Single

Baby-boom i Center for Opvækst og Læring….derfor søger vi igen barselsvikarer i Børne- og familieafdelingen i Ungegruppen.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger myndighedssocialrådgivere med forventet tiltrædelse den 1.december 2019. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.
 
Center for Opvækst og Læring blev etableret d. 1. december 2015 og varetager alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.
 
Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Læring arbejde”. 
 
I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.
 
Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  
 
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, udfærdige børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 og handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.
 
I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.
 
Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
 
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og iPhone stillet til rådighed.
 
Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.
 
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børneområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.
 
Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen eller Mette Wulf på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingerne.
 
 
Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 28. oktober 2019
 

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 15-10-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid


I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder vi med opstart den 1. februar 2019 en spændende uddannelse som social-og sundhedshjælper elev. Et forløb hvor du vil møde mange spændende udfordringer. Adgangskrav er at du har bestået Grundforløb 2. Hvis du ikke har Grundforløb 2 skal du henvende dig til en studievejleder på Social- og sundhedsskolen Fyn.
Vi forventer du kan:
 • Møde mennesker med respekt
 • Indgå i læreprocesser, hvor du viser faglig nysgerrighed.
 • Tage imod konstruktiv kritik
 • Kan observere og fungere i en travl hverdag
 • Have ”mange bolde” i luften
 Løn under uddannelse:
 • Du får elevløn under hele uddannelsen. Hvis du er 25 år eller der over, samt har et års relevant erfaring inden for det overenskomstmæssige område, med mindst 24 timer/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, kan du få voksen elevløn. Ligeledes må du ikke have været startet på uddannelsen tidligere.
Uddannelsen:
 • Er en 14 måneder lang erhvervsuddannelse fordelt mellem skole og praktik. Dine praktikker foregår i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil komme i praktik både i hjemmeplejen og på plejehjem. Du vil blive tilmeldt Social- og sundhedsskolen i Svendborg, hvor dine skoleperioder vil lægge. 
  Vi tilbyder dig: 
 • En uddannelse, hvor du vil møde mange spændende og udfordrende læringsmiljøer, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Vi har endvidere ”ry” for at have gode læringsmiljøer, og vi har en mentor ordning som du selvfølgelig også kan nyde godt af.
  Efter endt uddannelse:
 • Vil du med en fin faglig baggrund med fokus på tidlig opsporing og rehabilitering kunne arbejde i hjemmeplejen, på plejecenter samt hos private leverandører.
 • Ansøgningsfrist: 15. oktober 2019
 • Samtaler afholdes den 24. og 25. oktober 2019
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Gitte K. Zenker på tlf.: 7253 5054.
 
 

Fagligt velfunderet pædagog eller ergoterapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-10-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en pædagog eller ergoterapeut til Montagen i Kværndrup. Stillingen er på 37 timer ugentligt med opstart fra 1. december 2019 Arbejdstiden ligger mellem kl. 7-16  
Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi beskæftiger en bred vifte af fagligheder herunder bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og undervisere. Det Socialfaglige område tilbyde, aktivitet, støtte, erhverv og undervisning til målgrupper med særlige behov. Målgruppen som du primært kommer til at arbejde med er psykisk sårbare borgere hvoraf flere har psykiatriske diagnoser. Borgerne er visiteret efter § 103 og § 104 i serviceloven.
Montagen er et beskyttet værksted med forskellige pakke/monteringsopgaver samt serviceopgaver, som løses af borgerne.
 
Du har
 • Et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer eller udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
 • Erfaring fra det psykiatriske område
 • En struktureret og reflekterende tilgang til implementering og fastholdelse af nye tiltag.
 • Lyst til at størstedelen af det pædagogiske arbejde finder sted, mens du og brugerne udfører praktiske opgaver som pakke/montageopgaver og serviceopgaver.
 • Skriftlige færdigheder på et højt niveau suppleret med at du er IT mindet. Du ser dokumentation som et vigtigt arbejdsredskab.
 • Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed, da din afdelingsleders tid er fordelt på yderligere to af Det Socialfaglige Områdes afdelinger.
 • Kørekort kat. B, da der på Montagen forekommer en del kørsel pga. interne busruter og kørsel mellem organisationens afdelinger og kunder.
 • Lyst til og evt. erfaring i at benytte KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik) eller lign. i din pædagogiske praksis.
   
  Da Det Socialfaglige Område er en udviklingsorienteret organisation, er det samtidig vigtigt, at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til opgaver, arbejdstider og borgertyper.
 
Vi tilbyder
Muligheden for at være sammen med ca. 40 borgere som altid gør deres bedste. Desuden tilbyder vi et spændende og alsidigt job på Montagen hvor personalet forstår at komplementere hinanden, og i øvrigt har et samarbejde der gør, at det er et rart sted at være. På Montagen er der 9 ansatte som glæder sig til at tage godt imod dig.
 
 
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
   
 
Yderligere oplysninger
fås hos afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge mobil 7253 6052
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist
er torsdag den 3. oktober
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 43
 

Administrativ specialist

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 03-10-2019 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Fuldtid
Administrativ specialist søges

Har du lyst til at omsætte din erfaring og teoretiske viden til praktisk opgaveløsning inden for en bred vifte af administrative opgaver?
Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
Kan du trives i tætte samarbejdsrelationer med andre faggrupper?
Trives du med at have mange bolde i luften på en gang?
Ønsker du at være en del af en organisation, som forventer, at du tager medansvar for fælles praksis?

- Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds kommende administrative medarbejder.

I Socialtilsyn Syd lægger vi vægt på en uformel omgangsform, hvor der er let adgang til ledelse og kollegaer i alle funktioner - dette med henblik på organisatorisk læring og fælles praksis.
Du vil blive en del af et tværfagligt sekretariat, med kompetencer inden for jura, økonomi, dataanalyse, administration m.v. Vi tilstræber et godt socialt miljø, en uformel omgangstone og lægger vægt på samarbejde om opgaven.

Dit arbejdsfelt
Du vil indgå i den administrative gruppe, der varetager alle opgaver omkring driften af Socialtilsyn Syd, herunder
 • Indkøb
 • Journalisering
 • Fordeling af post
 • Indhentelse af oplysninger
 • Bistå ved behandling af aktindsigtsbegæringer
 • Modtage og behandle ansøgninger om godkendelse som plejefamilie
 • Administration af kurser
 • Bogføring
 • Telefonpasning
 • Opdatering af hjemmeside
 • Håndtering af IT
 • Bistå med overholdelse af GDPR-regler
 • Vedligeholdelse af skabeloner og procedure
 • Samt øvrige forefaldende administrative opgaver

Om dig forestiller vi os at du
 • Har flere års erfaring fra lignende stilling
 • Er serviceminded, imødekommende og har gode samarbejdsevner
 • Kommunikere klart og tydeligt på skrift og i tale
 • Arbejder struktureret og bevarer roen i travle perioder
 • Ikke bliver slået ud af nye opgaver eller ændret praksis
 • Ser en udfordring i at samarbejde med flere faggrupper
 • Sætter en ære i at løse opgaverne til tiden og i høj kvalitet
 • Er fortrolig med anvendelse af IT i den daglige opgaveløsning
Endvidere tilbyder vi
 • Gode arbejdsvilkår i en kommune, der lægger vægt på god trivsel
 • Mulighed for selv at præge arbejdets indhold
 • Muligheden for at være med til at videreudvikle Socialtilsyn Syd som ansvarlig myndighed, professionelt tilsyn og moderne og effektiv arbejdsplads
 • 15 gode kollegaer i sekretariatet og ca. 75 gode kollegaer i driftssektionerne

Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere, som alle arbejder hen imod en fremtid, hvor vi sammen bliver klogere. Socialtilsyn Syd består af et sekretariat og to fagopdelte driftsafdelinger inden for hhv. plejefamilieområdet og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.
Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område. Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud skal socialtilsynene også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst til en løn der modsvarer kvalifikationer. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse.
Tiltrædelse
1. december 2019 eller snarest muligt.
Yderligere oplysninger
Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til administrationsleder Claus Ribe Bagge 72 53 19 87 eller administrativ medarbejder Mette Søndergaard Bøgelund 72 53 11 79.
Ansøgningsfrist torsdag den 3. oktober 2019 kl. 08.00.
Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked senest fredag den 4. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 8. oktober 2019.

Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk
 

Ernæringsassistent elev

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 01-10-2019 23:59
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Fuldtid
Ernæringsassistent elev

En Ernæringsassistentelev søges til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning.
 
Praktikken er dels i Plejehjemskøkkenet Humlehaven i Nr. Lyndelse og dels i Kølemadskøkkenet, Tømmergården i Faaborg.
Elevstillingen er ledig pr.13.  januar 2020, hvor du skal have afsluttet grundforløb 2.
 
Arbejdstiden ligger indenfor tidsrummet kl. 6.30 – 18.00, der må påregnes arbejde i enkelte weekender.
I Faaborg-Midtfyn Kommune ansætter vi både voksenelever og ungdomselever, den ledige stilling kan søges af begge.
 
Virksomhedsområde for uddannede ernæringsassistenter i Faaborg-Midtfyn Kommune:
 • Planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Arbejde ansvarligt, tværfagligt, udviklings- og borgerorienteret.
Vi tilbyder:
 • køkkener som leverer
  • køle-map middagsmad til 2 modtage-køkkener
  • køle-mapproduktion til 400 brugere i eget hjem
  • døgnkost til 40 plejehjemsbeboere
 • køkkener hvor kvalitet i madlavningen vægtes højt
 • køkkener med engagerede kolleger og stor variation i opgaverne
 • køkkener hvor uddannelsen af elever prioriteres højt
 • 2 praktiksteder
Vi forventer:
 • en elev som er robust og har gåpåmod
 • en elev som har stor interesse for faget
 • en elev som er stabil og pålidelig
 • en elev som har kendskab til It på brugerniveau
   
  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
   
  Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
  Produktionsleder Lene Larsen tlf. 72 53 55 78, eller
  Leder af Kostforplejningen Dorit Jensen, tlf.72 53 5021.
Ansøg via rekrutteringssystemet på kommunens hjemmeside.
Ansøgningsfrist 1. oktober 2019.

2 social- og/eller sundhedsfaglige personer søges til BO & AKTIV.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 30-09-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
BO & AKTIV er en organisation i Faaborg-Midtfyn Kommune med tilbud jvf. § 52, 84, 104, 105 og 107 i Lov om Social Service. BO & AKTIV består af 7 botilbud, 2 dagtilbud og et aflastningstilbud. Tilbuddene benyttes af ca. 158 borgerne i alderen 3 – 88 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af 1 leder og 4 mellemledere.
 
Til Bofællesskabet Nobo i Faaborg søges 2 pædagoger 18 timer ugentligt pr. 1. november 2019. Arbejdstiden er overvejende aftenarbejde og hver 2. weekend
Bofællesskabet Nobo består af 8 selvstændige lejligheder. Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse og de har alle behov for fuldstændig støtte/vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Indsatsen dokumenteres i Nexus og opfølgning i. f. t. indsats og delmål er struktureret jvf. årshjul.
Indenfor det sidste år har alle ansatte modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
 
Vi søger personer som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05.

Ansøgningsfrist er mandag den 30. september 2019 klokken 12.00

Samtaler afvikles mandag den 7. oktober 2019 på Pegasus.
 

Vi søger en Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vi søger en Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stillingen er på 30 timer ugentligt i dagvagt med start d. 15/11-19 eller snarest derefter.
Hvem er vi:

Vi er en hjemmepleje i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder med flere forskellige faggrupper.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? Så send din motiverede ansøgning til os.
Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
   
Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen
 • Der har kørekort
Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Ringe, Elin Leisted Hansen, på telefon 73525808 eller mail ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 27/9 -19 kl. 12.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Faaborg Midtfyn Bibliotekerne søger medarbejder til kommunikationsopgaver og daglig drift

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-09-2019 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søger pr. 1. december 2019 en kommunikationsmedarbejder, der selvstændigt og i samarbejde med andre kan formidle de mange aktiviteter og gode historier, der knytter sig til bibliotekernes samlede virke, i såvel trykte som på sociale medier. Bibliotekets interne kommunikation skal desuden styrkes.

Stillingen er på 30 timer. Hovedarbejdssted er Faaborg Bibliotek, og derudover vil der være vagter i en anden afdeling.

Primære arbejdsområder:
 • Kommunikation fra planlægning til konkret udførelse
 • Medansvar for grafisk produktion, udarbejdelse af katalog og annoncer/flyers/pressemeddelelser, digitale medier (SoMe) og trykt formidling af arrangementer og aktiviteter
 • Sikre et højt niveau/professionalisering af bibliotekets trykte og digitale kommunikation
 • Medvirke i feltet kommunikation
 • Ugentlige vagter i biblioteksrummet
Vi forventer
 • At du har styr på kommunikation på de sociale medier
 • At du er god til at formulere dig skriftligt
 • At du evner at realisere nye ideer
 • At du har overblik og arbejder struktureret
 • At du har solid erfaring/er superbruger af Adobes programmer
 • At du arbejder med høj kvalitet i indhold og form
 • At du er holdspiller og samtidig kan tage selvstændigt ansvar for opgaven
 • At du besidder god gennemslagskraft og tør sætte dig selv i spil i nye relationer
 • At du er uddannet inden for kommunikation eller biblioteksområdet, eller måske har et ben i begge lejre
 
Om Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Bibliotekerne spiller en markant rolle i udviklingen af kommunen og arbejder tæt sammen med kulturinstitutioner, skoler, børnehaver, foreninger og private for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv.
Biblioteket præsenterer bl.a. samtaler med forfattere og kunstnere, pop-up biblioteker og forfatterkurser. Vi har tætte samarbejdsrelationer omkring sprog, læsning og kultur i det ambitiøse kunst- og kulturformidlingsforløb for alle kommunens skoleelever kaldet Den Kulturelle Rygsæk. Til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne hører også Teaterskolen Spektaklet, hvor der undervises i dans, teater, film og parkour.

Bibliotekerne består af fire åbne bibliotekshuse i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby, som kan benyttes dagligt fra kl. 7 til 22.

Personalet arbejder i en tværgående organisationsform med selvstyrende felter, som prioriterer opgaverne inden for givne rammer. Alle medarbejdere deltager i opgaver på tværs af felter og afdelinger.

Du vil møde et udviklingsorienteret bibliotek med et godt arbejdsmiljø og engagerende medarbejdere i alle aldre. Du får stor indflydelse på dit eget arbejdsområde i en dagligdag, der er præget af udfordringer og alsidige arbejdsopgaver. Du skal være indstillet på faste dag- og aftenvagter samt fredag, lørdag ca. hver 6. uge.

Ansøgningsfrist: 26. september 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: på Ringe Bibliotek i uge 43
Ansættelsesdato: 1. december eller snarest derefter
Løn: Du bliver ansat efter gældende overenskomst, og din løn aftales efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til: Biblioteksleder Birthe Mogensen, bmoge@fmk.dk, 72538201 eller kommunikationsmedarbejder Christina Finsterbach Aaby chrpe@fmk.dk, 72538106.
 

Biblioteksassistent/assistent til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-09-2019 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Fuldtid
 
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søger pr. 1. december 2019 en serviceminded biblioteksassistent til alsidige opgaver i et udviklingsorienteret biblioteksvæsen.

Stillingen som biblioteksassistent er fysisk placeret på to biblioteker med hovedvægt på Ringe Bibliotek.
Stillingen er på 37 timer/uge.
 
Dine arbejdsopgaver vil være inden for følgende områder:
 • Modtagelse og klargøring af tidsskrifter og årbøger
 • Klargøring til Bogen kommer kørsel
 • Kontakt til intern kørselsafdeling
 • Skemalægning og håndtering af ændringer i dagligt vagtskema
 • Vært i biblioteksrummet
 • Deltagelse i et af bibliotekernes felter, hvor du medvirker til planlægning og udførelse af feltets opgaver 
Det er en fordel hvis:
 • Du har erfaring med at arbejde på et folkebibliotek
 • Du har kendskab til bibliotekets fagsystem Cicero
 • Du er velbevandret i Officepakken
 • Du har lyst til at have en bred kontaktflade af kolleger og borgere
 • Du er vant til at betjene brugere i biblioteket
 • Du er i stand til klart at prioritere din tid og dine opgaver
 • Du er holdspiller og samtidig kan tage selvstændigt ansvar for opgaver
Dine kvalifikationer kan med fordel være:
 • Uddannet kommunom eller biblioteksassistent
   
Om Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Bibliotekerne spiller en markant rolle i udviklingen af kommunen og arbejder tæt sammen med kulturinstitutioner, skoler, børnehaver, foreninger og private for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv.
Biblioteket præsenterer bl.a. samtaler med forfattere og kunstnere, pop-up biblioteker og forfatterkurser. Vi har tætte samarbejdsrelationer omkring sprog, læsning og kultur i det ambitiøse kunst­ og kulturformidlingsforløb for alle kommunens skoleelever kaldet Den Kulturelle Rygsæk. Til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne hører også Teaterskolen Spektaklet, hvor der undervises i dans, teater, film og parkour.

Bibliotekerne består af fire åbne bibliotekshuse i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby, som kan benyttes dagligt fra kl. 7 til 22.

Personalet arbejder i en tværgående organisationsform med selvstyrende felter, som prioriterer opgaverne inden for givne rammer. Alle medarbejdere deltager i opgaver på tværs af felter og afdelinger.

Du vil møde et udviklingsorienteret bibliotek med et godt arbejdsmiljø og engagerede medarbejdere. Du får stor indflydelse på dit eget arbejdsområde i en dagligdag, der er præget af udfordringer og alsidige arbejdsopgaver. Du skal være indstillet på faste dag- og aftenvagter samt fredag, lørdag ca. hver 6. uge.

Ansøgningsfrist: 26. september 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: på Ringe Bibliotek i uge  41
Ansættelsesdato: 1. december eller snarest derefter
Løn: Løn og ansættelsesforhold iflg. overenskomst for administration og IT, indgået mellem KL og HK/Kommunal

Yderligere oplysninger kan fås hos TR Yvonne Carlsen, yvca@fmk.dk,72538118 eller Biblioteksleder Birthe Mogensen, bmoge@fmk.dk, 72538201.
 
 

Bibliotekar til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-09-2019 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søger pr 1.december 2019 en udviklingsorienteret bibliotekar til Ringe Bibliotek, samt til betjening på biblioteket i Ringe Fængsel.

Stillingen er på 37 timer/uge. 

Primære arbejdsområder:
 • Betjening af indsatte på biblioteket i Ringe Fængsel
 • Formidling for voksne
 • Planlægning af udstillinger, events og arrangementer
 • Deltagelse i et af bibliotekets felter, hvor du medvirker i planlægning og udførelse af feltets opgaver
 • Vært i biblioteksrummet 1-2 gange ugentligt + hver 6. fredag-lørdag
Vi forventer at du:
 • Er vant til at omgås mange forskellige typer bruger
 • Evner at realisere nye ideer
 • Har overblik og arbejder struktureret
 • Tør sætte dig selv i spil, f.eks. være vært ved arrangementer eller facilitator på debatter og lign.
 • Er holdspiller og samtidig kan tage selvstændigt ansvar for opgaven
 • Har lyst til sammen med dine kolleger at udvikle Bibliotekerne i Faaborg Midtfyn kommune
 • Har nemt ved at skabe nye relationer
 • Er uddannet bibliotekar, cand.scient.bibl. eller har tilsvarende relevant uddannelse

Om Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Bibliotekerne spiller en markant rolle i udviklingen af kommunen og arbejder tæt sammen med kulturinstitutioner, skoler, børnehaver, foreninger og private for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv.
Biblioteket præsenterer bl.a. samtaler med forfattere og kunstnere, pop-­up biblioteker og forfatterkurser. Vi har tætte samarbejdsrelationer omkring sprog, læsning og kultur i det ambitiøse kunst­- og kulturformidlingsforløb for alle kommunens skoleelever kaldet Den Kulturelle Rygsæk Til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne hører også Teaterskolen Spektaklet, hvor der undervises i dans, teater, film og parkour.

Bibliotekerne består af fire åbne bibliotekshuse i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby, som kan benyttes dagligt fra kl. 7 til 22.

Personalet arbejder i en tværgående organisationsform med selvstyrende felter, som prioriterer opgaverne inden for givne rammer. Alle medarbejdere deltager i opgaver på tværs af felter og afdelinger.

Du vil møde et udviklingsorienteret bibliotek med et godt arbejdsmiljø og engagerende medarbejdere i alle aldre. Du får stor indflydelse på dit eget arbejdsområde i en dagligdag, der er præget af udfordringer og alsidige arbejdsopgaver.

Ansøgningsfrist: 26. september 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: på Ringe Bibliotek i uge 40
Ansættelsesdato: 1. december eller snarest derefter
Løn: Du bliver ansat efter gældende overenskomst, og din løn aftales efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bibliotekar Lars Møller Christensen (TR) lmc@fmk.dk 7253 8164 og
Biblioteksleder Birthe Mogensen, bmoge@fmk.dk 7253 8201
 


 
 

Ergoterapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 25-09-2019 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
                                                               Ergoterapeut
                                                                  søges til

                                         Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Brænder du for rehabilitering i et tværfagligt miljø og har du kompetencer inden for dysfagi og klinisk undervisning?

Så er det måske dig, vi leder efter til en fast stilling, som ergoterapeut, 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 01.11.19.
Du vil blive en del af træningsteamet i Broby, der består af dig, som ergoterapeut og 4 fysioterapeuter.
Du vil få til opgave at varetage genoptræning og rehabilitering af borgere efter Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86.1, hvor de ergoterapeutiske opgaver typisk er dysfagi, ADL, håndkirurgi og holdtræning af svage, geriatriske borgere sammen med fysioterapeutkollega.
Desuden må du meget gerne have erfaring med klinisk undervisning, da vi modtager både ergo- og fysioterapeutstuderende fra UCL i klinisk undervisning.

Vi forestiller os også, at du har evner og lyst til at gå forrest ift. faglig udvikling inden for bl.a. dysfagiområdet.

Vi kan tilbyde:
 • En selvtilrettelæggende arbejdsdag og spændende udfordringer
 • Et godt internt arbejdsmiljø, hvor humor og forskellighed vægtes højt
 • En tæt faglig sparring med kollegaer
 • 5 timer ugentlig til faglig udvikling og fordybelse

Vi søger en ergoterapeut, der:
 • Har erfaring og uddannelse inden for dysfagi
 • Har erfaring med genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere
 • Har erfaring med at varetage klinisk undervisning.
 • Kan indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde og samtidigt fagligt stå på egne ben
 • Har en rehabiliterende tankegang
 • Har kendskab til Nexus og dokumentation i FSIII
 • Har gode formidlingsevner og høje faglige ambitioner
 • Har godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Har kørekort

Hvem er vi:
Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag.
Vi har fokus på trivsel i hverdagen og på faglig udvikling.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og har ICF og Blomstringsuniverset (den personcentrerede omsorg), som fælles referenceramme.

Vi er ca. 65 medarbejdere i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering bestående af Trænende ergo- og fysioterapeuter, Trænings- og aktivitetsmedarbejdere, Det mobile Sundhedscenter, Hjerneskadecenter Faaborg Midtfyn og et lederteam.
De trænende terapeuter er inddelt i 6 teams, geografisk spredt på matrikler i hele kommunen.

Ansøgningsfrist onsdag d. 25. september 2019 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt mandag d. 30. september 2019
                                                         
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt afdelingsleder Anne Bro anneb@fmk.dk
tlf: 7253 63 51 eller ergoterapeut Susanne Schulz Hansen susha@fmk.dk
tlf 72 53 63 20
Du kan læse mere om os på https://ftr.fmk.dk/

 

Pædagog til SFO

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-09-2019 12:00
Arbejdssted: Heldagsskolen i Vantinge
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Heldagsskolen i Vantinge søger en pædagog til SFO på 30 timer ugentligt.


Vores SFO vokser og vi søger en uddannet pædagog, der er fagligt dygtig med en positiv og professionel tilgang til arbejdsopgaver og udfordringer.
Som vores nye kollega vil du møde en fleksibel skoledag, hvor du både vil være tilknyttet SFO og vores indskoling. 
Som pædagog i vores SFO og skal indgå i et tværfagligt samarbejde med pædagoger og lærere og kan arbejde med børn og forældre med forskellige ressourcemæssige baggrunde.
 
Vi søger en dygtig og engageret pædagog med stor viden om og erfaring i at lave pædagogiske aktiviteter med børn særlige behov.
Vi vil især gerne se en ansøgning fra en pædagog som har erfaring med at arbejde med indskolingsbørn
 
Vi ønsker, at vores nye kollega har stor lyst til og mod på at udvikle pædagogiske aktiviteter i samarbejde med kolleger og indgå i interaktioner med børnene
udvikle meningsfulde læringsmiljøer
har erfaring i at arbejde med børn med særlige behov og udfordringer, 
vil indgå konstruktivt i arbejdet i et tværfagligt team
kan kommunikere klart i skrift og tale og er fortrolig med brug af it
er professionel i arbejdet med børn, der kan være udadreagerende
kan være bærer af den gode stemning 
 
Heldagsskolen Vantinge er en selvstændig Heldagsskole i FMK.
Målgruppen i skolen er elever med socio- og emotionelle problemstillinger, som har brug for støtte i både undervisnings-, social- og familiemæssige sammenhæng.
Vi har både elever med kognitivt lavt funktions niveau, elever med kognitiv funktionsniveau i normalområdet, begge kombineret med social/følelsesmæssige vanskeligheder.
Desuden har vi omsorgssvigtede elever der er anbragt uden for hjemmet.
 
Eleverne i målgruppen har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning, socialpædagogiske indsatser og eventuelle familiebehandlingsforløb går hånd i hånd.
 
 
Vi forventer at du kan:
 
• Sætte rammer
• Bevare overblikket og roen når det går stærkt
• Udstråle ro
• Følge strukturen og afvige fra denne, når det giver bedre mening i mødet med eleven
• Have erfaring med målgruppen (udsatte børn + indskoling)
• Brænde for at arbejde med målgruppen
• Have gode relations kompetencer
• Være lyttende og anerkendende
• Kendskab til miljøterapi
• Formulere dig skriftligt
• Være loyal overfor fælles beslutninger (eksempelvis struktur)
• Kendskab til den systemiske tænkning
• Kendskab til den mentaliserende tilgang (både teori og praksis)
 


Løn og ansættelse:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte skolens leder Anne Rasmussen på telefon 7253 5099
 

Lærer til Heldagsskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-09-2019 12:00
Arbejdssted: Heldagsskolen i Vantinge
Stillingstype: Fuldtid
Heldagsskolen i Vantinge søger en lærer.
 
Vores elevtal er vokset, derfor søger vi en dygtig og engageret lærer med stor viden om og erfaring med undervisning af børn og unge med særlige behov.
 
Vi ønsker, en lærer som kan undervise i fysik og matematik. Men vi ser også gerne ansøgninger fra lærere med fag som dansk, natur/teknik, idræt, musik, tysk.

Vi ønsker, at vores nye kollega 
har stor lyst til og mod på at udvikle undervisning i samarbejde med kolleger
kan udvikle meningsfulde læringsmiljøer
har erfaring i at arbejde med børn med særlige behov og udfordringer, 
kan arbejde konsekvent med systematik og struktur i undervisningen
vil indgå konstruktivt i arbejdet i et tværfagligt team
kan kommunikere klart i skrift og tale og er fortrolig med brug af it
er professionel i arbejdet med elever, der kan være udadreagerende
kan være bærer af den gode stemning 
 
Vores nye kollega skal være indstillet på, at hverdagen ikke altid går som planlagt. At arbejde med undervisning af børn på Heldagsskolen kræver stor fleksibilitet og omstillingsevne, samtidig med at den pædagogiske praksis lægger op til stor forudsigelighed, klarhed og kontinuitet - et uundgåeligt paradoks, som du skal kunne rumme.
 
Heldagsskolen Vantinge er en selvstændig Heldagsskole i FMK.
Målgruppen i skolen er elever med socio- og emotionelle problemstillinger, som har brug for støtte i både undervisnings-, social- og familiemæssige sammenhæng.
Vi har både elever med kognitivt lavt funktions niveau, elever med kognitiv funktionsniveau i normalområdet, begge kombineret med social/følelsesmæssige vanskeligheder.
Desuden har vi omsorgssvigtede elever der er anbragt uden for hjemmet.
 
Eleverne i målgruppen har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning, socialpædagogiske indsatser og eventuelle familiebehandlingsforløb går hånd i hånd.
 
 
Vi forventer at du kan:
 
• Sætte rammer
• Bevare overblikket og roen når det går stærkt
• Udstråle ro
• Følge strukturen og afvige fra denne, når det giver bedre mening i mødet med eleven
• Have erfaring med målgruppen (udsatte børn + indskoling)
• Brænde for at arbejde med målgruppen
• Have gode relations kompetencer
• Være lyttende og anerkendende
• Kendskab til miljøterapi
• Formulere dig skriftligt
• Være loyal overfor fælles beslutninger (eksempelvis struktur)
• Kendskab til den systemiske tænkning
• Kendskab til den mentaliserende tilgang (både teori og praksis)
 
 
Løn og ansættelse:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte skolens leder Anne Rasmussen på telefon 7253 5099
 

Pædagog til Heldagsskolen Vantinge

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-09-2019 12:00
Arbejdssted: Heldagsskolen i Vantinge
Stillingstype: Fuldtid
Heldagsskolen i Vantinge søger en pædagog.
 
Vores elevtal er vokset og derfor søger vi en dygtig og engageret pædagog med stor viden om og erfaring i at lave pædagogiske aktiviteter med børn og unge med særlige behov.
Vi vil især gerne se en ansøgning fra en pædagog som vil arbejde i indskolingen.
 
Vi ønsker, at vores nye kollega har erfaring med at arbejde sansemotorisk ned børnene, 
mestrer at lege med børnene/de unge og guide dem gennem aktiviteter. 
har stor lyst til og mod på at udvikle pædagogiske aktiviteter i samarbejde med kolleger
udvikle meningsfulde læringsmiljøer
har erfaring i at arbejde med børn/unge med særlige behov og udfordringer, 
kan arbejde konsekvent med systematik og struktur i undervisningen
vil indgå konstruktivt i arbejdet i et tværfagligt team
kan kommunikere klart i skrift og tale og er fortrolig med brug af it
er professionel i arbejdet med elever, der kan være udadreagerende
kan være bærer af den gode stemning 
 
Vores nye kollega skal være indstillet på, at hverdagen ikke altid går som planlagt. At arbejde med undervisning af børn på Heldagsskolen kræver stor fleksibilitet og omstillingsevne, samtidig med at den pædagogiske praksis lægger op til stor forudsigelighed, klarhed og kontinuitet - et uundgåeligt paradoks, som du skal kunne rumme.
 
Heldagsskolen Vantinge er en selvstændig Heldagsskole i FMK.
Målgruppen i skolen er elever med socio- og emotionelle problemstillinger, som har brug for støtte i både undervisnings-, social- og familiemæssige sammenhæng.
Vi har både elever med kognitivt lavt funktions niveau, elever med kognitiv funktionsniveau i normalområdet, begge kombineret med social/følelsesmæssige vanskeligheder.
Desuden har vi omsorgssvigtede elever der er anbragt uden for hjemmet.
 
Eleverne i målgruppen har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning, socialpædagogiske indsatser og eventuelle familiebehandlingsforløb går hånd i hånd.
 
 
Vi forventer at du kan:
 
• Sætte rammer
• Bevare overblikket og roen når det går stærkt
• Udstråle ro
• Følge strukturen og afvige fra denne, når det giver bedre mening i mødet med eleven
• Have erfaring med målgruppen (udsatte børn med traumer)
• Brænde for at arbejde med målgruppen
• Have gode relations kompetencer
• Være lyttende og anerkendende
• Kendskab til miljøterapi
• Formulere dig skriftligt
• Være loyal overfor fælles beslutninger (eksempelvis struktur)
• Kendskab til den systemiske tænkning
• Kendskab til den mentaliserende tilgang (både teori og praksis)
 
 
Løn og ansættelse:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte skolens leder Anne Rasmussen på telefon 7253 5099

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent til et vikariat

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger social- og sundhedsassistent med tiltrædelse 1.
november, eller tidligere, til et vikariat af minimum et års varighed. Det vil være fortrinsvist til dagvagter.
Der arbejdes 35 timer/uge og hver 2. weekend.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Bakkegården består af 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt, med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
I så fald håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
Kvalitetsstandard for Bakkegården: Kvalitetsstandard
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på e-mail afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.
 
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest den 24. september 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt fredag den 27. september 2019.
 
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest, uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 
Rehabiliteringscenter Bakkegården vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads, og derfor
ønsker vi ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger social- og sundhedsassistent med tiltrædelse 1.
November. Det vil være fortrinsvist til dagvagter. Der arbejdes 35 timer/uge og hver 2. weekend.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Bakkegården består af 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt, med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
I så fald håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
Kvalitetsstandard Bakkegården: Kvalitetsstandard
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på e-mail afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.
 
 
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest den 24. september 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt fredag den 27. september 2019.
 
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest, uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 
Rehabiliteringscenter Bakkegården vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads, og derfor
ønsker vi ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.

Social- og Sundhedsassistenter til Hjemmepleje gruppen Årslev

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger 2 social og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingerne er på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.
 
To af vores gode kollegaer har valgt at gå på henholdsvis pension og efterløn, derfor søger vi to Social-og Sundhedsassistenter i vores gruppe.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende opgaver, der er videredelegeret fra sygeplejen, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i en hjemmepleje. Så håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social-og sundhedshjælpere og assistenter, vores kerneopgaver er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsat, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder med den rehabiliterende tankegang og samarbejder tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder rehabiliterings møder hver uge, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 
Vi tilbyder
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
Faglig sparring
Plads til udvikling
En masse spændende opgaver, som videredelgeres fra sygeplejen
Et miljø i udvikling, hvor akutte sygeplejeopgaver er blevet en stor del af den daglige arbejdsgang
 
Vi søger assistenter:
 • Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er engageret og deltager aktivt
 • Der har kørekort
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtagesved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Birthe A Karlsen på telefon 7253 5308


Ansøgning via rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist: den 23.09.2019 kl 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 39.
 
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

2 social og Sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Årslev

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger 2 social og Sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingerne er på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.
 
En af vores gode kollegaer har valgt at gå på efterløn, en anden er kommet ind på uddannelse, derfor søger vi to Social-og Sundhedshjælpere i vores udekørende gruppe.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende opgaver, der er videredelegeret fra sygeplejen, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i en hjemmepleje. Så håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social-og sundhedshjælpere og assistenter, vores kerneopgaver er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsat, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder med den rehabiliterende tankegang og samarbejder tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder rehabiliterings møder hver uge, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 
Vi tilbyder
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
Faglig sparring
Plads til udvikling
En masse spændende opgaver, som videredelgeres fra sygeplejen
Et miljø i udvikling, hvor akutte sygeplejeopgaver er blevet en stor del af den daglige arbejdsgang
 
Vi søger assistenter:
 • Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er engageret og deltager aktivt
 • Der har kørekort
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Birthe A Karlsen på telefon 7253 5308


Ansøgning via rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist: den 23.09.2019 kl 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 39.
 
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Social og sundhedshjælper til aftenvagt i Hjemmeplejen Årslev

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en social og sundhedshjælper til aftenvagt, i Hjemmeplejen Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingerne er på 30 timer i aftenvagt, med arbejde hver anden weekend.
 
En af vores kollegaer er stoppet, derfor søger vi en der kan varetage stillingen.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe, sammensat af social-og sundhedsassistent, og social-og sundhedshjælpere Vores kerneopgaven er at sikre, at skabe en helhedsorientering og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i en hjemmepleje. I så fald håber vi, du har lyst til at søge en stilling hos os.
 
Vi kan tilbyde
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • Faglige møder og sparring med kolleger
Vi ønsker en kollega  
 • Der kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der tager ansvar og er med til at sikre et godt arbejdsmiljø i aftenvagten
 • Der er deltagende og medvirkende til at sikre trivsel
 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen, Birthe A Karlsen
På tlf. 7253 5308
 
Ansøgningsfrist: 23.09.19 kl 12.

Samtaler forventes afholdt uge 39. Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.
 
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Servicemedarbejder til pasning af vores biler

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Servicemedarbejder til vores biler i Hjemmeplejen Årslev, Faaborg Midtfyn Kommune søges
 
En stilling som servicemedarbejder til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 25 timer og med mødested på Lumbyvej 64C, Nr. Lyndelse, i Årslev.
Hjemmeplejen Årslev har 25 biler, som har tilholdssted 2 forskellige steder, Årslev og Ringe. 
 
 
 
 
Du skal have lyst til opgaver indenfor:
 • Rengøring og vedligeholdelse (ikke af teknisk karakter) af vores vognpark
 • Planlæggelse af værkstedsbesøg
 • Samarbejde med administrationen og øvrige samarbejdspartnere omkring leasing, benzinkort, gps m.m  
 • Øvrige forefaldende opgaver af service/ håndværksmæssig karakter

  Vi forventer du har:
 • Overblik, ansvarlighed og fleksibilitet
 • Ordenssans, selvstændighed
 • It-kendskab på brugerniveau                                                                        
  Vi tilbyder:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Selvstændig tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen 
   


  For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af Hjemmeplejen Årslev Birthe A Karlsen på tlf. 7253 5308
   
  Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.


  Send din ansøgning elektronisk senest mandag den 23.09.19 kl. 12.00.
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39
   


   


Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger 2 sygeplejersker

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger 2 sygeplejersker til faste stillinger pr. 1. november 2019 eller efter aftale.
 
Stillingerne er på 35 timer pr. uge og der arbejdes hver 4. weekend.
Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.
Sygeplejerskerne arbejder nogle dage senvagter kl. 12-20, og der vil på et 4 ugers rul være ca. 5-6 senvagter.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus. Det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum, så håber vi, du har lyst til at søge en stilling som sygeplejerske hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Som kan lide at koordinere borgerforløb, og som erfaring i denne opgave
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et borgerforløb
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt, kan arbejde med mange forskellige opgaver og som også kan indgå i plejeopgaver, når det giver mening
 • Der kan lide at dagene ikke er ens
 • Der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer, og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde med det øvrige personale
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til kollegaers kompetenceområder i opgaveløsningen
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde

Link
Kvalitetsstandard Bakkegården Kvalitetsstandard
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 72 53 55 50 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning, med relevante bilag, senest mandag den 23. september 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 26. september 2019.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler, uddannelsesbevis samt navn og telefonnr. på referencepersoner.
 

Social- og sundhedsassistent søges til vikariat i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger en social- og sundhedsassistent til et vikariat i perioden 1. oktober 2019 (eller snarest derefter) til 31. december 2019.
 
Stillingen er en dagvagt på gennemsnitlig 37 timer pr. uge, med weekendvagt hver 3. weekend
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på Åløkkeparken skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel, blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 23. september 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 26. september 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Lærer til barselsvikariat i specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 18:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 21. november 2019 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 73 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialklasseafdelingen, Indskoling/Mellemtrin, med linjefag i flere af følgende fag: Dansk, idræt, kristendom og natur og teknologi. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde torsdag den 12. september 2019 kl. 18.00-19.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes torsdag 26. september 2019.
 

Lærer til barselsvikariat på 9. årgang på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 18:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 25. november 2019 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 73 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen (pt. 9. kl.), med linjefag i flere af følgende fag: Dansk, engelsk, idræt, kristendom og samfundsfag. Stillingen indebærer klasselærerfunktion samt 5 AKT-timer pr. uge.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.30-17.30, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes torsdag 26. september 2019.
 

Lærer til barselsvikariat på 7. årgang på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 18:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 21. november 2019 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 73 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen (pt. 7. kl.), med linjefag i: matematik og madkundskab. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.30-17.30, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes torsdag 26. september 2019.
 

SSAér til aftenvagt i Vester Åby Hjemmepleje

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedsassistent til aftenvagt på 28 timer med arbejde hver 2 weekend snarest muligt.
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et godt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren i centrum
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist 19/9 2019.  Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Der vil blive afholdt løbende samtaler.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
 
 

Pædagog til Børneområde Midt, 1000Fryd, 37 timer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 10:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber? Drømmer du om at være med til at opbygge stærke faglige fælleskaber, der gør en forskel?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner: Børnecentret Vesterparken, 1000Fryd og Hættegården.
Stillingen er tilknyttet 1000Fryd, med ansættelse i Børneområde Midt.
1000Fryd er normeret til 75 børnehavebørn, vi er beliggende midt i Ringe.

Jobprofilen:
Du skal indgå i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt ved deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogisk lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene. I hverdagen deltager du i børnemøder i huset, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP konsulenter fra center for ”Opvækst og læring”.

Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet. Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra FMKs læreplansmodel, der tilrettelægges læringsmiljø for en periode af gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Vi udarbejder indsatsplaner for aktuelle udviklingsbehov individuelt og for grupper, vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.
I vores intuitioner arbejder vi med integrationsopgaver.

Forventninger til medarbejderen:
 • Har evner for stærk omsorgsfuld relations arbejde. Og viser nærvær og respekt i kontakten.
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • Organiseret og strukturere læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • Arbejdet målrettet med inklusion.
 • Indgår i samspil og dialog som forudsætning for at skabe et udviklende miljø.
 • Reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.
 • Er nysgerrig og går undersøgende til værks.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen. Vi arbejder med ICDP
 • Kan formidle enkelt og klart i mål/indsatser, læreplansarbejde og forældrebreve.
 • Gerne fokus på og erfaring med digital læring.
Stillingen er pr. 1. oktober 2019 og det forventes at der indkaldes til samtaler i uge 39/2019. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til BUPLs gældende overenskomst på området. 
Vi afholder "Åbent Hus" for yderligere information og spørgsmål den 10. september 2019 mellem kl. 15.30 - 16.30. Der er ikke tilmelding til "Åbent Hus".
Se gerne mere på www.1000fryd.fmk.dk

Kontakt evt. for yderliger oplysninger Institutionsleder Britta Kruse, 7253 4722 eller Teamleder Marianne Wolff, 7253 4691.

Pædagogmedhjælper søges til Børneområde Midt, Vesterparken, 32 timer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 10:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber? Drømmer du om at være med til at opbygge stærke fælleskaber, der gør en forskel?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner: Børnecentret Vesterparken, 1000Fryd og Hættegården. Stillingen er primært tilknyttet Vuggestuen og yngste teamet i Vesterparken, med ansættelse i Børneområde Midt.
Arbejdstiden er varieret i tidsrummet 6.00-17.00 og faste aftenmøder tilrettelagt i et årshjul.

Jobprofilen:
Du skal indgå i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt ved deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogisk lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene. I hverdagen deltager du i planlægningsmøder i gruppen.

Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen i en god dialog med forældrene således at de oplever tryghed og omsorg for deres barn. 

Forventninger til medarbejderen:
 • Har gode samarbejdskompetencer og kan løse opgaver og arbejde selvstændigt
 • Har lyst til at lege med og til at understøtte at børn gennem leg.
 • Du udstråler glæde, humor og nærvær, er omsorgsfuld, og kan skabe trygge relationer til børn og forældre.
 • Gode samarbejdsevner ift. kollegaer og forældre
 • Bidrage til planlægning og udførsel af aktiviteter i vuggestuen
 • Gerne fokus på motorik
 • Er initiativtagende ift. børn og forældre.
Stillingen forventes at kunne tiltrædes 1. oktober 2019 og det forventes at der indkaldes til samtaler i uge 39/2019.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til PMFs gældende overenskomst på området.
Mulighed for at du skal videre i uddannelse efter en periode er ingen hindring for at du kan søge stillingen hos os.
Du kan læse mere på vores hjemmeside www.vesterparken.fmk.dk.

Har du yderligere spørgsmål kan du rette henvendelse til instituionsleder Britta Kruse, 7253 4722 eller til teamleder Helle Spangsberg, 7253 4721.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Årslev området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 19. september 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 23. september 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. december 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Plejehjemmet Steensvang søger en social- og sundhedsassistent med tiltrædelse snarest

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 30 timer pr. uge, fortrinsvis dagvagter, og du skal arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse hurtigst muligt.
 
Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. På plejehjemmet bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.
 
Vi kan tilbyde et afvekslende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer medvirker til, at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.
 
På Plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.
 
Har du en rehabiliterende tilgang til borgerne, ser du forskellighed som en styrke, kan du arbejde tværfagligt og føler du dig medansvarlig for et godt arbejdsmiljø, så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
 
Link
https://steensvang.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest torsdag d. 19. september 2019, kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 26.september 2019 fra kl. 9.30, på Plejehjemmet Steensvang, Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Psykolog søges til progressiv Mestringsenhed på Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Akademiker, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 18-09-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Mestringsenheden er et helt nyt tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi bygger på følgende tilgang:
 
Mange borgere der står i vanskeligheder i forhold til at få hverdagen til at fungere, kan hjælpes ved
 • Korte, tidsafgrænsede og intensive forløb
 • at holde et skarpt fokus på lige netop det, borgeren er allermest motiveret for at forandre
 • at holde et vedholdende fokus på borgerens ressourcer og potentiale. 
 
Kan du se dig selv i ovenstående tilgang? Er du fagligt forankret i den kognitive tilgang og har gode didaktiske kompetencer, så er det måske, præcis dig, vi søger!
 
Som psykolog i Mestringsenheden vil du indgå i et tværprofessionelt team, hvor alle samarbejder om at understøtte borgerens færdigheder i forhold til at blive aktør i eget liv.
 
Det vil f.eks. blive din opgave at tilrettelægge og forestå gruppeforløb i psykoeducation f.eks. kognitiv omstrukturering, energihåndtering, angsthåndtering, frustrationshåndtering m.m. Derudover vil der være individuelle samtaler med borgere, med afsæt i borgerens mål og mestring.
 
Det er en forudsætning at du
 
 • har lyst til at arbejde med kognitiv psykologi i en pædagogisk ramme.
 • er i stand til at oversætte dit fag og nyeste forskning til praktiske tiltag. 
 • har erfaring og lyst til at arbejde med borgere med psykisk sårbarhed og/eller senhjerneskade eller udviklingshæmning.
 • Kan sikre en høj faglig kvalitet, samtidig med at formidlingen tilpasses den enkelte borger.
 • Har lyst til at facilitere processer, også via velfærdsteknologiske løsninger og i naturen.
 • Har evne og interesse for tværprofessionelt og samskabende arbejde, hvor ligeværdighed og nysgerrighed er fundamentet.
 • Er indstillet på at arbejde i et team, der arbejder systematisk med målstyring.
 • Er kreativt tænkende og indstillet på at videreudvikle Mestringsenheden, så vi sammen bliver dygtigere til kerneopgaven.
 
 
Det er en fordel, at du
 • har pædagogisk erfaring
 • erfaring med tilrettelæggelse af forløb i psykoeducation.
 
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem 7-18.
Der er tale om 1 ansættelse på 37 timer om ugen, evt. med mulighed for ansættelse på færre timer efter nærmere aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
På det Socialfaglige Område i FMK kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 
 
Yderligere information
Kontakt Rikke Frandsen, leder af Det Socialfaglige Område, på rfran@fmk.dk eller telefon 72 53 89 41
 
 
Ansættelse
D. 1 oktober eller så hurtigt som muligt herefter.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest onsdag d. 18 september 2019. Samtaler afholdes fredag d. 20 september 2019
 
Læs mere om Mestringsenheden her.
 

Borgerservice søger sagsbehandler til Team Back

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 18-09-2019 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en ydelsessagsbehandler til kontanthjælpsområdet
 
Brænder du for faglig kompleks sagsbehandling, sætter en ære i korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling, og har flair for det gode møde med borger, så er det måske dig, vi søger!
 
I Borgerservice Back har vi stort fokus på at lave korrekte beregninger og udbetalinger. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgerne en professionel sagsbehandling.
Borgerservice Back har ansvaret for en lang række ydelsesområder, herunder ydelser jf. Lov om aktiv socialpolitik.
 
Det er i vores kontanthjælpsgruppe, at vi har en ledig stilling.
 
Om jobbet
Vores arbejdsopgaver består blandt andet i:
 • Beregning og udbetaling af forsørgelsesydelser efter Aktivloven og Integrationsloven
 • Økonomisk opfølgning på løbende forsørgelsesydelser
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, både telefonisk og personligt
 • Råd og vejledning af borgerne vedrørende udbetalinger
Din profil
Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring i bevillinger og udbetalinger samt evner at arbejde engageret, struktureret og med stort resultatfokus.
Vi ser gerne, at du:
 • Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune med udbetaling af ydelser
 • Har kendskab til relevant lovgivning, herunder opholdskrav, timereglen og kontanthjælpsloft, og kan omsætte denne til praksis
 • Har kendskab til bevilling af enkeltydelser jf. Aktivloven og bevilling af beboerindskudslån jf. Boligstøtteloven
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udpræget holdspiller og arbejder mod et fælles mål
 • Er dygtig til at kommunikere budskaber i både skrift og tale samt evner at skabe et værdigt og respektfuldt møde med borgeren
 • Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre
 • Du skal være god til at læse lovgivning og have lyst til at være på forkant med ny lovgivning, som på dette område er en del af vores hverdag
 • Du er grundig
Det er et område med kompleks lovgivning. Du skal arbejde ud fra Lov om aktiv socialpolitik og anvende lovgivningen som grundlag, så du kan udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle. Du skal desuden have høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 • Du kan se nuancerne 
Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at fortolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i jeres arbejde.
 
Om os
Vi er en gruppe på 11 sagsbehandlere – og vi glæder os til at blive en mere.
Vi har rigtig travlt i vores afdeling, ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkedes, er det fantastisk - når det går galt, prøver vi igen. 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på kerneopgaven, godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. november 2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte en af følgende personer, hvis du vil vide mere om jobbet:
Teamleder Karina Jensen, tlf.: 7253-7556
Sagsbehandler Mark Bagge Jakobsen eller sagsbehandler Ditte Bruun, gruppenr.: 7253-7130
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 18. september 2019, kl.12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. september 2019.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Kan du sætte standarden for fremtidens myndighedsarbejde?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 18-09-2019 08:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Og kan du lede et børne- og familieområde med høj faglig standard og har du store ambitioner på områdets vegne? – så har vi jobbet til dig.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en leder til Børne- og Familieområdet i Opvækst og Læring, der sammen med dygtige og ambitiøse medarbejdere skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune forbliver en foregangskommune på børne- og familieområdet.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn, der strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder og i et levende iværksættermiljø. Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens vision og udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted.

Læs udviklingsstrategien her.
 
Vi tilbyder en spændende stilling i en kommune med fuld fart frem, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Du vil blive leder for dygtige, erfarne og ambitiøse ledere og medarbejdere og få en imødekommende kollegial ledergruppe i Center for Opvækst og Læring. 
 
I Opvækst og Læring sigter vi på at:
 • Medborgerskab, kultur og dannelse er retningsgivende for børn og unges dannelse og uddannelse til aktive og livsduelige mennesker i fremtidens samfund.
 • Trivsel, omsorg og social mobilitet er retningsgivende for arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår og livsmuligheder for alle børn og unge – også de med behov for støtte gennem opvæksten.
 • Opvækst, læring og læringsmiljøer er retningsgivende for arbejdet med børn og unges opvækst og læring gennem deres liv i dagtilbud og skolen.
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Om stillingen
Lederen af Børne- og Familieområdet refererer til chefen for Opvækst og Læring, og indgår i den tværfaglige ledergruppe sammen med lederen af Forebyggelse- og Sundhedsområdet og lederen af Sekretariatet.
Du får det overordnede ansvar for området, der dækker fem afdelinger: Børnehusene, Visitation og integration, Socialfaglig (børn) inklusive handicap, Foranstaltning og familiepleje samt Socialfaglig (unge). Du er daglig leder for tre gruppeledere samt lederen af børnehusene. Under børne- og familieområdes fem afdelinger er der i alt 82 ansatte.

Se organisationsdiagrammet for Opvækst og Læring her. 

Dine opgaver bliver blandt andet at:
 • Varetage den daglige, overordnede ledelse af området, og sikre en stabil drift og styring af økonomien
 • Fungere som leder for gruppelederne af enhederne indenfor området
 • Betjene børne- og ungeudvalget, herunder også tvangsudvalget
 • Realisere de politisk vedtagne målsætninger på området
 • Sætte retningen for området og formidle dit budskab til ledere og medarbejdere
 • Fastholde det gode arbejdsmiljø og engagement
 • Bidrage til at styrkelse det tværgående samarbejde i Opvækst og Læring og på tværs af velfærdsområderne
To af de opgaver der vil kræve dit fokus fra starten, er at fortsætte et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force omkring udvikling af sagsbehandling, og understøtte Mulighedernes Arena, der er en omlægning af indsatser. Vi har tidligere haft færre udgifter til anbringelser end kommunerne generelt, men vi er nu ved at indhente resten af landet. Det er afgørende for os at vende denne udvikling, og det er baggrunden for Mulighedernes Arena. Den nye leder af Børne- og Familieområdet skal understøtte implementeringen og udviklingen af dette arbejde.
 
Vi er gennem vores samarbejde med Socialstyrelsen og KLK blevet bekræftet i, at vores myndighedsarbejde er blandt landets bedste. Vi har derfor brug for en leder, der kan tage opgaven med at videreudvikle et fagmiljø med en høj standard på sig.

Her kan du finde link til vores Børne- og Ungepolitik, personalepolitik, vision i Opvækst og Læring samt bærende principper.

Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være en længerevarende uddannelse eller en professionsuddannelse med relevant overbygning. Der er afgørende, at du har indgående kendskab til området og en høj faglighed, og at du kan læse og omsætte lovgivningen. Derudover kræver jobbet at;
 
 • Du har ledelseserfaring – erfaring med ledelse af ledere vil være en fordel, men er ikke et krav
 • Du er i stand til at engagere, begejstre og skabe følgeskab blandt fagligt dygtige ledere og medarbejdere
 • Du er empatisk og god til at lytte, samtidig med, at du har mod til at træffe de nødvendige beslutninger og stå ved dem som troværdig myndighedsperson
 • Du er handlingsorienteret, målrettet og resultatskabende
 • Du har politisk tæft og erfaring med at arbejde i en politisk organisation
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kan styrke og skabe relationer til såvel kolleger indenfor og udenfor det faglige område, politikere og borgere
 • Du er på forkant med udviklingen og din forståelse for kerneopgaven gør, at du kan tænke den anderledes. Du evner at være visionær, udforskende og har øje for, hvilken retning området bevæger sig i.
 
Du kan læse mere om stillingen i jobprofilen her.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte direktør Siggi Kristoffersen på telefon 72 53 10 16 eller sekretariatsleder Sisi Eibye på telefon 72 53 31 05.
 
Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er fuld tid og ansættelsesstedet er Østerågade 40, 5672 Broby.
Løn og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst.
Forventet tiltrædelse er den 1. november 2019 eller efter aftale.
 
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest onsdag den 18. september 2019, kl. 8.00.
 
Rekrutteringsprocessen
Udvalgte kandidater inviteres til samtale den 18. september 2019.
Første samtalerunde afholdes den 20. september 2019 i tidsrummet fra klokken 8.00 til klokken 16.00. Anden samtalerunde afholdes den 24. september 2019 i tidsrummet fra klokken 8.00 til klokken 16.00.
 
Mellem første og anden samtale vil du skulle gennemføre en kognitiv test samt en personprofilanalyse. I forbindelse med anden samtale vil du blive bedt om at forberede en præsentation med udgangspunkt i en case. Efter anden samtale vil ansættelsesudvalget indhente referencer efter aftale med dig.
 
Tilbydes du stillingen skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 

Ny teamleder til Borgerservice i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Teamleder
Ansøgningsfrist: 17-09-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en stærk teamleder til Borgerservice Front med stor faglig viden og solid ledelseserfaring
 
Vil du være med til at sætte turbo på udvikling af Borgerservice Front, hvor vi har stort fokus på at skabe det bedste møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere? Er du optaget af nærværende og værdiskabende ledelse, som udvikler medarbejderne og kerneforretningen? Trives du i en foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver og relationer, og har du erfaring med opgaverne i en borgerservicefunktion, så er du måske lige den nye teamleder, vi søger til Borgerservice Front.  
 
Om jobbet
Du kommer til at stå i spidsen for et erfarent team med dygtige medarbejdere, som brænder for at levere den bedste service til de borgere, der henvender sig til os om pas, kørekort, folkeregisteropgaver og meget mere på vores to lokationer i henholdsvis Ringe og Faaborg.
  
Dine arbejdsopgaver er mangfoldige og omfatter dag til dag sparring med medarbejdere om kerneopgaverne, udvikling af kerneydelsen i samarbejde med medarbejdere og lederkolleger, løbende udvikling af medarbejdere samt deltagelse i tværgående udviklingsopgaver og projekter i Arbejdsmarked og på tværs af fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du kommer til at indgå i en ledelsesstreng i Arbejdsmarked bestående af en fagchef, tre afdelingsledere og 11 teamledere, som trækker på samme hammel og prioriterer på tværs i et område præget af mange, store og løbende forandringer.
 
Din profil
Den helt rigtige kandidat til jobbet:
 • Har (ledelses)erfaring fra arbejdet i en borgerservice-funktion
 • Er en erfaren, nærværende, tydelig og værdiskabende leder
 • Er idérig i forhold til udvikling af det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt evner at få søsatte skibe i havn sammen med medarbejdere og lederkolleger
 • Er dygtig til at kommunikere i både skrift og tale
 • Trives med og kan navigere i mange og store forandringer, herunder løbende fokus på muligheder for digitalisering
 • Har stort gåpåmod og lyst til at indgå i mange forskellige relationer og samarbejder i Arbejdsmarked
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
I Borgerservice Front er der ansat 18 medarbejdere, der servicerer borgere i både Ringe og Faaborg. Udover opgaver vedr. pas, kørekort og folkeregister, så varetager vi også den fælles modtagelse af borgere i Ringe, ligesom vi håndterer en række sagsbehandlingsopgaver på pensions- og hjælpemiddelområdet m.v.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
Vi tilbyder   
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet 
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med udsigt over Ringe Sø
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. november 2019. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder David Aarup Laustsen på telefon: 72 53 75 80 eller e-mail: dalau@fmk.dk.
 
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Arbejdsmarked her:

Mål- og effektaftale
Udviklingsstrategi
Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked 2019
Arbejdsmarkedsudvalget
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 17. september 2019 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. september 2019. En eventuel 2. samtale afholdes den 26. september 2019. 
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 
 

Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til både dag, aften og nat. Der er mulighed for en midlertidig ansættelse med faste vagter i weekends.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed
 
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
   
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
   
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 
 • er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn
 
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren
 
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
   
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
   
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
   
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
   
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om begivenhedsafhængige ansættelser.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.