Single

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte...

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: FuldtidHjemmeplejeleder søges pr. d. 1. marts 2019 til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hjemmeplejen i 2018 er blevet samlet i én afdeling. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen i Horne Svanninge (mødested: Faaborg), hvor der er dag- og aftenvagt.

Du har en sundhedsfaglig uddannelse.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.

Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg, hvor justeringen af organisationen har til formål:

• At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
• At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen.
• At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
• At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
• At styrke monofagligheden.

Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående koncernmål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og "gang i butikken".
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.

Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 lederkolleger og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje. I lederteamet er vi enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere.

Én af de opgaver, vi aktuelt står overfor, er at få kigget Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske ændringer i de enkelte Hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.
Derudover skal vi i år implementere velfærdsteknologi i hjemmeplejen (DigiRehab), hvor medarbejderne skal træne sammen med borgerne i eget hjem via IPad.
Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen er arbejdet med "Blomstringsuniverset", som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach i relation til borgere med demens.

Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 285 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.

Det vil være en fordel, hvis du har ledererfaring og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.
Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du har lyst til at være tæt på den daglige drift.
Du skal kunne reflektere over egen praksis.
Du er anerkendende i din ledelsesstil.
Du skal kunne håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du er tydelig og tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du kan lytte og handle.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.

Ansøgningsfrist d. 24.01.19 kl. 10.00
Samtaler forventes gennemført d. 29.01.19 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 30.01.19.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Anette Klarskov Henriksen på tlf.: 72 53 55 86 eller mail: anehe@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk

Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk eller administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk