Single

Social- og Sundhedsassistent til Botilbud Toften i Kværndrup

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Attraktivt job til den rette! 
 
En Social- og Sundhedsassistent 32 timer ugentlig i blandede vagter dag, aften, aften med efterfølgende rådighedsvagt fra vagtværelse og weekendarbejde hver tredje uge.
Botilbud Toften er et længerevarende botilbud jf. §§105/85 for voksne med en sindslidelse og dobbeltdiagnoser. Toften er en del af Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn kommune. Viarbejder ud fra et værdibaseret grundlag, hvor relations arbejdet er baseret på tillid, troværdighed, ansvarlighed, tolerance og omsorg. Omkring enkelte beboere benyttes en mere strukturel tilgang. På Toften arbejdes recovery-orienteret, hvor udvikling altid er mulig, og dialog er omdrejningspunktet.
Toftens kultur er karakteriseret ved rummelighed over for borgernes ønsker, værdier og livsform. Den enkelte borger støttes til udvikling af sociale færdigheder og større grad af autonomi, ligesom de deltager så vidt muligt i de daglige gøremål, herunder eksempelvis rengøring og madlavning.
 
Til Toften hører et Faaborg-Midtfyns Akuttilbud med en døgndækket akuttelefon samt 2 sengepladser.
 
Vi forventer: 
• Du sikrer sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg af høj kvalitet.
• Du har gode skriftlige kompetencer og kan dokumentere ud fra mål, effekt og progression hos borgeren.
• Du kan bevare en professionel identitet gennem en anerkendende dialog med borgerne – også i pressede situationer. 
• Du udvikler og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder.
• Du holder dig opdateret på den overordnede strategi i FMK og omsætter den i sin daglige praksis.
• Du er villig til at indgå konstruktivt med bidrag til MED, TRIO og andre arbejdsgrupper med fokus på udvikling af tilbuddet.
Dine opgaver bliver:
• At sikre, sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg.
• At varetage, sammen med sygeplejerskerne, det sundhedsfaglige ansvar, herunder funktionsudredninger og er faglige vejledere for vikarer, studerende og øvrige medarbejdere, der periodevis er tilknyttet gruppen.
• At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
• At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
• At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
• At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
• At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
• At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
• At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
• At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
• At samarbejde med øvrigt personale om borgere på Toften om borgere der henvender sig i vores akuttilbud.
Vi tilbyder:
• Et krævende og spændende arbejde med mulighed for at præge eget arbejdsområde.
• At indgå i den tværfaglige personalegruppe i det faglige arbejde omkring hver enkelt beboer.
• Samarbejde med egen og andre faggrupper.
• Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der også er plads til dig og det du kommer med
• Et arbejdssted hvor refleksion, kreativitet og udvikling er nøgleord for både beboere og personale
• Ekstern supervision
• Et godt arbejdsmiljø
 
Vi forventer at du er:
• God til skriftlig dokumentation
• Har et godt kendskab til IT og gerne kendskab til Nexus
• Har interesse og gerne erfaring inden for det psykiatriske område
• Har fleksibilitet og robusthed og kan være i pressede og til tider et konfliktfyldt miljø
• Har rummelighed og vilje til samarbejde med beboere og kolleger.
 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til leder Nina Dam på tlf. 72536862 Arbejdsmiljørepræsentant Hanne Larsen hatla@fmk.dk, eller Tillidsrepræsentant Dorte Jensen dora@fmk.dk
 
I henhold til gældende procedure for kommunen, indhentes offentlig straffeattest inden en eventuel ansættelse.
 
Ansøgningsfrist 31.5.19 kl. 12
Der afholdes samtaler den 11.6.19
Kun ansøgninger modtaget via link tages i betragtning
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi som værdi at vi er en røgfri arbejdsplads.