Single

Er du vores nye afdelingsleder i Horne

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2019 23:59
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Brahesminde Skole Afd. Horne.
 
Er du vores nye afdelingsleder? Du skal have lyst til at indgå i en spændende og travlt hverdag, hvor du vil have både ledelsestid og undervisning.  
 
Brahesminde Skole består af 2 afdelinger henholdsvis afd. Svanninge og afd. Horne. Skolerne dækker 0.-6. klassetrin. På begge matrikler er der ansat en afdelingsleder for hhv. skoledelen og dagtilbud/SFO. Du vil skulle agere både som leder og som aktiv deltager i undervisningen, men vi vil forsøge at prioritere så meget ledelsestid som muligt. Afd. Horne er kendetegnet ved god faglighed og høj trivsel både for elever, en stærk kultur for at brænde for god arbejdsglæde også når der er travlt, lavt sygefravær samt ikke mindst en høj faglig stolthed. Ligeledes har afd. Horne 2 modtageklasser, som kræver et tæt samarbejde mellem afd. leder og personale, her er rummelighed, sparring og fælles gode løsninger vigtige nøgleord.
 
Du skal indgå i et ledelsesteam bestående af 4 afdelingsledere samt en skoleleder. Brahesminde Skole er del af landsbyordningen, hvorfor der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole på alle niveauer med fokus på at skabe glade og nysgerrige børn/elever. Du skal kunne se dig selv være en stor del i dette arbejde, idet du skal være i stand til at træffe beslutninger, og samtidig være i stand til at vurdere, hvornår skolelederen skal involveres. Du vil opleve, at der er tillid til, at dine beslutninger træffes i den ånd, som er kendetegnende for skolen.
 
Dine opgaver vil være:
 
 • Ledelse af personalegruppe (lærere og pædagoger)
 • Skemalægning, hjemmeside og øvrigt administrativ arbejde, evt. IT
 • Guidning af lærere, pædagoger og elever
 • Samarbejde med eksterne vejledere
 • Undervisningsopgaver
 
Kvalifikationer:
 
 • Du er læreruddannet, evt. i koordinatorstilling eller med erfaring for ledelsesopgaver.
 • Du brænder for ledelse og er interesseret i at tage en lederuddannelse
 • Du vægter dialogen, og kan samtidig være tydelig og træffe beslutninger
 • Du er ærlig og direkte både over for andre, og du modtager på samme måde.
 • Har flair for at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du har let ved at skabe overblik i din opgaver, men kan samtidig være fleksibel i din tilgang og opgaveløsning.
 •  
Grundlæggende forudsætninger og værdier
 
 • Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
 • Kan se sig selv i kommunens og skolens værdier
 • Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.
 
Fuldtidsstilling med ansættelsesstart snarest muligt og senest 1. marts 2019. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 24. januar. Samtaler mandag d. 28. januar 2019
Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller bestyrelsesformand Martin Jonø 2681 7957. Ring for yderligere informationer og evt. besøg.