Single

En socialrådgiver søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 25-04-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
En socialrådgiver søges til fast dagvagt på nystartet Botilbud Korinth
 
Er du socialrådgiveren, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.
 
Om jobbet
Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At udvikle samarbejde mellem botilbud og handlekommuner.
 • At hjælpe borgerne med udredning af deres økonomi ved indflytning.
 • At undervise kolleger i ny lovgivning/afgørelser m.v.
 • At tilrettelægge daglige aktiviteter ud fra borgernes individuelle behov eller i grupper, ud fra borgerens  niveau og ressourcer.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis, samt varetage de daglige pædagogiske funktioner i tilbuddet.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet socialrådgiver.
 • Du har en efteruddannelse inden for Åben Dialog, Kognitiv Grunduddannelse og Den Motiverende Samtale, eller villig til inden for kort tid at tage uddannelse/kurser inden for disse metoder.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du har faglig viden om og interesse for komplekse problemstillinger, hvor en stærk monofaglighed og tværprofessionel indsats er central.
 • Du har et højt fagligt fokus og interesse i at udvikle din og andre faglighed.
 • Du er rummelig og har lyst til samarbejde med borgere, pårørende og kolleger.
 • Du har viden om teori, metode og praksis inden for socialrådgiverens kompetenceområde
 • Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en positiv dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
 
Personlige kompetencer:
 • Du er forandringsparat, innovativ og nysgerrig - både fagligt og personligt, og tager initiativ til at omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
 • Du bidrager til et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
 • Du er i besiddelse af relationskompetence og mestrer samarbejdsrelationer med respekt for borgere, pårørende og kollegaer.
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, pædagoger og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 35 timer i fast dagvagt og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 25. april 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i maj 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.