Single

Projektleder til tværfagligt projekt målrettet sårbare ældre.

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 19-12-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Projektleder til tværfagligt projekt, målrettet sårbare ældre.
( Tidsbegrænset stillling)
Vil du være med til at udvikle og styrke indsatsen for sårbare ældre i Faaborg – Midtfyn Kommune? Har du mod på at være den, der skal facilitere fælles retning på tværs af myndigheden, hjemme-pleje, sygepleje, bostøtte og genoptræningsområdet i et 1,5 -årigt projektforløb? Så er du måske vores kommende projektleder til projektet ” Styrket rehabiliteringsindsats for sårbare ældre”

Faaborg – Midtfyn Kommune har fået bevilget 1,4 mio. kr. af sundhedsstyrelsens satspuljemidler til et tværfagligt projekt målrettet de sårbare ældre. Vi søger derfor en dygtig projektleder, der selvstændigt og med sikker hånd kan styre projektet i mål. Stillingen er en projektansættelse på 37 timer/uge tidsbegrænset til udgangen juni 2020, med evt. mulighed for forlængelse. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Om stillingen
Projektet, med titlen ”Bostøtter integreres i tværfaglige rehabiliteringsforløb for sårbare ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune”, har til formål at styrke de sårbare ældre borgeres sociale og psykiske funktionsevne, ved at udvikle de tværfaglige indsatser og samarbejdet mellem myndigheden, bostøtter, den kommunale sygepleje, den kommunale hjemmepleje og træningsområdet.
Som projektleder skal du gå forrest og sikre projektets fremdrift, så vi får:
 • Udarbejdet en detaljeret aktivites- og kommunikationsplan
 • Koordineret alle aktiviteter
 • Implementeret en tværfaglig rehabiliteringsmodel
 • Evalueret på om indsatserne virker og forslag til revudering
 • Vidensdelt
 • Afrapportering af milepæle og slutevaluering senest marts 2020
Din kompetence- og personprofil
Du har en relevant videregående uddannelse – gerne kombineret med en projekt- eller proceslederuddannelse. Du formår at holde balancen i en travl og kompleks hverdag, hvor dagene ikke er ens.

Derudover forestiller vi os, at du har:
 • Proces- og projektledelse af større tværgående opgaver
 • Lyst til at samarbejde med mange forskellige fagligheder om at udvikle indsatserne for sårbare ældre
 • Erfaring med facilitering af både små og store møder og workshops
 • Lyst til at arrangere temadage
 • Erfaring med, eller mod på, at udvikle evalueringsdesign, og selv gå forrest i både indsamlingen af empiri og i udarbejdelsen af den efterfølgende afrapportering
 • Gode kommunikationsevner i både skrift og tale og kan rumme mange forskellige målgrupper
 • Har erfaring fra en politisk ledet organisation
Vi tilbyder
 • En spændende projektlederstilling med høj grad af selvstændighed i den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • En unik mulighed for at fordybe sig i et projekt
 • Mulighed for både personlig og faglig udvikling
 • Et stærkt kollegialt fællesskab med god mulighed for sparring
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en projektansættelse på 37 timer/uge tidsbegrænset til juni 2020.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
Primære ansættelsessted er Faaborgvej 19, 5854 Gislev, men du vil skulle møde ind på forskellige lokationer i hele kommunen.
Du bliver ansat i Koncernen Sundhed og Omsorg. Du referer i det daglige til Sundhed og Omsorgs myndighedschef hvor projektet er forankret, men vil også få et tæt samarbejde med ledere af bostøtten, Den kommunale sygepleje, Den kommunale hjemmepleje og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Foged Justi, på tlf. 7253 6300 eller specialkonsulent Dorthe Brænder Lilliendal på tlf. 7253 5070.

Søg stillingen
Din ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk og skal være modtaget senest den 19. december 2018 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk ved hjælp af link.
Ansøgningen skal være vedlagt kopi af samtlige relevante eksamenspapirer samt evt. C.V., referencer mv.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. december 2019.
Ansættelsessamtalerne afvikles på Graabjergvej 3a, 5856 Ryslinge, mødelokale 51.
 
Faaborg – Midtfyn Kommune er en stor geografisk kommune hvorfor kørekort og bil er en forudsætning for at besidde jobbet. Der udbetales kørsel efter statens laveste takst.
 
Faaborg – Midtfyn Kommune har en vision om at alle medarbejdere er røgfri i arbejdstiden.