Single

Pædagoger søges til døgninstitutionerne Børnehuset Fjelleruphus og Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi ambitiøse pædagoger, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.
 
Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehusene er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.
 
I begge børnehuse er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision af en ekstern supervisor samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.
 
På Fjelleruphus søger vi to pædagoger på 37 timer ugentligt. På Damtoften en pædagog på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og nat i weekenden. Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt.
 
Fjelleruphus er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år. Damtoften har en målgruppe fra 12- 18 år med mulighed for forlængelse.
Vi tilbyder ud over dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.
 
Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
• Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
• Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
• Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
• Inddrage barnet/den unge i processen.
• Inddrage familien.
 
Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med børnene/de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.
 
Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for børnene/de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.
 
Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem. Forældrene skal inddrages i størst muligt omfang, således at barnet bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.
 
Der vil onsdag d. 10. april være et åbent hus-arrangement i MDvuns-Huset, Birkevej 15, 5672 Broby kl. 19.00 – 21.00 i mødelokale Horseballe, hvor vi vil fortælle om børnehusene, vores værdier og ikke mindst dagligdagene i husene. Herefter vil du få mulighed for at stille spørgsmål til såvel ledelse som medarbejdere fra begge huse.
 
Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
 
Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 30. april kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 22. og 23. maj 2019. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.
 
Ansættelsesudvalget består af medarbejdere fra begge børnehuse, tillidsrepræsentant samt leder og stedfortræder i Børnehusene. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 27. maj 2019.
 
Ansættelse sker på overenskomstvilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.
 
For nærmere information er du velkommen ved åbent hus-arrangement eller til at kontakte leder Gitte Knudsen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72533000.