Single

Center for Opvækst og Læring søger pædagogiske psykologiske konsulenter til 0- 18 års området

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-03-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?
Så er det lige dig, vi søger!
Vi søger 2 udviklingsorienterede pædagogiske psykologiske konsulenter med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune - forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingerne
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og flerfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.
Stillingerne er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med nogle af vores skoler og dagtilbud inden for det almene og det specialpædagogiske felt, hvor du vil være den primære opgaveløser – og du har derfor mod på at ”stå på egne ben” – med et stærkt team lige bag dig og sammen med dig!
Sammen med en socialrådgiver og sundhedsplejerske udgør du på ”dine” skoler og dagtilbud et forebyggende team, hvor man koordineret samarbejder med dagtilbuddet/skolen med afsæt tre overordnede spor:
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning, vejledning og supervision til ledelse og/eller det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • At indgå i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger vedrørende børn med særlige behov
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau.
Stillingen spænder dermed lovgivningsmæssigt over såvel Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Serviceloven, og der vil være mulighed for at sammensætte stillingsporteføljen alt efter de endelige kandidaters profiler.

Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske og psykologiske verden med en relevant pædagogisk/psykologisk efter/videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske og/eller terapeutiske felt. Dertil har du erfaring med eller interesse for rådgivning/vejledning/supervision i grupper eller individuelle forløb gerne med brug af video. Du har en bred faglig viden om arbejdet med læring, klassetrivsel og inkluderende børnefællesskaber inden for skole- og dagtilbudsområdet. Du har erfaring med at arbejde med børn i sociale/følelsesmæssige vanskeligheder. Du vil noget med børnene og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.
Vi søger pædagogiske psykologiske konsulenter, der anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Forstå værdien af at dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Være opmærksomme på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret og selvstændig uden ”at gå alene”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der informationsmøde d. 18.3.19. kl. 16.00 – 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne. På mødet vil gruppeleder Pernille Petersen og gruppeleder Jesper Dyreborg være til stede.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 18.3. kl. 12.00 til sekretær Kamilla Michelle Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Der er tale om fuldtidsstillinger med ansættelse senest d. 1.6.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.
Ansøgningsfristen er den 27.3.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 4.4.2019 fra kl. 12.30.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 8.4.2019 fra kl. 16.00