Single

Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 22-04-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet forandringer på de indre linjer. De store strategier og omstruktureringer er på plads, og en lang række konkrete tiltag er sat i værk bl.a. helt nye rolle- og ansvarsbeskrivelser for alle ledelsesniveauer i organisationen og en organisationsstrategi, der beskriver den retning og de værdier, der skal præge Faaborg-Midtfyn Kommune fremover. Der er stor åbenhed i organisationen om, at HR-initiativerne både kan accelerere forandringerne, og sikre at initiativerne forplanter sig i kommunes kultur.
 
Vi har de seneste år redefineret os selv som organisation, og det har naturligvis betydning for både den HR-bistand, organisationen efterspørger, og for den strategiske HR-retning, som HR og Forsikring arbejder i.
 
Stillingen er en del af afdelingen HR og Forsikring, hvor vi er 13 medarbejdere. På HR-området løser vi drifts– og udviklingsopgaver gennem partnerskaber i tæt samspil med den øvrige organisation. Vores afdeling er præget af stort engagement og godt humør. Vi understøtter ca. 200 ledere på alle niveauer i hele organisationen.
 
Stillingen
En af vores dygtige personalejurister har fået nyt job uden for kommunen. Vi søger derfor en ny engageret personalejurist til en juridisk HR-Partnerfunktion.
 
Du skal som juridisk HR-Partner yde både strategisk og konkret rådgivning og sparring til de ledere, som du er partner for, herunder:
 • varetage opgaver i forhold til partshøring, afskedigelse og bortvisning
 • gennemføre forhandlinger vedrørende afskedigelser
 • deltage ved tjenstlige samtaler og sygesamtaler på arbejdspladsen
 • understøtte lederne i tvister om løn
 • bistå ved indgåelse af forhåndsaftaler
 
Jobbet indeholder også projektdeltagelse i både HR faglige og tværfaglige projekter – eksempelvis står vi netop nu midt i implementeringen af projekter omkring forebyggelse og håndtering af sygefravær samt om forandringer på arbejdspladsen.
 
Vores forventninger
Din faglighed skal naturligvis matche opgaverne på det personalejuridiske område. Vi forventer, at du
 • har et solidt fagligt og teoretisk fundament inden for det offentlige ansættelsesretlige område
 • har et kendskab til det kommunale aftale- og overenskomstsystem
 • har erfaring med de personalejuridiske opgaver, herunder også komplekse personalesager
 • har et fagligt niveau, der gør dig i stand til at yde strategisk sparring med chefer og ledere
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • er velformuleret i skrift og tale
På det personlige plan kan du se dig selv i nedenstående personlige kompetencer:
 • proaktiv, resultatorienteret og kvalitetsbevidst
 • i stand til at indgå og danne positive og tillidsfulde relationer på alle niveau i en organisation
 • i stand til at sætte dine faglige kompetencer i spil i en strategisk sammenhæng
 • sætter pris på en travl og foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver
 • har interesse for og ser det spændende i at arbejde i en politisk organisation
 • har et godt humør og lyst til at gøre en forskel hver dag.
HR og Forsikring er en del af staben Politik og Strategi, der har en bred pallette af opgaver inden for både HR, organisationsudvikling, forsikring, jura, kommunikation samt egnsudvikling, erhverv og turisme. Derudover understøtter staben både direktion, fagområder og det politiske niveau.
 
Vi lægger stor vægt på en uformel omgangstone og et højt engagement, der er med til at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance. Vores saglighed, professionalisme og tætte samarbejde sikrer, at vi leverer et højt fagligt niveau i vores daglige arbejde.
 
Løn og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Da vi i det daglige arbejde jævnligt besøger arbejdspladserne i kommunen, er det en betingelse, at du har gyldigt kørekort. Tiltrædelse 1. juni 2019.
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af HR og Forsikring, Torsten Lyster på tlf. 7253 1150 eller personalejurist Jacob Kirkegaard Hansen på tlf. 7253 1222.
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 24. april 2019. Der vil i rekrutteringsforløbet indgå tests.