå dig i en politisk styret organisation, hvor forventningerne er høje, og hvor opgaverne kan komme hurtigt og med variation.
 • Du tænker helhedsorienteret og på tværs af organisationen.
 
Hvem er vi?
Du vil blive en del af et ambitiøst sekretariat, der arbejder med det samlede 0 -18 års område. Et spændende miljø med mange forskellige fagligheder, hvor vi prioriterer en fri omgangstone og en god atmosfære, og hvor den ene dag sjældent ligner den anden.
 
Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du rette henvendelse til pædagogisk konsulent Kirsten Kousgaard på tlf. 72533210, pædagogisk konsulent Anne Lise Vexlund på tlf. 72533202 eller Sekretariatschef Sisi Eibye på tlf. 72533105.
 
Derudover kan du orientere dig om vores organisation, politikker og strategier m.v. på www.fmk.dk
 
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse seneste den 15. august 2019 
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet børne- og straffeattest.
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest d. 12. juni kl. 12.00.
 
Vi forventer at afholde 1. samtale d. 17. juni 2019 og 2. samtale d. 20. juni 2019.
 

Leder til to velfungerende Børnehuse/døgninstitutioner

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du stå i spidsen for udviklingen og driften af vores døgninstitutioner, børnehusene Fjelleruphus og Damtoften?
 
Du skal som leder af husene være i stand til at skabe faglig retning og samtidig sikre en medarbejdergruppe som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig.
Forventningen er, at du kan omsætte dine ledelseskompetencer så trivsel, engagement og professionel faglighed giver effekt for vores børn, forældre og samarbejdspartnere.
Som daglig leder udgør du – sammen med stedfortræderen - den øverste ledelse i Børnehusene.
 
Du vil få ansvar for og personaleledelse af en stedfortræder samt 25 medarbejdere bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, rengøringsassistent, kontorassistent og PAU-elever samt pædagogstuderende, fordelt på de to institutioner. Du vil herudover have ansvar for et vikarkorps på omkring 18 medarbejdere.
 
Som leder vil din vigtigste opgave være, at bidrage til, at børnehusene hænger sammen både i forhold til driften og personalet. Du vil indgå i og være ansvarlig for, at det pædagogiske behandlingsmiljø og personalet udvikles og trives.
 
Du skal som leder være tilgængelig for medarbejderne og være klar til at smide det, du har i hænderne, for at få driften til at hænge sammen, velvidende at de andre opgaver stadig skal landes – af dig og inden for deadline.
 
Du er den gennemgående røde tråd, hvorfor det er vigtigt, at du besidder et skarpt overblik for både helheden og detaljen og samtidig kan have mange bolde i luften på samme tid.
 
Opgaverne vil være alsidige og mangfoldige, og man bevæger sig bredt inden for ledelsesfagets rammer, lige fra den gængse personaleledelse til faglig ledelse, strategisk ledelse og ikke mindst systemisk ledelse. Herudover organisatorisk udvikling, vagtplanlægning, dokumentationsopgaver, faglige oplæg, mødefacilitator, team- og lederudvikling, økonomisk overblik, udnyttelse af ressourcer, daglig drift og meget, meget mere.
 
Vi søger en igangsættende og visionær administrativ leder, som
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på døgninstitutionsområdet
 • er synlig og har ledelsesmæssig kompetence, overblik, faglig viden og erfaring.
 • kan indgå i og bidrage til det behandlingsmæssige arbejde
 • har erfaring med målgruppen og en relevant lederuddannelse
 • er stabil, engageret, fleksibel, målrettet og psykisk robust
 • kan samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt
 • kan sætte en meget høj faglig standard
 • er særdeles velformuleret i både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling

Vi tilbyder
 • En synlig, strategisk, systemisk tænkende og visionær ledelse, der sætter pris på åbenhed, ærlighed og gode menneskelige værdier
 • En fantastisk personalegruppe, bestående af forskellige faggrupper, der alle skal kunne arbejde tværfagligt
 • En fagligt dygtig stab som elsker arbejdet med udsatte børn og unge og som vil hjælpe med at udvikle børnehusene, dig, medarbejderne og de unge
 • En udfordrende og spændende hverdag, som kræver robusthed
 • To institutioner med nogle fabelagtige rammer og enestående omgivelser
 
Du vil endvidere være en del af ledergruppen i Center for Opvækst og Læring. Her er der højt til loftet i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor humor er en nødvendighed.
 
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Anne-Marie Storgaard, på anst@fmk.dk eller telefon 72533162.

Ansøgningsfrist er d. 11.06.2019 kl. 23:59.
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 19.06.2019. samt d. 21.06.2019. Mellem første og anden samtale vil du blive bedt om at tage en typeindikatortest.
Tiltrædelse d. 01.09.2019.
 
 
 Børnehusene er en del af foranstaltningsviften i Opvækst og Læring.
Opvækst og Læring har i alt 24 pladser i de to børnehuse (døgninstitutioner), hvoraf de 20 pladser er døgnpladser og 4 pladser er afsat til børn fra 0-18 år der indskrives samme med deres forældre.
Børnehusene har også udadgående opgaver bl.a. i forbindelse med at familier udskrives eller børn bliver hjemgivet til eget hjem. 
Vores børn og forældre er som hovedregel bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og de fleste går i lokale skoler.
Fjelleruphus ligger i en lille landsby og er nyrenoveret i 2014. Der er en stor have med mange muligheder for beboerne. Fjelleruphus modtager børn fra 0-18 år med mulighed for forlængelse. 
Damtoften ligger centralt i forhold til Faaborg by og er renoveret i 2011.Der er nem adgang til offentlige transportmidler, butikker, fitnesscentre m.m. Damtoften modtager børn i alderen 12-18 år, ligeledes med mulighed for forlængelse.
Indsatserne i børnehusene understøtter barnet/den unge i at danne bæredygtige relationer.
Vi arbejde med barnets muligheder for at ændre deres egen fortælling og tager udgangspunkt i det enkelte barn.
Vi inddrager altid forældrene idet det er vigtigt, at de er inddraget og deltagende i deres barns hverdag. 
Faglig perspektiv i arbejdet, er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære, skole og øvrige netværk og sammen skabe en forandring.
Vi giver forældrene mulighed for, at arbejde med deres udfordringer.
Vi er inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

Forebyggelses- og sundhedschef i Opvækst og Læring

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 20:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Kan du stå i spidsen for driften og udviklingen af en afdeling med høj faglig kvalitet og stor bredde i opgaveløsningen? 
 
Vi søger en Forebyggelses- og sundhedschef som kan dække et bredt ledelsesfelt som omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, tandplejen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Afdelingen består af 2 gruppeledere i PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 1 leder af sundhedsplejen samt 1 leder af tandplejen. 
 
Målsætningen
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med ”sammen skaber vi det bedste sted”. Det betyder helt konkret, at vi har en ambition om, at der skal være 3000 flere borgere i kommunen og at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet skal være minimum 80% i 2013.
 
I Opvækst og Læring sigter vi derfor på at:
 • Medborgerskab, kultur og dannelse er retningsgivende for børn og unges dannelse og uddannelse til aktive og livsduelige mennesker i fremtidens samfund.
 • Trivsel, omsorg og social mobilitet er retningsgivende for arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår og livsmuligheder for alle børn og unge – også de med behov for støtte gennem opvæksten.
 • Opvækst, læring og læringsmiljøer er retningsgivende for arbejdet med børn og unges opvækst og læring gennem deres liv i dagtilbud og skolen.
 
Det betyder, at du som chef er i stand til at skabe faglig retning og samtidig sikre en ledergruppe som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig. Det betyder, vi har forventning om en chef som kan omsætte sine ledelseskompetencer igennem hele organisationen så trivsel, engagement og professionel faglighed giver effekt for vores borgere og samarbejdspartnere.
 
Forebyggelses- og sundhedsafdelingen
Forebyggelses- og sundhedsafdelingen er en fælles kompetencefunktion for hele Opvækst og Læring. Derfor er der et tæt samarbejde med blandt andre vores skole og dagtilbud, forældrene, børne- og familieafdelingen samt et tværgående samarbejde med eksempelvis Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring vores ungeindsats. Helt konkret sidder du for bordenden i visitationsudvalg, som træffer beslutning om specialpædagogiske tilbud til børn og unge, som har behov for en særlig indsats.
 
Derudover er det forventningen at understøtte en tværkommunal sundhedsindsats i samarbejde med øvrige forvaltninger. Eksempelvis inden for sundheds- og omsorgsområdet. Det er derfor en fordel, hvis du har interesse og indsigt i PPR og/eller sundhedsområdet.
 
Ledelsesmæssige kompetencer
Som chef for Forebyggelses- og sundhedsområdet er det forventningen, at du har en relevant uddannelse, kendskab til et eller flere af fagområderne og en passende ledelsesmæssig baggrund. Du kan udmærket have mange års ledelseserfaring eller være på vej i karrieren med mindre ledelseserfaring.
 
Du er som person rodfæstet og kan se det ledelsesmæssige perspektiv i det tværfaglige samarbejde. I kombination af dine formelle kvalifikationer og personlige egenskaber forstår du at skabe et solidt grundlag for at alle lykkes med opgaverne.
 • Du har en relevant uddannelse
 • Du har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation
 • Du har erfaring med samspillet mellem monofaglighed og tværfaglighed
 • Du er en samlende leder, der er i stand til at favne forskelligheder og skabe en fælles retning
 • Du er lydhør på efterspørgslen og forventningerne fra forældre, ledelseskolleger og samarbejdspartnere
 • Du har forståelse for processer der involverer medarbejdere og ledere – og samtidig den nødvendige beslutningskraft
 • Du kan motivere ledere og medarbejdere så deres forskellige fagligheder og kompetencer kommer bedst muligt i spil
 • Du har blik for den daglige drift og det strategiske perspektiv
 • Du er stærk på ledelsesrelationerne og viser dine ledere og medarbejdere tillid
 • Du påtager dig en ansvarlig og proaktiv økonomistyring
 
Hvad kan du forvente?
Vi tilbyder en spændende stilling i en kommune med fuld fart frem, og hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Du vil blive chef for en dygtig og erfaren ledergruppe der har fokus på effekten for vores børn og forældre samt en imødekommende kollegial chefgruppe i Center for Opvækst og Læring. Der er et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab med højt til loftet i Center for Opvækst og Læring i Broby. Eksempelvis er der ét samlet lokalt MED udvalg som dækker hele centeret.
 
Rekrutteringsprocessen
Der er ansøgningsfrist 11. juni 2019 kl. 20.00. Der er udvælgelse af kandidater den 14. juni 2019. Der afholdes 1 samtale den 19. juni 2019 og 2 samtale den 21. juni 2019.
 
Forventet tiltrædelse er 1. august 2019 eller efter aftale. Yderligere information kan fås hos chef for Opvækst og Læring Michael Gravesen på telefon 72533101.
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest. Løn og ansættelse på overenskomstmæssige vilkår.

Tale-hørekonsulent søges til barselsvikariat i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn i sproglige vanskeligheder?
Og har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions-og aktivitetsniveauet er højt?
 
Så er det lige dig, vi søger!
                                                                       
Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret tale/høre konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede tale-hørefaglige perspektiver inden for forebyggelsesområdet.  
 
Barselsvikariatet er på 37 t/ugentligt med tiltrædelse d. 01.08.2019.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, en børne– og familieafdeling og forebyggelses-/sundhedsafdeling. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.
Forebyggelses/sundhedsområdet er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, tale- hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.
 
Om stillingen
Som tale/høre konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces omkring at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene/ de unge, deres familier samt institutioner og skoler.
 
Tale/høre gruppen arbejder primært med PPR opgaver inden for det tale/høre faglige felt. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af rådgivning og vejledning til pædagoger/lærere og forældre samt undersøgelser og evt. undervisning individuelt eller i grupper. Du vil blive tilknyttet egne institutioner, hvor du sammen med daginstitutionens ledelse skal understøtte udviklingen af de sproglige læringsmiljøer. Derudover skal du sammen med det øvrige småbørnsteam være med til at understøtte vores dagtilbud i at udvikle gode læringsmiljøer til gavn for alle børn.
 
Vi forventer, at du har en særlig viden, praktisk erfaring eller interesse i forhold til dine hovedopgaver:
 • Råd og vejledning, udredning og intervention i forhold til børn med sproglige vanskeligheder.
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af sproggruppeforløb for børn i alderen 0 – 6 år.
 • Udvikling og organisering af sprogstimulerende læringsmiljøer i daginstitutioner (herunder dagpleje).  
 
Din profil
Vi søger en tale-hørekonsulent, der er uddannet audiologopæd, logopæd eller har anden relevant uddannelse. Du brænder for arbejdet med børn i sproglige vanskeligheder og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du er i stand til at arbejde selvstændigt med et godt overblik og sans for prioritering af opgaver. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.
 
Vi tilbyder
 • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen.
 • Et højt fagligt niveau med engagerede kollegager, der brænder for det talehørepædagogiske arbejde og udviklingen af dette.
 • Tæt samarbejde med egne og andre faggrupper.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for forebyggelse i dagtilbud Pernille Petersen på telefon 72533182.  
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest. Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer ugentligt.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen d. 11.06.2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes d. 17.06.2019  
2. ansættelsessamtalerunde finder sted d. 20.06.2019
 

Afdelingsleder til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 08:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid

Ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Afdelingsleder søges til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, i Faaborg­-Midtfyn Kommune.
Vi er en del af koncernområdet Sundhed og Omsorg og varetager bl.a.:
 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Hjerneskade- og demensområdet
 • Det frivillige sociale område

I den samlede afdeling er vi i alt ca. 65 medarbejdere. Du vil indgå i lederteamet, som består af 2 afdelingsledere og den overordnede leder. Desuden er der et tæt samarbejde med øvrige ledere i kommunen. 

Vi arbejder særligt med at implementere den rehabiliterende tilgang og har stor vægt på monofaglig og tværfaglig udvikling, samtidig med et stort fokus på medarbejdernes trivsel.

Vores overordnede rammer er Sundhedsaftalen samt Faaborg-Midtfyn Kommunes strategier og politikker, herunder Udviklingsstrategien, som du kan se hér: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/

Du bliver leder for ca. 25 medarbejdere, der har blandet, sundhedsfaglig uddannelse og er fordelt i teams, geografisk spredt i kommunen.

Da Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en nyligt etableret afdeling, kan der over tid forekomme justeringer til stillingens indhold, fx hvilke medarbejdere, du bliver leder for samt placeringen geografisk i kommunen. Eventuelle justeringer bliver gennemført som åbne og inddragende processer, hvor både du og medarbejderne er stærkt involverede.

Om jobbet
 • Du vil have ansvaret for den daglige drift, herunder personaleledelse og trivsel med reference til områdets overordnede leder.
 • Din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne, og det er afgørende, at du mestrer dialogen og formår at være synlig. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 • Du vil være en del af et lederteam hvor der er plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. I lederteamet afsætter vi tid til udvikling - både i forhold til afdelingens tilbud, medarbejderne og os selv, som ledere.  
 • Medarbejdergruppen er fagligt kompetente, mangfoldig og yderst engageret.
Om dig 
 • Har ledelseserfaring samt solidt kendskab til genoptræning og rehabilitering
 • Har en sundhedsfaglig baggrund, som fx fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Har erfaring fra det sundhedsfaglige område, suppleret med en lederuddannelse
 • Formår at navigere, som leder i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde
 • Har kendskab til Nexus og Fælles Sprog III
 • Evner at sætte mål og retning i forandringsprocesser og har forståelse for delegering og opfølgning
 • Har fokus på borgerinddragelse og samskabende processer
 • Er tillidsvækkende, empatisk og åben samt god til at kommunikere, såvel mundtlig som skriftligt
Stillingen er på 37 timer pr. uge med forventet tiltrædelse 5. august 2019.


Processen for ansættelse er:
 
 • Ansøgningsfrist er tirsdag den 11. juni 2019, kl. 8
 • Kandidater udvælges til første samtale onsdag den 12. juni 2019
 • Første samtale afvikles mandag den 17. juni 2019
 • Anden samtale, inkl. besvarelse af en case, afvikles torsdag den 27. juni 2018
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
 
 • Områdets overordnede leder Ulrik Skyum Christensen på tlf.: 7253 6087, uschr@fmk.dk
 • Afdelingsleder Anne Bro på tlf.: 7253 6351, anneb@fmk.dk
 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger 2 social- og sundhedshjælpere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pr. 1. juli 2019, eller snarest derefter, søger vi:
 • 1 social- og sundhedshjælper til en dagvagt på 30 timer/uge, med weekendvagt i ulige uger
 • 1 social- og sundhedshjælper 24 timer/uge fordelt på 8 dagvagter og 7 aftenvagter fordelt over 4 uger. Aftenvagterne er placeret hver anden fredag, lørdag og søndag.
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 eller mail mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger en sygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pr. 1. august 2019, eller snarest derefter, søger vi en sygeplejerske til plejehjemmet Nørrevænget.
Stillingen er på 20 timer pr. uge, og timerne ligger mandag til fredag i tidsrummet 08.00 – 12.00, med fri hver weekend.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Vi søger en sygeplejerske der:
 • Er faglig dygtig, der kan bevare overblikket samt kan arbejde målrettet og struktureret
 • Har gode samarbejdsevner, og som kan lide at formidle, vejlede og koordinere sygepleje
 • Har udpræget sans for elektronisk sygeplejefaglig dokumentation (Nexus og FSIII)
 • Har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer

Vi tilbyder dig en arbejdsplads:
 • Hvor du er med til at skabe livskvalitet for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er omdrejningspunktet
 • Der er udviklingsorienteret og tilbyder en bred vifte af faglige udfordringer
 • Med høj grad af medindflydelse og ansvar for fælles og egne opgaver
 • Hvor der er god mulighed for sparring med Nørrevængets engagerede sundhedspersonale, leder og med kommunens øvrige sygeplejersker
 • En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet kontinuerligt drøftes og evalueres, med henblik på at skabe den bedst mulige arbejdsplads
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 eller mail mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Ingeniør til Vej- og trafikkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 07-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde med anlægsprojekter og trafiksikkerhed i en kommune med ambitioner? Vi søger en medarbejder med erfaring til at varetage anlægsopgaver og trafiksikkerhed på vejområdet, da en af vores anlægsingeniører har søgt ny udfordringer.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1200 kilometer veje.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi (Udviklingsstrategi) hvor fokus er på at få 3000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vejkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven. Arkitektkonkurrencer og Masterplaner danner grundlag for hvordan udviklingen skal ske, f.eks. i den i den sydlige del af Årslev hvor en plan for et nyt stort boligområde og en ny bymidte netop er offentliggjort. I forbindelse med udviklingen af Årslev, vil der igangsættes en række projekter, herunder anlæg af ny byvej og bro.
Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder desuden ud fra trafiksikkerhedsplan med en overordnet målsætning om reducering af trafikuheldene med 50% i kommunen. For at opnå målsætningen, er der udført mange større og mindre anlægsprojekter i de seneste år med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, der er en række projekter i gang, og flere er på vej.
Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.

Vejkontoret - en del af By, Land og Kultur fagcenter
Som medarbejder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 29 personer under en afdelingsleder. Vejkontoret har p.t. 12 medarbejdere fordelt i 3 team: anlæg, drift og myndighed, og ledes i dagligdagen af en teamleder.
Vejkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder både i afdelingen såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.
 
Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 12 medarbejdere og en teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:
 • Anlægsprojekter, store som mindre. Vi har en række byudviklingsprojekter hvor der skal anlægges nye veje, kanaliseringsanlæg, gang- og cykelstier, parkeringspladser, byggemodninger samt forskellige faciliteter til at understøtte øget mobilitet og kollektive transport. Opgaverne rummer mulighed for projektering og rollen som bygherre.
 • Trafiksikkerhed, herunder planlægning og prioritering af trafiksikkerhedsprojekter, håndtering af borgerhenvendelser, trafiksikkerhedskampagner, færdselslovens bestemmelser og samarbejde med politiet.
Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver og samarbejde med øvrige afdelinger.
 
Vi forestiller os, at du:
 • Har en akademisk baggrund, f.eks. som vejingeniør, og gerne med erfaring fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden.
 • Du har specifikke kompetencer og erfaring inden for trafiksikkerhed og/ eller vejanlæg såvel som erfaring med projektledelse af anlægsprojekter
 • Er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter.
 • Har et godt kendskab til GIS og IT
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere, entreprenører, andre myndigheder og politikkere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst at være engageret holdspiller
 • Har mod på til at arbejde i en politisk styret organisation
Vi tilbyder:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade eksternt såvel som internt, og herunder det politiske system.
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til kommune med kant!
 • Et job med selvstændigt ansvar og mulighed for stor kompetenceudvikling. Hos os får du mulighed for at deltage i processen fra start til aflevering og klipning af snor.
 • Kontor i Faaborg. Der vil evt. være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemarbejdsdage, 
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugt, massagetilbud og engagerede kollegaer
Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling - 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest torsdag den 1. august 2019.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 7. juni kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 11. juni.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om vejkontoret og stillingen hos afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen på 72 53 20 53.
 

Erfaren projektleder til spændende opgaver i by- og egnsstrategisk sekretariat

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 07-06-2019 08:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Et nyetableret By- og egnsstrategisk sekretariat skal sætte fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor målet er 3000 flere indbyggere.
Sekretariatet har et særligt fokus på at realisere målet gennem flere større nyskabende projekter, hvor der samlet set er tale om en stor kompleksitet, der kræver overblik og projektledelse, for at vi når i mål. Derfor søger vi en dygtig projektleder, der både har erfaringer med at lede komplekse projekter med mange forskellige interessenter i og udenfor en politisk styret organisation.
 
En projektleder som også er stærk til at skabe overblik, og som samtidig stortrives helt nede i detaljerne i det enkelte projekt. Erfaring med byudvikling og byplanlægning foretrækkes ligesom viden om bystrategi, byudvikling og bytransformation er en vigtig forudsætning.
 
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ny udviklingsstrategi er vedtaget, og det by- og egnsstrategiske sekretariat, skal særligt udvikle og realisere 4 af kommunens signaturprojekter og bosætningsmålene i kommunens vækstbyer. En portefølje der både rummer markant nyskabende byudviklingsprojekter, samt nye store projekter inden for det kulturelle område.
 
Byudviklingsprojekterne rummer en række større ambitiøse delleverancer. Vi har for nyligt afsluttet 2 ambitiøse arkitektkonkurrencer om ”Fremtidens Forstad” i Årslev/Sdr. Nærå for henholdsvis en ny bymidte og en helt ny bydel ”Sommerfuglen”, som vi skal i gang med at realisere sammen med byen, foreningerne, og investorer. Vi er i gang med en lige så ambitiøs konkurrence for købstaden Faaborg by og havn, som afsluttes i slutningen af 2019 og som efterfølgende skal realiseres. En vigtig Masterplan for Nr. Lyndelse er politisk vedtaget, og sekretariatet skal netop nu i gang med at gennemføre og realisere planen. Samtidig skal der udvikles og realiseres flere større kulturelt betydende projekter, som sekretariatet skal understøtte fremdriften af.
 
Vi har samlet mange spændende opgaver og projekter, men det kniber med at nå at få skabt fremdrift i dem alle, og derfor har vi brug for en dygtig og erfaren projektleder, der kan være med til at starte projekterne op og gennemføre dem.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 
Du bliver en del af et sekretariat, der får en central funktion i forhold til at realisere udviklingsstrategiens delspor ”Attraktive byer og lokalsamfund”. Et sekretariat der derfor både sidder tæt på direktion og andre udviklingsstrategiske konsulenter. Dine primære opgaver vil i særlig grad blive den daglige projektledelse af en kompleks portefølje af projekter, som du samtidig selv er med til at realisere.
Sekretariatet kan og skal ikke løse projekterne alene, og derfor skal en væsentlig del af projekterne løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og med medarbejdere og ledere fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Sekretariatet har derfor en bred berøringsflade med kolleger og ledere på tværs af organisationen, men også med borgere, foreninger m.v. i de byer, som ligger inden for sekretariatets portefølje. Som projektleder i by og egnssekretariatet vil du derfor få en meget udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i dine projekter.
 
Det by- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 4 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær på deltid.
 
Vi har brug for dig, hvis du…
 • Brænder for og har en solid dokumenteret erfaring med styring og organisering af en kompleks portefølje af projekter i en politisk styret organisation
 • Har en dokumenteret efteruddannelse i projektledelse
 • Har erfaring med og viden om by-strategisk ledelse, byudvikling, og by-transformation
 • Arbejder struktureret og er altid på forkant og kan få andre til også at være det
 • Er god til at implementere IT værktøjer til porteføljestyring og projekter m.v. og til opdatering af hjemmesider/sociale medier
 • Er i stand til at kommunikere klart og præcist både på skrift og i tale
 • Du har en videregående uddannelse som arkitekt, planlægger, byplanlægger eller anden relevant uddannelse. 
Derudover leder vi efter en kollega, der
 • Både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • Kan lide at gå i detaljer, men som altid har overblikket både i projekterne og på tværs af dem
 • Er udadvendt og imødekommende, og er rigtig god til at skabe relationer, samarbejde og netværk
 • Har en stærk integritet med evnen til at lytte og ændre retning
 • Bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • Kan lide at arbejde effektivt og målrettet
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af by- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Helle Jensen, tlf. 72 53 20 64, mabje@fmk.dk eller Fagchef Christian Tønnesen tlf. 72 53 20 51
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 7. juni 2019 kl. 8.00.
1. Ansættelsessamtale afvikles den 13. juni 2019.
2. Ansættelsessamtale afvikles den 17. juni 2019.
 
 Ansættelse pr. den 15. august 2019.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.
 

Virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 03-06-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag
Virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
 
Har du et stort servicegen, og vil du gerne agere virksomhedens blæksprutte, der får arbejdspladsen til at fungere optimalt, så er det hos os, du skal søge læreplads. 
 
Om jobbet
Som elev ved Kursuscenter Faaborg-Midtfyn vil du gennem din uddannelse møde forskelligartede opgaver, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer. Kursuscenter Faaborg-Midtfyn varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, hvor ét af projekterne er et velfungerende rengøringshold, som du vil blive en del af. Du vil indgå i et samarbejde med fire kolleger samt et variabelt antal borgere. Du skal være med til at sikre, at centret bliver gjort ordentlig rent, samt at mange af hverdagens udfordringer bliver løst.

Du vil gennem din uddannelse få arbejdsopgaver som:
 • Planlægning og udførelse af rengørings- og serviceopgaver
 • Kontorsupport samt mindre vedligeholdelsesopgaver
 • Kundebetjening, kundeservice og andre ad-hoc opgaver
 • Klargøring og opsætning i forbindelse med møder i Kursuscenteret
Vi forventer, at du:
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
 • Har gyldigt kørekort
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere
 • Dejlige omgivelser og en god kantine
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse d.12. august 2019. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte rengøringsleder Mariann Hansen på telefon 7253 7524, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chef for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, IT & Digitalisering samt Kursuscenter Faaborg-Midtfyn.
Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og vi har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Virksomhed & Indsats består af tre teams, hvor den ledige stilling er i Team Virksomhedsservice – Facility Service. Facility Service er en træningsbane, hvor vi arbejder med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og vi arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.3. juni 2019 kl. 23.59.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.18. juni 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Det fulde stillingsopslag med link kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 

Leder af Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 03-06-2019 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Leder af Døgnpsykiatrien i Sundhed og Omsorg
 
Er du fagligt dygtig, visionær, strategisk tænkende, og kan du skabe følgeskab? Har du stor erfaring med arbejdet indenfor socialpsykiatrien, og er du god til ledelse i en politisk styret organisation? Kan du være silobuster og udvikle det tværgående socialfaglige samarbejde? Og kan du som strategisk sparringspartner for den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg tænke kreativt og udvikle Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune? - så er stillingen som leder af Døgnpsykiatrien måske noget for dig.
 
Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune består af Botilbud Toften, Botilbud Korinth og et akuttilbud. Døgnpsykiatrien er en del af Sundhed og Omsorg, og har samlet 60 medarbejdere og to afdelingsledere, som du bliver leder for. Døgnpsykiatrien tilbyder midlertidige og længerevarende botilbud for borgere med socialpsykiatriske problemstillinger. Vi er i fuld gang med at udvikle den faglige tilgang og de metoder, der anvendes i Døgnpsykiatrien. Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliter-ende tilgang, hvor vi tror på, at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Om jobbet
Lederen af Døgnpsykiatrien bliver en del af den tværfaglige ledelse i Sundhed og Omsorg i en moderne og visionær organisation. Her er det ønsket om at være sammen om forandringer, der skaber resultater og værdi for borgerne, der driver os.
 
Lederen af Døgnpsykiatrien skal videreudvikle en sund og ordentlig ledelseskultur, som skaber tilfredshed og begejstring og kan mærkes i medarbejdernes møde med borgerne. Det forventes også, at lederen af Døgnpsykiatrien kan bidrage til den samlede helhedsindsats i kommunen.
 
Du vil som leder af Døgnpsykiatrien få ansvaret for at realisere de politiske målsætninger og standarder indenfor Døgnpsykiatriens område, ligesom du skal sikre overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser på området. Samtidig skal du gennem fornyelse sikre, at Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune er et sted, hvor der kigges hen for inspiration. Du skal skabe gode relevante rammer for driftsområdernes kerneydelser, og balancere ledelsesopgaven med fokus på medarbejdertrivsel, lovgivning og økonomisk styring.
 
En af dine første store opgaver vil være at understøtte afdelingslederen af det nye botilbud i Korinth i forhold til etablering og opstart af botilbuddet, herunder skabe en professionel kultur og sikre stabil drift.
 
Om dig
Vores nye leder af Døgnpsykiatrien:
 • Er et generøst, tillidsvækkende og positivt kommunikerende menneske
 • Formår at skabe virkelyst omkring sig og træde nye stier
 • Fokuserer på samspil, motivation, effektive teams samt kan skabe følelsen af ejerskab
 • Driver kulturudviklingsprocesser i et langt træk, hvor fremtiden er forskellig fra nutiden
 • Kan sætte en retning og skabe følgeskab
 • Forvandler, fremfor blot at forvalte
 • Har ledelseserfaring, og gerne erfaring med ledelse af ledere
 • Relevant uddannelse
 • Diplom eller lignende i ledelse
Vi forventer desuden ledelsesmæssig handlekraft og implementering, effektiv styring af området herunder aktivitets-, budget- og økonomistyring. Vi forventer også, at du har evner for at sætte mål og retning og har forståelse for delegering og opfølgning. Det er nødvendigt med bred indsigt i de faglige funktioner og udviklingstendenser inden for det sundheds- og socialfaglige område, men i særdeleshed indenfor det socialpsykiatriske område. Du må gerne have kendskab til Åben Dialog eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kursus inden for denne metode. Derudover skal du være proaktiv og sikre udviklingen af det tværgående samarbejde med fagområder og samarbejdspartnere i og udenfor kommunen.
 
Om os
Vi er en kommune med højt til loftet og stor udviklingsorientering, og derfor er der
adskillige udviklingsopgaver, der skal løses samtidig med, at vi skal sikre en høj kvalitet i velfærden for borgerne.
Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi, der har fokus på de store velfærdsområder: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/.
 
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lederen af Døgnpsykiatrien refererer til chefen for Sundhed og Omsorg.
 
Interesserede er velkomne til at rette spørgsmål om stillingen til chef for Sundhed og Omsorg, Dorthe Lykke Jensen på tlf. 72 53 60 51.
 
Stillingsbetegnelse: Leder af Døgnpsykiatrien.
Afdeling: Center Sundhed og Omsorg
Stillingskategori: Ledelse
Arbejdstid: Fuldtid
 
Ansøgningsfrist er mandag den 3. juni 2019 kl. 08.00.
Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale fredag den 7. juni 2019.
Første samtale afvikles tirsdag den 11. juni 2019.
Anden samtale afvikles tirsdag den 18. juni 2019.  
Hvis du inviteres til anden samtale, skal du være villig til at gennemføre en DISC-profilering og besvarelse af en case.
 
Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden. Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes, at ansøgere har kørekort.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

1 Social- og sundhedsassistent til dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 03-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. juli 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent til et vikariat i dagvagt. Vikariatet løber frem til 29. februar 2020
 
Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge, med weekendarbejde hver 3. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 3. juni 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 6. juni 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social- og Sundhedsassistent til Botilbud Toften i Kværndrup

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Attraktivt job til den rette! 
 
En Social- og Sundhedsassistent 32 timer ugentlig i blandede vagter dag, aften, aften med efterfølgende rådighedsvagt fra vagtværelse og weekendarbejde hver tredje uge.
Botilbud Toften er et længerevarende botilbud jf. §§105/85 for voksne med en sindslidelse og dobbeltdiagnoser. Toften er en del af Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn kommune. Viarbejder ud fra et værdibaseret grundlag, hvor relations arbejdet er baseret på tillid, troværdighed, ansvarlighed, tolerance og omsorg. Omkring enkelte beboere benyttes en mere strukturel tilgang. På Toften arbejdes recovery-orienteret, hvor udvikling altid er mulig, og dialog er omdrejningspunktet.
Toftens kultur er karakteriseret ved rummelighed over for borgernes ønsker, værdier og livsform. Den enkelte borger støttes til udvikling af sociale færdigheder og større grad af autonomi, ligesom de deltager så vidt muligt i de daglige gøremål, herunder eksempelvis rengøring og madlavning.
 
Til Toften hører et Faaborg-Midtfyns Akuttilbud med en døgndækket akuttelefon samt 2 sengepladser.
 
Vi forventer: 
• Du sikrer sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg af høj kvalitet.
• Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
• Du kan bevare en professionel identitet gennem en anerkendende dialog med borgerne – også i pressede situationer. 
• Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
• Du holder dig opdateret på den overordnede strategi i FMK og omsætter den i sin daglige praksis.
• Du er villig til at indgå konstruktivt med bidrag til MED, TRIO og andre arbejdsgrupper med fokus på udvikling af tilbuddet.
Dine opgaver bliver:
• At sikre, sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg.
• At varetage, sammen med sygeplejerskerne, det sundhedsfaglige ansvar, herunder funktionsudredninger og er faglige vejledere for vikarer, studerende og øvrige medarbejdere, der periodevis er tilknyttet gruppen.
• At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
• At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
• At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
• At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
• At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
• At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
• At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
• At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
• At samarbejde med øvrigt personale om borgere på Toften om borgere der henvender sig i vores akuttilbud.
Vi tilbyder:
• Et krævende og spændende arbejde med mulighed for at præge eget arbejdsområde.
• At indgå i den tværfaglige personalegruppe i det faglige arbejde omkring hver enkelt beboer.
• Samarbejde med egen og andre faggrupper.
• Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der også er plads til dig og det du kommer med
• Et arbejdssted hvor refleksion, kreativitet og udvikling er nøgleord for både beboere og personale
• Ekstern supervision
• Et godt arbejdsmiljø
 
Vi forventer at du er:
• God til skriftlig dokumentation
• Har et godt kendskab til IT og gerne kendskab til Nexus
• Har interesse og gerne erfaring inden for det psykiatriske område
• Har fleksibilitet og robusthed og kan være i pressede og til tider et konfliktfyldt miljø
• Har rummelighed og vilje til samarbejde med beboere og kolleger.
 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til leder Nina Dam på tlf. 72536862 Arbejdsmiljørepræsentant Hanne Larsen hatla@fmk.dk, eller Tillidsrepræsentant Dorte Jensen dora@fmk.dk
 
I henhold til gældende procedure for kommunen, indhentes offentlig straffeattest inden en eventuel ansættelse.
 
Ansøgningsfrist 31.5.19 kl. 12
Der afholdes samtaler den 11.6.19
Kun ansøgninger modtaget via link tages i betragtning
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi som værdi at vi er en røgfri arbejdsplads.

En afdelingsleder søges til nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 31-05-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Er du afdelingslederen, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende ledelsesopgave. Vi ønsker at sammensætte et botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Du vil få ansvaret for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften samt et akuttilbud.  
 
Om jobbet
Afdelingslederen opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 28 sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative medarbejdere.
 • Ansvar for at sikre medarbejdernes faglige udvikling.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn kommunes Døgnpsykiatri, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i Døgnpsykiatriens lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam i Døgnpsykiatri bestående af to afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatri.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse.  
 • Du har en diplom eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring og gerne inden for botilbud.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du kan sammen med leder af Døgnpsykiatrien opstille ledelsesmål for arbejdet, og sikrer at eget område til enhver tid følger lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder, MED-aftalen og fagretslige regler. Den daglige leder sikrer forsvarlig styring og overholdelse af budget.
Personlige kompetencer:
 • Du er rollemodel og kulturbærer samt omsætter værdier til handling.
 • Du prioriterer tid til ledelse og sikrer, at medarbejdernes ressourcer anvendes og udvikles optimalt med fokus på kerneopgaven.
 • Du er ansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og er opmærksom på medarbejdernes sundhed og trivsel.
 
 
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, fysioterapeuter og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ledersupervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Charlotte Qvistgaard på mail chqv@fmk.dk
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 31.maj 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i juni 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Der vil blive afholdt to samtalerunder med anvendelse af test og eventuel case.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 

Kulturskabende og visionær musikskoleleder

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 29-05-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Musikskole er sammen med en række andre toneangivende kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle i fuld gang med at videreudvikle og styrke kulturlivet i Faaborg-Midtfyn. De kulturelle aktiviteter og fællesskaber skal bidrage til at skabe det bedste sted at bo, og vi har gang i mange spændende tiltag og visionære udviklingsprojekter. Derfor søger vi en musikskoleleder, der kan bidrage til at skabe den strategiske udvikling, der gør musikskolen til en betydningsfuld aktør og samarbejdspartner i det lokale og fynske kulturlandskab.
 
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ambitiøs udviklingsstrategi er vedtaget, og der er igangsat en stribe innovative udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle skolerne og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn med Den kulturelle rygsæk skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever.
 
Den kommende tid har vi bl.a. fokus på at styrke indholdet i og udbuddet af kulturelle aktiviteter og oplevelser for børn og unge. Det vil naturligvis ske i tæt dialog mellem musikskolen og de andre lokale kulturinstitutioner og kulturelle foreninger, som gør et kæmpe arbejde for, at kulturlivet kan blomstre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor har vi brug for en visionær og kulturskabende musikskoleleder, der kan videreudvikle musikskolen og indgå i arbejdet med at styrke kultur- og fritidsområdet i Faaborg-Midtfyn i bredere forstand.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med engagerede medarbejdere og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra arbejde med strategiprocesser over personaleledelse til økonomistyring og opbygning af faglige netværk. Din største opgave bliver at stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af en visionær strategi for musikskolen, som medarbejdere, nære samarbejdspartnere og det politiske bagland har ejerskab til. Du får en vigtig rolle som kulturskaber, hvor du har til opgave at sætte medarbejdernes faglige kompetencer i spil på en måde, der gør musikskolen til en central samarbejdspartner for en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner.
 
Du får med andre ord mulighed for at arbejde med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser, hvor personlige egenskaber som mod, empati og vedholdenhed bliver vigtige redskaber i hverdagen. Derfor vil du også i høj grad få gavn af dine erfaringer med personaleledelse fra lignende lederjobs på musikskoler eller andre kultur-/uddannelsesinstitutioner. Du indgår i et nyetableret kulturlederteam sammen med lederen af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og teamlederen for kultur i center for By, Land og Kultur, der sikrer, at du ikke står alene, men får ledelsesmæssig sparring.
 
Og du får mere endnu!
Du får endvidere til opgave at repræsentere musikskolen overfor kommunens politiske og administrative ledelse, ligesom du vil være musikskolens ansigt udadtil i faglige fora og forskellige tværkommunale samarbejder i Region Syd. Du vil også få relationer til kolleger i andre afdelinger og på de andre kulturinstitutioner, som i lighed med dig bidrager til at udvikle kommunens kultur- og fritidsliv samt de mange dag- og uddannelsesinstitutioner i området.
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café. For sammen skaber vi det bedste sted at lære, at arbejde og at bo.
 
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at udvikle en musikskole, hvor elever – og medarbejdere – kan udvikle sig
 • kan skabe tydelige visioner for fremtidens musikskole, som du er klar til at sætte i spil
 • er dygtig til at arbejde både strategisk og udviklingsorienteret
 • vil gå forrest og være en kulturskaber i arbejdet med fremtidens musikskole i Faaborg-Midtfyn
 • kan arbejde struktureret med ledelse af forandringsprocesser
 • har erfaring med personaleledelse fra en musikskole eller en anden kultur-/uddannelsesinstitution
 • kan understøtte trivsel og skabe rammer for en hverdag præget af tillid og tryghed
 • kan håndtere økonomisk ledelse af en kulturinstitution
 • følger op på indgåede aftaler med ansatte og samarbejdspartnere
 
Derudover leder vi efter en musikskoleleder, der
 • både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • har mod til at igangsætte forandringer
 • er klar til at forankre strategiske beslutninger gennem et langt sejt træk
 • kan håndtere konfliktløsning, hvis det er nødvendigt
 • har solidt kendskab til og viden om kulturlivet
 • kan skabe relationer, samarbejde og netværk
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • kommunikerer klart og præcist både på skrift og i tale
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret musikskoleleder Palle Larsen, tlf. 72 53 83 91, pal@fmk.dk eller chef for By, Land og kultur Christian Tønnesen, tlf. 72 53 20 51, chton@fmk.dk.
 
Du finder kommunens nye udviklingsstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/
Og du finder kommunens kulturstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/kulturstrategi/
 
Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfristen er onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles i uge 24 og 25. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test. 
Ansættelse fra 1. august 2019 eller snarest derefter.
 
Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Musikskole leverer undervisning over hele kommunen og råder over egne lokaler i de største byer, men administration og ledelse er placeret på Centrumpladsen 6b i Ringe – lige i bymidten og tæt på bus- og togstationen.
 
Musikskolen er en del af et udviklingsorienteret center i By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at stærke fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.
 

Visionær og kulturudviklende biblioteksleder

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 29-05-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er sammen med en række andre toneangivende kulturinstitutioner, folkeoplysende foreninger, uddannelsesinstitutioner og lokale ildsjæle i fuld gang med at videreudvikle og styrke kulturlivet i Faaborg-Midtfyn. De kulturelle aktiviteter og fællesskaber skal bidrage til at skabe det bedste sted at bo, og vi har gang i mange spændende tiltag og visionære udviklingsprojekter. Derfor søger vi en biblioteksleder, der kan bidrage til at skabe den strategiske udvikling, der gør biblioteket til en betydningsfuld dannelses- og vidensinstitution i det lokale og fynske kulturlandskab.
 
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ambitiøs udviklingsstrategi er vedtaget, og der er igangsat en stribe innovative udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle uddannelsesinstitutionerne og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn med Den kulturelle rygsæk skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever.
 
Den kommende tid har vi bl.a. fokus på at styrke udbuddet af kulturelle aktiviteter for børn og unge og på at styrke samarbejdet mellem de forskellige kulturinstitutioner. Det vil naturligvis ske i tæt dialog mellem biblioteket og de andre lokale kulturinstitutioner og folkeoplysende foreninger, som gør et kæmpe arbejde for, at kultur- og fritidslivet kan blomstre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor har vi brug for en visionær biblioteksleder, der kan videreudvikle bibliotekerne og sætte retning på arbejdet med at fremme oplysning, uddannelse og kultur i Faaborg-Midtfyn.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med engagerede medarbejdere og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra arbejde med strategiprocesser over personaleledelse til økonomistyring og opbygning af faglige netværk. Din største opgave bliver at stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af en ny strategi for biblioteket, som medarbejdere, nære samarbejdspartnere og det politiske bagland har ejerskab til. Her får du en vigtig rolle i forhold til at bringe medarbejdernes faglige kompetencer i spil, så biblioteket betjener borgerne på bedste vis og udgør en central samarbejdspartner for både daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og forskellige folkeoplysende aktører.
 
Du får med andre ord mulighed for at arbejde med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser, hvor personlige egenskaber som empati, mod og vedholdenhed bliver vigtige redskaber i hverdagen. Derfor vil du også få gavn af dine erfaringer med tydelig personaleledelse fra lignende lederjobs på biblioteker eller andre kulturinstitutioner. Du vil endvidere være en synlig repræsentant for Faaborg-Midtfyn i Bibliotekschefforeningen og aktiv i nationale biblioteks- og kulturledernetværk, hvor strategiske indsatser og pejlemærker på biblioteksområdet er til debat.
 
Og du får mere endnu!
Du får også til opgave at repræsentere biblioteket overfor kommunens politiske og administrative ledelse, ligesom du vil være bibliotekets ansigt udadtil i tværfaglige samarbejder på biblioteks- og folkeoplysningsområdet. Du kommer til at indgå i et nyetableret kulturlederteam sammen med lederen af Faaborg-Midtfyn Musikskole og teamlederen for kultur i center for By, Land og Kultur, der sikrer at du ikke står alene, men løbende får ledelsesmæssig sparring. Du vil få relationer til kolleger i andre afdelinger samt på de andre kultur- og uddannelsesinstitutioner, som i lighed med dig bidrager til at udvikle kommunens kultur- og fritidsliv samt folkeoplysnings- og uddannelsesinstitutionerne i området.
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café. For sammen skaber vi det bedste sted at lære, at arbejde og at bo.
 
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at udvikle et bibliotek, som bidrager til at borgere og medarbejdere kan udvikle sig
 • kan skabe tydelige visioner for fremtidens biblioteker, som du er klar til at sætte i spil
 • er dygtig til at arbejde både strategisk og udviklingsorienteret
 • vil gå forrest og være en værdiskabende og nærværende daglig leder
 • har erfaring med personaleledelse fra et bibliotek eller en anden kulturinstitution
 • kan håndtere økonomisk ledelse af en kulturinstitution
 
Derudover leder vi efter en biblioteksleder, der
 • både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • har mod til både at igangsætte og gennemføre forandringer
 • har kendskab til og viden om kunst, kultur og folkeoplysning
 • kan skabe relationer, samarbejde og netværk
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • kommunikerer klart og præcist både på skrift og i tale
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte biblioteksfaglig leder Morten Dahl Nielsen, tlf. 72 53 82 13, mni@fmk.dk eller chef for By, Land og kultur Christian Tønnesen,
tlf. 72 53 20 51, chton@fmk.dk.
 
Du finder kommunens nye udviklingsstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/
Du finder kommunens kulturstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/kulturstrategi/
Og du finder Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes hidtidige strategi her: https://fmbib.dk/side/bibliotekets-strategi
 
Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfristen er onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles i uge 24 og 25. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test.  
Ansættelse fra 1. august 2019 eller snarest derefter.
 
Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne består af 4 bibliotekshuse i én samlet organisation med personale, som arbejder på tværs af husene i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby. Bibliotekerne er samtidig til stede i mange af kommunens institutioner og kulturhuse i kraft af børnehavebiblioteker, pop-up biblioteker osv.
 
Bibliotekerne er en del af et udviklingsorienteret center i By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at stærke fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.
 

SSH eller ufaglært til Sommervikariat til Vester Åby Hjemmepleje

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 29-05-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig faglært (ssh) eller ufaglært indenfor sundhedsområdet i primært dagvagter til sommervikariat med start den 1/7 – 2019
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingen er på 32-35 timer ugentlig.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og det gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
 • Mødestabil
Ansøgning
Ansøgningsfrist 29/5-2019.  Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de ankommer.
 
 

Genopslag Barselsvikar søges til psykologstilling i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 28-05-2019 08:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?
Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede psykologfaglige perspektiver på 0-18 års området i både forebyggelses - og servicelovsopgaver.

Stillingen er et barselsvikariat på 37/ugentligt, og vi søger en psykolog, der kan tiltræde senest d. 01.08.2019.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Stillingen er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning og vejledning af forældre og pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • Deltagelse i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger – herunder testning, observation mv.  
 • Sparring til andre faggrupper i det tværfaglige felt
 
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau. Afhængig af din faglige profil vil der være mulighed for at løse terapeutiske opgaver/undersøgelser efter servicelovens paragraf 52.

Faglig profil
Vi søger en psykolog, der er fagligt godt funderet inden for børne – og ungeområdet. Du brænder for arbejdet med udsatte børn og familier og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du har let ved at skabe god kontakt til både børn og unge, forældre og personale, og tør udfordre eksisterende plejer i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.  

Vi tilbyder
 • Faglige dygtige og engagerede kollegager
 • Indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Fast supervision 
 • Fysiske gode rammer
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, kan du rette henvendelse til gruppeleder Pernille Petersen på 72533182.
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om et barselsvikariat med ansættelse senest d. 1.8.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er d. 28.05.2019 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 29.05.2019.
 

Plejehjemssygeplejerske søges til fast stilling på Plejehjemmet Prices Have i Faaborg

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 27-05-2019 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemssygeplejerske søges til fast stilling på Plejehjemmet Prices Have, Faaborg

Stillingen er en dagvagt på 32 timer om ugen, med weekendfri.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
 
Din profil:
Vi søger en sygeplejerske, som har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer og med afsæt heri formår at:

Udføre sygepleje:
 • Udføre den komplekse og ikke-stabile del af sygeplejen
 • Have overblik over samtlige beboeres behov for sygepleje samt prioritere fokusområder
Formidle sygepleje:
 • Vidensdeling via dialog og samarbejde med det øvrige plejepersonale
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
Lede, planlægge og koordinere sygepleje:
 • Videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til personalets viden og kompetenceområder
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
Udvikle sygepleje:
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle medarbejdere ansat på plejehjemmet
 • Holde sig ajour inden for eget fagområde
Samarbejde:
 • Sygeplejersken indgår i samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen og mødes til faglig sparring
 • Plejehjemssygeplejerskerne dækker i fællesskab ferier samt helligdage
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor du er med til at skabe livskvalitet for beboere og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er i fokus.
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion.
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger.
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang
 
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
Funktionsbeskrivelse: Funktionsbeskrivelse sygeplejerske

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 27. maj 2019 kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 29. maj 2019, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.