Single

Afdelingsleder til Broskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-01-2019 12:00
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Broskolen
Broskolen søger en afdelingsleder til vores udskolingsafdeling, der kan være med til at udvikle skolen i henhold til intentionerne i folkeskolereformen og den kommunale skolepolitik. Stillingen er placeret på vores afd. Bøgehøj.
 
Vi søger en leder, der vil trives i en hverdag fuld af glade elever, kompetente og engagerede medarbejdere, en konstruktiv og samarbejdende forældrekreds og skolebestyrelse.
Du vil blive en del af et samarbejdende ledelsesteam på en skole, der er én skole med to undervisningssteder og dine arbejdsopgaver vil primært bestå af
 • Skolens administration og økonomi, styring af arbejdstidsplanlægning og -opgørelse mv.
 • Pædagogiske og faglige ledelsesopgaver
 • Personaleledelse
 • Medansvar for skolens strategiske udvikling
 • Der er tillagt stillingen undervisningsforpligtigelse
Udskolingen: Ca. 210 elever og 16 medarbejdere.
 
Vi ønsker følgende kendetegn: 
 • God humor; fleksibel og dialogsøgende; reflekterende og åben i tilgangen til andre
 • God til at lede og inddrage personalet og træffe kvalificerede beslutninger
 • Kan gå foran og udvise en motiverende, støttende og anerkendende ledelsesstil
 • Kan oversætte omverdenens krav og forventninger og integrere dem i dagligdagen
 • Er tydelig og klar i kommunikation
 • Være med til at skabe samhørighed mellem elever, medarbejdere, forældre, vores to undervisningssteder og eksterne samarbejdspartnere
 • Har overblik, evner at tænke langsigtet, gerne erfaring i arbejde med data
 • Prioriterer at være tæt på eleverne, medarbejderne samt skolens teams som en aktiv sparringspartner

Broskolen er en skole i stabil vækst, nu med ca. 800 elever. Afd. Bøgehøj er beliggende i Årslev / Sdr. Nærå med ca. 630 elever, indskoling med SFO, mellemtrin og en udskoling, der er fælles for hele skolen. Afd. Rolfsted med ca. 170 elever, indskoling med SFO og mellemtrin er beliggende i Rolfsted. Vores læringscenter og specialcenter arbejder på tværs af de to afdelinger.
Vi er ca. 85 medarbejdere, og ledelsesteamet består af en skoleinspektør, tre afdelingsledere, to SFO-ledere og to sekretærer.

Vi prioriterer ansøgere, der har en læreruddannelse og erfaring med undervisning i folkeskolen. Endvidere må du gerne have ledererfaring og lederuddannelse eller være indstillet på at gennemføre en.
Forventet tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter.
 
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Afd. Bøgehøj ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk via kommunens hjemmeside – se under ”job”.
Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt mandag d. 28. januar 2019.
 
For yderligere information og besøg henvises til skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 3740 / -4069.
 
 
Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal ligeledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg. og 4.-6. årg. samt SFO. Der er fælles udskoling med 7.-9. årg. på afd. Bøgehøj.
Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen
 
Flemming Mortensen
skoleinspektør