Single

Fritidskonsulent

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 16-02-2019 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at skabe muligheder for det gode fritidsliv, et stærkt foreningsliv, lokal udvikling, tværgående projekter og den folkelige oplysning så har vi jobbet til dig.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi netop i gang med at sætte en ny og spændende retning med en strategi for fritids- og friluftslivet. Vi har masser af potentialer at bygge videre på - en helt særlig foreningstradition, gode faciliteter og mødesteder, samt unik natur og landskaber til et aktivt udeliv. Vi er i gang med mange spændende projekter, og sammen med kommunens nye ambitiøse udviklingsstrategi skal vi sammen med borgerene skabe rammerne for at udleve potentialerne.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med søde kompetente kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker og tværgående fagligheder – ud over kultur og fritid bl.a. byudvikling og –planlægning, natur og friluftsliv, mm. Du vil komme til at arbejde i tæt relation med kommunens øvrige 6-7 medarbejdere på fritids- og kulturområdet, samt blive en del af Center for By, Land og Kultur’s ca. 100 medarbejdere.
 
Du bliver en del af en udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en organisation, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 

Foreninger og konsulentopgaver 
Dine daglige opgaver vil spænde vidt – fra at understøtte og samarbejde med foreninger, idrætsfaciliteter og andre aktører, til mere opsøgende arbejde med nye samarbejdsrelationer, koordinering og styring af udviklingsprocesser. Du vil være i tæt kontakt med foreningslivet, hele folkeoplysningsområdet og mange andre aktører/organisationer. Opgaverne vil ligeledes bestå af en del administrative opgaver på folkeoplysningsområdet, tilsyn og dialog med foreninger, håndtering af puljer, hjemmeside, behandling af sager, understøtte Folkeoplysningsudvalget, samt andre større og mindre opgaver.
 
Foreningslivet er vigtigt for den lokale sammenhængskraft i en stor landkommune som Faaborg-Midtfyn. Men foreningslivet og frivilligheden er under forandring. Nye aktiviteter opstår, gamle aktiviteter udvikler sig eller forsvinder, behovet for faciliteter ændres og udvikles, men mange af foreningslivets opgaver vil fortsat være de samme fremover – og kan vi finde på smartere løsninger sammen med foreningslivet?
Som opfølgning på den nye strategi for fritids- og friluftsliv vil du også komme til at arbejde med nye og tværgående udviklingsprojekter med en bred vifte af aktører.

Idrætshallerne er en vigtig ramme for idræt og sport, men det er også et centralt samlingssted i mange af kommunens lokalsamfund, og vi ønsker at der sættes ekstra fokus på den udvikling og omstilling, der allerede er i gang. I forbindelse med omstillinger i idrætshallerne (selvejende) i disse år, så er fokus rettet mod hvordan idrætshallerne kan fortsætte den gode udvikling de er inde i, men også sikre en løbende fremadrettet driftsoptimering, og et frivilligt engagement i arbejdet med og omkring hallerne. En del af stillingen vil have dette fokus i samarbejde med foreninger og idrætshallers bestyrelser og ansatte. Arbejdet kræver samtidig et godt internt samarbejde med bl.a. afd. Ejendom (fx optimering af drift og energi), Opvækst og Læring (fx åben skole-projekter), IT (fx booking og administrationssystemer), samt Sundhed og Omsorg (fx genoptræning i hallerne, mm).
 
Arbejdet vil være forbundet med nogen mødeaktivitet uden for normal arbejdstid – primært eftermiddage og aftener.
 
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at udvikle potentialerne i foreningslivet og borgernes fritidsmuligheder
 • har erfaring og faglig viden om foreningsområdet og idrætsfaciliteter
 • har erfaring med proces- og projektledelse
 • har indsigt i folkeoplysningsloven og erfaring med sagsbehandling i relation til den
 • er god til at kommunikere og formidle i tekst og tale
 • er dygtig til at bringe udviklingsprojekter fra vision til handling
 • kan håndtere økonomistyring i relation til både projekter og drift
 • kan bevare overblikket i en kompleks hverdag, og samtidig have blik for detaljerne
 • er udadvendt, kan skabe relationer og opbygge netværk med mange forskellige aktører
 • bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • har erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation (gerne kommunal forvaltning)
 
Det praktiske
Stillingen er en fast fuldtidsstilling (37 timer pr. uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Fritid, Theis Bavnhøj Hansen, tbhan@fmk.dk eller tlf. 72 53 80 54.
 
Stillingen er fysisk placeret i administrationsbygningen i Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
 
Ansøgningsfristen er d. 16. februar 2019.
Ansættelsessamtaler afvikles d. 21. og 22. februar 2019. Evt. 2. samtale kan være muligt.
 
Ansættelse pr. d. 1. april 2019.
 
Din nye arbejdsplads
Til dagligt vil du være en del af afdelingen Plan og Kultur, hvor dine nærmeste kolleger er konsulenter på kultur- og fritidsområdet. Stillingen er forankret i By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
 
Du bliver en del af et udviklingsorienteret fagområde, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 

Ungeskribenter SoMe-redaktionen U’kant i Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 14-02-2019 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Fritidsjob: Ungeskribenter med fingeren på pulsen til SoMe-redaktionen
U’kant i Faaborg-Midtfyn
Ved du, hvad dine venner interesserer sig for? Hvilke # der trender på sociale medier? Og brænder du samtidig for at skrive?
Så er du allerede godt på vej til at blive en del af U’kant, der fortæller fede SoMe-historier fra Faaborg-Midtfyn! 
Vi vil gøre det endnu federe at være ung i Faaborg-Midtfyn. Det skal være nemt for dig og dine kammerater at holde øje med de ting,
der interesserer jer. Det er det, som ungeredaktion arbejder for. Vi er en redaktionsgruppe af unge mellem 13 og 25 år,
der fortæller SoMe-historier om events, festivaler, fritidsaktiviteter og andre kulturtilbud i Faaborg-Midtfyn, og vi søger nu 2 nye skribenter til vores
gruppe.
 
Hvem er du?
Du er en engageret ung i alderen 13-25, der enten studerer eller bor i Faaborg-
Midtfyn Kommune. Du interesserer dig for at kommunikere og drømmer måske om en dag at blive
journalist eller arbejde med medier. Du er vild med det sted, du bor, har fingeren på pulsen og
interesserer dig for, hvad der sker. Vi forventer, at du: 
• Er ansvarlig og har masser af gåpåmod
• Er selvstændig og udadvendt
• Er god til at skrive og har styr på det danske sprog
• Er kreativ og fuld af idéer
• Vil gøre en forskel for unge i kommunen
• Kender dit lokalområde godt og interesserer dig for kulturtilbud, fx musik,
sport, e-sport,
film, Ungdomsrådet, Polymeren, Kultur Zonen, Ungdomshuset,
frivillighedsområdet,
foreningslivet osv.
• At du kan arbejde med os indtil december 2019 som minimum, og gerne
længere, hvis projektet fortsætter. 
Du behøver ikke at skrive fejlfrit dansk eller vide en masse om kommunikation og sociale medier i forvejen, det lærer vi dig.
Men vi vægter, at du selv bruger og interesserer dig for sociale medier, kultur, fritid og for at fortælle historier.
Vi ønsker at være en gruppe unge med forskellige interesser og forskellige netværk, så vi kan nå ud til mange forskellige unge i
Faaborg-Midtfyn.
 
Hvad får du?
Som en del af ungeredaktionen får du:
• En masse viden og praktisk erfaring med at arbejde med sociale medier
• Du lærer at skrive gode historier efter journalistiske principper
• Du får erfaring med at drive et projekt og være med til at præge det
Om jobbet:
Projektet har været i gang siden marts 2018, derfor er rammerne overvejende fastlagte. Vi evaluerer dog og tilpasser os ,
når vi erfarer ny viden. Vi mødes fast hver onsdag fra kl. 16.30-18.30 i skiftevis Faaborg og Ringe og sparrer om idéer,
planlægger og skriver historier. Hver anden uge deltager projektlederen for projektet på redaktionsmødet,
kommer med input og hjælper med at lægge en produktionsplan for de næste uger.
 
Stillingerne er ca. 10-15 timer/måned, med en timeløn på 126,26 kr. Stillingerne er - ud over de faste møder – meget
fleksible.
 
Lyder jobbet som noget for dig? Så send os en motiveret ansøgning, hvor du
fortæller, hvorfor du ønsker en plads på U’kant redaktionen. Fortæl os også gerne om de fritids- og kulturtilbud, du selv bruger og interesserer dig for.
Søg stillingen senest d. 14. februar 2019. Upload din ansøgning og gerne et
cv.
 
Vi holder samtaler i uge 8 i Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg
samt. Hvis du har spørgsmål til jobbet, så ring eller skriv til projektleder Ane Clement-Nørætt
på 72538398 eller ancle@fmk.dk
 
 

Teamleder til Team Aktivitetsparate

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 04-02-2019 23:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Teamleder for Team Aktivitetsparate i Jobcentret, Faaborg-Midtfyn Kommune

Trives du med at tage ansvar for både medarbejdere og opgaver, og brænder du for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem en dygtig medarbejdergruppe og engagerede lederkolleger? Så er du måske lige den teamleder, vi søger.

Teamlederen for Team Aktivitetsparate har det faglige og personalemæssige ansvar for den myndighedsrettede indsats og opfølgning for aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsborgere, for områdets boligsociale medarbejder samt for familiekonsulenten på integrationsområdet. Teamet består af 16 medarbejdere.
Dine væsentligste opgaver bliver den daglige ledelse af teamet samt at sikre og optimere den daglige drift. For at få lykkedes i jobbet skal du kunne jonglere mellem at styre den daglige drift, som sikrer bedst mulig service til borgerne, og hjælpe med de uforudsete problemstillinger, der kan opstå i en dynamisk hverdag.
Som teamleder for Team Aktivitetsparate vil du endvidere være Jobcentrets repræsentant i diverse tværsektionelle fora med henblik på at styrke og videreudvikle den helhedsorienterede indsats for udsatte borgere samt den koordinerende sagsbehandlerrolle, sammen med de relevante teamlederkolleger i Arbejdsmarked og på tværs i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Din teamlederprofil:
Vi søger en erfaren teamleder med stærke beskæftigelsesfaglige kompetencer og erfaringer fra myndighedsområdet - herunder erfaringer med aktivitetsparate borgere. Vi vægter, at du er faglig kompetent, så du kan give faglig sparring til medarbejderne og samtidig sætte en retning for den daglige faglige praksis, hvor virksomhedsrettede indsatser er i fokus.
Du er med til at understøtte og udvikle vores forpligtende faglige samarbejde på tværs i Arbejdsmarked, og gennem fælles videndeling, refleksion og inspiration, bidrager du til at styrke medarbejdernes faglighed og kompetencer. Derfor har du også hele tiden, fokus på at engagere og motivere dine medarbejdere til at agere som dygtige og troværdige samarbejdspartnere i den tværfaglige opgaveløsning overfor borgerne.
Du skal endvidere have erfaringer med drifts- og produktionsstyring i forhold til at optimere den daglige drift, og sikre rettidighed i samtaler og tilbud samt sikre lovmedholdelighed i sagerne. Du skal samtidig have lyst til at prioritere tid til udviklingsinitiativer, både i eget team og på tværs i organisationen.
Om dig:
 • Du er en nærværende, tydelig og anerkendende leder både mundtligt og skriftligt
 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og solidt kendskab til fagområdet
 • Du kan selvstændigt varetage den daglige faglige og personalemæssige drift af teamet og samtidig være en stærk holdspiller, der prioriterer og mestrer tæt samarbejde, dialog og tværgående ledelse – både internt i Arbejdsmarked og i forhold til øvrige fagområder og samarbejdspartnere
 • Du er god til at have mange bolde i luften samtidig uden at miste overblik
 • Du er en leder, der mestrer at omsætte og formidle overordnede strategier, så det giver mening og værdi for medarbejderne i opgaveløsningen
 • Du er en leder med overblik, indsigt og evne til at følge ting til dørs i en travl hverdag
 • Du er god til at lytte og være nysgerrig
 • Du er struktureret og overholder deadlines
 • Du er uhøjtidelig og ligetil i din stil og fremtoning
 • Du er en troværdig, loyal kollega og leder
 • Du kender til arbejdet i politisk styret organisation
Hvem er vi:
Arbejdsmarked er ét ud af fire centre / fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Arbejdsmarkedschefen er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter og Borgerservice.
Organisatorisk bliver du del af myndighedsafdelingen Job & Udvikling, der består af fem teams med hver sin teamleder og en fælles afdelingsleder.
Teamlederne har det direkte faglige og personalemæssige ansvar for eget team.
I afdelingen Job & Udvikling er vi fælles optaget af at udnytte potentialerne og synergieffekterne af en fælles myndighedsafdeling for alle målgrupper. Samtidig har vi, sammen med resten af Arbejdsmarked, stort fokus på den virksomhedsrettede indsats og på den gode jobrettede borgersamtale. Vi er optaget af at videreudvikle samarbejdet med Jobcentrets Virksomhedsservice og med Jobcentrets udførerdel samt ydelseskontor.

Hvad kan vi tilbyde:
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med dygtige, engagerede medarbejdere, og et kompetent og dygtigt samarbejdende lederkollegie, hvor vi er optaget af at lære af hinanden og anvende hinandens kompetencer og viden i den fælles opgaveløsning.
Vi har en veldrevet organisation med fokus på kerneopgaven, på trivsel og på arbejdspladskulturen. Vi prioriterer nærværende ledelse bl.a. via faste 1:1 samtaler og via GLUS, TUS, MUS og LUS. Vi er i gang med at implementere en feedback kultur på alle niveauer i organisationen, som vil blive understøttet af undervisning til alle som del af et planlagt fælles ledelsesudviklingsforløb primo 2019.
Samtidig er vi kontinuerligt optaget af vores performance via data og resultater, som både medarbejdere og ledelse følger tæt. Vi sikrer udmøntning af de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen både via fælles og teamspecifikke indikatorer og redskaber.
Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe Sø. Vi har fleksible arbejdspladser.
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi som værdi at være en røgfri arbejdsplads.
 
Hvad har vi i øvrigt fokus på:
Aktuelt er der fuld gang i arbejdet med en ny Udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune, og en ny målrettet Beskæftigelsesplan for 2019 er netop godkendt.
Pejlemærkerne i de beskæftigelsesrettede strategier og Beskæftigelsesplanen er overordnet at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorfor der er særligt fokus på:
 • Virksomhedsrettede indsatser til alle målgrupper, herunder også ordinære timer og småjobs til borgere længere fra arbejdsmarkedet
 • Det gode møde med borgerne via jobrettede værdiskabende samtaler og dialog, herunder tydelig og gennemsigtig forventningsafstemning med borgerne
 • Viden og evidens af BIP-projektet – særligt i forhold til borgere længere fra arbejdsmarkedet
Vi har aktuelt stort fokus på at kvalificere de jobrettede borgersamtaler og det forberedende arbejde i forhold til rehabiliteringsteamet, i et tæt samarbejde med mødelederne i Rehabiliteringsteamet og teamleder for Team Jobrehabilitering.
Vi har i et tæt internt samarbejde i Jobcentret, mellem vores myndighedsområde og vores udførerfelt, netop omlagt vores tilbudsvifte, så alle tilbud - både interne og eksterne, har et direkte virksomhedsrettet indhold for alle målgrupper samt et stort fokus på opkvalificeringsforløb, der tilgodeser virksomhedernes aktuelle behov og efterspørgsel.

Ansøgningsprocedure:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Hvis du har lyst til at høre mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inger Thorø Pedersen på tlf. 72 53 75 98 eller på mail: inthp@fmk.dk
Løn- og ansættelsesforhold vil blive aftalt med den overenskomstmæssige organisation. Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse d. 1.april 2019 eller hurtigst muligt.
Jobsamtaler forventes afholdt d. 25.februar 2019.
En evt. 2. runde jobsamtaler forventes afholdt d. 26.februar 2019.
 
Ansøgningsfrist d. 04.februar 2019 kl.23.00.
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
 

Læringsmiljø pædagog med koordinator opgaver

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-02-2019 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
  Børneområde-Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune
Læringsmiljøpædagog med koordinatorfunktion
 
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode rammer og børnefællesskaber?
 
Vi søger en koordinator, der kan koble almen og specialpædagogikken sammen 
 
Symfonien er totalrenoveret med god plads, hvor dagtilbudsreformens intentioner om understøttende læringsmiljøer og hvor børnefællesskaber vil ske fyldest.
 
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved- så er det dig vi søger.
 
Børneområde VEST er et kommunalt dagtilbud, der består af to Børnehuse: Myretuen med 55 børn i alderen 3-6 år og med en stærk Natur-profil og Symfonien, som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og 14 specialpædagogiske pladser med musik og DGI som profil.
 
Stillingen er på 0-6 års området (primært i gruppen med specialpædagogiske pladser) med ansættelse 1. marts eller snarest muligt.
 
Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven som i de kommende år skal kvalificeres, understøttes og implementeres på ny jf. den nye dagtilbudsreform. I børnegrupperne tilrettelægges lege/læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle gruppe.
 
Du vil få en vigtig koordinerings- og formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen og sikre at ny viden implementeres, samtidig med at vi sikrer at de specialpædagogiske pladser får optimal udbytte af at være en del af almen området.
 
Forventninger til medarbejderen:
 • Du er uddannet pædagog ( bachelor pædagog)
 • Du har lyst til at påtage dig koordineringsopgaver med afsæt i den specialpædagogiske børnegruppe – har evt. erfaringer og særlig viden indenfor dette.
 • Har evt. viden/efteruddannelse omkring arbejdet med f.eks neuropædagogik, piktogrammer, Daniel Stern, Peter Lang, ICDP (Anne Linder) eller lign.
 • Har et solidt fagligt overblik, kan skabe progressioner og udøve velbegrundet pædagogik.
 • Du er tydelig, struktureret og har et godt overblik
 • Kan arbejde selvstændig, systematisk og brænde igennem
 • Du har lyst til at gå foran….. måske har du allerede erfaring fra lign. job
 • Kan tænke den nye dagtilbudsreform ind i forhold til børn i udsatte positioner
 • Har gode IT kompetencer
 • Du er en tydelig rollemodel, med nærvær og en anderkendende tilgang til jobbet.
 • Indgår i samspil og faglig refleksion
 • Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Har gode samarbejdsevner.
   
   
  Du kan forvente :
 • Sparring med nærmeste leder
 • Karriere udvikling
   
   
  Stillingen er på 37 timer ugentlig - ønskes mindre for en periode, kan det også imødekommes.
  Ansøgningsfrist er den 3. Februar 2018 kl. 12.00
  Der indkaldes til samtaler Mandag den 4. februar fra kl. 09.00
  Løn jf. BUPL overenskomst
   
   
   
   
  Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
  Kontakt områdeleder Lissi Beier libe@fmk.dk –mobil 72534570


Midlertidig lærerstilling i vores E-klasser. (Specialklasser)

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-01-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer med stort L og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger. Vi har brug for dig, da vi ikke kan løse opgaven med vores nuværende medarbejdere. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har en midlertidig lærerstilling ledig til besættelse så hurtigt som muligt og senest 1. marts på afd. Pontoppidan. Stillingen går foreløbig frem til d.29.6.2019, men der vil kunne opstå mulighed for forlængelse. Der er tale om en fuldtidsstilling med undervisning i vores yngste og mellemste E-klasser. (Specialklasser)
Børnene vil have en lærer med følgende kompetencer:
 
 • Du kan hjælpe os, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 
Vi voksne ønsker desuden, at du bla. kan undervise i Matematik, Idræt, Billedkunst, Støttetimer mm i ovenstående klasser. Desuden skal du være god til at kommunikere med kolleger, konsulenter og ikke mindst forældre. Du skal ligeledes være god til at danne relationer og praktisere tydelig klasseledelse.
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.
 
 
Ansøgningsfrist: D. 27.1.2019 kl. 12.00, Samtaler forventes afholdt d.29.1.19 kl.14.00-17.00
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872, afd. leder Tine Sjørup på tlf. 72533871 eller afd. leder, Anne Bay på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger og meget gerne rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 
 
 
 
 

Pædagog til Børnehaven Eventyrhuset

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-01-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledig 32 timers pædagog stilling til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehaven Eventyrhuset pr. 1. februar 2019. 
 
Børnehaven Eventyrhuset søger en engageret og initiativivrig pædagog pr. 1. februar 2019
Stillingen er på 32 t/u. Børnehaven Eventyrhuset er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen, og vi er fysisk placeret på Tre Ege Skolen i Ryslinge.
 
Vores lokaler er nyindrettet med lyse rum, og vi har en fantastisk legeplads. Vi bruger uderummet som læringsrum, og vi har fokus på at udvikle dette i 2019.
 
Vi ønsker en pædagog, som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø, og som har fokus på uderummet som læringsrum.
 
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende og meningsfulde børnefællesskaber, og at du er meget selvstændig og tør tage ansvar.
 
Vi forventer at du:
Er rummelig og inkluderende i et anerkende ståsted
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer
Er optaget af udvikling af læringsmiljøer
Er til udeliv, idrætslege og bevægelse
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde
Mestre og evner det skriftlige arbejde
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen
Har gode samarbejdsevner
Er tydelig og struktureret
Er med på indimellem at lave mad med børnene
Har humor og fuld af energi
 
 
Børnehaven Eventyrhuset kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer, som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.
 
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 25. januar 2019.
Samtaler forventes at bliver afholdt mandag den 28. januar på Tre Ege Skolen afd. Ryslinge, Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge. Bemærk, vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf: 7253 4671 eller se vores hjemmeside Eventyrhuset.fmk.dk.

Lærer til barselsvikariat på afd. Ryslinge

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-01-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge søger en engageret og initiativivrig lærer til et barselsvikariat (37t/uge) i perioden den 04.02.19 og til den 30.06.19 med mulighed for forlængelse.
Du skal have lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med elever, forældre, det pædagogiske personale og skolens øvrige medarbejdere.
 
Profil: Du skal være en del af teamet på afdeling Ryslinge med linjefag eller solid undervisningserfaring i flere af følgende fag: dansk, engelsk, kristendom og natur og teknologi.
 
Vi forventer at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er fagligt kompetent
 • Er tydelig og struktureret
 • Nysgerrig, undersøgende og vurderende i forhold til egen praksis
 • Mestre samarbejde internt og eksternt og er loyal i forhold til trufne beslutninger
 • Aktivt indgår i skolens pædagogiske profil PALS
   
Tre Ege Skolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • Hvor der er mulighed for pædagogisk, faglig og personlig udvikling
 • Hvor du får gode kollegaer, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 
Du bliver budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade elever samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 25.01.19 Samtalerne afvikles hurtigst muligt herefter i uge 5
Ønsker du yderligere oplysninger kan du se vores hjemmeside treegeskolen.skoleporten.dk eller kontakt afdelingsleder Louise Mindegaard på telefon 7253 4041.
 
Adressen på afd. Ryslinge er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge – men bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
 

Er du vores nye afdelingsleder i Horne

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 23:59
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Brahesminde Skole Afd. Horne.
 
Er du vores nye afdelingsleder? Du skal have lyst til at indgå i en spændende og travlt hverdag, hvor du vil have både ledelsestid og undervisning.  
 
Brahesminde Skole består af 2 afdelinger henholdsvis afd. Svanninge og afd. Horne. Skolerne dækker 0.-6. klassetrin. På begge matrikler er der ansat en afdelingsleder for hhv. skoledelen og dagtilbud/SFO. Du vil skulle agere både som leder og som aktiv deltager i undervisningen, men vi vil forsøge at prioritere så meget ledelsestid som muligt. Afd. Horne er kendetegnet ved god faglighed og høj trivsel både for elever, en stærk kultur for at brænde for god arbejdsglæde også når der er travlt, lavt sygefravær samt ikke mindst en høj faglig stolthed. Ligeledes har afd. Horne 2 modtageklasser, som kræver et tæt samarbejde mellem afd. leder og personale, her er rummelighed, sparring og fælles gode løsninger vigtige nøgleord.
 
Du skal indgå i et ledelsesteam bestående af 4 afdelingsledere samt en skoleleder. Brahesminde Skole er del af landsbyordningen, hvorfor der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole på alle niveauer med fokus på at skabe glade og nysgerrige børn/elever. Du skal kunne se dig selv være en stor del i dette arbejde, idet du skal være i stand til at træffe beslutninger, og samtidig være i stand til at vurdere, hvornår skolelederen skal involveres. Du vil opleve, at der er tillid til, at dine beslutninger træffes i den ånd, som er kendetegnende for skolen.
 
Dine opgaver vil være:
 
 • Ledelse af personalegruppe (lærere og pædagoger)
 • Skemalægning, hjemmeside og øvrigt administrativ arbejde, evt. IT
 • Guidning af lærere, pædagoger og elever
 • Samarbejde med eksterne vejledere
 • Undervisningsopgaver
 
Kvalifikationer:
 
 • Du er læreruddannet, evt. i koordinatorstilling eller med erfaring for ledelsesopgaver.
 • Du brænder for ledelse og er interesseret i at tage en lederuddannelse
 • Du vægter dialogen, og kan samtidig være tydelig og træffe beslutninger
 • Du er ærlig og direkte både over for andre, og du modtager på samme måde.
 • Har flair for at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du har let ved at skabe overblik i din opgaver, men kan samtidig være fleksibel i din tilgang og opgaveløsning.
 •  
Grundlæggende forudsætninger og værdier
 
 • Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
 • Kan se sig selv i kommunens og skolens værdier
 • Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.
 
Fuldtidsstilling med ansættelsesstart snarest muligt og senest 1. marts 2019. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 24. januar. Samtaler mandag d. 28. januar 2019
Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller bestyrelsesformand Martin Jonø 2681 7957. Ring for yderligere informationer og evt. besøg.
 
 

2 Fysioterapeutstillinger

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Fysioterapeuter

søges til

 

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

 

Brænder du for rehabilitering i et tværfagligt miljø?

 

Kan du trives med genoptræning af borgere med komplekse problemstillinger og har du kompetencer indenfor geriatri?

 

Kan du indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde og samtidigt stå fagligt på egne ben?

 

Vi har 2 fysioterapeutstillinger ledige.
Stilling 1. er et barselsvikariat på 32-34 timer om ugen fra 1.3.19 og frem til 1.10.19, dog med mulighed for forlængelse.

Stilling 2 er en fast stilling på 32 timer om ugen fra 1.4.19
Du vil blive en del af teamet i Brobyværk, som består at 1 ergoterapeut og 5 fysioterapeuter.

 

Vi søger to fysioterapeuter med erfaring inden for det geriatriske område.

 

 

Dine arbejdsopgaver: 
 

·         Genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere efter sundhedsloven § 140 og serviceloven § 86.1 individuelt og på hold.

·         Der kan forekomme ad hoc opgaver på andre områder (bl.a. ryg og skulder området), hvorfor det kan være en fordel, at du har erfaring med andre fagområder.

·         Dokumentation i Nexus/ FSIII.

·         Deltage i faglig udvikling på geriatriområdet med kolleger

 

 

Vi er:

Organiseret i ”Forebyggelse, Træning og Rehabilitering” hvor genoptræningen varetages af trænende ergo- og fysioterapeuter, fordelt i 6 teams, spredt geografisk i kommunen. Terapeuterne mødes på tværs i Fagområder, hvor der arbejdes med faglig udvikling og praksis-læring.                                                                                

 

Vi kan tilbyde:

-       En selvtilrettelæggende arbejdsdag, hvor humor og forskellighed vægtes højt.

-       En tæt faglig sparring med kollegaer.

-       Tid til faglig udvikling og deltagelse i Fagområdet Geriatri

-       Et godt mono- og tværfagligt samarbejde

 

 

 

 

Vi søger en fysioterapeut, der:

·         Har interesse og erfaring indenfor genoptræning af geriatriske borgere og gerne interesse eller erfaring med ryg området.

·         Har erfaring med genoptræning af borgere på hold.

·         Har fokus på tværfagligt samarbejde og kan indgå konstruktivt i internt og eksternt samarbejde på tværs af instanser i kommunen

·         Er bredt fagligt funderet og har en rehabiliterende tankegang

·         Har godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer

·         Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdssted

·         Har kendskab til Nexus og dokumentation jf FSIII-metoden

·         Har kørekort

 

I ansøgningen bedes du gøre opmærksom på, hvilken af ovennævnte stillinger du søger.

 

 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved spørgsmål til stillingen, kan afdelingsleder Michelle Warren kontaktes på tlf: 72536256 eller mail: midow@fmk.dk

Ansøgningsfrist den 24.1.19 kl 12.
Samtaler forventes afholdt den 30.1.19.

Du kan læse mere om os på http://rta.dkGod ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…
Brænder du for at lede, motivere og udvikle sygeplejen i en tid, hvor der opleves øgede
krav til den kommunale sygepleje, er dette måske et job for dig?
 
Gruppeleder søges til Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den Kommunale Sygepleje består af ca. 70 sygeplejersker fordelt på 2 mødesteder, henholdsvis Ringe og Faaborg.
Vi søger en gruppeleder til område Faaborg.
 
 
Du er uddannet sygeplejerske.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.
 
Den Kommunale Sygepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg, hvor den aktuelle justering af organisationen har til formål:
 
 • At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
 • At øge medarbejdertrivslen.
 • At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
 • At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
 • At styrke monofagligheden.
 
Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående koncernmål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”.
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne, og det er afgørende, at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 
Vi søger en gruppeleder der kan
 • Motivere og understøtte sygeplejerskerne i den daglige praksis
 • Styrke den tværfaglige udvikling, herunder den rehabiliterende tilgang til borgeren
 • Sikre udvikling af faglighed og kompetencer i sygeplejen så Faaborg-Midtfyn
Kommune kan løse fremtidens opgaver
 • Indgå i et tæt interdisciplinært samarbejde med øvrige faggrupper
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Skabe overblik og faste rammer gennem klar kommunikation
 • Sikre fælles retning i implementeringen af nye tiltag
 • Understøtte organisatoriske forandringer
 • Økonomistyring – stillingen indeholder ikke budgetansvar
 
Du er:
 • Du er sygeplejerske gerne med ledelseserfaring og relevant lederuddannelse
 • Nærværende, anerkendende og faglig kompetent
 • Tydelig i din kommunikation med afsæt i et holistisk menneskesyn
 • Visionær, forandringsparat, ser innovative løsninger, tænker og handler kreativt
 • Erfaren i IT og teknologiske løsninger
 • Åben og har gode samarbejdsevner
… og så skal du have kørekort.
 
Som gruppeleder af sygeplejen varetager du faglige-, strategiske-, administrative og
personaleledelsesopgaver og har ikke budgetansvar.
Du er som leder rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor relationerne og
menneskesynet tager afsæt i team samarbejde og at læring bliver en integreret del af arbejdsdagen; øvelse gør mester – selv den længste rejse begynder med det første skridt
 
Ansøgningsfrist d. 24. januar 2019 kl. 10.00
Samtaler afholdes den 29. januar 2019
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Leder af Den Kommunale Sygepleje Betina Bendix på tlf.: 7253 5063.
Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Dina Korspang på mail: dideg@fmk.dk
Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises tilfredsstillende straffeattest.
 

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte...

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: FuldtidHjemmeplejeleder søges pr. d. 1. marts 2019 til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hjemmeplejen i 2018 er blevet samlet i én afdeling. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen i Horne Svanninge (mødested: Faaborg), hvor der er dag- og aftenvagt.

Du har en sundhedsfaglig uddannelse.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.

Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg, hvor justeringen af organisationen har til formål:

• At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
• At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen.
• At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
• At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
• At styrke monofagligheden.

Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående koncernmål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og "gang i butikken".
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.

Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 lederkolleger og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje. I lederteamet er vi enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere.

Én af de opgaver, vi aktuelt står overfor, er at få kigget Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske ændringer i de enkelte Hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.
Derudover skal vi i år implementere velfærdsteknologi i hjemmeplejen (DigiRehab), hvor medarbejderne skal træne sammen med borgerne i eget hjem via IPad.
Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen er arbejdet med "Blomstringsuniverset", som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach i relation til borgere med demens.

Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 285 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.

Det vil være en fordel, hvis du har ledererfaring og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.
Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du har lyst til at være tæt på den daglige drift.
Du skal kunne reflektere over egen praksis.
Du er anerkendende i din ledelsesstil.
Du skal kunne håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du er tydelig og tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du kan lytte og handle.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.

Ansøgningsfrist d. 24.01.19 kl. 10.00
Samtaler forventes gennemført d. 29.01.19 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 30.01.19.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Anette Klarskov Henriksen på tlf.: 72 53 55 86 eller mail: anehe@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk

Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk eller administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk
 

Opvækst og Læring søger en myndighedssocialrådgiver.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 23-01-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en myndighedssocialrådgiver med forventet tiltrædelse den 1.3.2019. Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge.

Center for Opvækst og Læring blev etableret d. 1. december 2015 og varetager alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Læring arbejde”. 

I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.

Myndighedsområdet er organiseret i 3 grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-12 år) og unge (12-23 år).

Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, udfærdige børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 og handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU

Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer, ipad og iphone stillet til rådighed.

Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børneområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.

Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.

Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen eller socialfaglig gruppeleder Mette Wulf på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.


Der er ansøgningsfrist onsdag den 23/1 klokken 12.00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt mandag den 28/1

Faglært tekniker til projektstilling

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 23-01-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Faglært tekniker til projektstilling
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en organisation i udvikling – også på de indre linjer. Vi har en ambition om at udnytte kommunens m2 bedst muligt, og samtidig optimerer vi funktionaliteten af vores lokationer. Vi er derfor i gang med at etablere et fælles elektronisk nøglesystem (ADK) på alle kommunens adresser, og vi har brug for en faglært tekniker til projektet.

Stillingen er tidsbegrænset til projektperioden, som vi lige nu forventer til medio 2020.

Projektet går på tværs i organisationen, men er forankret i Team Forsikring, som er en del af staben Politik og Strategi.

Om jobbet
Arbejdet vil hovedsageligt bestå i programmering og inddatering i Amag Symmetry, som er vores styresystem og database til adgangskontrollen, men ind i mellem også deltagelse i planlægning og projektering af nye adresser.

Om dig
Vi har brug for en kollega med indgående kendskab til Amag Symmetry produktet.
Vi lægger samtidig vægt på,
 • at du er IT vant og har indgående kendskab til Office pakken,
 • at du har kendskab til sikringsprodukter,
 • at du er omhyggelig og struktureret,
 • at du går praktisk og løsningsorienteret til opgaverne, og i din løsning ser muligheder og ikke begrænsninger,
 • kendskab til kommunens organisation vil være en fordel.
Vi ønsker os en kollega, der er udadvendt og har let ved at skabe et godt samarbejde på tværs af fagligheder. Du skal kunne arbejde selvstændigt og det er nødvendigt, at du har gyldigt kørekort.

Løn- og ansættelse
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsesstedet er Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.
Du er velkommen til at rette henvendelse til specialist Lennart Jørgensen på telefon 7253 1031, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 23. januar 2019, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. januar 2019.
 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger 2 social- og sundhedsassistenter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-01-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger 2 social- og sundhedsassistenter
 
Pr. marts 2019 søger vi:
 • 1 social- og sundhedsassistent til dagvagt på 30 timer/uge med weekendvagt i ulige uger.
 • 1 social- og sundhedsassistent på 24 timer/uge fordelt på 8 dagvagter og 7 aftenvagter. Aftenvagterne er placeret hver anden fredag, lørdag og søndag.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag d. 23. januar 2019, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5, på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 23-01-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer cirka 23.000 kr. + tillæg + pension månedlig.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter
 • AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 23. januar 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. januar 2019
 • Ansættelsesdato omkring den 1. april 2019
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Center for Opvækst og Læring søger pædagogisk psykologisk konsulent til 0 – 6 års området – genopslag

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-01-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at gøre en forskel for de mindste børn i vores daginstitutioner – og er du optaget af at understøtte læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune, forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.
Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, familierådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.
Stillingen refererer ind til småbørnsområdet (0-6 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og daginstitutionerne – herunder dagplejen. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med vores daginstitutioner i det nord/vestlige område af kommunen, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt forebyggende team lige bag dig og sammen med dig!
Sammen med en socialrådgiver, sundhedsplejerske, tale/høre konsulent og ergoterapeut/fysioterapeut udgør du et forebyggende team, hvor I koordineret samarbejder med dagtilbuddet med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver på dagtilbudsområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.
Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel dagtilbudsloven, folkeskoleloven og serviceloven.

Din faglige profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Du har derfor en bred faglig viden om småbørns udvikling og kendskab til neuropsykologisk/pædagogisk teori. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/terapi i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har stor viden om arbejdet med læring og inkluderende børnefællesskaber indenfor 0- 6 års området. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere.

Som pædagogisk psykologisk konsulent har du derfor en særlig viden, praktisk erfaring og/eller interesse i forhold til:
 • Tilknytning, samspil og kontakt (gerne med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi)
 • Det gode forældresamarbejde
 • Organisering af støttende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksom på kommunikationens betydning og have nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændig uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at deltage i informationsmødet d. 21. januar 2019 kl. 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingen.

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest søndag d. 20. januar 2019 til sekretær Kamilla på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse senest den 01. marts 2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes fredag formiddag d. 25. januar 2019
2. ansættelsessamtalerunde finder sted mandag eftermiddag d. 28. januar 2019

Afdelingsleder til Broskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-01-2019 12:00
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Broskolen
Broskolen søger en afdelingsleder til vores udskolingsafdeling, der kan være med til at udvikle skolen i henhold til intentionerne i folkeskolereformen og den kommunale skolepolitik. Stillingen er placeret på vores afd. Bøgehøj.
 
Vi søger en leder, der vil trives i en hverdag fuld af glade elever, kompetente og engagerede medarbejdere, en konstruktiv og samarbejdende forældrekreds og skolebestyrelse.
Du vil blive en del af et samarbejdende ledelsesteam på en skole, der er én skole med to undervisningssteder og dine arbejdsopgaver vil primært bestå af
 • Skolens administration og økonomi, styring af arbejdstidsplanlægning og -opgørelse mv.
 • Pædagogiske og faglige ledelsesopgaver
 • Personaleledelse
 • Medansvar for skolens strategiske udvikling
 • Der er tillagt stillingen undervisningsforpligtigelse
Udskolingen: Ca. 210 elever og 16 medarbejdere.
 
Vi ønsker følgende kendetegn: 
 • God humor; fleksibel og dialogsøgende; reflekterende og åben i tilgangen til andre
 • God til at lede og inddrage personalet og træffe kvalificerede beslutninger
 • Kan gå foran og udvise en motiverende, støttende og anerkendende ledelsesstil
 • Kan oversætte omverdenens krav og forventninger og integrere dem i dagligdagen
 • Er tydelig og klar i kommunikation
 • Være med til at skabe samhørighed mellem elever, medarbejdere, forældre, vores to undervisningssteder og eksterne samarbejdspartnere
 • Har overblik, evner at tænke langsigtet, gerne erfaring i arbejde med data
 • Prioriterer at være tæt på eleverne, medarbejderne samt skolens teams som en aktiv sparringspartner

Broskolen er en skole i stabil vækst, nu med ca. 800 elever. Afd. Bøgehøj er beliggende i Årslev / Sdr. Nærå med ca. 630 elever, indskoling med SFO, mellemtrin og en udskoling, der er fælles for hele skolen. Afd. Rolfsted med ca. 170 elever, indskoling med SFO og mellemtrin er beliggende i Rolfsted. Vores læringscenter og specialcenter arbejder på tværs af de to afdelinger.
Vi er ca. 85 medarbejdere, og ledelsesteamet består af en skoleinspektør, tre afdelingsledere, to SFO-ledere og to sekretærer.

Vi prioriterer ansøgere, der har en læreruddannelse og erfaring med undervisning i folkeskolen. Endvidere må du gerne have ledererfaring og lederuddannelse eller være indstillet på at gennemføre en.
Forventet tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter.
 
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Afd. Bøgehøj ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk via kommunens hjemmeside – se under ”job”.
Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt mandag d. 28. januar 2019.
 
For yderligere information og besøg henvises til skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 3740 / -4069.
 
 
Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal ligeledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg. og 4.-6. årg. samt SFO. Der er fælles udskoling med 7.-9. årg. på afd. Bøgehøj.
Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen
 
Flemming Mortensen
skoleinspektør
 
 

 
 

Økonomikonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 22-01-2019 08:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
 
Økonomikonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune - (genopslag).

Stillingen bliver genopslået med henblik på at fremskaffe flere kvalificerede ansøgere.
 
Vi søger en analytisk stærk økonomikonsulent, der primært skal bidrage til styringen af økonomien under koncernområdet Opvækst- og Læring.  

I funktionen som økonomikonsulent har du bl.a. ansvaret for følgende opgaver:
 
 • Budgetopfølgning og budgetlægning for en række institutioner under Opvækst- og Læring
 • Økonomisk understøttelse og strategisk sparringspartner for institutionslederne under Opvækst- og Læring
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation samt udgifts- og effektanalyser
 • Vedligeholdelse af institutionernes kontoplan, oprettelse af ledelsestilsyn, kontonumre mv.
 
Økonomi og Løn er én af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune der har 45 ansatte. Vi varetager økonomistyringen for hele organisationen. Vi ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Du vil indgå i et team med to erfarne kollegaer.  
 
Økonomi og Løn holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.
 
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse, eller en anden relevant uddannelsesbaggrund. Det vigtigste for os er, at du er analytisk stærk, har stor talforståelse og kan lide at arbejde med IT, særligt Excel. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig, men du skal samtidig have evnen til at kunne fordybe dig og besidde gode kommunikative evner både i skrift og tale.
 
Den ideelle ansøger har følgende kvalifikationer:
 
 • Kendskab til kommunaløkonomi
 • Erfaring med økonomistyringen på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Arbejder struktureret og evner at skabe overblik, også under tidspres
 • Gode kommunikative evner både i skrift og tale
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. marts 2019.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte Stabschef Morten Bentsen 72 53 14 83.
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest torsdag den 22. januar 2019 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.
 

Viften, Solstrålen A+B søger 2 SSA/SSH/PAU 30 timer ugentligt 1. februar eller hurtigst muligt

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 21-01-2019 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Viften, Solstrålen gr. A og B, søger 2 SSA/SSH/PAU 30 timer ugentligt. - Stillingen er til besættelse 1. februar 2019 eller hurtigst muligt.
 
En af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer og en anden har påbegyndt videreuddannelse. Vi søger derfor en ny kollega, der vil brænde for at give vores borgere oplevelsen af et værdigt liv.
 
Om os
Solstrålen gr. A + B er en del af Viften, der består af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter og Lindehuset samt bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset.
 
Solstrålen gruppe A og B er en del af Palleshave Bo- og aktivitetscenter, der er beliggende i landlige omgivelser med gode udendørsfaciliteter. Afdelingen er bosted for 19 personer, der bor i egen lejlighed. Alle har en betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Nogle har endvidere et psykiatrisk tillægshandicap. Fælles for vores beboere er, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og tilrettelægger dagen derefter. Nogle har verbalt sprog, andre kommunikerer ved hjælp af tegn til tale og kropssprog. Enkelte beboere kan have en adfærd, som kan opleves grænseoverskridende.
 
Solstrålen gr. A + B tilbyder samarbejde med gode og fagligt stærke kollegaer, der alle har et stærk fokus på, at give borgerne oplevelsen af et værdigt liv.
 
Stillingerne indebærer arbejde i tidsrummet 06.30-23.00 samt hver 2. eller hver 3. weekend.
 
Dine opgaver bliver, at
 • Arbejde med udgangspunkt i vort følgeskabsgrundlag.
 • Støtte, vejlede og aktivere beboerne i deres individuelle behov
 • Yde omsorg og varetage personlige plejeopgaver for beboerne
 • Varetage kontaktpersonopgave
 • Kan både arbejde selvstændigt og indgå i teamsamarbejde
 • Deltage i supervision
 • Agere i en mangfoldig beboergruppe med meget forskellige behov og interesser
Vi ser gerne, at du
 • Har kendskab til KRAP eller tilegner dig kendskab hertil
 • Har kendskab til målgruppen
 • Har en god evne til at skabe relationer
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er initiativrig, handlekraftig og kan gennemføre og afslutte arbejdsopgaver
 • Kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Er nærværende og omsorgsfuld
 • Kan sætte grænser og er fysisk og psykisk robust
 • Kan udføre dokumentationsopgaver og betjene PC på brugerniveau
 • Gerne erfaring med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og demens
 • Har kørekort B                               
Vi tilbyder
 • En spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsplads med fokus på faglighed.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
 • En personalegruppe med mange forskellige ressourcer, stor rummelighed og med en uhøjtidelig tilgang til hinanden.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den 21. januar 2019, kl. 12.00. Vi gennemfører ansættelsessamtaler tirsdag den 29. januar 2019. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels Helmer Jensen 7253 6866 eller gruppekoordinator Pernille Møhring Møller 7253 6916.
 
Du kan få yderligere oplysninger på https://viften.fmk.dk/om-viften/ eller www.faaborgmidtfyn.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
 

Administrative sagsbehandlere til Team Borgerservice Back

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 21-01-2019 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitiøse udviklingsstrategi understøttes af Arbejdsmarked via fokus på at give borgere uden job en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at servicere virksomheder.
 
Borgerservice Back søger administrative sagsbehandlere til kontanthjælps- og enkeltydelsesområdet.
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
Borgerservice har ansvaret for at levere en moderne og professionel borgerbetjening med fokus på det gode møde med borgerne. Borgerservice består af 2 teams, Team Front og Team Back.
I Team Back har vi stort fokus på at lave korrekte beregninger og udbetalinger, samt at træffe korrekte afgørelser. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgerne en professionel og korrekt sagsbehandling.
 
Borgerservice Back har ansvaret for en lang række ydelsesområder, herunder ydelser jf. Lov om aktiv socialpolitik.
Det er i denne kontanthjælpsgruppe, at vi har 3 ledige stillinger, da området er blevet opnormeret.
 
Vores arbejdsopgaver består blandt andet i:
 • At sørge for korrekt udbetaling af forsørgelsesydelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik
 • Bevilling af enkeltydelser og beboerindskudslån
 • Opfølgning på løbende forsørgelsessager
 • Behandlinger af adviser i KMD Aktiv og KMD Sag
 • At yde helhedsorienteret vejledning af borgere
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, både telefonisk og personligt
Hvem søger vi?
Vi søger en kontoruddannet kollega, som er engageret og har et indgående kendskab til myndighedssagsbehandling.
 
Vi ser meget gerne, at du:
 • Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune med udbetaling af ydelser
 • Har kendskab til relevant lovgivning, herunder opholdskrav, timereglen og kontanthjælpsloft, og kan omsætte denne til praksis
 • Har kendskab til bevilling af enkeltydelser jf. Aktivloven og bevilling af beboerindskudslån jf. Boligstøtteloven
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udpræget holdspiller og arbejder mod et fælles mål
 • Er dygtig til at kommunikere budskaber i både skrift og tale, samt evner at skabe et værdigt og respektfuldt møde med borgeren
 • Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre
 • Du skal være god til at læse lovgivning og have lyst til at være på forkant med ny lovgivning, som på dette område er en del af vores hverdag.
 • Du er grundig 
  Det er et område med kompleks lovgivning. Du skal arbejde ud fra Lov om aktiv socialpolitik og anvende lovgivningen som grundlag, så du kan udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle. Du skal desuden have høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 • Du kan se nuancerne 
  Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at fortolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i jeres arbejde.
Om os:
Vi er en gruppe på 9 sagsbehandlere – og vi glæder os til at blive flere.
Vi har rigtig travlt i vores afdeling, og ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkes er det fantastisk, når det går galt, prøver vi igen. 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på kerneopgaven, godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen 
Løn og ansættelse
Der er tale om 3 faste stillinger på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1.marts 2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte en af følgende personer, hvis du vil vide mere om jobbet:
Teamleder Karina Jensen, tlf: 7253-7556
Sagsbehandler Cecilie Christensen, tlf: 7253-7073
Sagsbehandler Henriette Theill Recke, tlf:7253-7060
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 21. januar 2019, kl.12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. og 29. januar 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.

Administrativ sagsbehandler til Team Borgerservice Back

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 21-01-2019 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes ambitiøse udviklingsstrategi understøttes af Arbejdsmarked via fokus på at give borgere uden job en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at servicere virksomheder.
 
Borgerservice Back søger administrativ sagsbehandler til beregning af flekslønstilskud og ledighedsydelse.
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 250 medarbejdere. Koncernchefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter samt Borgerservice.
Borgerservice har ansvaret for at levere en moderne og professionel borgerbetjening med fokus på det gode møde med borgerne. Borgerservice består af 2 team, Team Front og Team Back.
I Team Back har vi stort fokus på at lave korrekte beregninger og udbetalinger, samt at træffe korrekte afgørelser. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgerne en professionel og korrekt sagsbehandling.
 
Borgerservice Back har ansvaret for en lang række ydelsesområder, herunder udbetaling af flekslønstilskud efter ny - og gammel ordning, samt udbetaling af ledighedsydelse.
Det er i denne gruppe, vi har en ledig stilling.
 
Vores arbejdsopgaver består blandt andet i:
 • Beregning og udbetaling af flekslønstilskud
 • Beregning og udbetaling af ledighedsydelse samt ledighedsydelse under ferie
 • Sagsbehandling af skånejob, selvstændige og adviser
 • At yde helhedsorienteret vejledning af borgere
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, både telefonisk og personligt
Hvem søger vi?
Vi søger en kontoruddannet kollega, som er engageret og har et indgående kendskab til myndighedssagsbehandling.
 
Vi ser meget gerne, at du:
 • Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune med udbetaling af ydelser
 • Har kendskab til relevant lovgivning
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udpræget holdspiller og arbejder mod et fælles mål
 • Er dygtig til at kommunikere budskaber i både skrift og tale, samt evner at skabe et værdigt og respektfuldt møde med borgeren
 • Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre
 • Du skal være god til at læse lovgivning og have lyst til at være på forkant med ny lovgivning, som på dette område er en del af vores hverdag 
 • Du er grundig 
  Det er et område med kompleks lovgivning. Du skal arbejde ud fra Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik, og anvende lovgivningen som grundlag, så du kan udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle. Du skal desuden have høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 • Du kan se nuancerne 
  Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at fortolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i jeres arbejde.
Om os:
Vi er en gruppe på 3 sagsbehandlere – og vi er blevet opnormeret, så du bliver den 4.
Vi har rigtig travlt i vores afdeling, og ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkes er det fantastisk, når det går galt, prøver vi igen. 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på kerneopgaven, godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1.marts 2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Karina Jensen på telefon 7253-7556 eller en sagsbehandler i flekslønsgruppen på tlf: 7253-7140.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 21. januar 2019, kl.12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. januar 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 

Logopæd søges til vikariat til kompenserende specialundervisning for voksne

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 21-01-2019 08:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Logopæd søges til vikariat til kompenserende specialundervisning for voksne
 
Med base i Hjerneskadecentret Hillerslev søger vi en underviser til undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade. Stillingen er på 37 timer pr. uge på ubestemt tid.  
 
Du er uddannet logopæd, talepædagog eller lignende. Du må meget gerne have erfaring med at arbejde med målgruppen og du har en anerkendende og neuropædagogisk tilgang. Du er god til at tilrettelægge undervisningen, både individuelt samt i små grupper, tilpasser undervisningen til det den enkelte borger. Du er god til at samarbejde med andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, socialrådgivere m.fl.
 
Kørekort er en nødvendighed, da undervisningen kan foregå forskellige steder i kommunen, bl.a. i borgernes eget hjem.
 
Vi søger en underviser med:
 • Bred faglig viden inden for erhvervet hjerneskade, tale, sprog og kommunikation.
 • Stort kendskab til kompenserende strategier ex. I forhold til hukommelse, opmærksomhed og overblik.
 • Er god til at skabe relationer.
 • En person med en anerkendende tilgang til den enkelte borger
 • Gode kommunikative færdigheder både mundtligt og skriftligt 
 • Kendskab til det at arbejde med mennesker i sorg og krise
 • Kan undervise borgere individuelt, i små grupper, samt være ”konsulent” for andre faggrupper
 • Kan samarbejde med og modtage/give sparring til dine kollegaer
 • Kan lide at arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at gøre opmærksom på behovet for sparring og vejledning.
 
Vi tilbyder:
 • En lille arbejdsplads med højt til loftet
 • En arbejdsplads med stor mono/tværfaglighed
 • Et nyindrettet hus
 • Indflydelse på egen hverdag
 • Gode kollegaer, som elsker deres arbejde
 • Stor mulighed for indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Åbenhed over for nye tiltag og ideer.
 • En travl og spændende hverdag
 • Tæt samarbejde med hjerneskadecenterets øvrige personale.
 
Kompenserende specialundervisning for voksne er et af Faaborg-Midtfyn kommunes tilbud til personer med senhjerneskade, ADHD/ADD, sindslidelse, adfærdsforstyrrelser og udviklingshæmning. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres ud fra en individuel målsætning - som eneundervisning eller på små hold i tidsbegrænsede forløb. Samarbejde med kollegaer i Hjerneskadecentret, kommunens øvrige bo- og dagbeskæftigelsessteder samt hjemmevejledere sikrer en flerfaglig indsats.
 
Der er mulighed for rundvisning fredag d. 18. januar kl. 12.00. Du skal tilmelde dig til rundvisningen Christina Abborelund på chra1@fmk.dk
 
Samtaler
Afholdes torsdag d. 24. januar.
 
Yderligere information
Vil du vide mere, kan du kontakte leder Dorthe Bæhrenz 7253 6896
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med Danmarks Lærerforening.


Ansøgning
Ansøgningsfrist mandag d. 21. januar kl. 08.00
Der ansøges elektronisk via kommunens hjemmeside
 
 


Studentermedhjælper til Fællesindkøb Fyn

Jobkategori: Kontor og administration, Akademikere, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-01-2019 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen 149.000 indbyggere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.

Vi søger en nysgerrig, videbegærlig og engageret studerende som medhjælper til afdelingen.
Vi forestiller os, at du læser en samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand. merc. eller cand. oecon., gerne på sidste del af bachelor eller starten på kandidaten, og eventuelt har kendskab til offentligt indkøb, herunder reglerne for udbud. Det afgørende er, at du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig for de opgaver, du kommer til at arbejde med. Dit fokus på helheden samt lyst til at lære og udforske er det vigtigste.

Hovedopgaverne er:
 • Assistere ved mindre indkøbsprojekter og tilbudsindhentninger
 • Assistere ved større indkøbsprojekter og EU udbud
 • Deltage i udarbejdelse af analyser
 • Udføre ad hoc opgaver for afdelingen
 • Være med til at sikre, fællesskabet når de opstillede mål
Kompetencer ved dig som vi vægter højt:
 • Du er selvstændig, initiativrig og udadvendt, og tør udfordre etableret praksis
 • Du er struktureret og vedholdende
 • Du er god til at samarbejde såvel internt som eksternt med leverandører og andre samarbejdspartnere
 • Du har god analytisk forståelse og flair for tal
 • Du har gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • Du har et godt humør
Du får:
Vi tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer og et uformelt og værdibåret arbejdsmiljø, kendetegnet ved professionelle ambitioner og faglig og personlig udviklingstrang.
Du vil blive en del af et engageret team på 11 personer, hvor vi kan garantere, at du vil få muligheden for at prøve kræfter med mange alsidige arbejdsopgaver samt gode muligheder for at kombinere din teori med praksis og udvikle dig i takt hermed.
Fællesindkøb Fyn er p.t. placeret i Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune, men vil primo januar 2019 blive placeret i Gislev.

Ansættelse:
Studiejobbet er på 10-15 timer/uge. Du skal kunne starte senest 1. marts 2018, men meget gerne før.
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller business controller Sune Nancke, tlf. 7253 1196 - mail: snanc@fmk.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og beder dig fremsende den, så den er hos os senest den 20. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 5 og 6.