Single

Klaver lærer søges til Faaborg Midtfyn Musikskole

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 16-05-2019 23:59
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Klaver lærer til Faaborg-Midtfyn Musikskole
 
Faaborg- Midtfyn Musikskole søger en dynamisk og engageret medarbejder til klaverundervisning med tiltrædelse i august 2019. Der er tale om en stilling på ca. 15 klokketimer om ugen. Hvis der er elevgrundlag for det, eller du har kompetencer til at varetage f.eks. undervisning i forbindelse med skolesamarbejde, ser vi gerne, at stillingen vokser til et større timetal. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, og trives ved pædagogiske udfordringer. Det afgørende er dog, at du kan arbejde selvstændigt og vil være med til at udvikle eleverne og musikskolen.
 
Hovedopgaver i stillingen:
Undervisning af soloelever og holdelever
Undervisning af bands på alle niveauer
Undervisning i skoler (eksempelvis som underviser i kommunens Kulturelle Rygsæk)
Udvikling af eleverne i forhold til deltagelse i sammenspil
Deltagelse i koncerter og andre elevarrangementer
Samarbejde med de øvrige medarbejdere omkring pædagogisk udvikling og trivsel
Være initiativtager til - og deltager i projekter.
 
Du er:
Fokuseret på at give eleverne den bedst mulige undervisning
Udviklings orienteret, inspirerende og kreativ
God til at samarbejde og motivere og har viljen til at medvirke til at opbygge faget og musikskolen
God til at kommunikere, både med kolleger, elever/forældre og kontoret
God til at passe den administrative del af undervisnings jobbet
 
Du får:
Et afvekslende og udviklende job, hvor du bliver en del af en organisation med fokus på frihed under ansvar, åbenhed og ærlighed, gensidig tillid og respekt.
Ansættelse i en kommune med fokus på kulturen, så eleverne har mange muligheder for at bruge deres musikalske evner.
Stillingen kræver egen bil.
 
Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde16. maj 2019 Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutterings systemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 6. juni om eftermiddagen
Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.
Der indhentes straffe- og børneattest.


For yderligere oplysninger om stillingen kontakt Palle Larsen på tlf. 72538360 -  pal@fmk.dk.
Se også på musikskolen.fmk.dk og https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/ 
 

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 15-05-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Bliv Social- og sundhedshjælperelev i Faaborg-Midtfyn Kommune.
I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder vi med opstart den 1. september 2019 en spændende uddannelse som social-og sundhedshjælper elev. Et forløb hvor du vil møde mange spændende udfordringer. Adgangskrav er at du har bestået Grundforløb 2. Hvis du ikke har Grundforløb 2 skal du henvende dig til en studievejleder på Social- og sundhedsskolen Fyn.

Vi forventer du kan:
 • Møde mennesker med respekt
 • Indgå i læreprocesser, hvor du viser faglig nysgerrighed.
 • Tage imod konstruktiv kritik
 • Kan observere og fungere i en travl hverdag
 • Have ”mange bolde” i luften
 Løn under uddannelse:
 • Du får elevløn under hele uddannelsen. Hvis du er 25 år eller der over, samt har et års relevant erfaring inden for det overenskomstmæssige område, med mindst 24 timer/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, kan du få voksen elevløn. Ligeledes må du ikke have været startet på uddannelsen tidligere.
Uddannelsen:
 • Er en 14 måneder lang erhvervsuddannelse fordelt mellem skole og praktik. Dine praktikker foregår i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil komme i praktik både i hjemmeplejen og på plejehjem. Du vil blive tilmeldt Social- og sundhedsskolen i Svendborg, hvor dine skoleperioder vil lægge. 
  Vi tilbyder dig: 
 • En uddannelse, hvor du vil møde mange spændende og udfordrende læringsmiljøer, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Vi har endvidere ”ry” for at have gode læringsmiljøer, og vi har en mentor ordning som du selvfølgelig også kan nyde godt af.
   
Efter endt uddannelse:
 • Vil du med en fin faglig baggrund med fokus på tidlig opsporing og rehabilitering kunne arbejde i hjemmeplejen, på plejecenter samt hos private leverandører.
 • Ansøgningsfrist: 15. maj 2019
 • Samtaler afholdes i slutningen af november 2019
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Gitte K. Zenker på tlf.: 7253 5054   
 

Socialrådgiver/Koordinerende sagsbehandler til Team Aktivitetsparate

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-05-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at give borgere og virksomheder den bedste indsats og sætte dem i centrum for din opgaveløsning? Vil du være med helt fremme og møde borgerne der, hvor de er? Så er du lige den kollega, vi leder efter!
 
Du vil blive en del af Team Aktivitetsparate, hvor vi primært har ansvaret for, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Vi har ansvaret for behandling af revalideringssager, som via et opkvalificerende revalideringsforløb, sikres fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores fokus er på de udsatte borgere og på, hvordan de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Et arbejde, som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt i organisationen. Fokus på arbejdsmarkedets behov er også vigtigt, for der igennem at kunne sikre den rette opkvalificering og/eller jobmatch til de ledige job i virksomhederne.
 
Om jobbet
 • Du skal afholde jobrettede samtaler, herunder i samarbejde med borgerne, tilrettelægge en individuel plan, som skal sikre borgeren varig tilknytning til arbejdsmarked
 • Du skal foretage løbende faglige vurderinger ifm. udarbejdelse af Min Plan efter de gældende regler på kontanthjælpsområdet, herunder også løbende rådighedsvurderinger
 • Du skal visitere og henvise til beskæftigelsesrettede indsatser, evt. som parallel indsats koordineret med anden sundheds- eller socialfaglig foranstaltning
 • Der vil forekomme administrative opgaver, herunder bl.a. udarbejdelse af den forberedende del til rehabiliteringsteamet
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler samt du har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager
 • Har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borger henimod et jobmatch
 • Er serviceminded og møder borgerne anerkendende
 • Er fokuseret på resultatskabelse
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde
 • Har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt samt ikke er bange for at modtage og give feedback
 • Tør begå fejl og lære af dem
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Borgerservice, IT & Digitalisering, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn og Jobcenter.
 
Team Aktivitetsparate er en del af afdelingen Job og Udvikling. Afdelingen varetager myndigheds- og/eller vejledningsopgaver vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelsesmodtagere og revalideringsansøger, forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, unge uddannelseshjælpsmodtagere samt integrationsborgere. Vi har i afdelingen fokus på at motivere og kvalificere borgerne, så de kan komme i betragtning til ledige jobs i virksomhederne, herunder motivation af unge til uddannelse, der matcher efterspørgslen af arbejdskraft. I afdelingen arbejdes der målrettet med at videreudvikle målstyring og opfølgning af effekten af indsatser samt realisering af politiske strategier. Vi har fokus på at sikre synergier og tæt samarbejde med andre afdelinger, fagområder og samarbejdspartnere, både interne og eksterne.
 
Om os
 • Vi er et dynamisk team med et godt sammenhold og stor arbejdsglæde
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fastansættelse med tiltrædelse d.01.08.2019 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på telefon 7253 7278, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.12.05.2019 kl.23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.21.05.2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Visionær og forandringskompetent leder vil fuldende ledelsesteamet på Tingagerskolen, så vi sammen kan skabe resultater til fremtidens skole.

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 03-05-2019 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en afdelingsleder til skolens overbygning (7. – 9. kl.) med tiltrædelse pr. 1. august 2019.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 børn. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle problemstillinger og diagnosebørn med ca. 68 elever.
 
 
Som ny leder for overbygningen skal du:
 • Være lærer uddannet
 • Være PD-uddannet i ledelse, eller indstillet på videreuddannelse
 • Være loyal i en politisk styret organisation og forandringskompetent
 • Være anerkendende i din tilgang til elever, personale og forældre
 • Være tydelig, målsættende og resultatorienteret
 • Være dialogsøgende i et systemisk perspektiv
 • Være igangsættende, skabe positiv og innovativ atmosfære
 • Inspirere andre til at kommunikere målrettet, således at der udvikles en kultur baseret på gensidig deltagelse og involvering
 • Fremstå som det pædagogiske kraftcenter, der angiver rammer, retning og visioner for overbygningen
 • Tage lederskabet og være beslutningskompetent
 
Arbejdsopgaver/område er bl.a.:
 • Personaleledelse og pædagogisk ledelse på fuld tid
 • Tovholder og mødeleder til status- og netværksmøder
 • Samarbejde med AKT
 • Planlægning af skoleåret
 • Ansvarlig for prøveafvikling
 • Administrator af trivselsundersøgelse og nationale test
 • Vikardækning
 • Koordinering af overgang til overbygning samt udvikle samarbejde
   
 Tingagerskolen er som helhed en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
 Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt, personligt og ledelsesmæssigt
 • Hvor du er en del af et ligeværdigt ledelsesteam på 4 personer, som fordrer tæt samarbejde
 • Hvor du får en indholdsrig arbejdsdag
 • Hvor du er ansvarlig for en personalegruppe på 18 lærere
 • Netværk med andre afdelingsledere i FMK
  
Har du lyst til at vide mere om skolen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Bjarne Schytt Nielsen eller souschef Annette Fuglsang på tlf. 72 53 03 82.
 
Se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 

Pædagoger søges til døgninstitutionerne Børnehuset Fjelleruphus og Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi ambitiøse pædagoger, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.
 
Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehusene er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.
 
I begge børnehuse er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision af en ekstern supervisor samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.
 
På Fjelleruphus søger vi to pædagoger på 37 timer ugentligt. På Damtoften en pædagog på 37 timer ugentligt. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og nat i weekenden. Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt.
 
Fjelleruphus er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år. Damtoften har en målgruppe fra 12- 18 år med mulighed for forlængelse.
Vi tilbyder ud over dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.
 
Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
• Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
• Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
• Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
• Inddrage barnet/den unge i processen.
• Inddrage familien.
 
Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med børnene/de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.
 
Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for børnene/de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.
 
Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem. Forældrene skal inddrages i størst muligt omfang, således at barnet bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.
 
Der vil onsdag d. 10. april være et åbent hus-arrangement i MDvuns-Huset, Birkevej 15, 5672 Broby kl. 19.00 – 21.00 i mødelokale Horseballe, hvor vi vil fortælle om børnehusene, vores værdier og ikke mindst dagligdagene i husene. Herefter vil du få mulighed for at stille spørgsmål til såvel ledelse som medarbejdere fra begge huse.
 
Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
 
Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 30. april kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 22. og 23. maj 2019. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.
 
Ansættelsesudvalget består af medarbejdere fra begge børnehuse, tillidsrepræsentant samt leder og stedfortræder i Børnehusene. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 27. maj 2019.
 
Ansættelse sker på overenskomstvilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.
 
For nærmere information er du velkommen ved åbent hus-arrangement eller til at kontakte leder Gitte Knudsen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72533000.
 

Event- og fritidskonsulent

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for at arbejde med spændende events og et fritids- og foreningsliv i udvikling! Vi har brug for dig, hvis du kan lide at have mange bolde i luften, lægge den gode plan, afvikle events og ikke mindst samarbejde med en bred vifte af aktører i fritids- og friluftslivet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi netop i gang med at sætte en ny og spændende retning med en strategi for fritids- og friluftslivet. Vi har masser af potentialer at bygge videre på – stærke events, en helt særlig foreningstradition, gode faciliteter og mødesteder, samt unik natur og landskaber til et aktivt udeliv. Vi er allerede i gang med spændende events og projekter – og med afsæt kommunens nye ambitiøse udviklingsstrategi skal vi sammen med borgerene skabe rammerne for at udleve potentialerne.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med søde kompetente kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker, aktører og tværgående fagligheder. I det daglige vil du komme til at arbejde i tæt relation med medarbejdere på fritids-, kultur- og landdistriktsområdet, samt plan, natur/friluftsliv, m.fl. Du bliver en del af et samlet fagcenter i By, Land og Kultur med ca. 100 medarbejdere. Du bliver en del af en udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en organisation, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 

En del af stillingen er direkte relateret til udvikling og afvikling af eventen Outdoor Sydfyn, og du vil derfor være i tæt samarbejde med resten af event teamet omkring eventen. Dine relationer vil også være meget udadvendt med kommunens foreningsliv og en bred vifte af primært frivillige aktører.

Events, administration og foreninger
Dine daglige opgaver vil spænde vidt – fra at arbejde med koordinering, planlægning og udvikling af events, til mere administrative opgaver og betjening af kommunens foreninger.
 
Outdoor Sydfyn vil være den ene event der fylder mest i opgaveporteføljen, og her skal der samarbejdes med et stærkt eventteam og en forventningsfuld bestyrelse for foreningen Outdoor Sydfyn om udviklingen og afviklingen af en årlig stor event og enkelte sideevents. På eventområdet skal du ligeledes kunne understøtte andre events i kommunen med viden, vejledning og gode erfaringer fra tidligere afvikling af events.
 
Du skal kunne understøtte og samarbejde med foreninger, idrætsfaciliteter og andre aktører i kommunen. Du vil være i tæt kontakt med foreningslivet – og opgaverne vil ligeledes bestå af en del administrative opgaver på folkeoplysningsområdet, tilsyn og dialog med foreninger, håndtering af puljer, hjemmeside, behandling af sager, samt andre større og mindre opgaver.
 
Foreningslivet er vigtigt for den lokale sammenhængskraft i en stor landkommune som Faaborg-Midtfyn. Men foreningslivet og frivilligheden er under forandring. Nye aktiviteter opstår, gamle aktiviteter udvikler sig eller forsvinder, behovet for faciliteter ændres og udvikles, men mange af foreningslivets opgaver vil fortsat være de samme fremover – og kan vi finde på smartere løsninger sammen med foreningslivet.
Arbejdet vil være forbundet med nogen mødeaktivitet uden for normal arbejdstid – primært eftermiddage og aftener, men events på weekenddage kan også forekomme.
 
Opdeling af jobbet ca.
 • 55 % af tiden: Outdoor Sydfyn og andre events
 • 45 % af tiden: Fritids- og foreningsområdet
 
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at drive, planlægge og afvikle events
 • har dokumenteret viden og erfaring med styring af (sports)events
 • har fingeren på pulsen vedr. idræt og outdoor aktiviteter
 • har erfaring og faglig viden om foreningsområdet
 • er god til at kommunikere og formidle i tekst og tale
 • har gode it/web-kundskaber – særligt vedr. hjemmesider, regneark, projektstyring, mm
 • kan håndtere økonomistyring i relation til både projekter og drift
 • kan bevare overblikket i en kompleks hverdag, og samtidig have blik for detaljerne
 • er udadvendt, kan skabe relationer og opbygge netværk med mange forskellige aktører
 • bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • har erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation (gerne kommunal forvaltning)
Det praktiske
Stillingen er en fast stilling på 30 timer pr. uge (med mulighed for fuld tid på senere tidspunkt)
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Fritid, Theis Bavnhøj Hansen, tbhan@fmk.dk eller tlf. 72 53 80 54.
 
Stillingen er fysisk placeret i By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, hvor du til dagligt vil være en del af Kultur og Fritid.
Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfristen er den 30. april 2019.
Ansættelse pr. den 1. juli 2019 – eller snarest muligt.  
 

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse, søger afløsere for perioden 1. juni - 31. august 2019

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse søger ferieafløsere
for perioden 1. juni - 31. august 2019
 
Timetallet for ansættelsen vil være 20 til 30 timer/uge.
 
Så er du social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, mand eller kvinde, så opfordres du til at søge. Måske er det lige netop dig, vi mangler i vores afløserteam.

Plejehjemmet Humlehaven, der ligger midt i Nr. Lyndelse, er bygget i 2014 og er udstyret med det nyeste indenfor velfærdsteknologi. Plejehjemmet består af 40 lejligheder og store lyse fællesrum.
På Humlehaven gør vi alt for, at borgerne kan leve alle dage med en høj grad af livskvalitet og mulighed for at opleve daglig glæde og trivsel.
 
Vi tilbyder:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af hverdagen
 • Frie rammer, hvor vi sammen og selvstændigt tilrettelægger vores arbejdsopgaver
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med mulighed for indflydelse
 • En arbejdsplads, hvor du er med til at præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor vi har en god tone og gode samarbejdsrelationer
 
Vi henviser til vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om Plejehjemmet Humlehaven, hvem vi er og hvordan vi arbejder.
 
Link
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere om stillingen, har du spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Dorte Pihl Mikkelsen på tlf. 7253 5093 eller mail: dopim@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 30. april 2019, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Der afholdes løbende samtaler og indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Humlehaven, Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 29-04-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 29. april 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 2. maj 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. august 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer i Årslev området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 29-04-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 29. april 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 2. maj 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. august 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en eller flere dagplejere i Ringe området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 29-04-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en eller flere kommunale dagplejere, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Solstrålen på Floravej i Ringe.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 29. april 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 2. maj 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. august 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Det Socialfaglige Område søger socialpædagog til 32 timer til aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Kværndrup.

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 28-04-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en medarbejder med socialfaglig baggrund til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune. Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet ligger i Kværndrup og har 30 borgere tilknyttet og 5 personaler. Tilbuddet laver en bred vifte af forskellige aktiviteter og enkelte produktionsopgaver. Målgruppen er borgere i aldersgruppen 20 til 70 år med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse (udviklingshæmning). Borgerne er visiteret efter §103 og §104 i serviceloven.
Vi forventer at du:
 • Har en pædagogisk uddannelse og erfaring inden for det socialfaglige område
 • Kan arbejde ud fra en kognitiv tilgang med hensyntagen til borgerens individuelle behov og forskellighed
 • Har et stærkt fagligt engagement som du bruger til at skabe kreative løsninger
 • Har stærke relationskompetencer. Både i forhold til vores borgere og i forhold til at indgå positivt i det daglige samarbejde
 • Har lyst til at skabe et inspirerende tilbud i samspil med kollegaer og brugere
 • Har lyst til at størstedelen af det pædagogiske arbejde finder sted, mens du og borgerne udfører aktiviteter eller praktiske opgaver
 • Kan bevare overblikket og håndtere en bred vifte af udfordringer fra konflikthåndtering til generelt at understøtte de opstillede mål
 • Kan skriftligt dokumentere (handleplaner, opfølgninger mv.)
 • Har it kundskaber på brugerniveau
 • Har lyst til at deltage i svømning med borgerne
 • Har kørekort
Det er en fordel hvis du har kendskab til KRAP og at du har et praktisk håndelag.

Vi tilbyder:
 • Et tæt samarbejde i et team hvor vi værner om den gode omgangstone og med engagerede kollegaer
 • En personalegruppe med et fagligt og professionelt stærkt fundament
 • En arbejdsplads med højt til loftet og plads til forskellighed
 
Yderligere information
Kontakt afdelingsleder Dorthe Bæhrenz mobil 72 53 68 96.
 
Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
 
Ansættelse
D. 1. juni 2019 eller snarest herefter
 
Ansøgningsfrist
Søndag den 28. april kl. 23.59
 
Samtaler
Forventes afholdt mandag d. 27. maj
 

Indskolingsleder med mod og menneskelighed søges.

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 28-04-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Indskolingsleder med mod og menneskelighed søges.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre. Ligeledes har vi fokus på ligeværdigt samarbejde mellem skolens special– og almenklasser.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har 1 ledig stilling som indskolingsleder på vores afdeling i Brobyværk til besættelse senest d.1. august. Din primære ledelsesopgave vil være ledelse af indskolingen, der består af skole og sfo, hvor samarbejde på tværs af faggrupper er en central opgave.  Vi forventer ligeledes, at du har specialpædagogiske kompetencer.
 
 • Vi har høje forventninger til dig. Det forventer vi også, at du har til os
 • Du er god til pædagogisk ledelse og til at bygge bro
 • Du prioriterer et tæt teamsamarbejde
 • Du vil indgå i et ledelsesteam, hvor kerneværdien er MOD til ledelse
 
Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og ca. 65 ansatte på Brobyskolerne.
 
Fortæl os, hvad du kan og vil!
 
Ansøgningsfrist: D.28. april kl.12.00
 
Samtaler afholdes d.30.april fra kl.13.00
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872, viceleder Brian Bisgaard på tlf. 72533861 eller afd.leder Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger. Vi har en forventning om, at du gerne vil se skolen, inden du søger.
Se mere på www.brobyskolerne.dk
 
 
 
 
 

Kontorelev i Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 26-04-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. september 2019 har vi 1 ledig elevplads inden for specialet offentlig administration i Arbejdsmarked.
 
Arbejdsmarked består af:
 • Borgerservice
 • Administration
 • IT & Digitalisering
 • Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
 • Jobcenter
Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den kommunale sektor og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.
 
Vil tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger
Dine opgaver vil primært ligge i Borgerservice Back. Borgerservice Back har ansvaret for at udbetale en lang række ydelser som for eksempel sygedagpenge og kontanthjælp.
 
Som elev hos os vil du derudover komme rundt i vores øvrige afdelinger, så du får en bred intro til Arbejdsmarked. Du vil også få mulighed at komme rundt i de øvrige stabe i kommunen.
 
Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan med en del af de opgaver, vi varetager i Arbejdsmarked i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, vi dagligt er en del af.
Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt.
 
Vi forventer, at du er nysgerrig, positiv og serviceminded. Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme og trives med en travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af modenhed, ordenssans, gåpåmod og godt humør.
 
Under uddannelsen skal du samlet på 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. I sidste skoleperiode er der indlagt en studietur til Bruxelles.
 
Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 13.700 kr., på andet uddannelsesår ca. 14.500 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 20.700 kr. pr. måned.
 
Ansøgningsfrist
Den 26. april 2019 kl. 12.00.
 
Vil du vide mere?
Så kontakt teamleder Karina Jensen, tlf. 72 53 75 56 eller mail kaje1@fmk.dk

 

Bliv kontorelev i Center for By, Land og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 26-04-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Center for By, Land og Kultur beskæftiger sig med opgaver indenfor områderne planlægning, natur, trafik, miljø, byggetilladelser, renovering og nybygning af kommunens ejendomme, fritid, kultur, byudvikling og meget mere.

Til at løse de mange opgaver er vi ca. 110 dygtige medarbejdere med forskellige faglige baggrunde.
 
Bliv en del af holdet
Vil du være med til at løse nogle af de spændende opgaver og samtidig gennemføre en spændende og afvekslende kontoruddannelse med offentlig administration som speciale?
 
Så er det nu, du skal søge en af de to ledige stillinger som kontorelev.
 
Du vil gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den offentlige sektor samt faglige og personlige kompetencer, der er eftertragtede.
 
Vil tilbyder: 
 • en udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Opgaverne vil blandt andet være: 
 • telefonbetjening
 • ajourføring af kalendere
 • journalisering
 • betaling af regninger
 • indberetning af ferie og sygemeldinger
 • fagspecifikke opgaver tilknyttet de områder, du bliver tilknyttet
 • ad hoc opgaver.
Vi leder efter elever, der er nysgerrige, positive og som har et godt service-gen. Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme, og du skal trives med en travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af godt humør, har gåpåmod og modenhed.
 
Under uddannelsen skal du på flere skoleophold på Tietgenskolen i Odense.
 
Vores nye elever skal starte den 1. september 2019.
Vi har kontor i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
 
Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 13.700 kr., på andet uddannelsesår ca. 14.500 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 20.700 kr. pr. måned.
 
Ansøgningsfrist
Den 26. april 2019 kl. 12.00
 
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte Helle Hansen på 72 53 80 03 eller mail hha@fmk.dk

 
 

Tre sygeplejersker søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tre sygeplejersker søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth
 
Er du sygeplejersken, som vil være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet i sygeplejen på et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Om jobbet
 
Sygeplejerskens opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre at sundhedslovens § 138 overholdes til punkt og prikke
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet sygeplejerske.
 • Du har en efteruddannelse inden for Åben Dialog, Kognitiv Grunduddannelse og Den Motiverende Samtale, eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kurser inden for disse metoder.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du sikrer sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg.
 • Du har måske erfaring med sygeplejefaglige udredninger, og med at implementere og tilrette sundhedsfaglige instrukser. 
 • Du har måske erfaring med undervisning af andre faggrupper i sygeplejefaglige opgaver.
 • Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en positiv dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
Personlige kompetencer:
 • Du kan sikre fornyelse gennem effektivisering af procedurer, arbejdsgange og retningslinjer.
 • Du er systematisk med blik for detaljen.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
  
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, pædagoger og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 32 timer i fast dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 25. april 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i maj 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

To ergoterapeuter søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
To ergoterapeuter søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth
 
Er du ergoterapeuten, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.
 
Om jobbet
Ergoterapeutens opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At udvikle kerneopgaven gennem en kreativ og nysgerrig tilgang til praksis med udgangspunkt i den enkelte borger.
 • At tilrettelægge daglige aktiviteter ud fra borgernes individuelle behov eller i grupper.
 • At bistå en borger i virksomhedspraktik, eller skole i forhold til arbejdspladsindretning
 • At tilrettelægge, træne og vedligeholde ADL træning ud borgernes individuelle indsatsplan
 • At undervise og vejlede kolleger i korrekte arbejdsstillinger
 • At indgå i dialog med Myndighedsafdelingen om at afdække behov for hjælpemidler, samt sikre den korrekte funktion af disse.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet ergoterapeut.
 • Du har en efteruddannelse inden for Åben Dialog, Kognitiv Grunduddannelse og Den Motiverende Samtale, eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kurser inden for disse metoder.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du kan anvende og perspektivere ergoterapeutiske metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for området.
 • Du kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Du kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og ikke specialister eller samarbejdspartnere og brugere.
 • Du kan vejlede kolleger om ergonomiske forhold i forhold til forflytningsteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en positiv dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
Personlige kompetencer:
 • Du er forandringsparat, innovativ og nysgerrig - både fagligt og personligt, og tager initiativ til at omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
 • Du bidrager til et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
 • Du er i besiddelse af relationskompetence og mestrer samarbejdsrelationer med respekt for borgere, pårørende og kollegaer.
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 35 timer i fast dagvagt og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 25. april 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i maj 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

En fysioterapeut søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
En fysioterapeut søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth
 
Er du fysioterapeuten, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.
 
Om jobbet
Fysioterapeutens opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At udvikle kerneopgaven gennem en kreativ og nysgerrig tilgang til praksis med udgangspunkt i den enkelte borger.
 • At tilrettelægge daglige aktiviteter ud fra borgernes individuelle behov eller i grupper.
 • At tilrettelægge tilbud om udendørs fysisk træning, hvor naturen inddrages i opgaveløsningen.
 • At tilpasse aktiviteter ud fra borgeren niveau og ressourcer
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet fysioterapeut.
 • Du har en efteruddannelse inden for Åben Dialog, Kognitiv Grunduddannelse og Den Motiverende Samtale, eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kurser inden for disse metoder.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du kan anvende og perspektivere fysioterapeutiske metoder og redskaber.
 • Du kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller, samt formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og ikke specialister eller samarbejdspartnere og borgere.
 • Du kan anvende din viden om mental sundhed (forståelse for omstillingsevne, vaner og adfærd).
 • Du har kendskab til psykomotoriks/psykosomatisk fysioterapi.
 • Du må gerne have erfaring inden for den ressourceorienterede krops undersøgelse eller BBAT/BARS (Body awareness rating scale), samt viden om Mindfullness eller andre behandlingstilgange inden for en helhedsorienteret tilgang.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en positiv dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
 • Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
 
 
Personlige kompetencer:
 • Du er forandringsparat, innovativ og nysgerrig - både fagligt og personligt, og tager initiativ til at omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
 • Du bidrager til et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
 • Du er i besiddelse af relationskompetence og mestrer samarbejdsrelationer med respekt for borgere, pårørende og kollegaer.
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 35 timer i fast dagvagt og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 25. april 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i maj 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

En socialrådgiver søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
En socialrådgiver søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth
 
Er du socialrådgiveren, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.
 
Om jobbet
Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At udvikle samarbejde mellem botilbud og handlekommuner.
 • At hjælpe borgerne med udredning af deres økonomi ved indflytning.
 • At undervise kolleger i ny lovgivning/afgørelser m.v.
 • At tilrettelægge daglige aktiviteter ud fra borgernes individuelle behov eller i grupper, ud fra borgerens  niveau og ressourcer.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis, samt varetage de daglige pædagogiske funktioner i tilbuddet.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet socialrådgiver.
 • Du har en efteruddannelse inden for Åben Dialog, Kognitiv Grunduddannelse og Den Motiverende Samtale, eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kurser inden for disse metoder.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du har faglig viden om og interesse for komplekse problemstillinger, hvor en stærk monofaglighed og tværprofessionel indsats er central.
 • Du har et højt fagligt fokus og interesse i at udvikle din og andre faglighed.
 • Du er rummelig og har lyst til samarbejde med borgere, pårørende og kolleger.
 • Du har viden om teori, metode og praksis inden for socialrådgiverens kompetenceområde
 • Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en positiv dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
 
Personlige kompetencer:
 • Du er forandringsparat, innovativ og nysgerrig - både fagligt og personligt, og tager initiativ til at omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
 • Du bidrager til et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
 • Du er i besiddelse af relationskompetence og mestrer samarbejdsrelationer med respekt for borgere, pårørende og kollegaer.
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, pædagoger og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 35 timer i fast dagvagt og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 25. april 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i maj 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Husassstent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger husassistent til en kombinations-stilling, dels i kantinerne på hverdage og dels på rehabiliteringscenter Bakkegården hver 2. weekend. Stillingen er tidsbegrænset indtil 31. oktober 2019.
 
Arbejdssted:
Kantinekøkkenet på Rådhuset i Ringe og Administrationsbygningen i Faaborg samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe
 
Arbejdsopgaverne består af afrydning, opvask, rengøring,
samt øvrige forefaldende køkkenopgaver.
 
Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 3-6 timers varighed i tidsrummet kl. 7.00-16.00,
Stillingen er på 25 timer i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. maj 2019 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for, vi lykkes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
   
  Vi forventer, at du:
 • har stabilt fremmøde
 • har erfaring fra professionelt ufaglært køkkenarbejde
 • har hygiejnebevis
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
   
   Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold
   
  De to kantinekøkkener producerer og serverer frokost i de to tilhørende personalekantiner, leverer til én satellitkantine og servicerer ved mødeforplejning og receptioner, Rehabiliteringscenter Bakkegården producerer og serverer døgnkost for borgere i midlertidigt ophold.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist 25.april 2019 kl. 8.00
via rekrutteringssystemet – Faaborg Midtfyn Kommunes jobportal.
 
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Kantineleder Helene Larsen tlf. 72535901
 

Cater

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kantinerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en uddannet cater med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til frokostordning og servicering af organisation.
 
Arbejdssted:
Kantinekøkkenerne på Rådhuset i Ringe og i Administrationsbygningen i Faaborg
 
Arbejdstid:
Der må primært påregnes vagter af 6 eller 8 timers varighed i tidsrummet kl. 6.00-16.00,
Stillingen er på 30 timer i gennemsnit pr. uge.
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. maj 2019 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for, vi lykkes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til det vedtagne serviceniveau
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og færdigvarer
 • tager del i opvask og rengøring på lige fod med de øvrige ansatte
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, udviklings- og kundeorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
   Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold
   
  De to køkkener producerer og serverer frokost i de to tilhørende personalekantiner, leverer til én satellitkantine og servicerer ved mødeforplejning og receptioner.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist 25. april 19 kl. 8.00
via rekrutteringssystemet – Faaborg Midtfyn Kommunes jobportal.
 
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Kantineleder Helene Larsen tlf. 72535901
 

Familierådgiver til Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-04-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Opvækst og Læring søger en familierådgiver til børn, unge og familier. Stillingen er en fast stilling på 37 timer med ansættelse den 1. juni 2019.
 

Om stillingen som familierådgiver i Opvækst og Læring
Som familierådgiver i Opvækst og Læring løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Opgaverne er forebyggende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem. Det vil sige, at arbejdet består i støtte som f.eks.:
 • Opgaver i form af praktisk støtte til familier med børn, hvor familien i en periode har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen. Endvidere arbejdes der med relationen mellem forældrene og barnet, samt støtte til forældrene med at opbygge en forståelse af egne handlinger/mønstre og ændre uhensigtsmæssige handlinger/mønstre.  
 • Støtte i forbindelse med tidlig forældre/barn tilknytning, hvor der er bekymring for, om forældrene efter fødslen formår at få etableret en sund tilknytning til spædbarnet. Støtten til familien kan være både i form af samtaler og af mere praktisk karakter.  
 • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål i barnets handleplan.   
 • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte familierådgiveren, i den tid en indsats løber.
 
Du vil blive en del af et team på 11 familierådgivere/støttepersoner, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Alle vores familierådgivere har uddannelsen inden for den systemisk/narrative metode.
 
Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring som familierådgiver i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Vil være en del af et flerfagligt team og en ambitiøs arbejdsplads
 • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltning og visitationen Vicky Petersen på 72533171
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest, samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet
 

Hjælpemiddeldepotet i Faaborg-Midtfyn Kommune søger tekniker

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemiddeldepot søger medarbejder med håndværksmæssig baggrund.

Hjælpemiddeldepotet, der er beliggende Nordmarken 2 i Ringe, leverer og servicerer hjælpemidler i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Stillingen ønskes besat 01.06 2019, eller gerne før. Stillingen er på 37 timer om ugen.
 
Hjælpemiddeldepotet håndterer alle genbrugshjælpemidler:
Indkøber, leverer og afhenter hjælpemidler hos borgere, rengør, klargør, lagerstyrer, reparerer, udfører lovpligtige eftersyn samt special indstiller hjælpemidler i samarbejde med sagsbehandlende terapeuter.
Der er fast telefonvagt alle hverdage. Hjælpemidlerne er registreret elektronisk.
 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i: 
 • Reparation og vedligehold af hjælpemidler på depotet
 • Reparation af hjælpemidler hos borgere
 • Lagerstyring/indkøb af reservedele
 • Indstillinger af hjælpemidler i samarbejde med terapeuter på depotet
 • Deltagelse i vask og klargøring af hjælpemidler efter behov 
 Vi tilbyder:
 •  Et job med mange spændende udfordringer
 • En afvekslende hverdag
 • Gode kolleger
 • En fri og humoristisk tone 
Vi forventer at du: 
 • Har en håndværksmæssig uddannelse f.eks. mekaniker, elektriker eller cykelsmed
 • Har en god fysik og er robust
 • Har kendskab til it på brugerniveau
 • Har ordenssans og er god til at planlægge
 • Kan bevare overblik under pres
 • Er god til at samarbejde
 • Har kørekort, gerne stort kørekort
 • Er ansvarsbevidst, fleksibel og loyal 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Dansk Metals overenskomst med KL.
Ved ansættelse bedes straffeattest indhentet.
 
Ansøgningsfrist d. 23/4 2019 kl. 12.00. Samtaler finder sted i uge 18
Få flere oplysninger hos daglig koordinator Henning Kristensen tlf. 7253 6991
eller tekniker Carsten Fald Hansen tlf. 7253 6989

Vi søger sygeplejersker til Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – område Faaborg

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                                                                                    

Vi søger sygeplejersker til Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – område Faaborg
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe.
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt. Stillingerne er primært dagvagt kombineret med få aftenvagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend.
I dagtimerne leverer vi sygepleje hos borgere i eget hjem samt på vores 2 sygeplejeklinikker. Endvidere leveres der sygepleje til borgere på plejecentre i aften- og nattetimerne.
 
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler: Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
 
Derudover prioriteres det, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen. Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i en kommunal sygepleje, så er det dig vi søger.
 
Vi ønsker en sygeplejerske med følgende kvalifikationer
 • erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • sparringspartner til kollegaer, både monofagligt samt tværfagligt
 • ønsker at bidrage til faglig udvikling og et lærende miljø
 • gerne klinisk vejlederuddannelse, idet vi har mange studerende
 • er engageret og deltager aktivt i de mange faglige og tværfaglige projekter, der foregår, eller er på vej til at blive sat i gang  
 • har kørekort
 
Vi kan tilbyde
 • Et spændende og varieret arbejde, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En fleksibel og udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på kvalitet
 • En arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • Oplæring i varetagelse af akutfunktion/geri-kuffert
 • Faglige møder og sparring med kolleger
 • Individuelt oplæringsprogram med mentor tilknyttet
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af den kommunale sygepleje Betina Bendix 7253 5063.
Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante bilag, senest den 23. april kl.10.00
Samtaler afholdes d. 25. april. Straffeattest, uddannelsesbevis, kørekort og referencer skal medbringes til samtalen.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 
 

Kompetente konsulenter til plejefamilieområdet ved Socialtilsyn Syd i Ringe eller Toftlund

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Fuldtid
Kompetente konsulenter til plejefamilieområdet i Socialtilsyn Syd i Ringe eller Toftlund
Kan du udfordre, inspirere og kontrollere? Kan du arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet? Kan du på en gang være myndig og tillidsvækkende? Vil du være med til at sikre kvaliteten på plejefamilieområdet?

Så kan du være en af Socialtilsyn Syds nye kompetente tilsynskonsulenter!

Vi søger et antal tilsynskonsulenter
Vi søger et antal konsulenter til at føre tilsyn på plejefamilieområdet. I Socialtilsyn Syd er vi 33 tilsynskonsulenter, som skal varetage opgaven med, at føre tilsyn med ca. 1500 plejefamilier. Dette med et sekretariat som er støttende og styrende i forhold til sagsbehandling og udvikling på området. Kerneopgaven består i, at føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, samt at behandle ansøgninger om godkendelse som plejefamilie.

Har du erfaring med tilsyn eller anden relevant faglig erfaring? Har du erfaring i myndigheds- og forvaltningsarbejde?

Så ser vi gerne din ansøgning! 

Vi søger konsulenter, der: 
 • nemt skifter mellem at være kontrollerende og vejledende
 • ønsker at arbejde struktureret.
 • kan påtage sig ansvaret som myndighed
 • naturligt deler viden og aktivt opsøger kolleger for feedback og sparring
 • ønsker at udvikle egen og kollegers faglighed til gavn for plejefamilier
 • har fokus på plejefamilier som et specialiseret tilbud, som både er en privat og offentlig familie
 • Formår at vurdere en plejefamilies kvalitet samt formår at være kontrollerende, vejledende og udviklende
 
Du kan være socialfaglig eller pædagogisk uddannet, eller have en anden relevant baggrund.

Socialtilsyn Syd er en selvstændig organisation under Faaborg-Midtfyn Kommune, som siden 1. januar 2014 har været ansvarlig for godkendelse af og driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Socialtilsyn Syd er ét ud af fem socialtilsyn i Danmark og er den ansvarlige myndighed for godkendelse og tilsyn i Region Syddanmark samt Frederiksberg Kommune.
Socialtilsynets hovedopgave er at vurdere og bedømme kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier samt bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten, herunder påse at der ikke sker misbrug af offentlige midler.

Fagopdelte afdelinger
Socialtilsyn Syd er organiseret i to afdelinger samt et tværgående sekretariat. Vi er ca. 80 medarbejdere. Plejefamilieafdelingen er opdelt i mindre teams.
Hver konsulent tildeles en sagsportefølje og der forventes fleksibilitet i forbindelse med opgavevaretagelsen. Alle generelt godkendte plejefamilier skal have minimum ét lovpligtigt tilsynsbesøg årligt. Hos Socialtilsyn Syd, har vi fokus på, at føre tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket indebærer, at der med udgangspunkt i en risikovurdering, føres tilsyn med plejefamilierne på forskellige tidspunkter, herunder et antal tilsyn aften og weekend.

I Socialtilsyn Syd ser vi en fremtid, hvor vi hver dag, sammen bliver klogere og udvikler os. Derfor er vi også en organisation med fokus på kompetenceudvikling, både i forhold til interne læringsprocesser og ekstern kursusaktivitet.

Moderne, fleksible rammer og fokus på hovedopgaven
Vi råder over moderne kontorfaciliteter i både Ringe og Toftlund. Ansættelsesstedet er Faaborg-Midtfyn Kommune, og tjenestestedet er enten i Ringe eller i Toftlund. I hverdagen er det muligt at tilrettelægge sine opgaver og sit arbejde med afsæt i begge tjenestesteder, ligesom hjemmearbejde også er muligt. Begge kontorer bruges efter behov og er indrettet med fleksible arbejdspladser, der fungerer som afsæt for sparring, intensivt skrivebordsarbejde samt godt kollegaskab.

Ansættelse sker pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter. Det er en forudsætning, at du har gyldigt kørekort. Ansøgningsfristen er 23. april 2019 kl. 08.00.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Grundlønsindplacering for alle konsulenter foregår på, hvad der svarer til løntrin 42, på henholdsvis SL eller DS overenskomst, med mulighed for forhandling af tillæg i henhold til erfaring og kompetencer.

Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked senest den 24. april 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. april 2019 i Middelfart.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

Afdelingsleder Niels Haugaard tlf.:     7253 1905
Koordinator Karina Andersen tlf:        7253 1986
Koordinator Manja Rasmussen tlf:     7253 2174
 
Du kan læse mere om Socialtilsyn Syd på www.socialtilsynsyd.dk.
Søg stillingerne på www.faaborgmidtfyn.dk
 
  

 

1 Social- og sundhedsassistent til dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
1 Social- og sundhedsassistent søges til dagvagt
på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. maj 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling i dagvagt.
 
Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge, med weekendarbejde hver 3. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 23. april 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 26. april 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse søger social- og sundhedsassistent til dagvagt pr. 1 juni 2019 eller efter aftale

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse søger social- og sundhedsassistent
til dagvagt pr. 1 juni 2019 eller efter aftale
 
Timetal for ansættelse er 30 timer/uge. Der arbejdes hver 3. weekend.
 
Plejehjemmet Humlehaven, der ligger midt i Nr. Lyndelse, er bygget i 2014 og er udstyret med det nyeste indenfor velfærdsteknologi. Plejehjemmet består af 40 lejligheder og store lyse fællesrum.
På Humlehaven gør vi alt for, at borgerne kan leve alle dage med en høj grad af livskvalitet og mulighed for at opleve daglig glæde og trivsel.
Så er du social- og sundhedsassistent og har du interesse for ældreområdet og lyst til at arbejde ud fra et helhedssyn, er dette måske jobbet for dig.
 
Vi henviser til vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om Plejehjemmet Humlehaven, hvem vi er og hvordan vi arbejder.
 
Vi tilbyder:
 • Et job med spændende opgaver og høj grad af medindflydelse
 • En spændende, dynamisk og fleksibel arbejdsplads i udvikling
 • Et godt kollegialt samarbejde med forståelse for hinandens forskelligheder
 • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt
 • Introduktion ved leder og kollegaer
Vi søger en kollega, der:
 • Har interesseret i arbejdet omkring borgere med forskellige behov
 • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel og initiativrig
 • Er dynamisk, kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for opgaverne
 • Kan lide at være med til at gøre en forskel
 • Er god til at lytte og indgå i samarbejde
Link
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere om stillingen, har du spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Dorte Pihl Mikkelsen på tlf. 7253 5093 eller mail: dopim@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 22. april 2019, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 24. april 2019 Plejehjemmet Humlehaven,
Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.


Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet PHC søger SSA/SSH til et vikariat på 24 timer pr. uge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet PHC søger SSA/SSH til et vikariat på 24 timer pr. uge
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger en social-og sundhedshjælper eller social-og sundhedsassistent til et vikariat i perioden 1. maj 2019, eller snarest derefter, og til 1. august 2020.
 
Vikariatet er på 24 timer pr. uge og med weekendvagt hver anden uge. Der er i perioder mulighed for flere timer.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
 
Vi tilbyder
 • Kompetente kollegaer, der vægter samarbejde og sparring
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads
Vi søger
 • En god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • En medarbejder, der vægter faglighed højt og som arbejder helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers ønsker og behov
 • En person med hjertet på rette sted og hvor gensidig respekt og åben dialog er vigtige essenser i arbejdslivet
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 23. april 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 25. april 2019 om formiddagen, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social-og sundhedsassistent søges til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Social-og sundhedsassistent søges til fast nattevagt
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger en social-og sundhedsassistent til en stilling som fast nattevagt pr. 1 maj eller hurtigst muligt derefter.
 
Stillingen er på 20 timer pr. uge, med weekendvagt hver anden uge. Der er i perioder mulighed for flere timer.
 
Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.

Vi tilbyder
 • Kompetente kollegaer, der vægter samarbejde og sparring
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads
Vi søger
 • En god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • En medarbejder, der vægter faglighed højt og som arbejder helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers ønsker og behov
 • En person med hjertet på rette sted og hvor gensidig respekt og åben dialog er vigtige essenser i arbejdslivet
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Prices Have Centeret er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 23. februar 2019 kl. 08.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 25. april 2019 om formiddagen, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Byggesagsbehandler

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 22-04-2019 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag - sagsbehandler til byggesager

Faaborg-Midtfyn Kommune genopslår denne stilling i håb om et bredere ansøgerfelt.


Brænder du for byggeri og for at få ting til at lykkes? Hvis ja – så er det dig, vi leder efter.

Om stillingen:
Som byggesagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder du i en politisk styret organisation med udstrakt delegering fra Teknik- og Miljøudvalget. I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi vægt på, at virksomheden og borgeren er i fokus. Vi er i tæt dialog med omverdenen og finder løsninger i samspil.

Din hovedopgave bliver sagsbehandling af byggesager, herunder faglige vurderinger efter lovgivningen på bygge- og planområdet. Sagsbehandlingen har mange berøringsflader, og vi holder møder med virksomheder og borgere, indgår i BBR-opdatering, kommenterer lokalplaner og mere.

Du kommer til et byggesagsteam med høj faglighed, hvor vi laver byggetilladelser og landzonetilladelser i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger. Teamet er en del af
Center for By, Land og Kultur, som beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Byggesagsteamet består af 10 sagsbehandlere og en teamleder.

Vi ønsker en ny kollega, der:
 • er serviceminded og god til at kommunikere med virksomheder,
  konsulenter og borgere, herunder at indgå i afdelingens telefonvagt
  og personlige borgerbetjening
 • evner at bruge sine faglige kvalifikationer i samarbejdet om mulige
  løsninger
 • er god til at formulere sig – både skriftligt og mundtligt
 • har et positivt livssyn – og gerne humoristisk sans
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • har en relevant, videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør,
  jurist, bygningskonstruktør eller lignende
 • har kørekort
 • har flair for de juridiske aspekter i byggesagsbehandlingen,
  herunder et godt kendskab til byggelov, planlov og forvaltningslov
 • har erfaring i sagsbehandling af bygge- og landzonesager
 • gerne har erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling
 • kan fungere som sparringspartner til fortsat udvikling af vores byggesagsteam.
   
Vi kan tilbyde:
 • en geografisk stor kommune med stærk fokus på byudvikling
  og tiltrækning af erhvervslivet
 • forskellige byggesager med industri, landbrug, nye boligområder,
  sommerhusområder og bevaringsværdige bygninger
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • et spændende og afvekslende job
 • et uformelt arbejdsmiljø med respekt for hinanden
 • samarbejde på tværs af fagområder
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flexordning.

Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse snarest.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
teamleder Maria Christiansen, telefon 72532120.

Ansøgningsfrist er 22. april 2019 kl. 23.59.

Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 22-04-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet forandringer på de indre linjer. De store strategier og omstruktureringer er på plads, og en lang række konkrete tiltag er sat i værk bl.a. helt nye rolle- og ansvarsbeskrivelser for alle ledelsesniveauer i organisationen og en organisationsstrategi, der beskriver den retning og de værdier, der skal præge Faaborg-Midtfyn Kommune fremover. Der er stor åbenhed i organisationen om, at HR-initiativerne både kan accelerere forandringerne, og sikre at initiativerne forplanter sig i kommunes kultur.
 
Vi har de seneste år redefineret os selv som organisation, og det har naturligvis betydning for både den HR-bistand, organisationen efterspørger, og for den strategiske HR-retning, som HR og Forsikring arbejder i.
 
Stillingen er en del af afdelingen HR og Forsikring, hvor vi er 13 medarbejdere. På HR-området løser vi drifts– og udviklingsopgaver gennem partnerskaber i tæt samspil med den øvrige organisation. Vores afdeling er præget af stort engagement og godt humør. Vi understøtter ca. 200 ledere på alle niveauer i hele organisationen.
 
Stillingen
En af vores dygtige personalejurister har fået nyt job uden for kommunen. Vi søger derfor en ny engageret personalejurist til en juridisk HR-Partnerfunktion.
 
Du skal som juridisk HR-Partner yde både strategisk og konkret rådgivning og sparring til de ledere, som du er partner for, herunder:
 • varetage opgaver i forhold til partshøring, afskedigelse og bortvisning
 • gennemføre forhandlinger vedrørende afskedigelser
 • deltage ved tjenstlige samtaler og sygesamtaler på arbejdspladsen
 • understøtte lederne i tvister om løn
 • bistå ved indgåelse af forhåndsaftaler
 
Jobbet indeholder også projektdeltagelse i både HR faglige og tværfaglige projekter – eksempelvis står vi netop nu midt i implementeringen af projekter omkring forebyggelse og håndtering af sygefravær samt om forandringer på arbejdspladsen.
 
Vores forventninger
Din faglighed skal naturligvis matche opgaverne på det personalejuridiske område. Vi forventer, at du
 • har et solidt fagligt og teoretisk fundament inden for det offentlige ansættelsesretlige område
 • har et kendskab til det kommunale aftale- og overenskomstsystem
 • har erfaring med de personalejuridiske opgaver, herunder også komplekse personalesager
 • har et fagligt niveau, der gør dig i stand til at yde strategisk sparring med chefer og ledere
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • er velformuleret i skrift og tale
På det personlige plan kan du se dig selv i nedenstående personlige kompetencer:
 • proaktiv, resultatorienteret og kvalitetsbevidst
 • i stand til at indgå og danne positive og tillidsfulde relationer på alle niveau i en organisation
 • i stand til at sætte dine faglige kompetencer i spil i en strategisk sammenhæng
 • sætter pris på en travl og foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver
 • har interesse for og ser det spændende i at arbejde i en politisk organisation
 • har et godt humør og lyst til at gøre en forskel hver dag.
HR og Forsikring er en del af staben Politik og Strategi, der har en bred pallette af opgaver inden for både HR, organisationsudvikling, forsikring, jura, kommunikation samt egnsudvikling, erhverv og turisme. Derudover understøtter staben både direktion, fagområder og det politiske niveau.
 
Vi lægger stor vægt på en uformel omgangstone og et højt engagement, der er med til at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance. Vores saglighed, professionalisme og tætte samarbejde sikrer, at vi leverer et højt fagligt niveau i vores daglige arbejde.
 
Løn og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Da vi i det daglige arbejde jævnligt besøger arbejdspladserne i kommunen, er det en betingelse, at du har gyldigt kørekort. Tiltrædelse 1. juni 2019.
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af HR og Forsikring, Torsten Lyster på tlf. 7253 1150 eller personalejurist Jacob Kirkegaard Hansen på tlf. 7253 1222.
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 24. april 2019. Der vil i rekrutteringsforløbet indgå tests.
 
 
 
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt pr. 1. juni 2019 eller efter aftale

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-04-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt 
pr. 1. juni 2019, eller efter aftale
 
Arbejdstiden vil primært være i aftenvagt 28 timer/uge med arbejde hver anden weekend.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 
 
Borgere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder. Som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger, terapeuter, ernæringsspecialister, sygeplejerske og ikke mindst borgeren og pårørende.
 
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du, ud over den daglige pleje og omsorg, blive en central del blandt andet i relation til palliation, terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende. Der vil være mulighed for tæt sparring med sygeplejerske, kollegaer og leder.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg, med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og øge vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • Kurser i demens
 • Interne kurser i personcentrede omsorg
 • Udfordring og brug af dine faglige kompetencer
 • En høj grad af medindflydelse
 • Gode kollegaer
 
Link
https://lykkevalg.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 22. april 2019, kl. 08.00.
 
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 25. april 2019 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Virksomhed & Indsats søger virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 21-04-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Virksomhed & Indsats søger Virksomhedsserviceassistent elev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Faaborgvej 19, Gislev
 
Om jobbet
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, hvor et af projekterne er et velfungerende rengøringshold. Vi varetager den daglige rengøring af hele centret, som består af kontorer, toiletter, møde-/kursuslokaler, motionsrum osv.
 
Vi søger en elev, som indgår i et team i samarbejde med fire kollegaer samt et variabelt antal af borgere.
 
Vi forventer, at du
 • Har gennemført grundforløbet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
 • Har gyldigt kørekort
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere
 • Dejlige omgivelser og en god kantine
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse 1. juni 2019.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte rengøringsleder Mariann Hansen på telefon 7253 7524, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Hvem er vi
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chef for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, IT & Digitalisering samt Kursuscenter Faaborg-Midtfyn.

Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og vi har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Virksomhed & Indsats består af tre teams, hvor den ledige stilling er i Team Virksomhedsservice – Facility Service. Facility Service er en træningsbane, hvor vi arbejder med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og vi arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 21. april 2019 kl. 23.59.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Det fulde stillingsopslag med link kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 

Teamleder til vej- trafikområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du erfaring med anlægsprojekter, og har du ledelseserfaring eller ønsker at prøve kræfter med ledelse af et team? Ønsker du at få ting til at lykkes og indfri forventningerne hos interessenterne i et projekt? Så vil dette job i Fyns geografisk største kommune med 1.200 km veje og fokus på at få 3.000 nye borgere inden 2025 lige være noget for dig.
 
Jobbet
Som Teamleder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du få ansvaret for 12 medarbejdere fordelt på 3 teams: anlæg, drift og myndighed. Teamet indgår i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 28 personer. Kontoret har til huse centralt i Faaborg og tæt på Faaborg havn.

Vejkontoret bidrager til kommunens ambitiøse udviklingsstrategi med iværksættelse af en række nye anlægsprojekter. Blandt andet en ny supercykelsti, et stort prestigeprojekt på Faaborg-Havn samt byudvikling af Årslev og andre lokalområder. Samlet er der planer om investeringer i ny vejinfrastruktur for over 25 mio. kr. og ved siden af også vedligeholdelse af veje og mere end 350 broer og bygværker i kommunen.

Faaborg-Midtfyn har vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.

Du kan læse om Faaborg-Midtfyns udviklingsstrategi på via dette link

Dine opgaver som teamleder:
 • Den daglige ledelse af teamet på 12 medarbejdere samt trafikplanlægning, herunder kollektiv trafik
 • Sparringspartner for kontorets medarbejdere – ift. løsning af anlægs-, drifts- og myndighedsopgaver – såvel som ledelsen
 • Planlægning og udfærdigelse af sager til udvalgsmøder, kvalitetssikring og opfølgning mm.
 • Daglig økonomistyring inden for vejområdet, herunder økonomien i større anlægsopgaver
 • Sikring af bidrag til og evt. koordinering af aktiviteter i tværgående projekter
 • Fokus på løbende udvikling og effektivisering af sagsbehandling
 • Overordnet ansvar for afvikling af vintertjenesten
 • Varetagelse af egne opgaver iht. din kvalifikationer
Dine faglige kvalifikationer:
 • Du har en relevant akademisk uddannelse inden for vej-området
 • Nogle års erfaring fra offentlig forvaltning, gerne inden for infrastruktur-, miljøområdet eller lignende
 • Gode anlægskompetencer
 • En god forståelse for driftsområdet
 • Erfaring med projektledelse og gerne ledelse
 • En politisk forståelse til at kunne formidle sager for politiske udvalg
 • God til både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Du har gerne kendskab til lovgivning og myndighedsbehandling
 • Gerne kendskab til kollektiv trafik
Dine personlige egenskaber
Du forventes at være i stand til at have mange bolde i luften på samme tid. Som person er du både uhøjtidelig og har en positiv tilgang til at kunne finde løsninger og muligheder frem for begrænsninger. Du forventes også at være robust og i stand til at håndtere og prioritere, når både politikere og borgere henvender sig.

Vi tilbyder:
 • At du kan være medskaber i udviklingen fra udkantskommune til kommune med kant
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med stor kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Et spændende og selvstændigt job på et kontor med et højt ambitionsniveau
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • Samarbejde på tværs af fagområder
 • Flextid, kantine, frugtordning, massør og engagerede kollegaer
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ekstra arbejde i perioder kan dog forekomme, såvel som møder uden for normal arbejdstid må forventes. Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der kan forventes en del kørsel, så kørekort er nødvendigt. Kørte kilometre afregnes efter statens takster. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Noget for dig?
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning, CV og eksamensbevis.                 
Du er altid velkommen til at kontakte Senior Rekrutteringskonsulent Erik Bernskov på +45 4121 1329 eller erik.bernskov@hartmanns.dk.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale og forbeholder og muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.