Single

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE RINGE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 16-09-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. November 2019 eller efter aftale. Stillingerne vil være primært dagvagt kombineret med aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har lyst til at deltage i arbejdet med og oplæringen af sygplejestuderende.
 • Har kørekort
 
Alt det med småt
Løn & ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillinen fås ved henvendelse til gruppeleder Svend S. Davidsen tlf.: 7253 6405
Ansøgningsfrist: 16. September  2019, kl. 1000
Samtaler forventes afholdt 19. September 2019
 

til udekørende Hjemmeplejegruppe Faaborg C

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 11-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistent med
Arbejde hver 3. weekend,
Til udekørende hjemmeplejegruppe Fåborg C.

Da vores søde og dygtige kollega, har valgt at læse videre til sygeplejerske, mangler vi en ny assistent i vores team.
Vi får hele tiden nye og spændende opgaver, videredeligeret fra sygeplejen, som er med til at gøre vores arbejde rigtig spændende,- derfor søger vi 1 social- og sundhedsassistent, til Fåborg c. Hjemmepleje
Stillingen er på 30 timer om ugen i dagvagt. Med arbejde hver 3. weekend. Tiltrædelse 1.10.19. eller snarest derefter.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvis kerneopgave er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder med den rehabiliterende tankegang. Som hjemmeplejegruppe samarbejder vi tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder rehabiliterings møder, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 
I Hjemmeplejegruppen ”Fåborg c.” arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori, ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.


Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
 • Faglig sparring
 • Plads til udvikling
 • Tværproffesionelt samarbejde
 • En masse spændende opgaver, som videredeligeres fra sygeplejen.
 • Et miljø i udvikling, hvor akutte sygeplejeopgaver er blevet en stor del af den daglige arbejdsgang
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til, at kontakte Hjemmeplejeleder Anette K. Henriksen tlf. 7253 5103
 
 
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist D. 11.9.19.
 
Der forventes samtaler i uge 38.


Med venlig hilsen
 
Fåborg C.Hjemmepleje

Anette Henriksen
 
 
 

2 Teamledere søges til Børneområde Syd, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 10-09-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at skabe høj kvalitet og understøtte pædagogiske processer? Er du innovativ, visionær, energifuld, fagligt dygtig og ambitiøs på børnenes vegne? Og ønsker du at være en vigtig del af et ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutions- området i Faaborg-Midtfyn Kommune. Så er du måske en af de to teamledere vi søger.

Spændende stillinger til moderne børnehuse i Børneområde Syd, beliggende i Faaborg by. Institutionen består af børnehusene Sundbrinken (integreret 0-6 år) og Toftegården (3-6 år). Område Syd har derudover tilknyttet en skovgruppe, for institutionens mellemste/ældste børn. Begge børnehuse er DGI-certificeret, hvilket betyder at motorik og bevægelse prioriteres.

Institutionens ledelsesteam består af en områdeleder og to teamledere, som arbejder på tværs af børnehusene. Teamet skal sikre fusion og en god dagligdag for børn, forældre og personale gennem en tydelig, nærværende og ambitiøs ledelse. Der er i begge stillinger indtænkt børnetimer, i begrænset omfang.

Har du høje ambitioner for de 0-6 årige og har du samtidig et nysgerrigt blik for, at være med i udviklingen af et moderne og læringsorienteret dagtilbud er muligheden her nu.

Om dig:
 • kan arbejde i et team med fokus på fælles kurs og koordinering
 • har pædagogfaglig uddannelse, viden og interesse for, at arbejde med udvikling af gode lege og læringsmiljøer, med fokus på fællesskaber
 • kan bevare overblikket og både være en entusiastisk opstarter og en afslutter, der bringer tingene i mål
 • din tilgang til sparring af medarbejdere skal være annerkendende og nysgerrigbrænder for at stå i spidsen for medarbejdere, inspirere til kompetenceudvikling og har høje faglige pædagogiske ambitioner i en omstillingsparat kultur
 • du har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med medarbejdere, teamkollegaer, forældrene og tværfaglige samarbejdspartnere og egen leder
 • ved at du er kulturbærer, og dermed har et stort ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital
 • du skal turde gå i dialog – også om det, der er svært
 • er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er en høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde
 • gerne erfaring med flersprogede børn og familier
Du er velkommen til, at kontakte områdeleder Carsten Ørum tlf. 7253 4800.
Læs mere om ledelsesgrundlaget for dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune på kommunens hjemmeside.

Ansøgningen sendes elektronisk via stillingsopslaget senest onsdag den 10. september 2019  kl. 23.59.

1. ansættelsessamtale forventes afholdt onsdag den 18. september 2019 og evt. 2. ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 23. september 2019.

Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid med tiltrædelse d. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår iht. gældende lederoverenskomst.
Der vil ved ansættelsen af de valgte kandidater blive indhentet straffe- og børneattest.
 

Pædagog søges til Bo og Aktivs Seniorcenter Egebo - 30 timer pr. 1. oktober 2019

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 09-09-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog søges til Bo og Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5771 Kværndrup
Bo & Aktiv er en organisation jvf §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca 100 familier i aflastningen, hvor aldersgruppen er 3 – 65 år.
Organisationen udgør 135 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 1 pædagog 30 timer ugentligt pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.
Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2. weekend.
Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år, alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, de bor i egen lejligheder og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo.  
Beboerne har alle behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende og habiliterende med udgangspunkt i den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.
Indsatsen dokumenteres dagligt i Nexus og den løbende opfølgning i. f. t. mål / delmål er struktureret jfr. årshjul.
Alle medarbejdere har indenfor et sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af sygdom af begyndende fysisk og psykisk sygdom hos udviklingshæmmede” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72536876

Ansøgningsfristen er mandag den 9. september 2019 kl. 12.

Samtaler afholdes fredag den 13. september 2019.

Stillingen skal søges via linket.
 
 

Afdelingsleder til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Ledelse
Ansøgningsfrist: 09-09-2019 09:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
                   Genopslag - Ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Afdelingsleder søges til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, i Faaborg­-Midtfyn Kommune.
Vi er en del af koncernområdet Sundhed og Omsorg og varetager bl.a.:
 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Hjerneskade- og demensområdet
I den samlede afdeling er vi i alt ca. 65 medarbejdere. Du vil indgå i lederteamet, som består af 3 afdelingsledere og den overordnede leder. Desuden er der et tæt samarbejde med øvrige ledere i kommunen. 

Vi arbejder særligt med at implementere den rehabiliterende tilgang og har stor vægt på monofaglig og tværfaglig udvikling, samtidig med et stort fokus på medarbejdernes trivsel.

Vores overordnede rammer er Sundhedsaftalen samt Faaborg-Midtfyn Kommunes strategier og politikker, herunder Udviklingsstrategien, som du kan se hér: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/

Du bliver leder for ca. 25 medarbejdere, der har blandet, sundhedsfaglig uddannelse og er fordelt i teams, geografisk spredt i kommunen.

Da Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en nyligt etableret afdeling, kan der over tid forekomme justeringer i stillingens indhold, fx hvilke medarbejdere, du bliver leder for samt placeringen geografisk i kommunen. Eventuelle justeringer bliver gennemført som åbne og inddragende processer, hvor både du og medarbejderne er involverede.

Om jobbet
 • Du vil have ansvaret for den daglige drift, herunder personaleledelse og trivsel med reference til områdets overordnede leder.
 • Din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne, og det er afgørende, at du mestrer dialogen og formår at være synlig. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 • Du vil være en del af et lederteam hvor der er plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. I lederteamet afsætter vi tid til udvikling - både i forhold til afdelingens tilbud, medarbejderne og os selv, som ledere.  
 • Medarbejdergruppen er fagligt kompetente, mangfoldig og yderst engageret.
Om dig 
 • Har ledelseserfaring samt solidt kendskab til genoptræning og rehabilitering
 • Har en sundhedsfaglig baggrund, som fx fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Har erfaring fra det sundhedsfaglige område, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Formår at navigere, som leder i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde
 • Har kendskab til Nexus og Fælles Sprog III
 • Evner at sætte mål og retning i forandringsprocesser og har forståelse for delegering og opfølgning
 • Er tillidsvækkende, empatisk og åben samt god til at kommunikere, såvel mundtlig som skriftligt
Stillingen er på 37 timer pr. uge med forventet tiltrædelse 1. november 2019 eller gerne før.

Processen for ansættelse er:
 
 • Ansøgningsfrist er mandag den 9. september 2019, kl. 9
 • Kandidater udvælges til første samtale torsdag den 12. september 2019
 • Første samtale afvikles tirsdag den 17. september 2019
 • Anden samtale, inkl. besvarelse af en case, afvikles fredag den 27. september 2018
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
 
 • Områdets overordnede leder Ulrik Skyum Christensen på tlf.: 7253 6087, uschr@fmk.dk
 • Afdelingsleder Anne Bro på tlf.: 7253 6351, anneb@fmk.dk
 

Sagsbehandler til byggesager

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-09-2019 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for byggeri og for at få ting til at lykkes? Hvis ja - så er det dig vi leder efter.
 
Om stillingen
Som byggesagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder du i en politisk styret organisation med udstrakt delegering fra Teknik- og Miljøudvalget. I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi vægt på, at virksomheden og borgeren er i fokus. Vi er i tæt dialog med omverdenen og finder løsninger i samspil.
 
Din hovedopgave bliver sagsbehandling af byggesager, herunder faglige vurderinger efter lovgivningen på bygge- og planområdet. Sagsbehandlingen har mange berøringsflader, og vi holder møder med virksomheder og borgere, indgår i BBR-opdatering, kommenterer lokalplaner og mere.
 
Du kommer til et byggesagsteam med en høj faglighed, hvor vi laver byggetilladelser og landzonetilladelser i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger. Teamet er en del af Center for By, Land og Kultur, som beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Byggesagsteamet består af 10 sagsbehandlere og en teamleder.
 
Vi ønsker en ny kollega, der:
 • er serviceminded og god til at kommunikere med virksomheder, konsulenter og borgere, herunder at indgå i afdelingens telefonvagt og personlige borgerbetjening
 • evner at bruge sine faglige kvalifikationer i samarbejdet om mulige løsninger
 • er god til at formulere sig – både skriftligt og mundtligt
 • har et positivt livssyn – og gerne humoristisk sans
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • har en relevant, videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør, jurist, bygningskonstruktør eller lignende
 • har kørekort
 • har flair for de juridiske aspekter i byggesagsbehandlingen, herunder et godt kendskab til byggelov, planlov og forvaltningslov
 • har erfaring i sagsbehandling af bygge- og landzonesager
 • gerne har erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling
 • kan fungere som sparringspartner til fortsat udvikling af vores byggesagsteam.
 
Vi kan tilbyde:
 • en geografisk stor kommune med stærk fokus på byudvikling og tiltrækning af erhvervslivet
 • forskellige byggesager med industri, landbrug, nye boligområder, sommerhusområder og bevaringsværdige bygninger
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • et spændende og afvekslende job
 • et uformelt arbejdsmiljø med respekt for hinanden
 • samarbejde på tværs af fagområder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flexordning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse snarest.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Maria Christiansen, telefon 72 53 21 20.  
 
Ansøgningsfrist er søndag den 8. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 12. september 2019.

Udbudskonsulent til ambitiøst fynsk indkøbsfællesskab

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-09-2019 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
Nyuddannet eller i job? Start eller boost din karriere hos os.
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De 5 kommuner repræsenterer samlet knap 150.000 indbyg­gere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.

Fællesindkøb Fyns hovedopgave er at gennemføre fælles udbud for kommunerne. Udbuddene omfatter anskaffelser inden for en lang række forskellige kategorier. Du kan få et indtryk af dette ved et kig på vores udbuds­plan på indkobfyn.dk.
Ud over at sikre, at lovgivningen om offentlige indkøb overholdes, har vores arbejde til formål at tilveje­brin­ge fordelagtige kontrakter med kommunernes leverandører. Herigennem yder vi bl.a. vores bidrag til, at der skabes økonomiske midler til de mange opgaver, kommunerne er sat til at løse.
Til dette vigtige formål søger vi en ny kollega til vores udbudsteam.

Om jobbet, dig og os
Som udbudskonsulent vil dine opgaver spænde vidt, fra selvstændig gennemførelse af udbud og tilbuds­indhentninger samt opfølgning på leverandørkontrakter til support og rådgivning. Der vil også ligge en del analysearbejde i jobbet.
Da vi gør en dyd ud af at være åbne for dialog med såvel interne som eksterne interessent­er, skal du have lysten og evnen til at kommunikere bredt på et fordomsfrit grundlag, skriftligt som mundtligt.
Hertil er det naturligvis afgørende, at du har oprigtig interesse for arbejdet med udbud og offent­lige indkøb. Har du erfaring med området, kan det være et plus, men det er på ingen måde et krav.

Det er derimod vigtigt, at du mestrer både at udføre opgaver på egen hånd og indtage en bidragende rolle i samarbej­det med andre. Måske du har erfaring med projektarbejde.
Hvis det er dig, der bliver vores nye kollega, vil du opleve et ambitiøst, men uformelt arbejdsmiljø båret af stærke værdier og gunstige betingelser for faglig og personlig udvikling. Du vil få gode muligheder for selv at præge job og dagligdag.
Vores dagligdag på kontoret er præget af godt humør og smil på læben - et aktiv vi ser frem til, du vil være med til at understøtte.
Du kan få mere at vide om os på indkobfyn.dk

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge med mulighed for fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse: 1. november 2019 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.
Arbejdspladsen er placeret i Gislev.

Vi glæder os til at høre fra dig
Hvis du synes ovenstående lige er dig, men er nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at ringe til udbuds- og indkøbschef Jeanet Vandling på telefon 7253 1191 eller jurist Line Bergstrøm Norman Andersen på telefon 7253 1197.
Har dette givet dig lysten til at starte eller booste din karriere hos os, håber vi at modtage en motiveret ansøgning fra dig senest 8. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 38 og 39.
 

Kompetente konsulenter til tilbudsområdet i Socialtilsyn Syd i Ringe eller Toftlund

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 06-09-2019 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Fuldtid
Kompetente konsulenter til tilbudsområdet i Socialtilsyn Syd i Ringe eller Toftlund.

Kan du arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet? Kan du på en gang være myndig og tillidsvækkende? Har du erfaring i myndigheds- og forvaltningsarbejde eller erfaring med specialiseret socialt arbejde, tilbudsdrift eller anden relevant erfaring? Så ser vi gerne din ansøgning!
 
Tilsyn med sociale tilbud
Vi er i Socialtilsyn Syd 30 tilsynskonsulenter, som fører tilsyn med ca. 470 sociale tilbud inden for:
Døgntilbud til børn og voksne
Døgntilbud til voksne
Alkoholbehandling og stofbehandling
Kvindekrisecentre
Forsorgshjem

Opgaven består i at føre driftsorienteret tilsyn på både offentlige og private tilbud, udarbejde tilsynsrapporter, behandle ansøgninger, udarbejde godkendelser og være i dialog og vejlede tilbudsledere m.m. Derudover skal du deltage i intern faglig sparring og udvikling samt interne såvel som eksterne kurser.

Du vil som tilsynskonsulent blive godt understøttet af kollegaer, koordinatorer, afdelingsleder og faglige specialister inden for jura, økonomi og administration.

Faglige kompetencer
Vi søger konsulenter, der:
 • nemt skifter mellem at være kontrollerende og vejledende
 • kan arbejde struktureret både tilsynsfagligt og i de IT systemer vi anvender
 • er analytisk og refleksiv
 • kan påtage sig ansvaret som myndighed baseret på socialfaglige viden og stå fast, når det er nødvendigt
 • naturligt deler viden og aktivt opsøger kolleger for feedback og sparring
 • ønsker at udvikle egen og kollegers faglighed til gavn for tilbudsområdet

Det er ikke centralt, hvad din baggrund er, men det forventes at du har indsigt i metoder og teorier der anvendes i det pædagogiske specialiserede arbejde på tilbudsområdet samt erfaringer fra feltet.

Udvikling i fælleskab
I Socialtilsyn Syd ser vi en fremtid, hvor vi hver dag bliver klogere og udvikler os sammen. Vi er organiseret i to fagafdelinger og et tværgående sekretariat, og er i alt ca. 80 medarbejdere.

Vi er en organisation med fokus på kompetenceudvikling, både i forhold til interne læringsprocesser og ekstern kursusaktivitet.

Moderne, fleksible rammer og fokus på hovedopgaven
Vi råder over moderne kontorfaciliteter i både Ringe og Toftlund. Ansættelsesstedet er Faaborg-Midtfyn Kommune, og tjenestestedet er enten i Ringe eller i Toftlund. I hverdagen er det muligt at tilrettelægge sine opgaver og sit arbejde med udgangspunkt i begge tjenestesteder. Begge kontorer bruges efter behov, og er indrettet med fleksible arbejdspladser, der fungerer som afsæt for sparring, intensivt skrivebordsarbejde og godt kollegaskab.

Om Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Syd er en selvstændig organisation under Faaborg-Midtfyn Kommune, som siden 1. januar 2014 har været ansvarlig for godkendelse af og driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Socialtilsyn Syd er ét ud af fem socialtilsyn i Danmark, og er den ansvarlige myndighed for godkendelse og tilsyn i Region Syddanmark samt Frederiksberg Kommune.

Socialtilsynets hovedopgave er, med afsæt i lov om socialtilsyn, at vurdere og bedømme kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier samt bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten, herunder påse at der ikke sker misbrug af offentlige midler.

Ansættelse sker pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Det er en forudsætning, at du har gyldigt kørekort. Ansøgningsfristen er 6. september 2019, kl. 08.00.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Grundlønsindplacering for alle konsulenter foregår på, hvad der svarer til løntrin 42 på hhv. SL eller DS overenskomst, med mulighed for forhandling af tillæg i hht. erfaring og kompetencer.

Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked senest den 13. september 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Middelfart den 23. og 24. september 2019.
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte en af følgende:

Afdelingsleder: Allan Vestergaard Johansen        tlf.: 72531907
Koordinator:     Dorthe Vinggaard Jespersen        tlf.: 72531997
 
Du kan læse mere om Socialtilsyn Syd på www.socialtilsynsyd.dk.
Søg stillingerne på www.faaborgmidtfyn.dk
 

Fagligt velfunderet pædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 05-09-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en pædagog til Montagen i Kværndrup. Stillingen er på 37 timer ugentligt med opstart fra 1. november 2019 Arbejdstiden ligger mellem kl. 7-16  
Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi tilbyder, aktivitet, støtte, erhverv og undervisning til målgrupper med særlige behov. Målgruppen som du primært kommer til at arbejde med er psykisk sårbare borgere hvoraf flere har psykiatriske diagnoser. Borgerne er visiteret efter § 103 og § 104 i serviceloven.
Montagen er et beskyttet værksted med forskellige pakke/monteringsopgaver samt serviceopgaver, som løses af borgerne.
 
Du har
 • Et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer eller udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
 • Erfaring fra det psykiatriske område
 • En struktureret og reflekterende tilgang til implementering og fastholdelse af nye tiltag.
 • Lyst til at størstedelen af det pædagogiske arbejde finder sted, mens du og brugerne udfører praktiske opgaver som pakke/montageopgaver og serviceopgaver.
 • Skriftlige færdigheder på et højt niveau suppleret med at du er IT mindet. Du ser dokumentation som et vigtigt arbejdsredskab.
 • Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed, da din afdelingsleders tid er fordelt på yderligere to af Det Socialfaglige Områdes afdelinger.
 • Kørekort kat. B, da der på Montagen forekommer en del kørsel pga. interne busruter og kørsel mellem organisationens afdelinger og kunder.
 • Lyst til og evt. erfaring i at benytte KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) eller lign. i din pædagogiske praksis.
   
  Da Det Socialfaglige Område er en udviklingsorienteret organisation, er det samtidig vigtigt, at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til opgaver, arbejdstider og borgertyper.
 
Vi tilbyder
Muligheden for at være sammen med ca. 40 borgere som altid gør deres bedste. Desuden tilbyder vi et spændende og alsidigt job på Montagen hvor personalet forstår at komplementere hinanden, og i øvrigt har et samarbejde der gør, at det er et rart sted at være. På Montagen er der 9 ansatte som glæder sig til at tage godt imod dig.
 
 
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
   
 
Yderligere oplysninger
fås hos afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge mobil 7253 6052
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist
er torsdag den torsdag d. 5. september
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 38.
 

20 timers ernæringsassistent til kommunalt børnehus i Årslev

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
En 20-timers ernæringsassistent søges til kommunalt børnehus

Brænder du for at arbejde i et køkken og har du lyst til at være sammen med børn? Vil du være med til at gøre en forskel for børns kost og sundhed, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye ernæringsassistent.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi er en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner med gennemsnitlig plads til 14/20 vuggestuebørn og 45/75 børnehavebørn og Klatretræet er en nyopstartet børnehave med plads til 40 børn.
Alle tre børnehuse er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense.

Om jobbet
Børnehusene skal etablere en forældrevalgt kommunal madordning pr. 1. august. Vi søger en ernæringsassistent til Nøddehøj.
Jobbet består i, at forberede frugt, frokost og eftermiddagsmad. Som udgangspunkt er børnene ikke deltagende i køkkenet, medmindre det aftales med det pædagogiske personale.
Frokosten bliver leveret af Fru Hansens Kælder og skal færdigtilberedes i børnehusene. Derudover skal der laves eftermiddagsmad til børnene.

Om dig
Vi forventer at du
 • er god til at strukturere de daglige opgaver i samarbejde med det pædagogiske personale
 • med kreativitet kan finde de bedste løsninger til alles fordel
 • kan tage ansvar for indkøb inden for den givne økonomiske ramme
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan se dig selv i et børnemiljø og er anerkendende samt positiv over for børnene
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig overfor børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe et godt måltid for børnene med forskellige smagsoplevelser

Vi tilbyder en arbejdsplads som
 • har børnenes selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • har fokus på social kapital og et godt arbejdsmiljø
 • har fokus på, at skabe nogle gode pædagogiske rammer for børnenes måltid


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vi forestiller os en arbejdsdag, som begynder kl. 9.00.

Tiltrædelse 01.11.2019.

Der vil blive indhentet en offentlig straffeattest samt en børneattest på den valgte kandidat, som ansættes i stillingen.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
områdeleder Mette Hejesen fra mandag den 5. august,
tlf.: 72 53 46 00, mheje@fmk.dk

Det praktiske
Vi forventer at afholde samtaler 16. september 2019.
 


 

Pædagog til Børneområde Nord, Bøgehaven

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn? Vil du være med til at gøre en forskel for vores børn, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.

Børnehuset Bøgehaven søger 1 pædagog til børnehaven, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Fåborg-Midtfyn Kommune - en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner med gennemsnitlig plads til 18 vuggestuebørn og 40/60 børnehavebørn. Klatretræet er en børnehave med plads til 40 børn.
Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene.
Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.


Der er netop blevet vedtaget en ny dagtilbudsreform, som skal danne grundlaget for vores arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere denne reform – herunder Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor legen er det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.

Om dig
Vi forventer, at du
 • Er uddannet pædagog
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde og er skriftlig stærk
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.

Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes udvikling inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • kompetenceudvikler medarbejderne
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med pædagogiske læreplaner samt bl.a. SMTTE- og vækstmodellen
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 34 timer ugentligt.
Tiltrædelse er 1. november 2019.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 efter uge 30 eller
teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04 efter uge 32.

Det praktiske
Vi forventer at afholde samtaler 12.09.2019.
Den valgte kandidat til stilling skal forvente at der indhentes en offentlig straffeattets §22, som skal være tilfredsstillende samt en børneattest §36.
 
 
 
 

 

Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2019 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
 
Ungdomsskolen søger tilkaldevikarer til vores Ungdomsklubber.
I vores Ungdomsklubber tilbyder vi fælleskab på tværs af skoler og alderstrin.
Vi ønsker at skabe gode ungemiljøer, hvor vores unge er medskaber af rammerne.
 
Vi har Ungdomsklubber i Gislev, Ringe, Årslev, Broby og Faaborg, som har åbent mandag til torsdag i tidsrummet kl.18.30 - 22.00 og Faaborg har derudover åbent fra kl.15.30 – 18.30.
 
Vores målgruppe er unge i alderen 7. klasse – 18 år.
Du skal have lyst til og flair for at arbejde med unge mennesker, og du er god til at skabe relationer.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Birch 7253 8341.
 
Ansættelsesdato: hurtigst muligt
 

Saxofonlærer med flere kompetencer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 28-08-2019 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Saxofonunderviser
Faaborg-Midtfyn Musikskole søger en saxofonunderviser med relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage undervisning i følgende:
 
 • Saxofonundervisning i fast stilling, varetagelse af solo- og sammenspilsundervisning.
 • Vi ønsker en underviser, der kan indgå i Orkestermester (skoleorkester). Denne undervisning er placeret mandag morgen og foregår i Årslev området.
 • Den øvrige undervisning fordeler sig på flere af Faaborg-Midtfyn Musikskoles lokationer, hvorfor egen bil er en fordel. Ugedag efter aftale med underviser. Det samlede ugentlige løntimetal for stillingen er ca. 8 timer.
 • Derudover ønsker vi en underviser, der på sigt har lyst og kvalifikationer til at indgå i skolesamarbejde og eventuelt samarbejde med andre interessenter.

Ansøgningsfrist
Onsdag d. 28. august kl.12.00.
Samtaler forventes afholdt fredag d. 30. august.

Yderlige oplysninger:
Palle Larsen, tlf.: 72538391, souschef Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger social- og sundhedsassistenter til Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-08-2019 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune søger social- og sundhedsassistenter til Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth
 
Arbejdstid er primært aften 28 timer/uge med arbejde hver anden weekend.
 
Tiltrædelse 1. oktober 2019 eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 
 
Borgere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder, og som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger, terapeuter, ernæringsspecialister og sygeplejerske, samt ikke mindst borgeren og dennes familie.
 
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du, ud over den daglige pleje og omsorg, blive en central del i forhold til blandt andet palliation, terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende. Der vil være mulighed for tæt sparring med sygeplejerske, kollegaer og leder.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og øge vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • Kurser i demens
 • Interne kurser i personcentrede omsorg
 • Udfordring og brug af dine faglige kompetencer
 • En høj grad af medindflydelse
 • Gode kollegaer
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.
 
Ansøgning
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 28. august 2019 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 30. august 2019 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-08-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling, med tiltrædelse 1. oktober 2019, eller snarest derefter
Stillingen er på 35 timer pr. uge, fortrinsvis i dagvagt, og med arbejde hver 2. weekend.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Bakkegården består af 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt, med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
I så fald håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Kvalitetsstandard_for_midlertidigt_ophold_i_d%C3%B8gnbemandet_plejebolig_2014.pdf

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på e-mail afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.
 
Send din ansøgning elektronisk, sammen med CV og relevante bilag, senest tirsdag den 27. august 2019 kl. 8.00.
 
Samtaler forventes afholdt fredag den 30. august 2019.
 
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest, uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 
Rehabiliteringscenter Bakkegården vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads, og derfor
ønsker vi ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger to social- og sundhedsassistenter til vikariater

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-08-2019 08:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger to social- og sundhedsassistenter til vikariater
 
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger to social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse 1. oktober og gerne før, til to barselsvikariater. Begge vikariater er på 1 år, der kan være mulighed for forlængelse. Der vil fortrinsvist være behov for dagvagter, men der kan være perioder med aften- og nattevagter.
 
Arbejdstiden er 35 timer/uge og hver 2. weekend.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus. Det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som visiterer til pladserne.
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum, så håber vi, du har lyst til at søge et vikariat hos os.
 
Vi kan tilbyde
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende, samt tæt sparring med kolleger
 
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er fagligt ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide, at dagene ikke er ens
 
Link
https://www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/plejehjem-og-aeldrebolig/midlertidigt-ophold/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 72 53 55 50 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning sammen med udfyldt CV, uddannelsesbevis og andre relevante bilag, senest tirsdag den 27. august 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 30. august 2019, på Rehabiliteringscenter Bakkegården, Snarupvejen 9b, Espe, 5750 Ringe.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, for indhentelse af reference.
 
 

Tingager Plejehjem søger SSA eller SSH til faste stillinger snarest.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-08-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 

FAGLIG DYGTIG MED LYST TIL UDFORDRING
TVÆRFAGLIG INDSATS OMKRING SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE
FOR BLOMSTRING I LIVETS EFTERÅR

Tingager Plejehjem søger SSA eller SSH til faste stillinger snarest. Vi søger dagvagter på 32 timer og aftenvagter på 28 timer ugentligt eller efter aftale.  
Vi arbejder hver 2. weekend.
 
 Vi ønsker os en kollega, der er fleksibel og med gå på mod og som vil engagere sig i huset.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende. Vi sætter en ære i at skabe den gode hverdag for både beboer og personale. Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er fagligt ajour - især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
 
Vi tilbyder:
 • engagerede kolleger og ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • god introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • faglig sparring
 • et godt team, hvor vi hjælper hinanden
 
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Lene Jelbert 7253 5811, Stedfortræder Janne Schouboe-Olsen 7253 2391, Tillidsmand Karen Jeppesen 7253 8593.
Du er også velkommen til at besøge plejehjemmet efter aftale.
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
 
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn har en vision om at være røgfrie i arbejdstiden
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d.26.08.2019. Der holdes ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem i uge 36.
Ansøgningen sendes elektronisk.
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en  straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 


 


2 Fysioterapeutstillinger

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 26-08-2019 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
                                                       Fysioterapeuter
                                                            søges til  
 
                                  Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
 
Brænder du for rehabilitering i et tværfagligt miljø?
Trives du med genoptræning af borgere med komplekse problemstillinger og har du     kompetencer indenfor geriatri, skulder og ryg?

Vi søger 2 fysioterapeuter til 2 faste stillinger på 37 timer ugentlig fra d. 01.10.19 eller gerne før.

Dine arbejdsopgaver bliver: 

 
 • Genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere efter Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86.1, individuelt og på hold og/ eller i borgers eget hjem.
 • Genoptræning og rehabilitering af borgere med ryg- og skulderproblematikker.
 • Dokumentation i Nexus/ FSIII.
 • Indgå i den faglige udvikling sammen med kolleger inden for fagområderne geriatri, skulder og/eller ryg.

Hvem er vi:
Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag. Vi har fokus på udvikling og på trivsel i hverdagen.
Afdelingen hører under 'Sundhed og Omsorg' og ledes af én overordnet leder og 3 afdelingsledere. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og har Blomstringsuniverset, som fælles referenceramme.

Vi er ca. 65 medarbejdere i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering bestående af trænende fysio- og ergoterapeuter, Trænings- og aktivitetsmedarbejdere, Det mobile Sundhedscenter og Hjerneskadecenter Faaborg Midtfyn.
De trænende terapeuter er inddelt i 6 teams, fordelt på matrikler i hele kommunen.

Da Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en nyligt etableret afdeling, kan der over tid forekomme justeringer fx arbejdsopgaver og teamplacering
                                                                          
Vi kan tilbyde:
 • En selvtilrettelæggende arbejdsdag, hvor humor og forskellighed vægtes højt.
 • Et godt internt arbejdsmiljø
 • En tæt faglig sparring med kollegaer.
 • Et godt mono og tværfagligt samarbejde

Vi søger en fysioterapeut, der:
 • Har interesse og erfaring indenfor genoptræning af geriatriske borgere samt borgere med ryg- og skulderproblematikker.
 • Har erfaring med genoptræning af borgere på hold.
 • Kan indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde og samtidigt fagligt stå på egne ben
 • Har en rehabiliterende tankegang
 • Har godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdssted
 • Har kendskab til Nexus og dokumentation i FSIII
 • Har kørekort

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved spørgsmål til stillingen, kan afdelingsleder Kirsten Walsted Refshauge kontaktes på tlf: 7253 6374
Ansøgningsfrist d. 26. august 2019 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt d. 29. august 2019
Du kan læse mere om os på http://ftr.dk
 

Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Ringe området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 26-08-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Solstrålen på Floravej i Ringe.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 26. august 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 28. august 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. november 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

2 Social-og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter til vikariat i dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-08-2019 08:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1.9.2019 eller snarest, 2 social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter til 2 vikariater i dagvagt.
 
Et vikariat fra den 1.9.2019 til den 31.12.2019
 
Et vikariat fra den 1.9.2019 til den 30.4.2019
 
Stillingerne er med arbejdsweekend hver 3. uge.
 
Stillingerne er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage at medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og kan tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger, teams og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
 
Vi kan tilbyde:
                     
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer hvor i sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads hvor der er mulighed for indflydelse og en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
 
 Eventuel oplysninger om stillingerne kan fås hos plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard,
tlf. 72535311.
  
Ansøgningen skal sendes til plejecenter-administration@faaborgmidtfyn.dk senest mandag den 26.8.2019 kl. 8.00.
Samtalerne vil være den 27.8.2019.  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved indkaldelse til samtale medbringes straffeattest.
 

Kan du jonglere med tal og spille musik, så mangler vi dig.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-08-2019 18:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Dygtig og robust lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen.
                                     
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 1. oktober 2019 (37t/uge) som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 68 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialklasseafdelingen med linjefag i matematik og musik samt specialpædagogik. Du skal undervise i matematik i 0. klasse. og i musik i 0.-6. klasse.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.

Der afholdes informationsmøde tirsdag den 20. august 2019 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes onsdag den 28. august 2019.
 

Sundhedsplejerske til Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune (OBS forlænget ansøgningsfrist)

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 25-08-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sundhedsplejerske? Så har du mulighed for alletiders stilling!
 
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger en sundhedsplejerske i en kombineret stilling fra 1.10.19. Stillingen er på ca. 35 timer.  

Vi er i alt 15 engagerede sundhedsplejersker og en faglig gruppeleder.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0 – 18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optaget af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet er der sket flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver. Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden. Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, amme-rådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men med konkret handling på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Kørekort er en forudsætning.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 25. august 2019  kl. 12.00


Ansættelsessamtalerne foregår allerede tirsdag formiddag den 27. august 2019. Hvis du indkaldes til samtale, vil du høre fra os senest mandag d. 26. august inden kl. 12:00.

 

Pædagog til barselsvikariat til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-08-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog til barselsvikariat søges til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 1. oktober 2019.   
 
Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativrig barselsvikar for pædagog pr. 1. oktober 2019
Stillingen er på 31 t/u. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
 
Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer. Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
 
Vi søger en pædagog, som skal være tilknyttet børnehaven. Vi ønsker en pædagog som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø, arbejder med børnenes trivsel, læring, og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende og meningsfulde børnefællesskaber, og at du er meget selvstændig og tør tage ansvar.
 
Vi forventer at du:
Er rummelig og inkluderende i et anerkende ståsted.
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer.
Er optaget af udvikling af læringsmiljøer og implementering af den nye dagtilbudsreform
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde.
Mestre og evner det skriftlige arbejde.
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
Har gode samarbejdsevner.
Er tydelig og struktureret.
Er til ude liv, idrætslege og bevægelse.
Er med på indimellem at lave mad med børnene.
Har humor og fuld af energi.
 
 
Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer, som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.
 
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er fredag d. 23. august 2019.
Samtaler forventes at bliver afholdt onsdag d. 28. august 2019 fra kl. 9.00 i Børnehuset Oasen, Kirkevej 12, 5772 Kværndrup.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf.: 7253 4671.
 

Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til både dag, aften og nat. Der er mulighed for en midlertidig ansættelse med faste vagter i weekends.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed
 
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
   
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
   
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 
 • er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn
 
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren
 
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
   
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
   
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
   
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
   
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om begivenhedsafhængige ansættelser.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.