Single

Pædagoger søges til døgninstitutionerne Børnehuset Fjelleruphus og Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi ambitiøse pædagoger, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.
 
Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehusene er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.
 
I begge børnehuse er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision af en ekstern supervisor samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.
 
På Fjelleruphus søger vi to pædagoger på 37 timer ugentligt. På Damtoften en pædagog på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og nat i weekenden. Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt.
 
Fjelleruphus er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år. Damtoften har en målgruppe fra 12- 18 år med mulighed for forlængelse.
Vi tilbyder ud over dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.
 
Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
• Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
• Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
• Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
• Inddrage barnet/den unge i processen.
• Inddrage familien.
 
Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med børnene/de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.
 
Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for børnene/de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.
 
Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem. Forældrene skal inddrages i størst muligt omfang, således at barnet bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.
 
Der vil onsdag d. 10. april være et åbent hus-arrangement i MDvuns-Huset, Birkevej 15, 5672 Broby kl. 19.00 – 21.00 i mødelokale Horseballe, hvor vi vil fortælle om børnehusene, vores værdier og ikke mindst dagligdagene i husene. Herefter vil du få mulighed for at stille spørgsmål til såvel ledelse som medarbejdere fra begge huse.
 
Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
 
Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 30. april kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 22. og 23. maj 2019. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.
 
Ansættelsesudvalget består af medarbejdere fra begge børnehuse, tillidsrepræsentant samt leder og stedfortræder i Børnehusene. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 27. maj 2019.
 
Ansættelse sker på overenskomstvilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.
 
For nærmere information er du velkommen ved åbent hus-arrangement eller til at kontakte leder Gitte Knudsen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72533000.
 

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse, søger afløsere for perioden 1. juni - 31. august 2019

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse søger ferieafløsere
for perioden 1. juni - 31. august 2019
 
Timetallet for ansættelsen vil være 20 til 30 timer/uge.
 
Så er du social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, mand eller kvinde, så opfordres du til at søge. Måske er det lige netop dig, vi mangler i vores afløserteam.

Plejehjemmet Humlehaven, der ligger midt i Nr. Lyndelse, er bygget i 2014 og er udstyret med det nyeste indenfor velfærdsteknologi. Plejehjemmet består af 40 lejligheder og store lyse fællesrum.
På Humlehaven gør vi alt for, at borgerne kan leve alle dage med en høj grad af livskvalitet og mulighed for at opleve daglig glæde og trivsel.
 
Vi tilbyder:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af hverdagen
 • Frie rammer, hvor vi sammen og selvstændigt tilrettelægger vores arbejdsopgaver
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med mulighed for indflydelse
 • En arbejdsplads, hvor du er med til at præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor vi har en god tone og gode samarbejdsrelationer
 
Vi henviser til vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om Plejehjemmet Humlehaven, hvem vi er og hvordan vi arbejder.
 
Link
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere om stillingen, har du spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Dorte Pihl Mikkelsen på tlf. 7253 5093 eller mail: dopim@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 30. april 2019, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Der afholdes løbende samtaler og indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Humlehaven, Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Virksomhed & Indsats søger virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 21-04-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Virksomhed & Indsats søger Virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Faaborgvej 19, Gislev
 
Om jobbet
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, hvor et af projekterne er et velfungerende rengøringshold. Vi varetager den daglige rengøring af hele centret, som består af kontorer, toiletter, møde-/kursuslokaler, motionsrum osv.
 
Vi søger en elev, som indgår i et team i samarbejde med fire kollegaer samt et variabelt antal af borgere.
 
Vi forventer, at du
 • Har gennemført grundforløbet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
 • Har gyldigt kørekort
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere
 • Dejlige omgivelser og en god kantine
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse 1. juni 2019.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte rengøringsleder Mariann Hansen på telefon 7253 7524, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chef for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, IT & Digitalisering samt Kursuscenter Faaborg-Midtfyn.

Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og vi har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Virksomhed & Indsats består af tre teams, hvor den ledige stilling er i Team Virksomhedsservice – Facility Service. Facility Service er en træningsbane, hvor vi arbejder med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og vi arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 21. april 2019 kl. 23.59.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Det fulde stillingsopslag med link kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 

Administrationsbachelorer til administrative sagsbehandlerstillinger i Jobcentret, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 10-04-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Administrationsbachelorer til administrative sagsbehandlerstillinger i Jobcentret, Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Er du juridisk stærk, og besidder du særlige effektive administrative og digitale kompetencer? Har du lyst til at være del af et nyoprettet tværgående, serviceorienteret team i Jobcentret? Så er du måske vores kommende kollega.

Vi omlægger og effektiviserer vores driftsstyring og sagsbehandling i Jobcentrets myndighedsområde i afdelingen Job og Udvikling. Vi vil styrke, effektivisere og opkvalificere sagsbehandlingen omkring sanktioneringer, og vi vil have et øget fokus på drifts- og produktionsstyring. Derfor oprettes et nyt tværgående team bestående af tre fuldtids administrationsbacheloruddannede administrative sagsbehandlere, som skal understøtte omlægningen og effektiviseringen.
 
Hvem er vi:
Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune er del af fagområdet Arbejdsmarked, der består af:
 • Borgerservice
 • Administration
 • IT & Digitalisering
 • Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
 • Jobcenter
   
Jobcentret består af:
 • Afdelingen Job & Udvikling, som er Jobcentrets myndighedsområde
 • Afdelingen Virksomhed & Indsats, som er Jobcentrets udførerdel
Ledelsesstrengen i Arbejdsmarked består af Arbejdsmarkedschefen, tre afdelingsledere og 10 teamledere.
Myndighedsafdelingen Job & Udvikling består af fem teams med hver sin teamleder.
Det nye tværgående team af administrative sagsbehandlere bliver del af myndighedsområdet med reference til den ene af de fem teamledere.
 
Dine hovedarbejdsopgaver bliver følgende:
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med sanktioneringer, herunder håndtering af fraværsregistreringer, rådighedsvurderinger, partshøringer, indstillinger til Ydelseskontoret i forbindelse med sanktioneringer.
 • Drifts- og produktionsstyring, som på tværs af teams og målgrupper, skal sikre lovmedholdelighed omkring samtaler og beskæftigelsestilbud. Du skal sikre kalenderstyringen for beskæftigelsessagsbehandlerne, herunder styring af samtaler, opfølgnings- og tværfaglige møder mv. samt booking af samtalerum og flådebiler mv. Formålet er at sikre rettidighed og lovmedholdelighed.
 • Selvstændig sagsbehandling omkring begæringer om aktindsigt – herunder vurderinger af evt. undtagelser af akter, partshøringer og afgørelser omkring dette.
 • Håndtering af og sagsbehandling omkring anmodninger om indsigtsret jævnfør reglerne i GDPR.
 • Forestå vagttelefonfunktionen for de mindre teams/grupper og sagsbehandling omkring akutte henvendelser.
 • Du vil skulle arbejde tæt sammen med beskæftigelsessagsbehandlerne, Ydelseskontoret, vores Administration og Borgerservice.
 
Dine faglige kompetencer:
 • Du har en uddannelsesmæssig baggrund som administrationsbachelor el.lign. og har gerne erfaringer fra beskæftigelsesområdet.
 • Du har udprægede og stærke juridiske, administrative-  og digitale kompetencer, så du selvstændigt kan varetage juridiske og beskæftigelsesfaglige vurderinger og afgørelser.
 • Du har evne og lyst til hurtigt og kontinuerligt at tilegne dig kendskab til nye administrative- og digitale løsninger, der løbende kan optimere den daglige drifts- og produktionsstyring.
 • Du skal have indgående kendskab til Beskæftigelseslovgivningen, den forvaltningsretlige lovgivning - herunder Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataforordningen, GDPR mv.
   
Dine personlige kompetencer:
Du skal i udpræget grad være forandringsparat, klar til nye opgaver, nye administrative og digitale funktioner. Du skal hele tiden have blik for, hvordan du, med din særlige funktion og kompetencer, kan være med til at understøtte Jobcentrets kerneopgaver og beskæftigelsessagsbehandlernes opgavevaretagelse, så det giver størst mulig værdi for vores borgere og virksomheder.
Følgende personlige kompetencer er nødvendige:
 • Udpræget fleksibilitet i opgaveløsningen
 • Markant flair for service og forandringsparathed
 • Du har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt
 • Struktur, overblik og effektivitet i opgaveløsningen
 • Du kan overskue at have mange samtidige bolde i luften
 • Præcision og overholdelse af tidsfrister
 • Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Du har respekt for Jobcentrets kerneopgave, de faglige medarbejdere og øvrige funktioner
 • Du er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom og har humor
   
Hvad kan vi tilbyde:
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der vedvarende er i udvikling. Vi har fokus på det gode jobrettede møde med vores borgere og virksomheder, der sikrer, at flest mulige borgere kommer i jobs, som matcher virksomhedernes behov.
Internt er vi optaget af at videreudvikle vores arbejdspladskultur, hvor vi har fokus på trivsel og intern læring. Aktuelt er vi i gang med en spændende proces med implementering af en feedback kultur på alle niveauer i vores organisation.
Vi har kontinuerligt fokus på;
 • resultatskabelse, der understøtter og afspejler de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen samt i kommunens Udviklingsstrategi
 • at optimere og effektivisere vores opgavevaretagelse set i et borger- og virksomhedsrettet perspektiv
Vi tilbyder tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler og gruppemøder samt juridisk støtte og sparring fra vores tilknyttede jurist.

Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe Sø, og i huset arbejder vi med fleksible arbejdspladser og clean desk.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger med tiltrædelse d.01.06.2019. Stillingerne opslås som led i en organisationsændring i Arbejdsmarked, hvor ledelsesstrukturen ændres. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter aftale med den faglige organisation.
 
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist: d.10.04.2019 kl.23.59
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.23.04.2019
 
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Social- og sundhedsassistent søges til vikariat i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 08-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til vikariat i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken
 
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger en social- og sundhedsassistent til et vikariat i perioden 1. maj 2019 (eller hurtigst muligt) til 31. marts 2020.
 
Stillingen er en dagvagt på gennemsnitlig 35 timer pr. uge, med weekendvagt hver 3. weekend
 
Du bliver ansat i vores aflastningsafdeling, hvor målgruppen er demente som aflastes fra eget hjem, og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel, blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
 
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 8. april 2019 kl. 8.00.
 
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 10. april 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Biblioteksassistent med flair for økonomi og værtskab

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 04-04-2019 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Biblioteksassistent/assistent med flair for økonomi og værtskab


Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søger pr 1.6.2019 en serviceminded og omgængelig biblioteksassistent til alsidige opgaver i et udviklingsorienteret biblioteksvæsen, som består af 4 biblioteker, hvor medarbejderne arbejder på tværs.
Stillingen som biblioteksassistent er fysisk placeret på Ringe Bibliotek og indeholder en bred vifte af opgaver, dels i Ringe, dels på tværs af bibliotekets 4 afdelinger. Arbejdstiden er 30 timer/uge.

Bibliotekerne arbejder i en tværgående organisationsform med selvstyrende felter, som prioriterer opgaverne inden for givne rammer. Alle medarbejdere deltager i opgaver på tværs af felter og afdelinger.

Dine arbejdsopgaver vil være inden for flg. områder:
 • Økonomi: bogføring, fakturering, budget
 • Indkøb: bibliotekernes praktiske indkøber af varer, kontorartikler mv.
 • Lettere personaleadministration: sygemelding, ferieregnskab, kørselsgodkendelse, timeløn mv.
 • Håndtering af saldoopgørelser i fagsystemet Cicero: daglig opfølgning på udestående gebyrer og erstatninger
 • Vært i biblioteksrummet i Ringe: 1 ugentlig lukkevagt + hver 6. weekend
 • Deltagelse i Felt Ressourcer: medvirke til planlægning, prioritering og udførelse af feltets opgaver
 • Sekretæropgaver for ledergruppen
   
Det er en fordel hvis:
 • Du har erfaring med bogføring, gerne i Prisme
 • Du har kendskab til bibliotekets fagsystem Cicero
 • Du er velbevandret i Officepakken, herunder Excel
 • Du har lyst til at have en bred kontaktflade af kolleger og borgere
 • Du er vant til at betjene brugere i biblioteket
 • Du er i stand til klart at prioritere din tid og dine opgaver
 
Dine kvalifikationer kan med fordel være:
 • Uddannet kommunom eller biblioteksassistent
 • Dokumenteret erfaring med bogføring/regnskab
 
Vi tilbyder:
 • 26 gode kolleger fordelt på 4 huse
 • Flex-ordning og fleksibel daglig arbejdstid
 • Mulighed for hjemmearbejde ad hoc
 • Stor indflydelse på arbejdsgange og processer
 • Løn og ansættelsesforhold iflg. overenskomst for administration og IT, indgået mellem KL og HK/Kommunal


  Ansøgning vedlagt relevant dokumentation indsendes elektronisk senest 4. april 2019 kl 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 29. april.


  Yderligere oplysninger kan fås hos TR Yvonne Carlsen, yvca@fmk.dk 72538118 eller Biblioteksfaglig leder Morten Dahl Nielsen mni@fmk.dk 72538213.


Bliv social- og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 03-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger 12 social-og sundhedsassistent elever med tiltrædelse august 2019. 
Ansøgningsfrist 3. april 2019. Samtaler afholdes den 9. april 2019 og den 12. april 2019.
 
 
Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både primær, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktikdelen og 5 uger for skoledelen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social-og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os.
OBS VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af de uddannelsesansvarlige
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk
 

Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemiddeldepot søger Lagermedhjæler med teknisk snilde

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 03-04-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Hjælpemiddeldepotet der er beliggende Nordmarken 2 i Ringe, leverer og servicerer hjælpemidler i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Stillingen ønskes besat 01.05.2019, eller snarest muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen.
 
Hjælpemiddeldepotet håndterer alle Faaborg-Midtfyn Kommunes genbrugshjælpemidler:
nyindkøb, levere og afhente hjælpemidler hos borgere, rengøring, klargøring, lagerstyring, reparation, lovpligtige eftersyn samt specialindstilling af hjælpemidler i samarbejde med sagsbehandlende terapeuter.
Hjælpemidlerne er registreret elektronisk.
 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i:
 
 • Lagerstyring
 • Småreparationer/ vedligehold af hjælpemidler efter vask
 • Registrering af nyindkøbte hjælpemidler
 • Vask af tekstile-
 • Deltagelse i vask og klargøring af hjælpemidler efter behov
 • Indkøb af standard hjælpemidler
 
 Vi tilbyder:
 
 • Et job med mange spændende udfordringer
 • Gode kolleger
 • En fri og humoristisk tone
 
Vi forventer at du:
 
 • Har erfaring med lagerstyring /lagerarbejde
 • Har en god fysik og er robust
 • Har kendskab til it på brugerniveau
 • Har ordenssans og er systematisk
 • Kan bevare overblikket i stressede situationer
 • Er god til at samarbejde
 • Er ansvarsbevidst, fleksibel og loyal
 
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse bedes straffeattest indhentet.
 
Ansøgningsfrist d. 3/4 2019 kl. 12.00. Samtaler finder sted i uge 15
 
Få flere oplysninger hos daglig leder Henning Kristensen tlf. 7253 6991
 

Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger sommerferieafløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vores beboere fortjener en sommer fuld af blomstring – vil du være med?
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger sommerferieafløsere.
 
Vi søger social- og sundhedspersonale til sommerferieafløsning i perioden fra 1. juni 2019 – 31. august 2019.
Den første måned ansættes du som timelønnet, hvor du får grundig introduktion til plejehjemmet og beboerne. Fra 1. juli – 31. august er der mulighed for at få garanteret 25-30 timer.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.

Vi tilbyder
 • Kompetente kollegaer, der vægter samarbejde og sparring
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads

Vi søger
 • En god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • En medarbejder, der vægter faglighed højt og som arbejder helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers ønsker og behov
 • En person med hjertet på rette sted og hvor gensidig respekt og åben dialog er vigtige essenser i arbejdslivet

Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail: doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 1. april 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende indtil vi har dækket behovet for afløsning.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Center for Opvækst og Læring søger pædagogiske psykologiske konsulenter til 0- 18 års området

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-03-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?
Så er det lige dig, vi søger!
Vi søger 2 udviklingsorienterede pædagogiske psykologiske konsulenter med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune - forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingerne
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og flerfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.
Stillingerne er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med nogle af vores skoler og dagtilbud inden for det almene og det specialpædagogiske felt, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt team lige bag dig og sammen med dig!
Sammen med en socialrådgiver og sundhedsplejerske udgør du på ”dine” skoler og dagtilbud et forebyggende team, hvor man koordineret samarbejder med dagtilbuddet/skolen med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning, vejledning og supervision til ledelse og/eller det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • At indgå i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger vedrørende børn med særlige behov
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.
Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Serviceloven, og der vil være mulighed for at sammensætte stillingsporteføljen alt efter de endelige kandidaters profiler.

Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant pædagogisk/psykologisk efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/supervision i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har en bred faglig viden om arbejdet med læring, klassetrivsel og inkluderende børnefællesskaber inden for skole- og dagtilbudsområdet. Du har erfaring med at arbejde med børn i sociale/følelsesmæssige vanskeligheder. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.
Vi søger pædagogiske psykologiske konsulenter, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksomme på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændig uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der informationsmøde d. 18.3.19. kl. 16.00 – 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne. På mødet vil gruppeleder Pernille Petersen og gruppeleder Jesper Dyreborg være til stede.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 18.3. kl. 12.00 til sekretær Kamilla Michelle Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Der er tale om fuldtidsstillinger med ansættelse senest d. 1.6.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.
Ansøgningsfristen er den 27.3.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 4.4.2019 fra kl. 12.30.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 8.4.2019 fra kl. 16.00

Barselsvikar søges til psykologstilling i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 27-03-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede psykologfaglige perspektiver på 0-18 års området i både forebyggelses - og servicelovsopgaver.

Stillingen er et barselsvikariat på 37/ugentligt, og vi søger en psykolog, der kan tiltræde senest d. 01.06.2019.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Stillingen er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning og vejledning af forældre og pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • Deltagelse i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger – herunder testning, observation mv.  
 • Sparring til andre faggrupper i det tværfaglige felt
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau. Afhængig af din faglige profil vil der være mulighed for at løse terapeutiske opgaver/undersøgelser efter servicelovens paragraf 52.

Faglig profil
Vi søger en psykolog, der er fagligt godt funderet inden for børne – og ungeområdet. Du brænder for arbejdet med udsatte børn og familier og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du har let ved at skabe god kontakt til både børn og unge, forældre og personale, og tør udfordre eksisterende plejer i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.  

Vi tilbyder
 • Faglige dygtige og engagerede kollegager
 • Indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Fast supervision 
 • Fysiske gode rammer
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der informationsmøde d. 18.3.19. kl. 16.00 – 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne. På mødet vil gruppeleder Pernille Petersen og gruppeleder Jesper Dyreborg være til stede.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 18.3. kl. 12.00 til sekretær Kamilla Michelle Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om et barselsvikariat med ansættelse senest d. 1.6.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er den 27.3.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 4.4.2019 fra kl. 12.30.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 8.4.2019 fra kl. 16.00.

Psykolog søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 27-03-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring deltager i et 3 årigt regionalt projekt omhandlende fremskudt psykiatri. Da en af vores psykologer er blevet tilknyttet projektet, søger vi derfor en udviklingsorienteret psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede psykologfaglige perspektiver på 0-18 års området i både forebyggelses - og servicelovsopgaver.

Stillingen er tidsbegrænset frem til december 2021 og på 20 timer ugentligt. Vi søger en psykolog, der kan tiltræde senest d. 01.06.2019.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune - forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Stillingen er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning og vejledning af forældre og pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • Deltagelse i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger – herunder testning, observation mv.  
 • Sparring til andre faggrupper i det tværfaglige felt
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau. Afhængig af din faglige profil vil der være mulighed for at løse terapeutiske opgaver/undersøgelser.

Faglig profil
Vi søger en psykolog, der er fagligt godt funderet inden for børne– og ungeområdet. Du brænder for arbejdet med udsatte børn og familier og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du har let ved at skabe god kontakt til både børn og unge, forældre og personale, og tør udfordre eksisterende plejer i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.  

Vi tilbyder
 • Faglige dygtige og engagerede kollegager
 • Indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Fast supervision 
 • Fysiske gode rammer
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der informationsmøde d. 18.3.19. kl. 16.00 – 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne. På mødet vil gruppeleder Pernille Petersen og gruppeleder Jesper Dyreborg være til stede.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 18.3. kl. 12.00 til sekretær Kamilla Michelle Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Der er tale om et tidsbegrænset stilling frem til december 2021 på 20 timer ugentligt med ansættelse senest d. 1.6.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er den 27.3.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 4.4.2019 fra kl. 12.30.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 8.4.2019 fra kl. 16.00.

BO & AKTIV søger Pædagoger/Social- og sundhedsassistenter til Lundens børnehus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 25-03-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Til Bo & Aktivs aflastningsafdeling for børn ”Lunden”, søges 3 pædagoger eller Social- og sundhedsassistenter pr. 1/5 2019.
Stillingerne er tidsbegrænsede.
Arbejdstiden er tilrettelagt med vagter hver 2. weekend, samt dag- og aftenvagter
 
Der er 1 vikariat på 24 t./u fra 1/5 2019 – 30/4 2020
Der er 1 vikariat på 29 t/u fra 15/5 2019 – 15/6 2020
Der er 1 vikariat på 32 t/u fra 1/5 -31/10 2019
 
”Lunden” er Faaborg-Midtfyn Kommunes Aflastning- & Botilbud for børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.
 
Børnene har, med udgangspunkt i den enkeltes behov, brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt til personlig pleje / omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
 
Relationen og ”nærvær i samværet” er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
 
Vi tilbyder:
- En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
- Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
- Et spændende miljø, hvor vi arbejder aktivt med vores værdier
- Gode rammer ude og inde
- Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
 
 
Vi forventer:
- At du er empatisk og har let til smil
- At du er en engageret, tålmodig og tydelig voksen, som børnene let kan aflæse
- At du er faglig kompetent i et felt med mange aktører
- At du har en særlig grad af personlig selvstændighed og ansvarlighed
- At du medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel pleje og omsorg
- At du har lyst til at arbejde med børn med varigt nedsat funktionsniveau
- At du har lyst til et tæt samarbejde med de pårørende
- At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
- At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
- At du er praktisk anlagt og godt kan lide hjemmelige gøremål
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 81 og på http://boogaktiv.fmk.dk/forside/

 
Ansøgningsfristen er mandag d. 25/3 2019 kl. 12.00
 
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag d. 28/3 2019
 

Plejehjemmet Prices Have søger SSH til et barselsvikariat

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-03-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du indgå i et godt arbejdsfællesskab, hvor vi sammen skaber
stjernestunder i livets efterår?
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger en social- og sundhedshjælper til et barselsvikariat.
 
Vikariatet er med tiltrædelse 1. april 2019 – eller snarest muligt, og har en forventet varighed på 1 år.
Stillingen er en dagvagt på 30 timer ugentligt, med weekendarbejde hver anden uge.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.

Vi tilbyder
 • Kompetente kollegaer, der vægter samarbejde og sparring
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads
 
Vi søger
 • En god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • En medarbejder, der vægter faglighed højt og som arbejder helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers ønsker og behov
 • En person med hjertet på rette sted og hvor gensidig respekt og åben dialog er vigtige essenser i arbejdslivet
   
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail: doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 25. marts 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 28. marts 2019, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Genopslag - Faaborg Havn søger havneassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-03-2019 08:00
Arbejdssted: Faaborg Havn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg Havn søger en havneassistent på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

Vi forventer, at du:
 • Har en håndværksmæssig baggrund.
 • Har kendskab til det maritime miljø, og især lystbåde.
 • Har duelighedsbevis i sejlads
 • Har kendskab til pc på brugerniveau
 • Behersker tysk og engelsk på samtaleniveau
 • Har overblik, kan arbejde selvstændigt og trives i et mindre team
 • Du skal kunne køre med vores 30 tons kran til bådoptagning, vi sender dig på kursus.
 • Er fleksibel, serviceminded og har lyst til at arbejde med mennesker
 • Er bosiddende højst 15 minutters kørsel i bil fra havnen
 • Har kørekort kategori B, gerne truckcertifikat.
 • Har humoristisk sans – også i en til tider hektisk hverdag
Vi tilbyder:
 • Venlige, dygtige og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads i stadig udvikling
 • En arbejdsplads, hvor det er tilladt at have det sjovt
 • Stor variation i arbejdsopgaverne, udfordringer og indflydelse
 • Skiftende arbejdstider, specielt om sommeren, aften/morgenvagt, weekendvagt
Eksempler på arbejdsopgaver:
Havneassistenterne løser mange forskelligartede arbejdsopgaver, og pladsen er derfor ikke til en udtømmende liste, men nogle eksempler er servicering af havnens mange brugere samt betalingsanlæg, vedligeholdelse og mindre renoveringsopgaver af havnens bygninger, arealer samt kajanlæg, optagning og isætning af både, rengøring af baderum og toiletter uden for sæsonen. Udskiftning og vedligehold af søafmærkninger, føre havnens arbejdsbåd, duelighedsbevis nødvendigt.
      
Der må påregnes en del overtid i sommerhalvåret, som afspadseres uden for sæsonen. Havneassistenten indgår i en ISPS døgn vagtordning med kollegaer. Dette bevirker at man ikke bor længere fra havnen end 15 minutters kørsel i bil.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønindplacering sker efter reglerne om ny løn.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til havnemester Lasse Olsen eller Joan Aaskov Rasmussen på tlf. 72 53 02 60.

Ansøgninger sendes via Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside eller jobnet.dk og skal være os i hænde senest mandag den 25. marts 2019 kl. 08.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag og fredag i uge 13, 2019.
 

Virksomhed og Indsats søger Jobkonsulent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 24-03-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
 
 
Er du jobkonsulent, og har du erfaring med unge og undervisning?
 
Har du erfaring i samarbejdet med virksomheder og unge? Er du fagligt rustet til at arbejde med psykiske, sårbare unge? Kan du være i tæt professionelt parløb i et komplekst og meget selvstændigt arbejdsmiljø? Vil du være med til at opnå resultater ved etablering af virksomhedspraktikker for unge - som trin på vej til selvforsørgelse?
Kan du svare ja til dette, har vi et job i tilbuddet I Fokus, som du bør søge!
 
Lidt om tilbuddet I Fokus:
I Fokus er en kombination af internt forløb i kommunen og virksomhedspraktik. Tilbuddet kombinerer tilegnelse af personlige færdigheder og fysisk træning. Der arbejdes med en bred palet af redskaber for at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet - og med tiden, opnå selvforsørgelse.
 
Om jobbet
Vi søger en erfaren jobkonsulent, som i tæt samarbejde med tilbuddets jobmentor, kan facilitere kontakten og samarbejdet mellem ung og virksomheder via vores tilbud I Fokus. En jobkonsulent, der evner det virksomhedsrettede samarbejde med den unge, der har komplekse problemstillinger såsom psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.
 
Arbejdsopgaverne varetages af tilbuddets to medarbejdere hhv. jobkonsulent og mentor, og omfatter bl.a.:
 
Forberedelse af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Individuel motivering
 • Eksponering
 • Opsøgende arbejde overfor virksomheder mhp. besøg og praktik
 • Sikre øget samarbejde med psykiatrien
 • Skaffe praktikpladser
 • Opfølgning på praktik
 • Støtte for borger i det omfang behovet er
 Om dig:
 • Du har viden og erfaring med at etablere virksomhedspraktikker
 • Du er indstillet på at arbejde med et virksomhedsrettet fokus
 • Du har en social fagligbaggrund og/eller erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har lyst til tæt, fagligt samarbejde/sparring og er holdspiller
 • Du har en struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og journalnotater er en del af jobbet
 
…og så har du kendskab til at anvende metoder som fx: MI (Motiverende samtale), åben dialog, kompetencetavler, coachende samtaler og empowerment.
Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og fælles faglig udvikling
 • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 
Arbejdspladsen ligger i Ringe, daglig mødested i Faaborg.
 
Generelt om organisationen Arbejdsmarked
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i Jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger, og har fokus på kundebehovet. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515 eller mentor Kathrine Dahl Arvidsen på telefon 7253 7254, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse pr. 01.05.2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Arbejdsmarked har adresse på Lindevej 5 i Ringe.
Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 24.03.2019 kl.23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Faaborg d. 27.03.2019
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 

Teamleder til vej- trafikområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du erfaring med anlægsprojekter, og har du ledelseserfaring eller ønsker at prøve kræfter med ledelse af et team? Ønsker du at få ting til at lykkes og indfri forventningerne hos interessenterne i et projekt? Så vil dette job i Fyns geografisk største kommune med 1.200 km veje og fokus på at få 3.000 nye borgere inden 2025 lige være noget for dig.
 
Jobbet
Som Teamleder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du få ansvaret for 12 medarbejdere fordelt på 3 teams: anlæg, drift og myndighed. Teamet indgår i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 28 personer. Kontoret har til huse centralt i Faaborg og tæt på Faaborg havn.

Vejkontoret bidrager til kommunens ambitiøse udviklingsstrategi med iværksættelse af en række nye anlægsprojekter. Blandt andet en ny supercykelsti, et stort prestigeprojekt på Faaborg-Havn samt byudvikling af Årslev og andre lokalområder. Samlet er der planer om investeringer i ny vejinfrastruktur for over 25 mio. kr. og ved siden af også vedligeholdelse af veje og mere end 350 broer og bygværker i kommunen.

Faaborg-Midtfyn har vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.

Du kan læse om Faaborg-Midtfyns udviklingsstrategi på via dette link

Dine opgaver som teamleder:
 • Den daglige ledelse af teamet på 12 medarbejdere samt trafikplanlægning, herunder kollektiv trafik
 • Sparringspartner for kontorets medarbejdere – ift. løsning af anlægs-, drifts- og myndighedsopgaver – såvel som ledelsen
 • Planlægning og udfærdigelse af sager til udvalgsmøder, kvalitetssikring og opfølgning mm.
 • Daglig økonomistyring inden for vejområdet, herunder økonomien i større anlægsopgaver
 • Sikring af bidrag til og evt. koordinering af aktiviteter i tværgående projekter
 • Fokus på løbende udvikling og effektivisering af sagsbehandling
 • Overordnet ansvar for afvikling af vintertjenesten
 • Varetagelse af egne opgaver iht. din kvalifikationer
Dine faglige kvalifikationer:
 • Du har en relevant akademisk uddannelse inden for vej-området
 • Nogle års erfaring fra offentlig forvaltning, gerne inden for infrastruktur-, miljøområdet eller lignende
 • Gode anlægskompetencer
 • En god forståelse for driftsområdet
 • Erfaring med projektledelse og gerne ledelse
 • En politisk forståelse til at kunne formidle sager for politiske udvalg
 • God til både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Du har gerne kendskab til lovgivning og myndighedsbehandling
 • Gerne kendskab til kollektiv trafik
Dine personlige egenskaber
Du forventes at være i stand til at have mange bolde i luften på samme tid. Som person er du både uhøjtidelig og har en positiv tilgang til at kunne finde løsninger og muligheder frem for begrænsninger. Du forventes også at være robust og i stand til at håndtere og prioritere, når både politikere og borgere henvender sig.

Vi tilbyder:
 • At du kan være medskaber i udviklingen fra udkantskommune til kommune med kant
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med stor kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Et spændende og selvstændigt job på et kontor med et højt ambitionsniveau
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • Samarbejde på tværs af fagområder
 • Flextid, kantine, frugtordning, massør og engagerede kollegaer
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ekstra arbejde i perioder kan dog forekomme, såvel som møder uden for normal arbejdstid må forventes. Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der kan forventes en del kørsel, så kørekort er nødvendigt. Kørte kilometre afregnes efter statens takster. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Noget for dig?
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning, CV og eksamensbevis.                 
Du er altid velkommen til at kontakte Senior Rekrutteringskonsulent Erik Bernskov på +45 4121 1329 eller erik.bernskov@hartmanns.dk.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale og forbeholder og muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.