Single

Virksomhed og Indsats søger Jobkonsulent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 24-03-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
 
 
Er du jobkonsulent, og har du erfaring med unge og undervisning?
 
Har du erfaring i samarbejdet med virksomheder og unge? Er du fagligt rustet til at arbejde med psykiske, sårbare unge? Kan du være i tæt professionelt parløb i et komplekst og meget selvstændigt arbejdsmiljø? Vil du være med til at opnå resultater ved etablering af virksomhedspraktikker for unge - som trin på vej til selvforsørgelse?
Kan du svare ja til dette, har vi et job i tilbuddet I Fokus, som du bør søge!
 
Lidt om tilbuddet I Fokus:
I Fokus er en kombination af internt forløb i kommunen og virksomhedspraktik. Tilbuddet kombinerer tilegnelse af personlige færdigheder og fysisk træning. Der arbejdes med en bred palet af redskaber for at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet - og med tiden, opnå selvforsørgelse.
 
Om jobbet
Vi søger en erfaren jobkonsulent, som i tæt samarbejde med tilbuddets jobmentor, kan facilitere kontakten og samarbejdet mellem ung og virksomheder via vores tilbud I Fokus. En jobkonsulent, der evner det virksomhedsrettede samarbejde med den unge, der har komplekse problemstillinger såsom psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.
 
Arbejdsopgaverne varetages af tilbuddets to medarbejdere hhv. jobkonsulent og mentor, og omfatter bl.a.:
 
Forberedelse af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Individuel motivering
 • Eksponering
 • Opsøgende arbejde overfor virksomheder mhp. besøg og praktik
 • Sikre øget samarbejde med psykiatrien
 • Skaffe praktikpladser
 • Opfølgning på praktik
 • Støtte for borger i det omfang behovet er
 Om dig:
 • Du har viden og erfaring med at etablere virksomhedspraktikker
 • Du er indstillet på at arbejde med et virksomhedsrettet fokus
 • Du har en social fagligbaggrund og/eller erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har lyst til tæt, fagligt samarbejde/sparring og er holdspiller
 • Du har en struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og journalnotater er en del af jobbet
 
…og så har du kendskab til at anvende metoder som fx: MI (Motiverende samtale), åben dialog, kompetencetavler, coachende samtaler og empowerment.
Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og fælles faglig udvikling
 • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 
Arbejdspladsen ligger i Ringe, daglig mødested i Faaborg.
 
Generelt om organisationen Arbejdsmarked
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i Jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger, og har fokus på kundebehovet. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515 eller mentor Kathrine Dahl Arvidsen på telefon 7253 7254, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse pr. 01.05.2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Arbejdsmarked har adresse på Lindevej 5 i Ringe.
Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 24.03.2019 kl.23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Faaborg d. 27.03.2019
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.