Single

Center for Opvækst og Læring søger pædagogisk psykologisk konsulent til 0 – 6 års området – genopslag

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-01-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at gøre en forskel for de mindste børn i vores daginstitutioner – og er du optaget af at understøtte læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune, forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.
Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, familierådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.
Stillingen refererer ind til småbørnsområdet (0-6 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og daginstitutionerne – herunder dagplejen. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med vores daginstitutioner i det nord/vestlige område af kommunen, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt forebyggende team lige bag dig og sammen med dig!
Sammen med en socialrådgiver, sundhedsplejerske, tale/høre konsulent og ergoterapeut/fysioterapeut udgør du et forebyggende team, hvor I koordineret samarbejder med dagtilbuddet med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver på dagtilbudsområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.
Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel dagtilbudsloven, folkeskoleloven og serviceloven.

Din faglige profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Du har derfor en bred faglig viden om småbørns udvikling og kendskab til neuropsykologisk/pædagogisk teori. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/terapi i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har stor viden om arbejdet med læring og inkluderende børnefællesskaber indenfor 0- 6 års området. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere.

Som pædagogisk psykologisk konsulent har du derfor en særlig viden, praktisk erfaring og/eller interesse i forhold til:
 • Tilknytning, samspil og kontakt (gerne med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi)
 • Det gode forældresamarbejde
 • Organisering af støttende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksom på kommunikationens betydning og have nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændig uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at deltage i informationsmødet d. 21. januar 2019 kl. 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingen.

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest søndag d. 20. januar 2019 til sekretær Kamilla på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse senest den 01. marts 2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes fredag formiddag d. 25. januar 2019
2. ansættelsessamtalerunde finder sted mandag eftermiddag d. 28. januar 2019