Single

Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-06-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer/pædagog med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger. Vi har brug for dig. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har to stillinger ledige til besættelse pr. 1. august på afd. Pontoppidan. Den ene stilling er en fuldtidsstilling med timer i vores yngste og mellemste specialklasse, som består af elever fra 0.-6.klassetrin. Den anden stilling vil være en mindst 80 % stilling med mulighed for ekstra timer i vores udskolings specialklasse fra 7.-9.klasse.
Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
  • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
  • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
  • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 
Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
  • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
  • At danne relationer
  • At praktisere tydelig klasseledelse
  • At have et højt informationsniveau til forældrene
 
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.
 
Fortæl os hvad du kan!
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.
 
 
Ansøgningsfrist: 19. juni, Samtaler forventes afholdt mandag d. 24. juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt viceskoleleder Brian Bisgaard på tlf. 72533861, afd. leder Tine Sjørup på tlf. 72533871 eller afd. leder, Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk