Single

Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger sommerferieafløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-02-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger sommerferieafløsere
Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-02-2019
Arbejdssted: Forebyggelse, træning og rehabilitering
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger sommerferieafløsere med erfaring inden for området, enten via uddannelse (SSH, SSA, spl) eller via igangværende uddannelse indenfor sundhedssektoren, eksempelvis sygeplejestuderende.
Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 stuer alle til midlertidigt ophold. Det betyder at vores borgere typisk kommer på baggrund af funktionstab og ikke kan være i egen bolig. På Bakkegården kan formålet med opholdet være træning, hjælp til afklaring af videre boligsituation, aflastning, pleje i livets sidste fase mv.
Vi ønsker os kollegaer, der har lyst til at være en del af vores personalegruppe, der sætter borgeren i centrum og arbejder målrettet med rehabilitering. Det er vigtigt at du trives i skiftende borgerforløb med et bredt spektrum af forskellige problemstillinger.
Vi har fokus på helheder og forløb, der er et stærkt tværfagligt samarbejde mellem SSH, SSA, Sygeplejersker, Ergo- og Fysioterapeuter, køkkenpersonale, diætist. Vi samarbejder endvidere med Neuroteamet som er i huset flere gange ugentligt, samt med diverse eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi forventer
•At du er empatisk
•At du tror på at samarbejde er en forudsætning for at lykkes
• At du tør spørge om hjælp – ingen i verden ved alt!
•At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
•At du har humor
•At du ser tværfaglighed som en styrke
•At du har et godt overblik
 
Vi tilbyder
• Introduktionsprogram
•Højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling og faglig sparring
• Engagerede kolleger
•Et selvstændigt og varieret arbejde med mange udfordringer
• Mulighed for at oparbejde bred erfaring
•Et godt team, hvor vi hjælper hinanden

Timetal og ansættelsestidspunkt vil være efter aftale. Det drejer sig om både dag-, aften og nattevagter.

 Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Maria Kunz på tlf. 7253 5704 eller planlægger Tina Kildegaard Hansen på tlf. 72530534.
Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Vi indkalder og afholder samtaler løbende.
Sidste frist for ansøgning er d 20.2.2019
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 1 tidligere arbejdsgiver