Single

Genopslag: Espe Skole & Børnehave søger afdelingsleder til børnehave og SFO

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 31-01-2020 12:00
Arbejdssted: Espe Skole
Stillingstype: Fuldtid
Espe Skole & Børnehave søger en ny afdelingsleder pr. 1.april 2020

For at udvide antallet af kvalificerede ansøgere til dette spændende job har vi valgt at lave et genopslag.

Espe Skole & Børnehave er en landsbyordning, som i skoledelen har ca. 165 elever fra 0.- 6.klasse, ca. 75 børn i SFO, og der er ca. 45 børn i børnehaven.  Børnehave og SFO er på to forskellige matrikler, men med meget kort gåafstand. Børnehaven benytter ofte skolens faciliteter, som gymnastiksal, skolekøkken m.m.
Espe Skole & Børnehave er en arbejdsplads, der er præget af humor, grin og glæde.
Læs gerne mere om vores værdigrundlag på www.espeskole.dk
Vi forventer af dig:
 • At du er uddannet pædagog og har godt kendskab til dagtilbudsområdet og den nye dagtilbudsreform
 • At du gerne har erfaring som leder; arbejder fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du vil indgå i tæt samarbejde i ledelsesteam med skoleleder, som er den øverste leder i landsbyordningen
 • At du er nytænkende og har pædagogiske ambitioner, som kan omsættes i praksis
 • At du evner at skabe overblik, arbejde selvstændigt og kan træffe beslutninger
 • At du har blik for medarbejdernes og børnenes trivsel og udvikling
 • At du er en dygtig personaleleder, der fremmer motivation og arbejdsglæde
 • At du er tydelig og synlig, både over for personale og forældre.
At du som person:
 • Har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt
 • Udviser rummelighed, empati og er god til det relationelle.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med en positiv ånd, stor faglighed og hvor relationsarbejdet og social inklusion er i fokus
 • En engageret og faglig dygtig personalegruppe i både børnehave, SFO og skole, hvor forskellighed er en ressource
 • En hverdag med fokus på børns medbestemmelse og aktive deltagelse; læring sker hele dagen
 • En aktiv og engageret forældrekreds, der bakker op om børnehave, SFO og skole
 • Et tæt samarbejde med skoleleder om personale-, pædagogisk- og strategisk ledelse samt tæt samarbejde med bestyrelsen.

Vi håber, at du kan finde tid til at besøge os, inden du søger stillingen.
Kontakt skoleleder Vibeke K. T. Munck på telefon 72 53 39 81 eller vibem@fmk.dk for yderligere information eller for at aftale et tidspunkt for besøg.


 
Ansøgningsfrist 31.januar 2020 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 20.februar 2020 samt evt. anden runde 25.februar 2020, begge dage fra klokken 16.00.
Til besættelse 1.april 2020.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.
 

Overtandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 19-01-2020 20:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi vil se glade børn og unge med sunde tænder og dejlige smil i Faaborg- Midtfyn kommune. Vores overtandlæge har fået stilling som overtandlæge I Odense Kommune, og vi søger derfor en overtandlæge, som kan være med til at fastholde og udvikle vores i forvejen velkørende og velfungerende tandpleje, der er kendetegnet ved engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 
Tandplejen består af to klinikker i henholdsvis Ringe og Faaborg, med et samlet personale bestående af 6 tandlæger, 3 tandplejere og 15 klinikassistenter. Den fysiske placering for vores nuværende overtandlæge har i størstedelen af tiden været Ringe, da vi i Faaborg har en tandlæge, der som filialleder står for den daglige drift. Ringe er centralt placeret på Fyn og tæt ved motorvej og gode togforbindelser.
 
Vi har 10230 børn og 180 omsorgspatienter.  Vi har et tæt samarbejde med Tandreguleringscenter Fyn og Specialtandplejen i Odense samt Regionstandplejen. Vi har kæbekirurger tilknyttet efter behov.
 
Tandplejen er en del af Forebyggelses- og Sundhedsafdelingen under Opvækst og Læring. Forebyggelses- og sundhedsafdelingen er en fælles kompetencefunktion for hele
Opvækst og Læring. Vi er med til at understøtte en tværkommunal sundhedsindsats i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Forebyggelses og Sundhedsafdelingen består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, tandplejen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Afdelingen består af 2 gruppeledere i PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 1 leder af sundhedsplejen samt 1 leder af
Tandplejen. Du bliver en del af en ledergruppe, som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig.
 
Målsætning:
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med ”sammen skaber vi det bedste sted”. Børn, forældre, skoler, institutioner, administration, politikkere og lokalsamfundet skal bruge hinandens viden og erfaringer til sammen at sikre en tryg opvækst for alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Om dig:
 • Du er autoriseret tandlæge, med ret til selvstændig virke.
 • Du har ambitioner på tandplejens og fagområdets vegne.
 • Du brænder for profylakse, så vi kan fastholde den gode tandsundhed
 • Du er faglig velfunderet som tandlæge og har interesse for kommunal tandpleje.
 • Du er oprigtig interesseret i ledelsesopgaven. Stillingen kan understøttes administrativt og økonomisk, så der kan tilrettelægges klinikdage, hvis dette ønskes.
 • Du har fokus på et respektfuldt samarbejde med de forskellige faggrupper til gavn for vores patienter.
 • Du kan motivere medarbejdere, så deres forskellige fagligheder og kompetencer kommer bedst muligt i spil.
 • Du er relations- og dialogskabende med gennemslagskraft.
 • Du har både fokus på det tandfaglige og kan samtidig være kreativ og nytænkende.
 
Vi tilbyder
 • En meget velfungerende tandpleje, som er kendetegnet ved en stærk dagsorden og dedikerede kolleger, der brænder for kerneopgaven og teamsamarbejdet.
 • En tandpleje, hvor vi arbejder behovsorienteret med fokus på non-operativ cariesbehandling og den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
 • En spændende stilling med plads til ledelse, udvikling og klinisk arbejde, hvis det ønskes.
 • Mulighed for lederuddannelse.
 • Mulighed for leder mentorordning
 • Fælles mødefora med øvrige overtandlæger på Fyn

Forventet tiltrædelse er 1. april 2020 eller efter aftale. Ansøgningsfristen er den 19. januar 2020 kl. 20.00. Samtaler forventes afholdt i uge 4, for nuværende planlagt til torsdag den 23. januar 2020..

 
Yderligere information kan fås hos chef for Forebyggelse og Sundhed, Annette Friis Andersen, på telefon 72533126 eller filialleder, tandlæge Lone Jakobsen, på telefon 72530616.
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Løn og ansættelse på overenskomstmæssige vilkår
 

Opvækst og Læring søger to sundhedsplejersker

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 19-01-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger 2 sundhedsplejersker i en kombineret stilling fra 1. marts 2020. Stillingerne er på ca. 32-37 timer.  

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0 – 18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden. Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, amme-rådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men med konkret handling på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske/TR Tina Pohle 72536083.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes børneattest samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Kørekort er en forudsætning.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 19. januar 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtale fredag den 24. januar 2010 og eventuelt 2. ansættelsessamtale onsdag den 29. januar 2020

Havnemester til Faaborg Havn

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 14-01-2020 23:55
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Lystbådehavn, Færgehavn og drift af ø-færge, Erhvervshavn, Kulturhavn, Jollehavn diverse foreninger og events. Alt dette rummer Faaborg Havn, og havnemesteren har ansvaret for både sikker drift såvel som koordinering og udvikling af disse mange ”ben”, som er vigtigt for Faaborg Havns udvikling i fremtiden. Vi søger ny dynamisk og arbejdsom havnemester, da vores nuværende havnemester efter 18 år på posten, har valgt at gå på pension. Er du interesseret så læs videre.

Faaborg Havn ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og drives som en kommunal havn med eget budget og med en målsætning om et hvile-i-sig-selv budget, hvilket er lykkes med succes gennem flere år. Havnen ligger med direkte adgang fra den gamle karakteristiske smukke Faaborg bymidte med smalle brostensbelagte gader, skæve bindingsværkshuse og stokroser, samtidig med at det er porten til det Sydfynske Øhav med en perlerække af smukke øer. Der er netop gennemført en større arkitektkonkurrence for Faaborg by og overgang til havneområdet, og der skal nu udarbejdes en udviklingsplan for Faaborg by. Udviklingsplanen vil få stor betydning for udviklingen af havnefronten i løbet af de kommende år.

Lidt om havnens hovedelementer:
Lystbådehavn: Består af både en ældre og en nyere havn med 650 pælepladser. Inden for bare 20 sømil er der 38 havne, hvilket giver forrygende sejlermuligheder. Ca. 13.000 gæstesejlbåde overnatter årligt i havnen, heraf mange fra udlandet, specielt Tyskland. Faaborg Sejlklub er en velfungerende forening, som også hører til i lystbådehavnen.

Færgehavn: Betjener Ø-færgen mellem Faaborg, Lyø og Avernakø. Derudover færgen til Søby på Ærø. En lille færge til Bjørne varetages af en selvstændig forening, som har et mindre anløbsleje på havnen.

Færgefarten mellem Avernakø, Lyø, Bjørnø og Faaborg er af afgørende betydning for øernes borgere, virksomheder og fritidshusejere samt turismen på øerne. Havnekontoret har derfor et tæt samarbejde med færgerne om at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for øerne. Vi har en dygtig chefskipper, som varetager styring og drift af ø-færgen, og havnemesteren er en vigtig sparringspart for chefskipper.

Erhvervshavn: Har som den første danske erhvervshavn i Danmark i 2018 etableret et landstrømsanlæg. Det er sket for at øge havnens konkurrencedygtighed og for at etablere miljøvenlig strømforsyning til skibe i havn. Ud over fragt- og specialskibe, anløber typiske 1-2 mindre krydstogtskibe havnen årligt. Faaborg Skibsværft, et reparationsværft for lystbåde såvel som flere andre virksomheder er vigtige samarbejdspartnere på havnen.

Kulturhavn og Jollehavn: I samarbejde med de lokale foreninger for træskibe, amatørfiskere og grønlænderkajakker er der netop etableret en ny mole. I 2020 etableres en jollehavn for mindre joller og umiddelbart efter en kulturhavn med formålet at samle træskibene et sted. Desuden arbejdes på, at de enkelte foreninger får mulighed for at bygge nye klublokaler og værksteder.

Sammen med de andre sydfynske kommuner tilbydes det succesfulde Ø-hop, hvor øerne forbindes på tværs af kommunegrænserne. Ø-hoppet både markedsfører og åbner Øhavet op for turister, der gerne vil opleve de fantastiske natur- og kulturværdier, der ligger i den kommende Geopark i Det Sydfynske Øhav.

Havnens årlige bruttobudget er på 22,1 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. vedrører færgedrift. Der er ud over havnemesteren 4 ansatte på havnen. En chefskipper og 9 besætningsmedlemmer betjener Ø-færgen.

Det levende blandede havnemiljø er nok havnens vigtigste særkende og skal søges bevaret samtidig med at potentialet for udvikling af de forskellige elementer hele tiden målrettet skal søges udnyttet. Du må forvente, at en af de første opgaver er, at der sammen med forvaltningen skal udarbejdes en strategi for havnenes udvikling.

Rollen som havnemester I Faaborg-Midtfyn Kommune er at drifte de forskellige dele af havnen, løbende at sikre vedligeholdelse af mole- og kajanlæg m.v. og at sikre et godt samarbejde med de mange forskellige parter, der har berøring med havnen. Derudover skal havnemesteren også håndtere en bred vifte af opgaver så som terrorsikring, miljøsituationer, storm- og højvandsberedskab.

Havnemesteren referer til chefen for By, Land og Kultur. Der er et tæt samarbejde med havnens brugerråd såvel som kommunens administration om drifts- og udviklingstiltag.

Succeskriterier
At du med din tilgang til opgaverne understøtter, at Faaborg Havn fremstår som en veldrevet enhed med højt fagligt niveau og hvor udviklingspotentialerne i havnens mangfoldige dimensioner udfoldes. Medarbejdere og samarbejdspartnere skal opleve, at du er med til at drive de gode samarbejdsrelationer, der understøtter vores mål om at være værdiskabende for kommunen og borgerne.

Du evner at optræde med autoritet og handlekraft, når der skal sættes retning, og du skal gå forrest. Du formår at træde til og sætte rammer og tilrettelægge effektive arbejdsprocesser, når det er påkrævet.

Samtidig er du en progressiv og god medspiller i vores kommunale samarbejder. Du kan med din erfaring understøtte strategisk nyskabelse og sikre en vellykket omsætning af nye tiltag på det operationelle niveau.

De primære arbejdsopgaver er:
 • Ledelse af Havnekontoret og sparring med skipper for Ø-færgen om færgens drift.
 • Sikre et godt samarbejde med de mange forskellige parter og interessenter, der har berøring med havnen .
 • Administration af Faaborg Havn og de kommunale færgelejer på øerne. 
 • Kontinuerlig udvikling af Havnen som driftsorganisation med fokus på værdiskabelse, optimering og effektivisering.
 • Ansvarlig for havnens økonomi, kontrakter, samarbejdsaftaler, vedligeholdelse af moler og kajanlæg mv.
 • Være opsøgende i forhold til at tiltrække nye erhvervskunder og forretningsmuligheder.
 • Varetagelse af samarbejdet med den kommunale forvaltning og en række foreninger.
 • Udarbejdelse af oplæg til chefen for By, Land og Kultur samt Teknik- og Miljøudvalget.
Havnemesterens kompetenceprofil
Du kan nok ikke alt, men vi ser gerne, at du har væsentlige kompetencer inden for en flere af nedenstående punkter.
 • Vi stiller ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Til gengæld skal du kunne dokumentere relevant erfaring fra en sammenlignelig funktion og at du har en vis maritim baggrund.
 • Gerne erfaring med styring af vedligeholdelses- og anlægsprojekter, gerne maritimt relateret.
 • Du skal have erfaring med ledelse og gerne en ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring med administration og flair for økonomi.
 • Erfraring fra en politisk styret organisation.
 • Er i stand til at veksle mellem at sætte en klar retning og være støttende i forhold til medarbejderne.
 • Gode kommunikative evner eksternt såvel som internt, samt mundtligt og skriftligt.
 • Forstår nødvendigheden af en anerkendende ledelsestilgang og holdpræstationer.
 • Kan tale minimum enten tysk eller engelsk
 • Praktisk anlagt – og være klar til at smøge ærmerne op, når det er nødvendigt.
 • Serviceminded.
 • Fleksibel og selvstændig – forståelse for en varieret arbejdstid gennem året.
 • God forretningssans.
Vi tilbyder:
En effektiv, udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.
Et vekslende og meget varieret job.
En sjælden mulighed for at lede en mellemstor kommunal havn i rivende udvikling.  
En uformel dialog og omgangstone.
En mulighed for at præge havnens udvikling sammen med nogle dygtige medarbejdere.

Tidsplan:
Ansøgningsfrist:              Tirsdag 14. januar2020
Første samtalerunde:      Tirsdag 21. januar2020
Anden samtalerunde:     Tirsdag 28. januar2020
Tiltrædelse:                     Senest fredag 1. marts 2020
 
Yderligere information
Løn efter kvalifikationer. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre tests.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefen for By, land og Kultur, Christian Tønnesen på 72 53 20 51 eller på chton@fmk.dk.
 

Pædagog til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 09-01-2020 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog søges til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 1. februar 2020   
 
Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativivrig pædagog pr. 1. februar 2020 eller snarest mulig herefter. Stillingen er på 32 t/u. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
 
Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer. Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
 
Vi søger en pædagog, som skal være tilknyttet storegruppen i børnehaven. I vil være 2 pædagoger i Storegruppen, som begge skal følge med i Forårs SFO.  
Vi ønsker en pædagog som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø, arbejder med børnenes trivsel, læring, og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende og meningsfulde børnefællesskaber, og at du er meget selvstændig og tør tage ansvar.
 
Vi forventer at du:
Er rummelig og inkluderende i et anerkende ståsted.
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer.
At du som pædagog vil påtage dig rollen som leder af børnegrupper og læringsmiljø.
Er optaget af udvikling af læringsmiljøer og implementering af den nye dagtilbudsreform
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde.
Mestre og evner det skriftlige arbejde.
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
Har gode samarbejdsevner.
Er tydelig og struktureret.
Er til ude liv, idrætslege og bevægelse.
Er med på indimellem at lave mad med børnene.
Har humor og fuld af energi.
 
 
Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer, som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.
 
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 9. januar 2020.
Samtaler forventes at bliver afholdt tirsdag den 14. januar 2020 fra kl.9.00 i Børnehuset Oasen, Kirkevej 12, 5772 Kværndrup.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf.: 7253 4671.
 

Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-01-2020 08:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er noget helt særligt – også på det juridiske område. Siden kommunalreformen har Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret efter styrelseslovens § 64 b, og vi er i løbende dialog med kommunalbestyrelsen om den politiske arbejdsform. Det giver os en anderledes styreform end de fleste kommuner og et spændende juridisk arbejdsrum.
 
Samtidig er vi en kommune med en ambition om at spille bedst muligt ind i det liv, borgerne lever. Vi vil flytte Faaborg-Midtfyn Kommune fra at være en traditionel landkommune under pres til at være en moderne landkommune i udvikling. Vi har fokus på at sikre sammenhæng og helhedsløsninger både i forhold til borgerne og i samarbejdet i organisationen.
 
Har du lyst til at være med til at forene de juridiske kompleksiteter med de mange politiske og administrative tiltag, så er det dig, vi står og mangler.
 
Stillingen
Du vil indgå i afdelingen Jura og Administration, som er en del af staben Politik og Strategi. Der er i alt 3 jurister i afdelingen.
 
Juristerne forholder sig både til det politiske og det administrative niveau i organisationen. Der er et tæt samarbejde med direktionen samt cheferne for stabe og fagområder, og der understøttes på alle ledelses- og medarbejderniveauer.
 
Hver jurist er juridisk partner for ét eller flere fagområder og bistår området med rådgivning, vejledning og sparring indenfor fagområdets faglighed. Den juridiske opgaveportefølje i afdelingen er bred og spænder fra køb og salg af fast ejendom, kvalificering af kontrakter og generel forvaltningsret til kvalificering af politiske dagsordner og juridisk behandling af kommunalretlige forhold. Du har derfor rig mulighed for kompetenceudvikling i et stærkt tværfagligt og uhøjtideligt miljø. Du tilrettelægger ofte selv din dag, og du får mulighed for at samarbejde med kolleger med høj faglighed.
 
Opgaven
Dine primære opgaver bliver indenfor kommunalret og offentlig ret:
 
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for styrelsesloven og kommunalfuldmagten.
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder særligt om aktindsigt og inhabilitet.
 • Servicering af og sparring med kommunalbestyrelse, direktion samt chefer for stabe og fagområder.
 • Kvartalsvis opdatering af kommunens politiske delegationsplan.
 • Bistand til behandling af klager indgået til borgmesteren.
 • Udfærdigelse af politiske og administrative dagsordner.
 • Kvalitetssikring af organisationens politiske dagsordner, herunder sparring til administrative formøder forud for politiske udvalgsmøder.
Derudover vil du sammen med de øvrige jurister i afdelingen give sparring og rådgivning til hele organisationen, ligesom du vil skulle yde bistand i forbindelse med diverse kontraktindgåelser.
 
Vores forventninger
Vi lægger vægt på, at du har kommunal erfaring og forventer, at du har erfaring med de beskrevne opgaver.
 • Du er cand.jur. med særlig interesse og kompetencer i kommunalret og offentlig ret.
 • Du er erfaren og fagligt velfunderet.
 • Du er udadvendt og opsøgende – både fagligt og socialt.
 • Du tager aktivt medansvar for effektiv opgaveløsning.
 • Du trives i et fagligt fællesskab, hvor sparring og nysgerrighed er i fokus.
 • Du er god til at formidle din faglighed til kolleger med forskellig baggrund og har fokus på i fællesskab at finde de rigtige løsninger for organisationen.
 • Du har blik og forståelse for den politiske retning og ambition.
 • Du trives med at arbejde tæt sammen med ledelsen og i et højt tempo, hvor der kan være kort tid til at løse opgaven.
 • Du er proaktiv, arbejder selvstændigt og har lyst og evne til at sætte din faglighed og opgaveløsning ind i den strategiske sammenhæng.
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse vil ske i henhold til relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Der vil være mødeaktivitet på forskellige lokationer i hele kommunen, og det forventes derfor, at du har kørekort.
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073 eller en af afdelingen jurister – Tina Bernsdorf Jungefeldt på 7253 1074 – Birgit Mia Larsson på 7253 1160.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 8. januar 2020, kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 16. januar 2020, og eventuelle 2. samtaler mandag den 27. januar 2020.
 
Forventet tiltrædelse er den 1. marts 2019.
 
 

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 06-01-2020 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid. 
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere. 
Om jobbet: 
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien. 
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 6. januar 2020 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 9. januar 2020.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. marts 2020.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
  
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Årslev/Sdr. Nærå området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 06-01-2020 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid. 
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere. 
Om jobbet: 
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov. 
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken. 
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt. 
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 6. januar 2020 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 9. januar 2020.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. marts 2020.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
  
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/
 

10 timer køkken medhjælper til Børneområde VEST - Symfonien

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 06-01-2020 08:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Deltid under 21 timer
10 timers køkken medhjælper til Børneområde VEST- Symfonien.
 
Køkkenmedhjælper til køkkenet i Børnehuset Symfonien søges pr. den 01.02.2020
 
Symfonien er en del af Børneområde Vest og vi søger en medhjælper til køkkenet 10 timer ugentlig.
Vi er en spændende institution med god plads til børnene. Din primære opgave er at tilberede, anrette og rydde op efter maden og holde en god køkkenhygiejne.
 
 
Forventningerne til vores nye kollega er:
 
 • At du er fleksibel og selvstændig
 • At du kan udføre egenkontrol
 • At du trives med en travl hverdag og samtidig bevarer overblikket
 • At du er glad, humoristisk og imødekommende både over for forældre og kolleger
 • At du har IT-kompetencer og kan håndtere handel på nettet.
 
 
Vi søger en køkkenmedhjælper, der selvstændigt kan:
 
 • Organisere og anrette frokost
 • Bestille varer via nettet
 • Holde systemer og orden i køkkenet
 • Reflektere og evaluere sit eget arbejde
 • Prioritere god hygiejne og oprydning i køkkenet
 • Samarbejde om at madordningen bliver en del af det pædagogiske arbejde i vores dejlige institution ved inddragelse af børnene
 • Bage en stor stak velduftende og gode boller
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vi forestiller os, at arbejdsdagen er mellem kl.9:30 og 13:00
Ved ferie og sygdom må der forventes flere timer.
Forventes ferieafholdelse i skolernes ferieuger
 
Ansøgningsfrist mandag den 6.januar 2020 kl.8:00
Vi forventer, at afholde samtale den 9.januar 2020 fra kl.12:00
 
For den valgte kandidat til den ledige stilling vil der blive indhentet en offentlig straffeattest samt en børneattest.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Charlotte Skregeskov på telefon 7253 4710 eller Områdeleder Lissi Beier på telefon 72 53 45 70
 

Hvad skal fremtidens Forebyggelse, Træning og Rehabilitering i en kommune byde på?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 03-01-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en generøs og handlekraftig leder til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (FTR) i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Organisationsstrategien beskriver, hvordan vi som kommune skaber en attraktiv og højt præsterende organisation, der gør os i stand til at indfri de politiske beslutninger. Du drives af ønsket om at være sammen om de forandringer, der skaber resultater og værdi for borgerne. Du skal derfor kunne sætte tydelig retning på alle niveauer og skabe mening og følgeskab gennem god ledelse.
 
Dine overordnede opgaver bliver
 • At lede eget område og tage medansvar for Sundhed og Omsorgs samlede ledelse
 • At sikre en professionel løsning af de daglige opgaver i FTR
 • At bidrage aktivt til meningsfulde og sammenhængende løsninger for borgerne
 • At have fokus på effektiv ressource udnyttelse og løbende udvikling af tilbuddene indenfor FTR
 • At pleje interne som eksterne relationer og udvikle nye
 
Sundhed og Omsorg driver og udvikler sundheds-, social- og ældreområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune og har til formål at mindske snitflader og fremme koordinerede, meningsfulde og sammenhængende forløb med basis i den rehabiliterende tilgang. I alt har området 1870 medarbejdere og et budget på kr. 1 milliard.
 
Mere information
Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med en forventet løn på ca. kr. 600.000.
 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Chef for Sundhed og Omsorg Dorthe Lykke Jensen på telefon 7253 6051 eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje og konstitueret leder af FTR Jonas G. Bjødstrup på telefon 7253 5600.
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 3. januar 2020 kl. 12.00
 
Du finder flere informationer om stillingen i job-og personprofilen
her Funktionsbeskrivelse for leder af FTR og Job og Personprofil – hvor du også kan søge stillingen.


 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger social- og sundhedsassistent

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-12-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger pr. 1. februar 2020 en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 24 timer pr. uge, hvor du arbejder både i dag- og aftenvagter. Du arbejder altid fredag, lørdag og søndag i ulige uger i aftenvagter.
Der er mulighed for at supplere timetallet op ved ekstra vagter i huset.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:
Indtil 13. december 2019, plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 eller mail mejo@fmk.dk
Fra 14. december 2019; konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail leckh@fmk.dk  

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Til den faste stilling ser vi frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 30. december 2019, kl. 8.00. Samtaler forventes holdt i uge 2.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Samtalerne afholdes på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Pædagogisk Assistent-elev

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 23-12-2019 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer?

Er du ansvarlig, robust, empatisk og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger som pædagogisk assistent-elev.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger 3 elever til uddannelsen som pædagogisk assistent pr. 1. marts 2020.

Uddannelsen
På uddannelsen vil du udvikle personlige og faglige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.
Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder:
 • Natur og ude-liv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Den kan dog være kortere afhængig af din baggrund.
Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Odense.
Praktikkerne tilrettelægges i Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor vuggestuer, børnehaver, skoler og tilbud for børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap.
Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Uddannelsen som pædagogisk assistent giver mulighed for, at du kan søge ind på pædagogstudiet, eller akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Adgangskrav

For at kunne søge en stilling som pædagogisk assistentelev skal du være i gang med Erhvervsuddannelsens Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet dette efter august 2015. Du skal vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning. Hvis du har taget grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen Fyn skal du vedlægge kompetencebevis og uddannelsesplan, som du kan finde på Social- og Sundhedsskolens elevplan.

EUX
Har du taget EUX Grundforløb 2 og ønsker at fortsætte på EUX hovedforløb, så skriv dette i din ansøgning. EUX hovedforløb tager 3 år og består af 4 skoleperioder og 2 praktikperioder.
For nærmere afklaring ift. adgangskrav, kontakt da en uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Hvad forventer vi af dig?
Vi lægger vægt på, at du:
 • Viser interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for det pædagogiske område.
 • Arbejder med personlig udvikling og indgår positivt i samarbejdet med respekt, ansvar og hensyn til andre mennesker.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
23. december 2020.

Samtaler
Der afholdes samtaler den 20. januar 2020.

Flere oplysninger
Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på: www.sosufyn.dk. og om Faaborg-Midtfyn Kommune på www.fmk.dk

Kontakt
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes kontaktperson
Gitte K. Zenker på tlf. 7253 5060 eller på mail gikez@fmk.dk samt Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på telefon 6310 2779.
 
 
 

Køkkenmedhjælper til Børneområde Syd

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 22-12-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Køkkenmedhjælper til køkkenet i Sundbrinkens Børnehus søges pr. den 01.02.2020
Sundbrinken er en del af Børneområde Syd og vi søger en medhjælper til køkkenet 20 timer
Vi er en spændende institution med god plads til børnene. Din primære opgave er at tilberede, anrette og rydde op efter maden og holde en god køkkenhygiejne.

Forventningerne til vores nye kollega er:
 • At du er fleksibel og selvstændig
 • At du kan udføre egenkontrol
 • At du trives med en travl hverdag og samtidig bevare overblikket
 • At du er glad, humoristisk og imødekommende både over for forældre og kolleger
 • At du har IT-kompetencer og kan håndtere handel på nettet.

Vi søger en køkkenmedhjælper, der selvstændigt kan:
 • Organisere og anrette frokost
 • Bestille varer via nettet
 • Holde systemer og orden i køkkenet
 • Reflektere og evaluere sit eget arbejde
 • Prioritere god hygiejne og oprydning i køkkenet
 • Samarbejde om at madordningen bliver en del af det pædagogiske arbejde i vores dejlige institution ved inddragelse af børnene
 • Bage en stor stak velduftende og gode boller

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst på området mellem KL og den forhandlingsberettige organisation.
Den valgte kandidat til stillingen skal være indforstået med at der indhentes offentlig straffeattest samt børneattest.

Vi forestiller os, at arbejdsdagen er mellem kl .9.00 og 13.00 med mulighed for flex
Ved ferie og sygdom må der forventes flere timer.
Forventes ferieafholdelse i skolernes ferieuger

Har du spørgsmål til stillingen eller i øvrigt kan du rette henvendelse til Områdeleder Carsten Ørum på telefon 72 53 48 00 eller via mail carso@fmk.dk
 

Ernæringassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 23:59
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i primært køkkenet Steensvang, Steensvang 1, Millinge. 
I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-3 dage om måneden i et af kostforplejningens andre køkkener.
 
Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i tidsrummet
kl. 6.00-19.00, der arbejdes hver 3. weekend.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. februar 2020 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan anvende It i forbindelse med dokumentation af kontroller mm.
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.
   
  Køkkenet på Plejehjemmet Steensvang er pt. modtagekøkken, der starter produktion af det varme måltid op primo 2020, der skal fremadrettet produceres døgnkost til 32 beboere.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist torsdag den 16. december 2019 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet.
Vi forventer at afholde samtaler den 19. december.

Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 eller Produktionsleder Lene Larsen 7253 5578.
 

2 social- og/eller sundhedsfaglige personer søges til BO & AKTIV afdeling Pegasus i Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation som omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til Bofællesskabet Vebo i Faaborg
 søges 2 social- og/eller sundhedsfaglige personer. Begge med en gennemsnitlig ansættelsesgrad på 14,5 time ugentligt pr. 1. februar 2020. Arbejdstiden er primært hver 2. weekend.

Bofællesskabet Vebo består af 4 selvstændige lejligheder. Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. De har alle behov for fuldstændig støtte/vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Indsatsen dokumenteres i Nexus og opfølgninger er struktureret jvf. årshjul.

Indenfor det sidste år har alle ansatte modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne”. Dette for at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
 
Vi søger en person som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05 og på www.boogaktiv.dk
 
Ansøgningsfrist er mandag den 16. december kl. 12.00
 

3 spændende stillinger til Solstrålen Gr. C

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at bevare roen i en hverdag med mange bolde i luften? Har du lyst til at være en del af et team, som arbejder tæt omkring hver enkelt borger? Vil du være en del af en personalegruppe med engagement og højt humør, så er det måske dig vi søger.
 
Den 1. januar 2020 søges to pædagogstillinger på 32 timer samt en omsorgsmedhjælper/PAU assistent/social og sundhedsassistent på 30 timer om ugen.

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er en del af Viften. Viften består af Lindehuset og Palleshave Bo- og Aktivitetscenter samt Bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset. Målgruppen er borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
Stillingen er i Gr. C. og indebærer arbejde i tidsrummet 06.30-22.30 samt hver anden weekend.

Om os:

I gr. C bor der 6 dejlige beboere, med hver med deres ressourcer og støttebehov. Den ene beboers tilbud er en såkaldt særforanstaltning og der arbejder man med få undtagelser en til en, efter en helt fastlagt struktur.
Nogle beboere kan til tider have en grænseoverskridende og udadreagerende adfærd. Kendetegnede for alle beboere er, at de har brug for struktur, tryghed og genkendelighed i deres hverdag. I afdelingen arbejder vi med low arousal og en ressourceorienteret og anerkendende tilgang til den enkelte beboer.
Verbal kommunikation understøttes med tegn, symboler og tydeligt kropssprog.

Om dig:
 • Du Arbejder loyalt i forhold til vores Følgeskabsgrundlag https://viften.fmk.dk/artikler-mm/foelgeskabsgrundlag/
 • Du har erfaring inden for specialområdet
 • Du har humoristisk sans og en positiv livsindstilling
 • Du vægter omsorgs -og relations arbejdet
 • Du er team-player
 • Du har en rolig fremtoning og kan formidle ro i pressede situationer
 • Du kan betjene en computer på brugerniveau
 • Du ønsker at bidrage til faglig udvikling
 • Du er stærk i skriftlig dokumentation
 • Du har gerne kendskab til KRAP og til neuropædagogik
 • Du har kørekort
Vi tilbyder
 • Et spændende, udfordrende og afvekslende arbejde
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø med humor og omsorg
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
 • Mulighed for faglig udvikling
 • En personalegruppe med mange forskellige kvaliteter og stor rummelighed
 • Grundig introduktion til afdelingen og borgerne
 • Supervision
Hvis du har spørgsmål
Er du velkommen til at kontakte leder Niels Møller 7253 6924 eller gruppekoordinator Kristina Frislev Demant 7253 6920

Du kan få yderligere oplysninger på www.palleshave.dk eller www.Viften.fmk.dk

Ansøgningsfristen er den 16. december 2019 KL 12.00. Samtaler vil blive afholdt den 19 december 2019. Hvis du ikke har hørt fra os inden, må du forvente at stillingen er besat til anden side.  

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund eller FOA/3F

Følgeskabsgrundlaget

 

Vil du være med til at skabe blomstring for vores beboere på Plejehjemmet Prices Have?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger pr. 1. februar 2020, eller snarest muligt, en social- og sundhedsassistent til en fast stilling som aftenvagt på 28 timer pr. uge, med weekendarbejde hver anden uge. 
 
Lidt om os:
Plejehjemmet Prices Have er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet som 7 leve-bo-miljøer, alle med hver sit køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet.

Vi har beboere med forskellige diagnoser og behov, men størstedelen har kognitive udfordringer såsom demens.
 
Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Blomstring tager afsæt i, at vi skal se det hele menneske og tage udgangspunkt i dennes livshistorie.

For at skabe det bedste hverdagsliv for vores beboere laves der dagligt mad fra bunden ligesom vi gerne iværksætter planlagte og spontane aktiviteter.

På plejehjemmet er der ansat social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter samt køkkenpersonale. Desuden er der tværfaglige samarbejdspartnere såsom fysioterapeuter, demenskoordinatorer samt elever.
 
Vi forventer at du:
 • arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med beboeren i fokus
 • er idérig og engageret
 • er faglig velfunderet og reflektorisk
 • har energi og vilje til at lære og lære fra dig
 • ser dokumentation som et vigtigt redskab i dit arbejde
 • er en omsorgsfuld teamplayer og kollega
Vi tilbyder:
 • en aktiv arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en varieret dag med både mono-/tværfaglige kolleger
 • grundig introduktion
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden
 • Demensuddannelse og kursus i Blomstringsuniverset
Vores nye kollega skal ydermere arbejde ud fra kommunens overordnede værdier og plejehjemmets interne værdigrundlag.

Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn kommune har en vision om at være en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 16. december 2019 kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 18. december 2019, på Plejehjemmet Prices Have Centeret, Prices Have Centeret 1, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Sygeplejerske søges til den kommunale sygepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune – Område RINGE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sygeplejerske søges til den kommunale sygepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune – Område RINGE
 
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
  Så er det dig vi søger
  Om jobbet
  I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
  Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
  Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. Februar 2020. Stillingen vil være primært dagvagt kombineret med aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend.
  Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
  Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
  Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
   
  Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske.

  Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har lyst til at deltage i arbejdet med og oplæringen af sygplejestuderende.
 • Har kørekort
   
  Alt det med småt
  Løn & ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Yderligere oplysning om stillinen fås ved henvendelse til gruppeleder Svend S. Davidsen tlf.: 7253 6405

  Ansøgningsfrist: 16. December 2019, kl. 10.00
  Samtaler forventes afholdt 19. December 2019


Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning har overtaget driften af Lindehusets køkken og har besat en stilling hertil internt
Vi søger derfor en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre til kølemadskøkkenet
.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i Kølemadskøkkenet, Tømmergården 6, Faaborg, som primære mødested.

I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-3 dage om måneden i et andet køkken.

Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i tidsrummet
kl. 6.00-19.00, der arbejdes hver 3. lørdag.
Stillingen er på 30 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:
1.
februar 2020 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Kølemadskøkkenet producerer kølemad i enkeltportioner til ca. 400 borgere i eget hjem, samt kølemad i bulk til ca. 150 borgere på enkelte plejehjem og institutioner.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist 16. december kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler den 18. december.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 eller Produktionsleder Tina Hannibaldsen 72535504..
 

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Ryslinge området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Kværndrup.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 16. december 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18. december 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. marts 2020.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/


 

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse, søger 2 social- og sundhedsassistent til faste stillinger i dagvagt.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tiltrædelse senest 1. februar 2020 eller efter aftale.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 30 timer/uge. Der arbejdes hver 3. weekend.
 
Kan du arbejde ud fra et helhedssyn og har du interesse i og ser udfordringer ved ældreområdet, så er dette spændende og udfordrende job som fast dagvagt hos os måske jobbet for dig.
 
Humlehaven er et plejehjem med 40 plejeboliger. Humlehaven er et forholdsvis nyt plejehjem med plads til 44 beboere i 2 plan. Humlehaven er røgfrit.
 
Vi søger medarbejder der:
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel, dynamisk og initiativrig
 • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar i opgaverne
 • Er interesseret i at arbejde med beboer, med forskellige behov
 • Kan lide at være med til at gøre en forskel
 • Er god til at lytte og indgå i samarbejde
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads og en kommune i udvikling
 • En dynamisk arbejdsplads med spændende opgaver
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde og forståelse for hinandens forskelligheder
 • Mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt
 • En høj grad af medindflydelse
 • Introduktion ved kollegaer
Links
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Jakobsen på tlf. 72 53 05 28 eller mail: dormj@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Plejehjemmet Humlehaven er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest mandag den 16. december 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdes torsdag den 19. december 2019 på Plejehjemmet Humlehaven, Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

SYGEPLEJERSKE SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE FAABORG

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-12-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Har du interesse inden for både det akutte og kroniske borgerforløb med fokus på koordinerende sygepleje? Og har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer?

Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?

Er du positiv og reflekterende?
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
 
Så er det dig vi søger
Hvem er vi?
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.

Vi er i rivende udvikling med fokus på kompetencer og dokumentation, hvor fokus er sygepleje af høj faglig kvalitet.

Sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring borgerforløb. Vi hjælper hinanden både i teamet, men også på tværs af teams ved behov.

Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor humor og god kommunikation er en vigtig del af arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og en af vores målsætninger er:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Med en vejlederuddannelse, men ikke et krav
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort
Lidt om stillingen
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. februar 2020. Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter eller primært aftenvagt kombineret med få dagvagter. Endvidere weekendvagt hver 2., 3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Sanne Hertz Winther tlf.: 7253 6406

Ansøgningsfrist: 13. december 2019, kl. 1000
Samtaler forventes afholdt: 18. december 2019
 

Tandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 12-12-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Du skal arbejde på en stor, nybygget og velindrettet klinik i Ringe. Vi har også en stor og velindrettet klinik i Faaborg, hvor arbejde kan komme på tale. Begge steder er der dygtige, rutinerede kolleger.
 
Der er tale om en fast stilling på 35 timer pr uge. Evt deltidsansættelse kan forhandles.
 
Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt med udgangspunkt i gældende overenskomt og principperne for ny løn.
 
Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes børne- og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 12. december 2019 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 51. Tiltrædelse forventes den 6. januar 2020 eller efter aftale.
 
Du er velkommen til at kontakte konst. overtandlæge Jørgen Bergmann, jober@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes. Jørgen Bergmann kan kontaktes på tlf. 7253 6101 ml. kl. 8-15 eller privat på tlf. 6261 3771/4057 2771.

Tandklinikassistent til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-12-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Du skal arbejde på en stor, nybygget, velindrettet klinik i Ringe. Vi har også en stor og velindrettet klinik i Faaborg, hvor arbejde kan komme på tale. Begge steder er der dygtige, rutinerede kolleger.
 
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr uge. Evt deltidsansættelse kan muligvis forhandles. Stillingsbesættelsen er betinget af, at der ikke er vakante tandlægestillinger i 2020.
 
Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt med udgangspunkt i gældende overenskomst og principperne for ny løn.
 
Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes børne- og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 12. december 2019 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 51. Tiltrædelse forventes den 6. januar 2020 eller efter aftale.
 
Du er velkommen til at kontakte konst. overtandlæge Jørgen Bergmann, jober@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes. Jørgen Bergmann kan kontaktes på tlf. 7253 6101 ml. kl. 8-15 eller privat på 6261 3771/4057 2771.
 

Fast lærerstilling

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 12-12-2019 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid

Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.

Fast lærerstilling pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

En af vores dygtige lærere har fået et lederjob, så vi har brug for en lærer til en fast stilling.

Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen har ca. 380 børn, og med en enkelt undtagelse er vi en to-sporet skole. Skolens SFO har ca. 120 børn.
Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.
På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i afdelingsteam. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt. Lærernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt medarbejder. Vi har indgået en arbejdstidsforståelse på 35 timers tilstedeværelse pr uge, hvor fleksibilitet går begge veje.

Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.

Vi søger en lærer, der har

- som udgangspunktet har linjefagskompetence eller tilsvarende i fagene matematik og naturfag, primært til indskoling og mellemtrin

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceskoleleder Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.

Vi modtager gerne et besøg og henviser i øvrigt til www.carlnielsenskolen.skoleintra.dk

Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst.
Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 12. december 2019 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 17. december.

Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev, søger plejehjemssygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 12-12-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en plejehjemssygeplejerske til en fast stilling på 37 timer pr. uge, med fri hver weekend. Tiltrædelse er snarest muligt.

Plejehjemmet Nørrevænget er beliggende midt i udkanten af Gislev og har plads til 46 beboere, samt 2 aflastningsstuer. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet med lyse lejligheder, og hvor vi sætter trivsel i højsæde.
På Nørrevænget må beboerne ryge og drikke samt have husdyr med, hvis man selv kan passe dem.
 
Vi arbejder ud fra en personcentreret omsorg med fokus på øget trivsel, omsat til ”Blomstringsuniverset”. Så har du lyst til at være med til at give beboerne de bedste forudsætninger for at blomstre hele livet, så er det dig vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads hvor du er med til at skabe livskvalitet og øget trivsel for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er i fokus
 • Tæt samarbejde og daglig sparring med sygeplejerskekollega
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang
Vi søger:
En sygeplejerske, der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 
Udføre
 • Udføre den komplekse og ikke stabile del af de sundhedsfaglige ydelser
 • Have overblik over beboerens behov for sygepleje og prioritere fokusområder
Formidle
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde, herunder ”Bed-side” undervisning
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation i Nexus
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende
Planlægge og videredelegere
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
Udvikle
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle ansatte
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Samarbejde
 • Du skal samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen, herunder fælles sparring
 • Sammen med de øvrige plejehjemssygeplejersker dækkes ferie og helligdage for alle plejehjem i kommunen
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk
Ønskes en funktionsbeskrivelse for stillingen kan den rekvireres hos plejehjemsleder Linda Eckhardt.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest torsdag d. 12 december2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail / telefon.
Ansættelsessamtaler forventes afholdes mandag d. 16 december 2019 fra kl. 12.30 på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Lærer til afd. Ryslinge

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 11-12-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
 
Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge søger en robust og initiativivrig lærer pr. 06.01.20 eller snarest muligt herefter til en fast stilling (37t/uge).
Du skal have lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med elever, forældre, det pædagogiske personale og skolens øvrige medarbejdere.
 
Profil: Du skal være en del af teamet på afdeling Ryslinge med linjefag eller solid undervisningserfaring i matematik (meget gerne matematikvejleder), natur og teknologi, madkundskab og idræt.
 
 
 
Vi forventer at du:
 • Aktivt indgår i skolens pædagogiske profil PALS
 • Er inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er fagligt kompetent
 • Er tydelig og struktureret
 • Nysgerrig, undersøgende og vurderende i forhold til egen praksis
 • Mestre samarbejde internt og eksternt og er loyal i forhold til trufne beslutninger
   
Tre Ege Skolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • Hvor der er mulighed for pædagogisk, faglig og personlig udvikling
 • Hvor du får gode kollegaer, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 
Du bliver budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade elever samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Vi skal have din ansøgning senest onsdag 11.12.19  
Samtalerne forventes at finde sted tirsdag den 17.12.19 på afd. Ryslinge.
 
Ønsker du yderligere oplysninger kan du se vores hjemmeside treegeskolen.skoleporten.dk/treegeskolen.aula.dk eller kontakt Skoleleder Hanne Rygaard 72534031
 
Adressen på afd. Ryslinge er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge – men bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
 
 
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor 2 nye jobmentorer til Virksomhed & Indsats

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 11-12-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode, jobrettede møde med borgere og virksomheder, og er du ambitiøs, engageret, fleksibel og resultatorienteret, så er det lige dig, vi leder efter.
 
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har som led i den kommende regelforenkling prioriteret og fastlagt det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats.
 
Vi har derfor to nye stillinger som jobmentorer i tilbuddet I Fokus.
 
Lidt om tilbuddet I Fokus:
I Fokus er en kombination af et internt forløb i kommunen, virksomhedspraktik og uddannelse. Tilbuddet kombinerer tilegnelse af personlige færdigheder og fysisk træning. Der arbejdes med en bred pallette af redskaber for at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet - og med tiden, opnå selvforsørgelse.
 
Om jobbet:
En jobmentors opgave er at give den enkelte borger den nødvendige støtte i dennes udvikling, således pågældende kan komme i praktik eller uddannelse. Jobmentors opgave er derfor at sikre progression, så den enkelte borger bliver i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet.
 
Vi søger to jobmentorer, som i fællesskab kan facilitere kontakten og samarbejdet mellem de unge og virksomheder via vores tilbud I Fokus.
En jobmentor, der evner det virksomhedsrettede samarbejde med den unge, som har komplekse problemstillinger såsom psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.
 
Arbejdsopgaverne varetages af tilbuddets to medarbejdere og omfatter bl.a.:
 • Forberedelse af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Individuel motivering
 • Eksponering
 • Opsøgende arbejde overfor virksomheder mhp. besøg og praktik
 • Sikre øget samarbejde med psykiatrien
 • Etablering af og opfølgning på virksomhedspraktikker
 • Støtte for borger i det omfang behovet er
 • Samarbejde med netværk
Om dig:
 • Du har viden og erfaring med at etablere virksomhedspraktikker
 • Du er indstillet på at arbejde med et virksomhedsrettet fokus
 • Du har en social fagligbaggrund samt viden og erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med beskæftigelsesområdet
 • Du har lyst til tæt, fagligt samarbejde/sparring og er udpræget holdspiller
 • Du har en struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og journalnotater er en del af jobbet
 • Du har alm. kørekort
 • Du har lyst til at deltage i supervision
Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og fælles faglig udvikling
 • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Arbejdspladsen ligger i Ringe, dagligt mødested for I Fokus er i Faaborg.
 
Generelt om organisationen Arbejdsmarked
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i Jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger, og har fokus på kundebehovet. Vi er videns-leverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om to faste stillinger på fuld tid. Tiltrædelse pr. 01.02.2020
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst for HK eller DS. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Arbejdsmarked har adresse på Lindevej 5 i Ringe.
Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 11.12.2019 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Faaborg d. 16.12.2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
 
 
 
 

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sagsbehandler til borgere under 30 år

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 11-12-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en fleksibel og engageret medarbejder til vores ungegruppe, som kan arbejde ressourcefokuseret sammen med de unge på deres vej til uddannelse.
 
Om jobbet
 • De primære arbejdsopgaver er socialfaglige beskrivelser og vurderinger i borgernes uddannelsesplaner, placering af borgere i rette tilbud, uddannelses- og jobrettet sagsbehandling i egen sagsstamme samt visitation af nye borgere sammen med UU-vejleder
 • Beskrive, vurdere og udarbejde det forberedende skema i samarbejde med borger til rehabiliteringsteammøde med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • Overholdelse af rettidighed i samtaler og i tilbud
 • Administrative opgaver som fx indhentning af vurderinger fra læger og speciallæger eller psykologer, udfyldelse af henvisningsskemaer til forskellige indsatser
Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet med unge borgere i et uddannelsesrettet perspektiv, uagtet om borgeren er tæt på eller længere fra ordinær uddannelse
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Du har datadisciplin, flair for at arbejde med it-systemer og kan gå forrest i den digitale kommunikation med borgerne
 • Du arbejder systematisk og struktureret
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Du er god til at skabe – og fastholde, overblik i en travl hverdag, hvor der ofte kan opstå akutsituationer. Du griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Du har et gyldigt kørekort til brug i de kommunale lånebiler
Hvem er vi?
Ungegruppen består af syv sagsbehandlere og to studiestartskoordinatorer. Vi har ansvaret for, at aktivitets- og uddannelsesparate unge under 30 år hurtigst muligt kan påbegynde uddannelse eller blive afklaret til anden relevant indsats, fx ressourceforløb eller fleksjob. Vi har mange års erfaring i gruppen og vægter høj faglighed i arbejdet. Vores kommune er geografisk stor, og vi afholder gerne vores samtaler i forskellige kommunale bygninger eller hjemme hos borgerne. I gruppen vægtes ligeligt, at vi kan løfte opgaver fælles og selvstændigt være ansvarlig for egen sagsstamme. Hver medarbejder i gruppen har fælles ansvar for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivning, og hver medarbejder har mindre ansvarsområder på gruppens vegne. Ungegruppen er en del af myndighedsafdelingen ”Job og Udvikling”.
 
Vores særlige fokusområder lige nu
Vi arbejder tværfagligt i den kommunale ungeindsats (KUI) – én indgang og én plan. Herunder et særligt fokus på den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
 
Implementering af Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats.
 
Om arbejdspladsen
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed, hvor løsninger besluttes ud fra et borgerperspektiv
 • Der er en nærværende og involverende ledelse
 • Der er fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Kulturblomsten og værdiskabende adfærd er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Der udarbejdes et individuelt tilpasset introduktionsprogram til nye medarbejdere, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet
 • Vi har fleksible arbejdspladser i storrumskontorer og samtalerum, der er indrettet til borgerens fordel
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse d.01.02.2020.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Teamleder Anja Mortensen på tlf. 7253 7208 eller medarbejdere Ulla Kamp på tlf. 7253 7081, Linda Jensen på tlf. 7253 7147 og Stine Blessing på tlf. 7253 7594, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag d. 11.12.2019 kl.23:59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d.16.12.2019
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 

Nordagerskolen søger ny kollega

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 09-12-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
NORDAGERSKOLENS MELLEMTRIN SØGER NY KOLLEGA
 
Pr. 1. januar søger Nordagerskolen en lærer, der kan læse flere af flg. fag: Matematik, natur & teknik, tysk og håndværk & design på mellemtrinet.
 
NORDAGERSKOLEN er en udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole beliggende i centrum af Ringe. Nordagerskolen er en skole, hvor motivation, engagement og begejstring er de bærende værdier.
Skolens har ca. 560 dygtige elever fordelt på 23 klasser fra 0.- 9. klasse og 2 modtageklasser.
 
NORDAGERSKOLEN er i år på vej til at blive certificeret som UNICEF Rettighedsskole, hvor Børnekonventionen og de 17 verdensmål er grundlæggende elementer. Derudover har vi fokus på udvikling af projektarbejdet som arbejds- og læringsform fra 0.-9.årg.
 
NORDAGERSKOLEN er gennem de seneste år renoveret for 70 millioner kr.

Vi kan tilbyde en skole med:
 • Aldersintegreret skolestart, trin-inddeling på mellemtrinet og elevvalgte linjer i overbygningen
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør
 • Stort fokus på faglighed, engagement og trivsel
 • Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
 • Gode muligheder for faglig sparring af kolleger, vejledere og ledere 
MELLEMTRINET består af 3.-6.klassetrin (2 spor pr. årgang). På mellemtrinet har vi trinopdelt undervisning i dansk og matematik. I matematik udgør trinundervisningen 2 ud af de 5 ugentlige matematiktimer. Her vægtes færdighedstræning med udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

MELLEMTRINET er kendetegnet ved:
 • Fælles morgensamlinger med fortælling og sang
 • Et undervisningsmiljø i tidssvarende rammer
 • Et tæt fagligt samarbejde
 • Spændende og anderledes temauger og oplevelser ud af huset
 • Glade og motiverede elever
På MELLEMTRINET søger vi en lærer, der:
 • Er visionær
 • Er nysgerrig ift. læring og læringsmiljøer
 • Er fagligt godt funderet
 • Ser teamet som omdrejningspunkt for udvikling
 • Ser kommunikation, som en væsentlig del af samarbejdet med elever, forældre, kolleger og ledelse
 • Er engageret, ansvarsfuld og anerkendende i relationen til såvel kollegaer som elever
Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte og besøge skolen for yderligere information.

Kontakt: Afd.leder Kirsten Baagø Jensen mobil: 72533991 og 72533600 
Læs mere om skolen på  www.nordagerskolen.dk      
  
Ansøgningsfrist: fredag d. 9.december kl.12.00
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 50
 

Pædagoger/ergoterapeuter søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til primært nat, men med mulighed for dag- og aftenvagter.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed  
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
 • Er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 • Er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn  
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren  
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.