Single

Bliv social- og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 04-07-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger 12 social-og sundhedsassistent elever med tiltrædelse november 2019. 
Ansøgningsfrist 4. juli 2019.
 
 
Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både primær, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktikdelen og 5 uger for skoledelen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social-og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os.
OBS VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af de uddannelsesansvarlige
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk
 

Praktisk, pædagogisk støtte og støttet samvær i Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for arbejdet med børn, unge og deres familier og har du erfaring i arbejdet med børn og familier, så er dette lige stillingen for dig.

Opvækst og Læring søger medarbejder til udførelse af praktisk, pædagogiske opgaver samt støttet samvær til børn, unge og familier hurtigst muligt eller senest pr.1.9.2019 fuldtid 37 timer om ugen.

Om stillingen som praktisk, pædagogisk medarbejder i Opvækst og Læring
Som praktisk, pædagogisk medarbejder i Opvækst og Læring løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52 og § 71. Det vil sige, at arbejdet består af
 • Opgaver i form af praktisk, pædagogisk støtte til familier med børn, hvor familien i en periode har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen og at kunne kompensere, støtte og iværksætte forandringsprocesser. Målet med praktisk, pædagogisk støtte er at støtte barnets trivsel og udvikling.
   
 • Opgaver i form af støttet samvær til anbragte børn og deres forældre, hvor medarbejderen bidrager under samværet til at barnet føler sig tryg, og at forældrene får værktøjer til f.eks. at facilitere aktiviteter, løse problemer og håndtere konflikter konstruktivt.
   
 • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er helt klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål i barnets handleplan. 
   
 • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte medarbejderen, i den tid en indsats løber. Arbejdstiden defineres af arbejdsopgaverne, og kan derfor være forskellig fra uge til uge.
 
Du vil blive en del af et team på 11 medarbejdere, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En pædagogisk grunduddannelse eller lignende, herunder også PAU
 • Har erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Vil være en del af en flerfagligt og ambitiøs arbejdsplads og team
 • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de Kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for Visitationen og foranstaltningsgruppen Vicky Petersen på 72533171

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest, samt straffeattest uden anmærkninger.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse senest d. 01.09.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er den 30.06.2019 kl. 12.00.
1. ansættelsessamtale afholdes den 05.07.2019
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 09.07.2019
 

Social- og Sundhedsassistent til Vester Åby udekørende Hjemmepleje

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger dygtig social - sundhedsassistent snarest mulig.
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på trivsel, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingen er mellem 30 -35 timer ugentlig, fortrinsvis dagvagt med vagt hver 3. weekend.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren i centrum
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgningsfrist er den 27/6 2019. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt løbende.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
 

Vil du være med til at bekæmpe socialt bedrageri? Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed søger en konsulent med gode juridiske kompetencer

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 26-06-2019 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at bekæmpe socialt bedrageri? Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed søger en konsulent med gode juridiske kompetencer
 
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner stiller også krav om en proaktiv administration, som sikrer, at kommunens ressourcer bruges mest effektivt, herunder sikre at ydelser udbetales på et korrekt grundlag, og socialt bedrageri forebygges.
 
Vi søger derfor en kompetent og engageret juridisk konsulent til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kontrolenhed. Vi forventer, at vores nye konsulent har en juridisk kandidatgrad eller anden relevant juridisk uddannelse/erfaring og ser en spændende opgave i at bekæmpe socialt bedrageri på tværs af kommunens arbejdsområder.
 
Organisatorisk er Kontrolenheden placeret i staben Økonomi og Løn. Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som udover kontrol for socialt bedrageri omfatter, økonomistyring, løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler og koordinering af kørsel.
 
Kontrolenheden er normeret til 2 fuldtidsstillinger. I Faaborg-Midtfyn Kommune er kontrolindsatsen delt mellem Folkeregisteret i Borgerservice og Kontrolenheden i Økonomi og Løn. Folkeregisteret tager sig af kontroldelen i forhold til samlivssager. Kontrolenheden tager sig af sager om ”dobbeltforsørgelse” og alle andre sager. Sagerne opstår typisk som følge af en underretning fra andre afdelinger i kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det kan fx være en underretning om, at der foreligger nye oplysninger, hvormed grundlaget for en overførselsindkomst formentligt ikke længere er til stede. Det er Kontrolenhedens opgave at underrette pågældende borger om underretningen og undersøge sagen. Når sagen er tilstrækkeligt oplyst træffer Kontrolenheden en afgørelse. Idet sagerne ofte omhandler borgernes forsørgelsesgrundlag og afgørelserne derfor kan få ganske vidtrækkende konsekvenser for borgerne, søger vi en konsulent, der på objektivt grundlag kan forholde sig til de foreliggende og ofte ganske omfattende oplysninger og træffe en juridisk robust afgørelse.
 
Vi søger desuden følgende kvalifikationer hos vores nye konsulent:
 • Interesse for tilbundsgående og metodisk kontrolarbejde med høj juridisk kvalitet
 • Relevant faglig baggrund med et bredt kendskab til relevant lovgivning
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og resultatorienteret
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Gode kommunikationsevner i skrift og tale
 • Trives med borgerkontakt – også ved de svære samtaler
 • God til tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • God fornemmelse for at vægte forskellige hensyn i komplekse situationer
 
Kontrolenheden er ansvarlig for at holde sig ajour med lovgivning og øvrigt nyt på området, herunder arbejdet med registrering i Den Fælles Dataenhed. En gang årligt udarbejdes en årsrapport til Økonomiudvalget, hvor der redegøres for resultatet af arbejdet i det forgangne år. En væsentlig opgave for Kontrolenheden i den kommende tid bliver desuden at dokumentere og udvikle procedurer og arbejdsgange på området herunder beskrive hensigtsmæssige snitflader til de øvrige afdelinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der bliver derfor god mulighed for, at vores nye konsulent kan sætte sit præg på arbejet i Kontrolenheden.
 
Som konsulent i Kontrolenheden er der mulighed for sparring med Økonomi og Løns juridiske partner i det juridiske team under staben Politik og Strategi, herunder eventuelt at indgå i et mentorskab med den juridiske partner med henblik på faglig udvikling.
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Økonomi og Løn holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. september 2019 eller evt. tidligere.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest d. 26. juni 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.
 

1 pædagog søges til Bo & Aktivs bofællesskab Egeparken 2 i Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-06-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jvf §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet 100 borgere i aldersgruppen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Egeparken 2 søges 1 pædagog 23 timer ugentligt pr. 1. august 2019.
Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.
Egeparken 2 består af 8 selvstændige lejligheder samt et fælleshus.
Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse i alderen 20 - 74 år og de har alle behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret.
Indsatsen dokumenteres dagligt i Nexus og den løbende opfølgning i. f. t. mål og delmål er struktureret jfr. årshjul.
Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af  begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72536876 

Læs mere på vores hjemmeside www.boogaktiv.fmk.dk
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 26. juni 2019 kl. 12.
Samtaler bliver afviklet fredag den 28. juni 2019.
 

Projektleder til større anlægsprojekter

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 25-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde med større anlægsprojekter i samarbejde med bygherrerådgivere i en ambitiøs kommune, hvor der er tæt til borgere og politikere? Ønsker du at være med til alsidige projekter med betydning for kommunens fremtidige vækst? Så er her en unik jobmulighed.
 
Jobbet
Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor at implementere en ambitiøs udviklingsstrategi, hvor fokus er at få 3000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Du får en vigtig rolle i denne strategi, da din første opgave er at være ansvarlig projektleder for gennemførsel af anlæg af en nye infrastruktur i Årslev. Projektet løber op i mere end 30 mio. kr.

I den sydlige del af Årslev er det planen at etablere et nyt stort boligområde og en ny bymidte. I den forbindelse skal igangsættes en række projekter, herunder anlæg af en ny byvej, torve, cykelstier og broer over Vindinge Å.

Du kan læse mere om udviklingsstrategien her

Som medarbejder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et fagligt stærkt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 29 personer. Vejkontoret har 12 medarbejdere fordelt på 3 teams: anlæg, drift og myndighed samt en trafikplanlægger. Kontoret har til huse centralt i Faaborg og tæt på Faaborg havn.

Faaborg-Midtfyn har vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.

Dine opgaver:
Vi har brug for en fagligt dygtig projektleder, som i samarbejde med kolleger og teamleder på vejkontoret bl.a. skal løfte følgende opgaver:
 • Projektledelse af større anlægsopgaver i kommunen
 • Detailprojektering med hjælp fra rådgivere
 • Løbende kontakt med- og kvalitetskontrol af rådgiveres indsats
 • Sikre grundlaget for politiske godkendelser – i samspil med afdelingschefen
 • Gennemføre  entreprenørudbud i samarbejde med rådgivere
 • Inddragelse af planfolk i diverse myndighedsprocesser
 • Tværfaglig koordinering og samarbejde med andre fagområder i forbindelse med  anlægsopgaver
Dine faglige kvalifikationer:
 • Du har en uddannelse som fx vejingeniør,  bygge-anlægsingeniør eller tilsvarende uddannelse – gerne med erfaring fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden
 • Du har erfaring fra- eller samarbejdet med rådgiverbranchen og/eller entreprenørbranchen
 • Gode kompetencer inden for projektledelse
 • Erfaring med anlægsprojekter af passende stor størrelse og kompleksitet
 • Du har været involveret i anlægsarbejder – gerne inden for vejområdet
 • Du har erfaring med udbud og udbudsregler
 • God til skriftlig dansk og mundtlig kommunikation – og kan lide at tale med borgere, rådgivere og entreprenører
 • Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
Dine personlige egenskaber
Du forventes at være en teamplayer men samtidig kunne arbejde selvstændigt. Du er fleksibel og god til at skabe nye relationer i en kommune, hvor der er tæt til borgere og politikere. Du har en positiv tilgang til at kunne finde løsninger på udfordringer. Desuden er du robust og i stand til at arbejde under tidspres.
Vi tilbyder:
 • Du får et meget varieret og selvstændigt job med mulighed for at varetage anlægsopgaven fra start til aflevering
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til kommune med kant
 • Kontor i Faaborg samt mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår - fx hjemmearbejdsdage
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør og engagerede kollegaer
Noget for dig?
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Søg Stilling

Du er altid velkommen til at kontakte Senior Rekrutteringskonsulent Erik Bernskov på 41 21 13 29 eller erik.bernskov@hartmanns.dk.

Hartmanns er ansvarlig for hele rekrutteringsprocessen, og al henvendelse skal derfor ske hertil. Vi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til samtale løbende, så send meget gerne din ansøgning allerede i dag.
 

30 timers pædagogstilling på Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-06-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer

 
Ledig 30 timers pædagog stilling på Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm pr.1.august 2019
 
Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?
 
Så læs endelig videre….
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende, at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre. Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Er du til ude liv, naturværksted og stort uderum med plads til fysisk udfoldelse, har vi brug for dig til at sikre gode læringsrum for børnene.
Ser du en udfordring i at udvikle børns lyst til leg og bevægelse og med interesse for
naturen….
 
Så læs videre:
Vi er en børnehave med 50 - 55 børn fordelt på 3 grupper (3-6 årige), hvor vi vægter en høj faglighed, hvor den styrkede pædagogiske læreplan, danner rammen for det pædagogiske arbejde.
Det gode barneliv, hvor den anerkendende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik.
Der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et høje fagligt miljø.
Vi ønsker en kollega som er igangsætter og som er katalysator til det gode læringsmiljø.
Stillingen kræver at du vil indgå i arbejdet med inkluderende børnefælleskaber, er meget selvstændig og tør tage ansvar.
 
Der kan også være timer i sfo og skole.
 
Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk og Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 480 elever i de 2 skoleafdelinger.
Ansøgningsfrist: D.24. juni kl.12.00. Samtaler afholdes fredag d. 28.juli.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Kontakt afd. leder Helle Greve, på Tlf. 72534403 eller skoleleder, Søren Hillers, på Tlf. 72533872, for yderligere oplysninger og meget gerne rundvisning i børnehaven.
                                                                                                    
Se endvidere mere på https://broholm.fmk.dk  eller  www.brobyskolerne.dk
 

Social- og sundhedsassistent søges til vikariat i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger en social- og sundhedsassistent til et vikariat i perioden 1. juli 2019 (eller snarest derefter) til 31. marts 2020.
 
Stillingen er en dagvagt på gennemsnitlig 35 timer pr. uge, med weekendvagt hver 3. weekend
 
Du bliver ansat i vores aflastningsafdeling, hvor målgruppen er demente som aflastes fra eget hjem, og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.

Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel, blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 24. juni 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Naturfagslærer søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 23-06-2019 23:55
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
3. juni 2019
 
Naturfagslærer søges...

Broskolen mangler en lærer til vores udskoling på afd. Bøgehøj i Årslev.
 
Stillingsindhold: Fagønsker: Matematik, Fysik / Kemi og naturfag
 
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under ”job”.
Ansøgningsfrist: Søndag d. 23. juni 2019.
Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted tirsdag d. 25. juni eller onsdag d. 26. juni 2019. 
 
Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal lige-ledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.

 
Afd. Bøgehøj er to- og tresporet i hovedskolen og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere.

For yderligere information og besøg henvises til afdelingsleder Berit Volder tlf. 7253 4079 eller skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 4069.

 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter pr. 1. juli 2019, eller efter aftale

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Arbejdstid er primært aften 28 timer/uge, med arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 
 
Borgere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder. Som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger, terapeuter, ernæringsspecialister og sygeplejerske, samt ikke mindst borgeren og dennes familie.
 
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du, ud over den daglige pleje og omsorg, blive en central del i forhold til blandt andet palliation, terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende. Der vil være mulighed for tæt sparring med sygeplejerske, kollegaer og leder.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og øge vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi tilbyder
 • Et dynamisk sprudlende team bestående af SSA, SSH og ernæringsassistent
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • Kurser i demens
 • Interne kurser i personcentret omsorg
 • Udfordring og brug af dine faglige kompetencer
 • Høj grad af medindflydelse
Link
www.lykkevalg.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest søndag d. 23. juni 2019
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2019 fra kl. 10.00 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger pr. 1. august 2019 1 social- og sundhedshjælper til en fast stilling

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger pr. 1. august 2019 1 social- og sundhedshjælper til en fast stilling
 
Arbejdstid for den faste stilling er primært aften 28 timer/uge, med arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 
 
Borgere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder, og som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger, terapeuter, ernæringsspecialister og sygeplejerske, samt ikke mindst borgeren og dennes familie.
 
Som social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Lykkevalg vil du, ud over den daglige pleje og omsorg, blive en central del i forhold til blandt andet terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende. Der vil være mulighed for tæt sparring med sygeplejerske, kollegaer og leder.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og øge vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi tilbyder
 • Et dynamisk sprudlende team bestående af SSA, SSH og ernæringsassistent
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • Kurser i demens
 • Interne kurser i personcentrede omsorg
 • Udfordring og brug af dine faglige kompetencer
 • En høj grad af medindflydelse
Link
www.lykkevalg.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest søndag d. 23. juni 2019
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2019 fra kl. 10.00 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger pr. 1. august 2019 1 social- og sundhedshjælper til vikariat frem til 31. december 2019

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-06-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Arbejdstid for vikariatet vil være aften- og dagvagter, og med arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 
 
Borgere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder, og som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger, terapeuter, ernæringsspecialister og sygeplejerske, samt ikke mindst borgeren og dennes familie.
 
Som social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Lykkevalg vil du, ud over den daglige pleje og omsorg, blive en central del i forhold til blandt andet terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende. Der vil være mulighed for tæt sparring med sygeplejerske, kollegaer og leder.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og øge vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi tilbyder
 • Et dynamisk sprudlende team bestående af SSA, SSH og ernæringsassistent
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • Kurser i demens
 • Interne kurser i personcentrede omsorg
 • Udfordring og brug af dine faglige kompetencer
 • En høj grad af medindflydelse
Link
www.lykkevalg.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest søndag d. 23. juni 2019
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2019 fra kl. 10.00 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Pædagog søges

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-06-2019 12:00
Arbejdssted: Horne Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brahesminde skole afdeling Horne søger en dygtig pædagog til en kombination mellem skole og SFO.

Stillingen er på 33 timer om ugen, fra 1. august 2019.
Stillingen er en kombination af støttetimer i indskolingen samt timer i SFO’en.

Brahesminde skole er en landsbyordning, hvilket betyder at vi har en vuggestue, børnehave, skole, SFO. Brahesminde skole befinder sig på to matrikler henholdsvis i Svanninge og i Horne.

Afdeling Horne er beliggende i naturskønne omgivelser på Horne Land.
Vi har pt. 79 børn i SFO i alderen 6 til 11 år Vi vægter et tæt samarbejde mellem skole og SFO og arbejder ud fra en anerkendende tankegang. Børnenes trivsel og et godt forældresamarbejde er højt prioriteret.

Værdigrundlag for Brahesminde skole er:
At forme livsduelige børn gennem leg og læring.
Vi tager hånd om:
 • Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 • Det grønne og aktive liv
 • Tryghed, trivsel og glæde
 • Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
 • Vores læring

Vi søger en pædagog gerne med erfaring omkring støttefunktion, som kan indgå i tværfagligt samarbejde med lærere og pædagogiske konsulenter. Har du erfaring med inklusion og AKT er det absolut en fordel

Har du mod på disse udfordringer, så er det måske dig, vi søger.
For yderligere information henvendes til Skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller afdelingsleder Dorte Barber på 7253 4550.

Ansøgningsfrist den 21. juni
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 26
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Brahesminde skole
Afdeling Horne
Skolevej 2
5600 Faaborg
 

Vil du hjælpe børn med at lykkes i skolen?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-06-2019 09:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Tingagerskolen søger en nytænkende og energiske skolepædagog med fokus på klasserumsledelse og gode relationer (20t/uge) pr. 1. august 2019, som har mod på og lyst til professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne. Stillingen er tidsbegrænset.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, diagnosebørn og socio-emotionelle problemstillinger med ca. 55 elever.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialafdelingen og være tilknyttet en 10-årig dreng og hans klasse. Drengen har en mave-tarmsygdom, og der kan derfor være tilknyttet hygiejnemæssige opgaver.  
 
Som skolepædagog på Tingagerskolen vil dine arbejdsopgaver bestå i at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere pædagogiske indsatser i samarbejde med lærere og ledelse.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Være klar på at hjælpe til ved toiletbesøg
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes mandag den 24. juni 2019.
 

Genopslag - Afdelingsleder til Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-06-2019 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. På det Socialfaglige Område arbejdes der under SEL §103, §104, §85 og VSU/STU. Tilbuddene er fordelt på 6 matrikler. Vi har en flad ledelsesstruktur og en uformel omgangstone.

Du vil have direkte personaleledelse for 28 medarbejdere.

Dit primære ledelsesområde består af tre tilbud under SEL §103 og §104 og noget under LAB §32. Tilbuddene indeholder beskyttede værksteder med pakke- montageopgaver, serviceopgaver og egenproduktion samt aktivitetstilbud fordelt på grupper med fokus på fx idræt og kreativitet. Tilbuddene er fordelt på to matrikler i henholdsvis Kværndrup og Broby.

Målgruppen er primært borgere over 18 som er psykisk sårbare/har psykiatriske diagnoser og personer med udviklingshæmning. En mindre del af målgruppen er personer med demens, senhjerneskade, misbrugsproblematikker eller med en diagnose inden for autismespektrumsforstyrrelser.

De daglige opgaver spænder fra fokus på kultur og faglighed, til produktion, samarbejde med myndighedsafdelingen og Arbejdsmarked, økonomisk overblik, optimering af arbejdsgange, fortsat implementering af KRAP samt kvalitet i målsætning. Et af dine første fokusområder vil være at understøtte den nylige fysiske sammen flytning af to af tilbuddene.

Om Jobbet
Ledelsesfelt
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver, samt perioder med højt arbejdspres. Du trives med at dine ansvarsområder spænder bredt i forhold til målgrupper, indhold og udfordringer og dermed hvad der kræves af dig. Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft.
 
Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et frit og ressourcefokuseret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der potentielt kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.
 
Matrixledelse
Som en naturlig forlængelse af vores fokus på at udnytte vores spidskompetencer på tværs af Det Socialfaglige Område er vi inspireret af matrixledelse. Det er derfor vigtigt at du kan se muligheder i- og har overblikket til at påtage dig ansvarsområder på tværs. Samtidig skal du kunne afgive kontrollen til dine lederkolleger på ansvarsområder i dine primære afdelinger.
 
Uddannelsesmæssig baggrund
Vi ser gerne at du er uddannet cand. pæd. eller har en anden kandidatgrad, med en solid faglig ballast i forhold til hele det socialfaglige område. Gerne særligt kendskab til den kognitive tilgang. Desuden er det en fordel hvis du har en ledelsesmæssig videreuddannelse. Din uddannelse skal gerne komplementeres af gode kommunikative egenskaber så du fx kan formidle svært stof så det er forståeligt.
 
Erfaring med målgruppen og ledelse
Det er en fordel hvis du har erfaring med målgruppen såvel praktisk som ledelsesmæssigt.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen på 72 53 89 41
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse pr. 1 august 2019 eller hurtigst muligt. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 20. juni 2019 kl. 12:00.
Vi holder første samtalerunde d. 24. juni 2019, hvor du skal forvente at der er en case. De der indkaldes til samtale kontaktes d. 21. juni 2019. Udvælges du til uddybende samtale som afholdes d. 26. juni 2019, skal du før kl. 16:00 d. 25. juni 2019 udfylde tilsendt materiale i forhold til personlighedsprofil.

Dansk/musik lærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-06-2019 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
30 timers dansk og musiklærer til Brahesminde Skole
 
I naturskønne omgivelser tæt ved skov og strand ligger Brahesminde Skole fordelt på to adresser. Nu har du mulighed for at blive vores nye kollega. Samtidig bliver du en del af 2 stabile lærergrupper, som sætter elevernes læring, trivsel, fagfagligt udbytte og ikke mindst det gode kollegaskab i forreste række.
 
Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Samlet set, er der ca. 250 elever i skoledelen, fordelt på klassetrinnene 0.- 6., samt elever i modtageklasse for indskoling. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.
 
Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring
 
Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
                             - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring
 
Faglige forventninger.
Generelle forventninger:
Du vil indgå i vores personalegrupper med engagement, nysgerrighed, underen og lyst at være med til at gøre en forskel på begge matrikler.
Du har tanker og ideer til fortsat at udvikle inklusionsarbejdet og den understøttende undervisning. Vi arbejder ud fra få-lærere-princippet, så du vil få én tæt makker, hvor I dækker klassens timer.
Du skal være indstillet på at have timer musik på begge matrikler, men med en primær tilknytning til afdeling Horne, hvor du skal være dansklærer for 3. kl med delt klasselærerfunktion med matematiklæreren.  
Andre fag end nedenstående kan komme i betragtning.
 
Stillingen medfører undervisning både i afd. Horne og afd. Svanninge:
 
afd. Horne
Dansk + læsebånd i 3. klasse med delt klasselærerfunktion med matematiklæreren.
Musik med 1 klasse - indskoling og 1 klasse - mellemtrin
 
Du er primært tilknyttet i Horne
 
Afd. Svanninge
 Musik med 1 klasse - indskoling og 1 klasse - mellemtrin
 
Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold klassestørrelser og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i skolens værdier
Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.
 
30 timers stilling med ansættelsesstart 1. august 2019. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 20. juni. Samtaler mandag d. 24. juni.
 
Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Afd. leder Ian Kristensen 7253 4505. Ring for yderligere informationer eller se på http://brahesminde.skoleporten.dk/sp
Der er mulighed for at aftale et besøg.
 
 

Pædagog fuldtid

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-06-2019 12:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
PÆDAGOG – stilling.
 
Carl Nielsen-skolen søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en 37 timers pædagog.
 
Arbejdet vil primært være centreret omkring vores specialtilbud samt en mindre del i vores SFO.
 
Vi er en folkeskole med ca. 390 børn med undervisning fra 0. til 9. klassetrin med dertil hørende SFO med ca. 125 børn.
 
Vi søger en pædagog som:
 
- er engageret, ansvarsbevidst, fleksibel og har humoristisk sans
- har pædagogisk overblik, og kan se muligheder frem for begrænsninger
- vil indgå i et positivt samarbejde med det øvrige personale og forældre
- vil deltage aktivt i samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
- har interesse for og kendskab til børn med specialpædagogiske behov 
 
 Løn efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceinspektør Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.
 
Vi forventer at holde samtaler tirsdag d. 25. juni.
 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 20. juni kl. 12.00 
 
Faaborg Midtfyn Kommune ønsker ansøgningerne fremsendt via kommunens hjemmeside/rekrutteringssystem.
 

Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-06-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger. Vi har brug for dig. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har to stillinger ledige til besættelse pr. 1. august på afd. Pontoppidan. Den ene stilling er en fuldtidsstilling med timer i vores yngste og mellemste specialklasse, som består af elever fra 0.-6.klassetrin. Den anden stilling vil være en mindst 80 % stilling med mulighed for ekstra timer i vores udskolings specialklasse fra 7.-9.klasse.
Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 
Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene
 
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.
 
Fortæl os hvad du kan!
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.
 
 
Ansøgningsfrist: 19. juni, Samtaler forventes afholdt mandag d. 24. juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt viceskoleleder Brian Bisgaard på tlf. 72533861, afd. leder Tine Sjørup på tlf. 72533871 eller afd. leder, Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk