Single

Områdeleder til børneområde Syd

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-03-2019 20:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Spændende lederstilling til 2 moderne børnehuse i Faaborg – er det noget for dig?
 
Har du høje ambitioner for de 0-6 årige og har du samtidig et nysgerrigt blik for at være med i udviklingen af et fælles perspektiv på læring for hele 0-18 års området? Er du optaget af at udvikle et moderne og læringsorienteret dagtilbud, og har du stærke relations kompetencer? Er du fagligt rodfæstet, og har ledelseserfaring med at sætte både kurs og retning samt skabe følgeskab? Så er du måske vores nye områdeleder pr. 1. maj 2019 eller snarest muligt.
 
Du er indstillet på at have 2-delt lederskab. Dels et lederskab for Område Syd og dels et ledelsesansvar for det samlede dagtilbudsområde som del af forvaltningen Opvækst og Læring.
 
Du bliver områdeleder og indgår i et ledelsesteam med 2 teamledere. Børneområde Syd består af to børnehuse: Toftegården og Sundbrinken begge beliggende i Faaborg. Der skal rekrutteres en ny teamleder efter længere tids vakance.
 
Sundbrinken er en forholdsvis nybygget institution (inkl. vuggestue) og en omfattende renovering og udvidelse af Toftegården blev afsluttet i foråret 2018. Toftegården har endvidere en skovgruppe. Du er i stand til at omsætte en Dagtilbudsreform til pædagogisk praksis med ny styrkede lærerplan samt en særlig indsats i Område Syd med positionering og fleksible børnegrupper.
 
Stillingen går på tværs af begge børnehuse, og en af dine vigtigste opgaver bliver at sikre koordineret retning og udvikling på tværs af de to børnehuse. Derudover er der forventning om administrative ledelseskompetencer i forhold til ressourcestyring, økonomi, planlægning, personaleforhold med videre.
 
Endvidere er der et stærkt fokus på, at samspillet mellem dig og de to teamledere sikrer tydelig og nærværende ledelse i hele institutionen for både børn, forældre og personale.
 
Brænder du for at stå i spidsen for medarbejdere, inspirere til kompetenceudvikling og høje faglige og pædagogiske ambitioner? Har du ledelseskompetencer, som du ønsker at sætte i spil og udvikle, og har du holdånd til at bidrage som medskaber af lærings- og udviklingsrum? Så er her en spændende ramme at arbejde i.

De to børnehuse i område Syd har begge gode rammer og miljø som udgangspunkt for den pædagogiske praksis. Hvert enkelt hus’ særlige kendetegn skal tydeliggøres og udvikles og sikre at Børneområde Syd både repræsenterer mangfoldighed og fælles retning og udviklingsmål for pædagogik og læringsmiljø.
Børnehusene spænder over mange forskellige kulturelle baggrunde og sociale forhold. Dette stiller særlige krav om indsigt i og anerkendelse af mangfoldigheden i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde.

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at chef for Opvækst og Læring Michael Gravesen på tlf. 7253 3101.

Ansøgningsfrist den 6. marts 2019 kl. 18.00
Ansættelsessamtaler afholdes den 13. marts 2019
Herefter vil 2-3 ansøgere blive inviteret til 2. samtalerunde, som finder sted den 20. marts 2019
 
Ved ansættelse vil der blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Løn forhandles individuelt på baggrund af personlige kvalifikationer og gældende overenskomst.