Single

Genopslag - Afdelingsleder til Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-06-2019 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. På det Socialfaglige Område arbejdes der under SEL §103, §104, §85 og VSU/STU. Tilbuddene er fordelt på 6 matrikler. Vi har en flad ledelsesstruktur og en uformel omgangstone.

Du vil have direkte personaleledelse for 28 medarbejdere.

Dit primære ledelsesområde består af tre tilbud under SEL §103 og §104 og noget under LAB §32. Tilbuddene indeholder beskyttede værksteder med pakke- montageopgaver, serviceopgaver og egenproduktion samt aktivitetstilbud fordelt på grupper med fokus på fx idræt og kreativitet. Tilbuddene er fordelt på to matrikler i henholdsvis Kværndrup og Broby.

Målgruppen er primært borgere over 18 som er psykisk sårbare/har psykiatriske diagnoser og personer med udviklingshæmning. En mindre del af målgruppen er personer med demens, senhjerneskade, misbrugsproblematikker eller med en diagnose inden for autismespektrumsforstyrrelser.

De daglige opgaver spænder fra fokus på kultur og faglighed, til produktion, samarbejde med myndighedsafdelingen og Arbejdsmarked, økonomisk overblik, optimering af arbejdsgange, fortsat implementering af KRAP samt kvalitet i målsætning. Et af dine første fokusområder vil være at understøtte den nylige fysiske sammen flytning af to af tilbuddene.

Om Jobbet
Ledelsesfelt
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver, samt perioder med højt arbejdspres. Du trives med at dine ansvarsområder spænder bredt i forhold til målgrupper, indhold og udfordringer og dermed hvad der kræves af dig. Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft.
 
Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et frit og ressourcefokuseret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der potentielt kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.
 
Matrixledelse
Som en naturlig forlængelse af vores fokus på at udnytte vores spidskompetencer på tværs af Det Socialfaglige Område er vi inspireret af matrixledelse. Det er derfor vigtigt at du kan se muligheder i- og har overblikket til at påtage dig ansvarsområder på tværs. Samtidig skal du kunne afgive kontrollen til dine lederkolleger på ansvarsområder i dine primære afdelinger.
 
Uddannelsesmæssig baggrund
Vi ser gerne at du er uddannet cand. pæd. eller har en anden kandidatgrad, med en solid faglig ballast i forhold til hele det socialfaglige område. Gerne særligt kendskab til den kognitive tilgang. Desuden er det en fordel hvis du har en ledelsesmæssig videreuddannelse. Din uddannelse skal gerne komplementeres af gode kommunikative egenskaber så du fx kan formidle svært stof så det er forståeligt.
 
Erfaring med målgruppen og ledelse
Det er en fordel hvis du har erfaring med målgruppen såvel praktisk som ledelsesmæssigt.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen på 72 53 89 41
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse pr. 1 august 2019 eller hurtigst muligt. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 20. juni 2019 kl. 12:00.
Vi holder første samtalerunde d. 24. juni 2019, hvor du skal forvente at der er en case. De der indkaldes til samtale kontaktes d. 21. juni 2019. Udvælges du til uddybende samtale som afholdes d. 26. juni 2019, skal du før kl. 16:00 d. 25. juni 2019 udfylde tilsendt materiale i forhold til personlighedsprofil.