Single

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…
Brænder du for at lede, motivere og udvikle sygeplejen i en tid, hvor der opleves øgede
krav til den kommunale sygepleje, er dette måske et job for dig?
 
Gruppeleder søges til Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den Kommunale Sygepleje består af ca. 70 sygeplejersker fordelt på 2 mødesteder, henholdsvis Ringe og Faaborg.
Vi søger en gruppeleder til område Faaborg.
 
 
Du er uddannet sygeplejerske.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.
 
Den Kommunale Sygepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg, hvor den aktuelle justering af organisationen har til formål:
 
 • At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
 • At øge medarbejdertrivslen.
 • At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
 • At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
 • At styrke monofagligheden.
 
Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående koncernmål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”.
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne, og det er afgørende, at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 
Vi søger en gruppeleder der kan
 • Motivere og understøtte sygeplejerskerne i den daglige praksis
 • Styrke den tværfaglige udvikling, herunder den rehabiliterende tilgang til borgeren
 • Sikre udvikling af faglighed og kompetencer i sygeplejen så Faaborg-Midtfyn
Kommune kan løse fremtidens opgaver
 • Indgå i et tæt interdisciplinært samarbejde med øvrige faggrupper
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Skabe overblik og faste rammer gennem klar kommunikation
 • Sikre fælles retning i implementeringen af nye tiltag
 • Understøtte organisatoriske forandringer
 • Økonomistyring – stillingen indeholder ikke budgetansvar
 
Du er:
 • Du er sygeplejerske gerne med ledelseserfaring og relevant lederuddannelse
 • Nærværende, anerkendende og faglig kompetent
 • Tydelig i din kommunikation med afsæt i et holistisk menneskesyn
 • Visionær, forandringsparat, ser innovative løsninger, tænker og handler kreativt
 • Erfaren i IT og teknologiske løsninger
 • Åben og har gode samarbejdsevner
… og så skal du have kørekort.
 
Som gruppeleder af sygeplejen varetager du faglige-, strategiske-, administrative og
personaleledelsesopgaver og har ikke budgetansvar.
Du er som leder rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor relationerne og
menneskesynet tager afsæt i team samarbejde og at læring bliver en integreret del af arbejdsdagen; øvelse gør mester – selv den længste rejse begynder med det første skridt
 
Ansøgningsfrist d. 24. januar 2019 kl. 10.00
Samtaler afholdes den 29. januar 2019
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Leder af Den Kommunale Sygepleje Betina Bendix på tlf.: 7253 5063.
Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Dina Korspang på mail: dideg@fmk.dk
Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises tilfredsstillende straffeattest.