Single

Socialrådgiver/Koordinerende sagsbehandler til Team Aktivitetsparate

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-05-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at give borgere og virksomheder den bedste indsats og sætte dem i centrum for din opgaveløsning? Vil du være med helt fremme og møde borgerne der, hvor de er? Så er du lige den kollega, vi leder efter!
 
Du vil blive en del af Team Aktivitetsparate, hvor vi primært har ansvaret for, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Vi har ansvaret for behandling af revalideringssager, som via et opkvalificerende revalideringsforløb, sikres fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vores fokus er på de udsatte borgere og på, hvordan de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Et arbejde, som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt i organisationen. Fokus på arbejdsmarkedets behov er også vigtigt, for der igennem at kunne sikre den rette opkvalificering og/eller jobmatch til de ledige job i virksomhederne.
 
Om jobbet
 • Du skal afholde jobrettede samtaler, herunder i samarbejde med borgerne, tilrettelægge en individuel plan, som skal sikre borgeren varig tilknytning til arbejdsmarked
 • Du skal foretage løbende faglige vurderinger ifm. udarbejdelse af Min Plan efter de gældende regler på kontanthjælpsområdet, herunder også løbende rådighedsvurderinger
 • Du skal visitere og henvise til beskæftigelsesrettede indsatser, evt. som parallel indsats koordineret med anden sundheds- eller socialfaglig foranstaltning
 • Der vil forekomme administrative opgaver, herunder bl.a. udarbejdelse af den forberedende del til rehabiliteringsteamet
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler samt du har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager
 • Har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borger henimod et jobmatch
 • Er serviceminded og møder borgerne anerkendende
 • Er fokuseret på resultatskabelse
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde
 • Har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt samt ikke er bange for at modtage og give feedback
 • Tør begå fejl og lære af dem
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Borgerservice, IT & Digitalisering, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn og Jobcenter.
 
Team Aktivitetsparate er en del af afdelingen Job og Udvikling. Afdelingen varetager myndigheds- og/eller vejledningsopgaver vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelsesmodtagere og revalideringsansøger, forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, unge uddannelseshjælpsmodtagere samt integrationsborgere. Vi har i afdelingen fokus på at motivere og kvalificere borgerne, så de kan komme i betragtning til ledige jobs i virksomhederne, herunder motivation af unge til uddannelse, der matcher efterspørgslen af arbejdskraft. I afdelingen arbejdes der målrettet med at videreudvikle målstyring og opfølgning af effekten af indsatser samt realisering af politiske strategier. Vi har fokus på at sikre synergier og tæt samarbejde med andre afdelinger, fagområder og samarbejdspartnere, både interne og eksterne.
 
Om os
 • Vi er et dynamisk team med et godt sammenhold og stor arbejdsglæde
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fastansættelse med tiltrædelse d.01.08.2019 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på telefon 7253 7278, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.12.05.2019 kl.23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.21.05.2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.