Single

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger social- og sundhedsassistent til barselsvikariat

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på 30 timer/uge med weekendvagt i lige uger. Stillingen er til besættelse i perioden 1. januar 2020 og frem til 31. december 2020.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest mandag d. 18. november 2019 kl. 8.00. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 48.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Samtalerne afholdes på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Gruppeleder i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune [barselsvikariat]

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 17-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. januar 2020 eller snarest derefter søger vi en fuldtidsansat barselsvikar for gruppelederen af foranstaltningspersonerne og visitationen i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Afdelingen er en del af Opvækst og Læring, som organisatorisk samler hele 0 til 18-års området.
 
Ansvarsområde
Foranstaltningsgruppen:
Gruppen består af 11 foranstaltningspersoner, herunder familiebehandlere, praktisk, pædagogisk personale og kontaktpersoner, hvis opgave er at yde støtte i familierne i henhold til Lov om Social Service § 52 stk. 3. 
 
Visitationen:
Visitationen består af i alt 5 socialrådgivere. Deres primære opgave er visitation af underretninger, herunder at målgruppevurdere jf. Lov om Social Service kapitel 11. Derudover har de en funktion som forebyggende socialrådgivere i skole og dagtilbud i tæt samarbejde med pædagogiske psykologiske konsulenter og sundhedsplejersker. Som gruppeleder for visitationen, har du ansvaret for beredskabet i forbindelse med underretninger omhandlende vold eller overgreb, samt samarbejdet med Fyns politi.
 
Om stillingen
Du bliver leder for to dynamiske grupper med høj faglighed og et stort engagement.
De daglige opgaver ift. grupperne består i at understøtte den daglige drift, dvs. koordinering, faglig sparring, MUS, kontorstatus, IT-understøttelse og administrativt arbejde i form af overblik over områderne mv.
Den primære ledelsesopgave bliver at medvirke til, i samarbejde med de andre faggrupper i centeret, at servicere børn og deres familier, skoler og institutioner med en fagfaglig og tværfaglig kompetent opgaveløsning, der samtidig lever op til de skærpede krav i Lov om Social Service.
Du bliver en del af et gruppeleder-team i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor vi sammen understøtter den samlede opgaveløsning i Opvækst og Læring.  Du har som gruppelederen i samarbejde med den samlede ledergruppe ansvar for ajourføringen af fagområderne i forhold til ny viden, standarder og lovgivning samt at sikre udvikling og nytænkning inden for det fagfaglige og socialfaglige område.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • en socialfaglig grunduddannelse
 • erfaring med og grundigt kendskab til det socialfaglige myndighedsområde og pædagogisk arbejde
 • erfaring inden for ledelse
 • Interesse for personaleledelse i et flerfagligt miljø
Vi ønsker, at du
 • har fokus på borgernes behov og er optaget af at skabe udvikling for børn, unge og deres familier
 • er fagligt velfunderet, nysgerrig og idérig
 • er reflekterende og kreativt tænkende ift. opgaveløsningen
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på børne- og familieområdet
 • er struktureret og god til at skabe overblik
 • er økonomisk bevidst
 • har viden og erfaring med gruppe- og teamprocesser
 • kan holde fokus på tværfaglighed
 • har et stabilt godt humør og en veludviklet sans for humor
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med Forebyggelse og Sundhed, Børne- og Familieafdelingen samt sekretariatet på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningspersonerne og visitationen Vicky Petersen på 72533171.
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst og i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. november.2019, og en evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt den 25. november 2019
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe søger en ergoterapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, SOSU
Ansøgningsfrist: 14-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger en ergoterapeut til fast stilling pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
 
Stillingen er på 37 timer og man arbejder som selvtilrettelæggende.
Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Relationel koordinering er et af de redskaber som vi bruger i det tværfaglige team, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge dine terapeut faglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du kompetencer indenfor synkevurderinger og aktivering af borgere med komplekse problemstillinger, så håber vi, du har lyst til at søge en stilling som ergoterapeut hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
 • Træning af borgere efter SEL §86 stk. 1
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Som kan lide at koordinere korte forløb og er i stand til at bevare overblikket
 • Som kan lave synkevurderinger, da borgerne ofte kommer med ernæringsproblematikker
 • Der er faglig ambitiøs og kreativ i forhold til aktiviteter med borgerne
 • Der kan lide at dagene ikke er ens
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Link
Kvalitetsstandard
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning, med relevante bilag, senest den 14 november 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt 20. november 2019.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler, uddannelsesbevis samt navn og telefonnr. på referencepersoner.

Er du sygeplejerske? Brænder du for værdighed og høj faglighed i psykiatrien? Vil du arbejde 32 timer i fast dagvagt i vores nye botilbud? Så har vi et spændende job til dig.

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-11-2019 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer/symptomer kræver en særlig støtte.
Som nyt Botilbud er vi meget optaget af at VI, beboere og medarbejdere, sammen skaber botilbuddet og skaber vores eget ”landkort for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er rørende, svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring at være med til at bygge et botilbud op sammen med beboere og kolleger.
I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
 • Værdighed
 • Gensidig respekt
 • Dialog
 • Ordentlighed
 • Netværksinddragelse
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.
I vores nye tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Om jobbet: Alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med meningsskabende aktiviteter og støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i kollegagruppen

Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recoveryorienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog
 • Du kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv
Vi kan vi tilbyde dig:
 • En introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • Primært arbejdstid i hverdagene i dagvagt
 • At blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse
 • At arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling


Botilbud Korinth åbnede i sommeren 2019 og er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Hvis du ønsker at vide noget om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick 7253 6932
Ansøgningsfrist onsdag d. 13.11.2019 kl 12.00 d.  og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.
 

Logopæd søges til kompenserende specialundervisning for voksne

Jobkategori: Akademiker, Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 12-11-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Med base i Hjerneskadecentret Hillerslev søger vi en underviser til varetagelse af et bredt udsnit af logopædisk undervisning for voksne. Stillingen er på 37 timer pr. uge med start d. 1. januar 2020.  
 
Du er uddannet logopæd, talepædagog eller lignende. Du må meget gerne have erfaring med at arbejde med målgruppen og du har en anerkendende og neuropædagogisk tilgang. Du er god til at tilrettelægge undervisningen, både individuelt samt i små grupper, og du tilpasser undervisningen til den enkelte borger. Du er god til at samarbejde med andre faggrupper så som fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, socialrådgivere m.fl.
 
Kørekort er en nødvendighed, da undervisningen kan foregå forskellige steder i kommunen, bl.a. i borgernes eget hjem.
 
Vi søger en underviser der har:
 • Bred faglig viden og/eller erfaring inden for tale, sprog og kommunikation samt stemmeproblematikker.
  Herunder indenfor
  • Stemmeundervisning
  • Stammen og løbsk tale
  • Afasi, dysartri (progredierende og ikke-progredierende) og verbal apraksi
  • Kognitive kommunikationsvanskeligheder
  • Udtalevanskeligheder og personer opereret i mundhulen
 • Demens
 • Evnen til at skabe en god og tryg relation
 • En anerkendende tilgang til den enkelte borger
 • Gode kommunikative færdigheder både mundtligt og skriftligt 
 • Kendskab til det at arbejde med mennesker i sorg og krise
 • Kendskab til og/eller erfaring med undervisning af borgere enten individuelt eller i små grupper
 • Faglige kompetencer til at rådgive og vejlede samt agere som sparringspartner for andre faggrupper internt og eksternt
 • Samarbejdsevner og kan modtage/give sparring til kollegaer
 • Lyst til at arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at gøre opmærksom på behovet for sparring og vejledning
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med højt til loftet
 • En arbejdsplads med stor mono/tværfaglighed
 • Et nyindrettet hjerneskadecenter
 • Indflydelse på egen hverdag
 • Gode kollegaer, som elsker deres arbejde
 • Stor mulighed for indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Åbenhed over for nye tiltag og ideer
 • En travl, omskiftelig og spændende hverdag
 • Tæt samarbejde med hjerneskadecenterets øvrige personale.
 
Kompenserende specialundervisning for voksne er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til personer med senhjerneskade, ADHD/ADD, et bred udsnit af sprog- og talevanskeligheder og meget mere. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres ud fra en individuel målsætning - som eneundervisning eller på små hold i tidsbegrænsede evaluerbare forløb. Samarbejde med kollegaer i Hjerneskadecentret, kommunens øvrige bo- og dagbeskæftigelsessteder samt hjemmevejledere sikrer en flerfaglig indsats.
 
Der er mulighed for rundvisning torsdag d. 7. november i tidsrummet 14.30-16.30. Du skal tilmelde dig til rundvisningen hos Christina Aborrelund på chra1@fmk.dk
 
Samtaler
Afholdes onsdag d. 20. november.
 
Yderligere information
Vil du vide mere, kan du kontakte leder Dorthe Bæhrenz 7253 6896
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med Danmarks Lærerforening.


Ansøgning
Ansøgningsfrist tirsdag d. 12. november kl. 23.59
Der ansøges elektronisk via kommunens hjemmeside
 

Digitaliseringskonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune, IT & Digitalisering

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 05-11-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Digitaliseringskonsulent til IT & Digitalisering

Holder du af at arbejde på tværs i en stor og kompleks organisation? Kan du se dig selv i rollen som strategisk konsulent for ledelsen? Er du en vaskeægte teamplayer, som har nemt ved at møde nye mennesker og kan kommunikere med både lederniveau og medarbejdere? Så er det helt sikkert dig, vi leder efter til vores digitaliseringsteam.

Som digitaliseringskonsulent vil du få en helt central rolle i vores fremtidige udvikling og implementering af digitale løsninger.
  
Vi forventer, at du kan håndtere et projekt fra idéfase over implementering til overdragelse til drift, herunder indledende dialog med forretningsenheden og leverandører samt løbende dokumentation.

Det vil være en fordel, hvis du har relevant erfaring fra en politisk styret organisation.

Du skal være med til at sætte fokus på digital innovation og udvikling i fagområderne og de fælles processer på tværs i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at:
 • Realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes visioner på digitaliseringsområdet
 • Medvirke til at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til GDPR
 • Være projektleder på digitale projekter
 • Medvirke til at gennemføre kommunernes monopolbrud
 • Arbejde med aktiviteter i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handleplan
Dine kompetencer 
Du:
 • Har solid erfaring med projektstyring- og ledelse
 • Kan arbejde struktureret og kan levere et projekt eller en opgave til aftalt tid og kvalitet
 • Evner at tænke systemsammenhænge og har et bredt kendskab til IT
 • Er analytisk og selvstændig i din arbejdsform samtidig med, at du søger og tilbyder sparring hos dine kollegaer
 • Har en personlig energi og lyst til forandring og dialog om nye muligheder
 • Kan opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer til både ledere og medarbejdere
 • Kan kommunikere let og forståeligt samt har stor forståelse for medinddragelse af interessenter og for lokal forankring i opgaveløsningen
 • Har et udpræget organisatorisk talent samt økonomisk forståelse
 • Har næse for, hvordan IT og digitalisering bliver en integreret del af organisationsudviklingen
 • Har evne til at se muligheder og realisere dem i samarbejde med fagområderne
 • Har evne til at analysere processer og arbejdsgange i forhold til at se muligheder for digitalisering, automatisering mv.
 • Interesserer dig for digitalisering og følger med i udviklingen på området, herunder de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer
 • Har kendskab til moderne IT-teknologi
 • Du kan omsætte de digitale ambitioner til konkrete indsatser
 • Bidrager til, at vi også fremover er kendt for opgaveløsning af høj kvalitet
It og Digitalisering er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi sætter faglig sparring, engagement og udvikling højt i hverdagen. Vi har en positiv tilgang til vores arbejde og opgaver, hvor humor og engagement er vigtige elementer. Vi ser gerne, at du har det på samme måde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse d. 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.
Ansættelsessted er IT og Digitalisering, Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge.
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for IT og Digitalisering Michael Hansen på 72531301.
 
Det praktiske
Der er ansøgningsfrist d. 5. november 2019, kl. 23.59. Vi forventer at holde samtaler d. 21. november 2019.
 
 

Bliv social-og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 01-11-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger social-og sundhedsassistent elever med tiltrædelse på marts 2020 holdet.  

Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både primær, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktikdelen og 5 uger for skoledelen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social- og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os.
 
Ansøgningsfrist 1. november 2019.
VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesansvarlig
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk
 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger social- og sundhedsassistent

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger social- og sundhedsassistent
 
Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til en dagvagt på 30 timer/uge med weekendvagt i ulige uger. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019, eller hurtigst muligt derefter.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest fredag d. 25. oktober 2019, kl. 8.00. Samtalerne forventes at blive afholdt mandag i uge 45.

Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Samtalerne afholdes på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger en social- og sundhedshjælper

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger pr. 1. november 2019 en social- og sundhedshjælper til en stilling på 10 timer pr. uge, med weekendvagt i lige uger.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest fredag d. 25. oktober 2019, kl. 8.00. Samtaler forventes at blive afholdt mandag i uge 45.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Samtalerne afholdes på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Dygtig og robust lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-10-2019 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 1. december 2019 (37t/uge) som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 530 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 68 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af specialklasseafdelingens overbygning med linjefag i dansk og engelsk, hvor du skal kunne føre til prøve, samt specialpædagogik. Derudover skal du kunne undervise i flere af følgende fag: historie, samfundsfag, geografi, biologi og kristendom.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Har erfaring/interesse/kompetence inden for det specialpædagogiske område
 • Gode relations kompetencer
 • Kan føre til FP9-prøve
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT, PAS og mentalisering ses som et løft af undervisningen
 • Hvor vi arbejder med venskabsklasser og inklusion til almen afdeling
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
Der afholdes informationsmøde tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes tirsdag den 29. oktober 2019.
 

Vikar pædagog til de specialpædagogiske pladser

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-10-2019 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Børneområde Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune
VIKARIAT : Pædagog til de specialpædagogiske pladser
 
På grund af akut behov søger vi :
 
1 vikar pædagog til de specialpædagogiske pladser, 30 timer pr. uge
(mulighed for evt at få fyldt op til fuld tid med vikartimer)
 
Børneområde VEST er et kommunalt dagtilbud, der består af to Børnehuse: Myretuen med 55 børn i alderen 3-6 år og med en stærk Natur-profil og Symfonien, som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og 14 specialpædagogiske pladser med musik og DGI som profil.
 
Stillingen er et vikariat i gruppen med specialpædagogiske pladser med start snarest muligt og løbende indtil 1. april 2020.
 
Forventninger til medarbejderen:
 • Du er uddannet pædagog ( bachelor pædagog)
 • Du skal have erfaring fra et lignende tilbud.
 • Vi arbejder i Børneområde Vest ud fra piktogrammer, Daniel Stern, Peter Lang, ICDP (Anne Linder)
   
   
  Stillingen er på 30 timer ugentlig
  Løn jf. BUPL´s overenskomst.
   
  Send din ansøgning senest tirsdag den 22. oktober kl. 12.00
  Samtaler afholdes onsdag den 23. oktober fra kl. 16.00
   
  Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
  Teamleder Lene Skytte Hansen leha@fmk.dk – mobil 7253 4577


Baby-boom i Center for Opvækst og Læring….derfor søger vi igen barselsvikarer i Børne- og familieafdelingen i Ungegruppen.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger myndighedssocialrådgivere med forventet tiltrædelse den 1.december 2019. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.
 
Center for Opvækst og Læring blev etableret d. 1. december 2015 og varetager alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.
 
Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Læring arbejde”. 
 
I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.
 
Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  
 
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, udfærdige børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 og handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.
 
I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.
 
Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
 
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og iPhone stillet til rådighed.
 
Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.
 
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børneområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.
 
Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen eller Mette Wulf på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingerne.
 
 
Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 28. oktober 2019
 

Medarbejder til Bygge og Anlægs projekter, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en dygtig medarbejder til vores mindre byggeprojekter i afdelingen Ejendom.
Stillingen er tidsbegrænset til ét år.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er i en rivende udvikling. Kommunalbestyrelsen har vedtage en ny ambitiøs udviklingsstrategi (se link nedenfor) hvor fokus især er på at få 2000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som led heri er der fokus på nye kommunale anlægsprojekter.
 
Om ejendom:
Afdelingen Ejendom er en FM-enhed under udvikling. Den varetager alle anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Afdelingen er opdelt i to: En Planlægningsenhed med i alt 12 medarbejdere, der styrer kommunens anlægsprojekter på bygninger samt står for drifts- og vedligeholdelsesplaner på bygningsmassen og en Teknisk Service enhed med i alt ca. 60 servicemedarbejdere, som holder til ude på kommunens institutioner, hvor de ”holder hus” for brugerne af bygningerne.
Drifts teamet i Planlægningsenheden varetager bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger.
Anlægs teamet i Planlægningsenheden varetager rollen som bygherrerådgiver på de større anlægsprojekter, hvor der anvendes eksterne rådgivere, du vil blive en del af anlægs teamet.
 
Mere om jobbet
I vikariatet skal du være tilknyttet Anlægs teamet, der varetager alle om- og tilbygningsprojekter og du vil blive koblet på projekter vi selv projektere oftest i samarbejde med projektlederne i Anlægs enheden.
Du får mulighed for at styre og følge et projekt fra det bliver dannet til du afleverer et færdigt projekt til brugerne.
Det er derfor vigtigt at du kan arbejde selvstændigt med projekterne og kan lide en travl hverdag med mange deadlines. Du vil have mange kontakter, hvor der skal koordineres ønsker og behov ind i projekterne og det er vigtigt, at du selv kan tage ud og holde møder med brugerne af kommunens bygninger og selv kan afholde tilsyn med håndværkerne.
 
Vi forventer, at du kan matche væsentlige dele af følgende:
 • En teknisk baggrund, helst som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør – du må gerne være nyuddannet
 • God til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Kan udfærdige et udbudsmateriale
 • Gerne erfaring med udbuds regler, kontrahering og forhandlinger med byggeriets parter
 • Kan udføre bygge tilsyn
 • Erfaring med kalkulation og overslag i byggeriets faser
 • Gerne erfaring med statiske beregninger og generelt ingeniørfagets discipliner men ikke et krav
 • It kyndig herunder tegningsprogrammet Revit
 • Er positiv og udadvendt, da der i det daglige arbejde vil være en stor grad af kontakt til brugerne og borgere
 • Arbejder struktureret
Vi tilbyder:
 • Varieret arbejde med en stor kontaktflade
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Selvstændigt ansvar og kompetence
 • Base i Faaborg 
 • Gode kolleger
 • Flextid
Ejendom er en afdeling med medarbejdere, som brænder for deres arbejde. Vi tilbyder et spændende og varieret job i en travl og hektisk hverdag med stor grad af frihed under ansvar.
 
Din nye arbejdsplads
Afdelingerne Ejendom, Centret By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 175 dygtige og ambitiøse kolleger inden for fysisk planlægning, miljø, natur, trafik, byggeri, service, kultur og fritid.
By- Land og Kultur lægger vægt på at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet, virksomhedernes vækstmuligheder og medarbejdernes trivsel i bygningerne. Samtidig har vi fokus på miljøet og skal fremover bl.a. målrettet fremme mere bæredygtige projekter i bred forstand. Ikke mindst i forhold til det sidste får du en central rolle.

Din base vil være i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.
 
Du vil i din hverdag være en del ”ude i marken” - så det vil være nødvendigt at du har kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er et vikariat i ét år med 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Vi ønsker stillingen besat senes den 1. november 2019 eller gerne før.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 21. oktober, og vi forventer at holde samtaler mandag den 28 og tirsdag den 29. oktober.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.
Du kan få mere at vide hos afdelingsleder i Ejendom Jane Haugaard Bruun på 72 53 21 67.
 
 
Udviklingsstrategi
Organisationsdiagram

 

Brahesminde skole afdeling Svanninge søger en dygtig pædagog til en kombination mellem skole og SFO.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 32 timer om ugen, fra 1. november 2019 eller snarest muligt herefter.
Stillingen er en kombination af 10 støttetimer i modtageklassen (indskoling) i Horne samt timer i undervisningen og SFO’en i Svanninge, som er det primære arbejdssted.
 
Brahesminde skole er en landsbyordning, hvilket betyder, vi har en vuggestue, børnehave, skole 0. til 6. klasse, samt en SFO og en SFO 2. Brahesminde skole befinder sig på to matrikler henholdsvis i Svanninge og i Horne.
 
Begge afdelinger er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand.
 
Vi har pt. 48 børn i SFO i alderen 6 til 11 år, samt 3 børn i SFO2. Vi vægter et tæt samarbejde mellem skole og SFO og arbejder ud fra en anerkendende tankegang. Børnenes trivsel og et godt forældresamarbejde er højt prioriteret.
 
Værdigrundlag for Brahesminde skole er:
 
At forme livsduelige børn gennem leg og læring.
Vi tager hånd om:
 • Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 • Det grønne og aktive liv
 • Tryghed, trivsel og glæde
 • Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
 • Vores læring
 
Vi søger en pædagog gerne med erfaring omkring støttefunktion ligeledes med flersprogsbørn, som kan indgå i tværfagligt samarbejde med lærere og pædagogiske konsulenter. Har du erfaring med inklusion og AKT er det absolut en fordel.
 
Har du mod på disse udfordringer, så er det måske dig, vi søger.
For yderligere information henvendes til Leder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller afdelingsleder Lisbet Ellekrog på 7253 3941.
 
Ansøgningsfrist den mandag d. 21. oktober kl. 12.
Ansættelsessamtaler bliver afholdt torsdag d. 24. oktober fra kl. 13.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Brahesminde Skoler og Børnehuse
Afdeling Svanninge
Kirkegyden 33
5642 Millinge
 
 

Vil du være med til at skabe blomstring for vores beboere på Prices Have?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social-og sundhedshjælper/assistent søges til et barselsvikariat pr. 1. december 2019 eller snarest muligt. Stillingen er primært i aftenvagt, med gennemsnitlig 28 timer pr. uge, og med weekendarbejde hver anden uge.
 
Da ansættelsen er begivenhedsbestemt, kender vi på nuværende tidspunkt ikke den nøjagtige stopdato, men ansættelserne er på min. 6 måneder.
 
Lidt om os:
Plejehjemmet Prices Have er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet som 7 leve-bo-miljøer, alle med hver sit køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet.

Vi har beboere med forskellige diagnoser og behov, men størstedelen har kognitive udfordringer såsom demens.
 
Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Blomstring tager afsæt i, at vi skal se det hele menneske og tage udgangspunkt i dennes livshistorie.

For at skabe det bedste hverdagsliv for vores beboere, laves der dagligt mad fra bunden, ligesom vi gerne iværksætter planlagte og spontane aktiviteter.

På plejehjemmet er der ansat social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter samt køkkenpersonale. Desuden er der tværfaglige samarbejdspartnere såsom fysioterapeuter, demenskoordinatorer samt elever.
 
Vi forventer at du:
 • arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med beboeren i fokus
 • er idérig og engageret
 • er faglig velfunderet og reflektorisk
 • har energi og vilje til at lære og lære fra dig
 • ser dokumentation som et vigtigt redskab i dit arbejde
 • er en omsorgsfuld teamplayer og kollega
Vi tilbyder:
 • en aktiv arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en varieret dag med både mono-/tværfaglige kolleger
 • grundig introduktion
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden
 • demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
Vores nye kollega skal ydermere arbejde ud fra kommunens overordnede værdier og plejehjemmets interne værdigrundlag.

Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn kommune har en vision om at være en røgfri arbejdsplads

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Vil du være med til at skabe blomstring for vores beboere på Prices Have?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social-og sundhedsassistent søges til en fast stilling pr. 1. december 2019 eller snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentligt med weekendarbejde hver 2. uge. 
 
Lidt om os:
Plejehjemmet Prices Have er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet som 7 leve-bo-miljøer, alle med hver sit køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet.

Vi har beboere med forskellige diagnoser og behov, men størstedelen har kognitive udfordringer såsom demens.
 
Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Blomstring tager afsæt i, at vi skal se det hele menneske og tage udgangspunkt i dennes livshistorie.

For at skabe det bedste hverdagsliv for vores beboere laves der dagligt mad fra bunden, ligesom vi gerne iværksætter planlagte og spontane aktiviteter.

På plejehjemmet er der ansat social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter samt køkkenpersonale. Desuden er der tværfaglige samarbejdspartnere såsom fysioterapeuter, demenskoordinatorer samt elever.
 
Vi forventer at du:
 • arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med beboeren i fokus
 • er idérig og engageret
 • er faglig velfunderet og reflektorisk
 • har energi og vilje til at lære og lære fra dig
 • ser dokumentation som et vigtigt redskab i dit arbejde
 • er en omsorgsfuld teamplayer og kollega
Vi tilbyder:
 • en aktiv arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en varieret dag med både mono-/tværfaglige kolleger
 • grundig introduktion
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden
 • demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
Vores nye kollega skal ydermere arbejde ud fra kommunens overordnede værdier og plejehjemmets interne værdigrundlag.

Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk  
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn kommune har en vision om at være en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger, pr. 1. december 2019 plejehjemsleder til Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Der søges ny plejehjemsleder til Plejehjemmet Nørrevænget, da nuværende leder går på efterløn.
 
Ansøgere med dokumenteret ledelseserfaring fra f.eks. plejehjem eller gerontopsykiatriske institutioner samt med ledelses- eller kandidatuddannelse i ledelse vil blive foretrukket til stillingen.
 
Nørrevænget er et hjem for voksne i en moden alder (især ældre) med store kognitive udfordringer som følge af demenssygdomme, alkoholmisbrug tit blandet med psykiatriske lidelser.
 
Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev by og er et plejehjem med 46 lejligheder fordelt på 5 bo-enheder og 2 aflastningsboliger. Der er tilknyttet 8 ældreboliger til Nørrevænget.
Hver af de 5 bo-enheder har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent. Madplaner udfærdiges i samråd med borgerne og alle døgnets måltider produceres fra bunden af i enhedens eget køkken.
Nørrevænget ligger med let adgang til indkøbsmuligheder og med busstoppested lige uden for døren.
 
Personalet på Nørrevænget er et meget engageret og ansvarligt personale, som selv, i samråd og med leders godkendelse, er ansvarlig for deres arbejdsplaner vedrørende ferie og afspadsering.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet er:
 • SSH og SSA
 • Plejehjemssygeplejersker
 • Ernæringsassistenter
 • Husassistenter
Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-elever samt sygeplejestuderende.
 
Plejehjemmets vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.
Der lægges stor vægt på fællesskabet, hvor borgere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem, hvor livet leves i hverdagen. Dette forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og menneskeligt.
Nørrevænget har et godt samarbejde med plejehjemmets Venneforening.
 
Som plejehjemsleder vil du være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget, og du skal kunne anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Vi tilbyder:
 • Introduktionsprogram samt mentorordning, det første ½ år
 • Tæt sparring med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem/ Rehabiliteringscenter Bakkegården
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser i huset og hvor humor er et vigtigt element
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
Vi ønsker en leder, der kan:
 • Dokumentere erfaring i økonomistyring
 • Styrke den tværfaglige indsats om borgerne, med udgangspunkt i den rehabiliterende/habiliterende tilgang
 • Lede plejehjemmet som ét hus
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Understøtte organisatoriske forandringer samt sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
Du er:
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse og -administration
 • klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Åben og har gode samarbejdsevner
 • Erfaren IT bruger og skal anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
 • Erfaren i at arbejde med kulturforandring
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Har du et ønske om at besøge plejehjemmet er du er meget velkommen til at kontakte leder af De kommunale Plejehjem/Rehabiliteringscenter Bakkegården Helle Liedecke, tlf. 7253 8855.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes via rekrutteringssystemet med ansøgningsfrist den 21. oktober 2019 kl. 08.00.
 
Samtaler
Samtaler afholdes den 24. oktober 2019 mellem kl. 8 og 13.
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før samtalen.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.
 
Yderligere information
Job- og personprofil, ledelseskompetencer, beskrivelse af Blomstringsuniverset, Nørrevængets hjemmeside samt Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitiske værdier finder du her:
Job- og personprofil
Ledelseskompetencer
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
http://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
Personalepolitik

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse, søger plejehjemssygeplejerske

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tiltrædelse senest 1. december 2019 eller snarest muligt derefter.
Stillingen er på 30 timer/uge med weekendfri.
 
Plejehjemmet Humlehaven er beliggende midt i Nr. Lyndelse og har plads til 44 beboere. Plejehjemmet er smukt indrettet med lyse lejligheder, hvor der desuden er fokus på velfærdsteknologi. 
Humlehaven er røgfrit.
 
Vi arbejder ud fra en personcentreret omsorg med fokus på øget trivsel, omsat til ”Blomstringsuniverset”.
Så har du lyst til at være med til at give beboerne de bedste forudsætninger for at blomstre hele livet, så er det dig vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads hvor du er med til at skabe livskvalitet og øget trivsel for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er i fokus
 • Tæt samarbejde og daglig sparring med sygeplejerskekollega
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang
Vi søger:
En sygeplejerske, der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 
Udføre
 • Udføre den komplekse og ikke stabile del af de sundhedsfaglige ydelser
 • Have overblik over beboerens behov for sygepleje og prioritere fokusområder
Formidle
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde, herunder ”Bed-side” undervisning
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation i Nexus
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende
Planlægge og videredelegere
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
Udvikle
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle ansatte
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Samarbejde
 • Du skal samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen, herunder fælles sparring
 • Sammen med de øvrige plejehjemssygeplejersker dækkes ferie og helligdage for alle plejehjem i kommunen 
Link
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Jakobsen på tlf. 72 53 58 40 eller mail: dormj@fmk.dk
Ønskes en funktionsbeskrivelse for stillingen kan den rekvireres hos plejehjemsleder Dorthe Jakobsen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21 oktober2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdes torsdag d. 24. oktober 2019 fra kl. 12.30 på Plejehjemmet Humlehaven, Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social- og sundhedsassistent søges til dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger en social- og sundhedsassistent fra 1. november 2019, eller snarest derefter.
 
Stillingen er en dagvagt på gennemsnitlig 37 timer pr. uge, med weekendvagt hver 3. weekend
 
Du bliver ansat i vores aflastningsafdeling, hvor målgruppen er demente som aflastes fra eget hjem, og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel, blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

1 Social- og sundhedsassistent til dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. november 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent/plejehjemsassistent til en fast stilling i dagvagt.
 
Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge, med weekendarbejde hver 3. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

1 Social- og sundhedsassistent til et vikariat på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. november 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedsassistent/plejehjemsassistent til et vikariat, som løber frem til 1. juni 2020.
 
Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge, med weekendarbejde hver 3. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

1 Social- og sundhedshjælper til en fast dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken, Broby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. november 2019, eller snarest derefter, 1 social- og sundhedshjælper til fast dagvagt.
 
Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge, med weekendarbejde hver 3. uge.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen, hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage et medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger-, team- og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21. oktober 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. oktober 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Genopslag - Borgerservice søger ydelsessagsbehandler til Team Back

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 20-10-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en ydelsessagsbehandler til kontanthjælpsområdet.
 
Brænder du for faglig kompleks sagsbehandling, sætter en ære i korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling, og har flair for det gode møde med borger, så er det måske dig, vi søger!
 
I Borgerservice Back har vi stort fokus på at lave korrekte beregninger og udbetalinger. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgerne en professionel sagsbehandling.
Borgerservice Back har ansvaret for en lang række ydelsesområder, herunder ydelser jf. Lov om aktiv socialpolitik.
 
Det er i vores kontanthjælpsgruppe, at vi har en ledig stilling.
 
Om jobbet
Vores arbejdsopgaver består blandt andet i:
 • Beregning og udbetaling af forsørgelsesydelser efter Aktivloven og Integrationsloven
 • Økonomisk opfølgning på løbende forsørgelsesydelser
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, både telefonisk og personligt
 • Råd og vejledning af borgerne vedrørende udbetalinger
Din profil
Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring i bevillinger og udbetalinger samt evner at arbejde engageret, struktureret og med stort resultatfokus.
Vi forventer, at du:
 • Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune med udbetaling af ydelser og har arbejdet med faglige vurderinger, partshøringer, samt du har truffet afgørelser og klagesagsbehandlet
 • Har arbejdet med relevant lovgivning, herunder opholdskrav, timereglen og kontanthjælpsloft, og kan omsætte denne til praksis
 • Har arbejdet med bevilling af enkeltydelser jf. Aktivloven og bevilling af beboerindskudslån jf. Boligstøtteloven
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udpræget holdspiller og arbejder mod et fælles mål
 • Er dygtig til at kommunikere budskaber i både skrift og tale samt evner at skabe et værdigt og respektfuldt møde med borgeren
 • Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre
 • Du skal være god til at læse lovgivning og have lyst til at være på forkant med ny lovgivning, som på dette område er en del af vores hverdag
 • Du er grundig
Det er et område med kompleks lovgivning. Du skal arbejde ud fra Lov om aktiv socialpolitik og anvende lovgivningen som grundlag, så du kan udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle. Du skal desuden have høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 • Du kan se nuancerne 
Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at fortolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i jeres arbejde.
 
Om os
Vi er en gruppe på 11 sagsbehandlere – og vi glæder os til at blive en mere.
Vi har rigtig travlt i vores afdeling, ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkedes, er det fantastisk - når det går galt, prøver vi igen. 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på kerneopgaven, godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. december 2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte en af følgende personer, hvis du vil vide mere om jobbet:
Teamleder Karina Jensen, tlf.: 7253-7556
Sagsbehandler Ditte Bruun, gruppenr.: 7253-7130
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 20. oktober 2019, kl. 23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. oktober 2019.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 

Pædagoger søges til døgninstitutionen Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-10-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi ambitiøse pædagoger, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.
 
Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehuset er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.
 
I Børnehuset Damtoften er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af, hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.
 
Vi søger 2 pædagoger; én på 37 timer/ugentligt og én på 30 timer/ugentligt. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og døgnvagt i weekenden. Begge stillingerne er med tiltrædelse 01.01.2020.
 
Børnehuset Damtoften har en målgruppe med unge fra 12-18 år med mulighed for forlængelse. Vi tilbyder udover dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.
 
Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
 • Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
 • Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
 • Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
 • Inddrage den unge i hele processen.
 • Inddrage familie og netværk.
 
Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.
 
Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.
 
Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem (Nexus). Forældrene og netværket skal inddrages i størst muligt omfang, således at den unge bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.
 
Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
 
Sidste ansøgningsfrist er søndag den 20. oktober 2019 kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 8. november 2019. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.
 
Ansættelsesudvalget består af en medarbejder fra børnehuset, tillidsrepræsentant samt leder og stedfortræder. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 13. november 2019.
 
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.
 
For nærmere information er du velkommen til at kontakte leder Peter Johansen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72 53 30 00.
 
Vi glæder os meget til at modtage din motiverede ansøgning!

Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til både dag, aften og nat. Der er mulighed for en midlertidig ansættelse med faste vagter i weekends.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed
 
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
   
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
   
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 
 • er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn
 
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren
 
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
   
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
   
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
   
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
   
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om begivenhedsafhængige ansættelser.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.