Single

Familierådgiver til Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-04-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Opvækst og Læring søger en familierådgiver til børn, unge og familier. Stillingen er en fast stilling på 37 timer med ansættelse den 1. juni 2019.
 

Om stillingen som familierådgiver i Opvækst og Læring
Som familierådgiver i Opvækst og Læring løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Opgaverne er forebyggende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem. Det vil sige, at arbejdet består i støtte som f.eks.:
  • Opgaver i form af praktisk støtte til familier med børn, hvor familien i en periode har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen. Endvidere arbejdes der med relationen mellem forældrene og barnet, samt støtte til forældrene med at opbygge en forståelse af egne handlinger/mønstre og ændre uhensigtsmæssige handlinger/mønstre.  
  • Støtte i forbindelse med tidlig forældre/barn tilknytning, hvor der er bekymring for, om forældrene efter fødslen formår at få etableret en sund tilknytning til spædbarnet. Støtten til familien kan være både i form af samtaler og af mere praktisk karakter.  
  • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål i barnets handleplan.   
  • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte familierådgiveren, i den tid en indsats løber.
 
Du vil blive en del af et team på 11 familierådgivere/støttepersoner, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Alle vores familierådgivere har uddannelsen inden for den systemisk/narrative metode.
 
Om dig
Vi forestiller os, at du har
  • En pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
  • Har erfaring som familierådgiver i arbejdet med børn, unge og deres familier
  • Vil være en del af et flerfagligt team og en ambitiøs arbejdsplads
  • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltning og visitationen Vicky Petersen på 72533171
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest, samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet