Single

Tale-hørekonsulent søges til barselsvikariat i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 11-06-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for børn i sproglige vanskeligheder?
Og har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions-og aktivitetsniveauet er højt?
 
Så er det lige dig, vi søger!
                                                                       
Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret tale/høre konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede tale-hørefaglige perspektiver inden for forebyggelsesområdet.  
 
Barselsvikariatet er på 37 t/ugentligt med tiltrædelse d. 01.08.2019.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, en børne– og familieafdeling og forebyggelses-/sundhedsafdeling. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.
Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.
Forebyggelses/sundhedsområdet er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, tale- hørekonsulenter, flersprogskonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.
 
Om stillingen
Som tale/høre konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces omkring at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene/ de unge, deres familier samt institutioner og skoler.
 
Tale/høre gruppen arbejder primært med PPR opgaver inden for det tale/høre faglige felt. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af rådgivning og vejledning til pædagoger/lærere og forældre samt undersøgelser og evt. undervisning individuelt eller i grupper. Du vil blive tilknyttet egne institutioner, hvor du sammen med daginstitutionens ledelse skal understøtte udviklingen af de sproglige læringsmiljøer. Derudover skal du sammen med det øvrige småbørnsteam være med til at understøtte vores dagtilbud i at udvikle gode læringsmiljøer til gavn for alle børn.
 
Vi forventer, at du har en særlig viden, praktisk erfaring eller interesse i forhold til dine hovedopgaver:
  • Råd og vejledning, udredning og intervention i forhold til børn med sproglige vanskeligheder.
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af sproggruppeforløb for børn i alderen 0 – 6 år.
  • Udvikling og organisering af sprogstimulerende læringsmiljøer i daginstitutioner (herunder dagpleje).  
 
Din profil
Vi søger en tale-hørekonsulent, der er uddannet audiologopæd, logopæd eller har anden relevant uddannelse. Du brænder for arbejdet med børn i sproglige vanskeligheder og anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Du er i stand til at arbejde selvstændigt med et godt overblik og sans for prioritering af opgaver. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.
 
Vi tilbyder
  • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen.
  • Et højt fagligt niveau med engagerede kollegager, der brænder for det talehørepædagogiske arbejde og udviklingen af dette.
  • Tæt samarbejde med egne og andre faggrupper.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for forebyggelse i dagtilbud Pernille Petersen på telefon 72533182.  
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest. Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer ugentligt.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen d. 11.06.2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes d. 17.06.2019  
2. ansættelsessamtalerunde finder sted d. 20.06.2019