Single

Psykolog søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 27-03-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og familier – og er du optaget af at understøtte trivsels- og læringsmiljøer til gavn for alle børn?

Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring deltager i et 3 årigt regionalt projekt omhandlende fremskudt psykiatri. Da en af vores psykologer er blevet tilknyttet projektet, søger vi derfor en udviklingsorienteret psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede psykologfaglige perspektiver på 0-18 års området i både forebyggelses - og servicelovsopgaver.

Stillingen er tidsbegrænset frem til december 2021 og på 20 timer ugentligt. Vi søger en psykolog, der kan tiltræde senest d. 01.06.2019.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune - forebyggelse, sundhed, dagtilbud, skoler samt det sociale myndighedsområde. Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde og forebyggelsesområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Forebyggelses- og myndighedsområderne er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Stillingen er forankret i Forebyggelse og er tværgående mellem småbørn, børn og unge (0 – 18 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPR opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og dagtilbud/skoler. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.
Forebyggelses- og PPR-opgaverne på skole/dagtilbudsområdet vil være:
 • Rådgivning og vejledning af forældre og pædagogiske personale i dagtilbud og skoler
 • Deltagelse i udvikling af nye kontekstuelle tiltag til fremme af inklusion på 0 – 18 års området
 • Indsatser rettet mod enkelte børn eller grupper af børn og unge
 • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger – herunder testning, observation mv.  
 • Sparring til andre faggrupper i det tværfaglige felt
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3. dvs. rådgivende/samtaleforløb på såvel individ- som gruppeniveau. Afhængig af din faglige profil vil der være mulighed for at løse terapeutiske opgaver/undersøgelser.

Faglig profil
Vi søger en psykolog, der er fagligt godt funderet inden for børne– og ungeområdet. Du brænder for arbejdet med udsatte børn og familier og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du har let ved at skabe god kontakt til både børn og unge, forældre og personale, og tør udfordre eksisterende plejer i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.  

Vi tilbyder
 • Faglige dygtige og engagerede kollegager
 • Indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Fast supervision 
 • Fysiske gode rammer
   
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der informationsmøde d. 18.3.19. kl. 16.00 – 17.30, hvor det vil være muligt at se kontorfaciliteterne og få afklaret spørgsmål vedrørende stillingerne. På mødet vil gruppeleder Pernille Petersen og gruppeleder Jesper Dyreborg være til stede.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest den 18.3. kl. 12.00 til sekretær Kamilla Michelle Poulsen på mail: kamip@fmk.dk

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Der er tale om et tidsbegrænset stilling frem til december 2021 på 20 timer ugentligt med ansættelse senest d. 1.6.2019. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er den 27.3.2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 4.4.2019 fra kl. 12.30.
2. ansættelsessamtalerunde finder sted den 8.4.2019 fra kl. 16.00.