Single

En afdelingsleder søges til nystartet Botilbud Korinth

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 31-05-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Er du afdelingslederen, som vil være med til at udvikle et nyt botilbud?
 
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har store ambitioner om at være nyskabende inden for moderne botilbud. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende ledelsesopgave. Vi ønsker at sammensætte et botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Du vil få ansvaret for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth skal åbne inden for kort tid, og vil blive en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften samt et akuttilbud.  
 
Om jobbet
Afdelingslederen opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 28 sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative medarbejdere.
 • Ansvar for at sikre medarbejdernes faglige udvikling.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn kommunes Døgnpsykiatri, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i Døgnpsykiatriens lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam i Døgnpsykiatri bestående af to afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatri.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse.  
 • Du har en diplom eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring og gerne inden for botilbud.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du kan sammen med leder af Døgnpsykiatrien opstille ledelsesmål for arbejdet, og sikrer at eget område til enhver tid følger lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder, MED-aftalen og fagretslige regler. Den daglige leder sikrer forsvarlig styring og overholdelse af budget.
Personlige kompetencer:
 • Du er rollemodel og kulturbærer samt omsætter værdier til handling.
 • Du prioriterer tid til ledelse og sikrer, at medarbejdernes ressourcer anvendes og udvikles optimalt med fokus på kerneopgaven.
 • Du er ansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og er opmærksom på medarbejdernes sundhed og trivsel.
 
 
 
Om os
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, fysioterapeuter og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ledersupervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.
 
Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1. juli 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Charlotte Qvistgaard på mail chqv@fmk.dk
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 31.maj 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i juni 2019.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Der vil blive afholdt to samtalerunder med anvendelse af test og eventuel case.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk via linket her
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.